slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ISTORIC PowerPoint Presentation
Download Presentation
ISTORIC

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

ISTORIC - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

” ” Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala, Regiunea Sud-Est”. Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013. ISTORIC. CE ESTE PACTUL TERITORIAL

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ISTORIC


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

””Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala, Regiunea Sud-Est”

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013

slide2

ISTORIC

 • CE ESTE PACTUL TERITORIAL
 • PacteleTeritorialepentruOcupareaFortei de MuncasiIncluziuneSocialareprezintarezultatulunuiacord de parteneriatincheiatintreactorirelevanti, la nivel regional pentrusectorulocupariisi al incluziuniisocialesi au ca principal rolsprijinireapromovariipoliticilorregionale de ocuparesi pun bazeleuneistructuri de parteneriate la nivelteritorial;
 • PactulTeritorialpentruOcupareaFortei de MuncasiIncluziuneSocialaRegiuneaSud – Estestestructuraregionala cu roldecizionalsi strategic in procesul de implementare a Programului Operational SectorialDezvoltareaResurselorUmane 2007 – 2013 la nivel regional.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013

slide3

ISTORIC

INFIINTAREA PACTULUI TERITORIAL

Pentru o maibunaabsorbtie a fonduriloreuropene in domeniulresurselorumane, in cadrulproiectuluiPhare 2003 “Sprijinpentru M.M.S.S.F.privindElaborareaşiImplementareaPoliticilor de Ocupare a Forţei de Munca” au fostconstituite8 PacteRegionalepentruOcupareaFortei de MuncasiIncluziuneSociala, intreacesteafiindsicel din RegiuneaSud – Est.

In acelasi an au fostconstituitesi32 de ParteneriateJudetene.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013

slide4

ISTORIC

 • Pactul Teritorial si Parteneriatele
 • Parteneriatul a fost definit ca fiind ”o metodă de succes pentru rezolvarea problemelor la nivel regional si local”(Paolo PEDROSO);
 • Parteneriatul la nivel judetean poate fi utilizat pentru recunoasterea comuna a existentei unei nevoi, discutarea unor solutii alternative; adoptarea unor strategii comune; intarirea unei strategii comune la fiecare nivel de responsabilitate;
 • Parteneriatul la nivel localpermite o mai buna identificare a problemelor comunitaţii, gasirea de noi resurse si parteneri; depasirea obstacolelor datorate lipsei de comunicare; o mai buna folosire a oportunitatilor;
 • La nivelul Regiunii Sud – Est au fost constituite 6 Parteneriate Judetene.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,2007-2013

modelul romanesc al p
Modelul Romanesc al P

Pactul Teritorial pentru Ocupare si Incluziune Sociala Sud Est

PactulRegional pentru Ocupare

Secretariat

Tehnic Permanent

STP SE

6 ParteneriateJudetene

BRAILA

VRANCEA

BUZAU

TULCEA

CONSTANTA

GALATI

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013

slide6

OBIECTIVELE PACTULUI TERITORIAL

 • Identificarea nevoilor in domeniul resurselor umane la nivel regional si prioritizarea lor cu focalizare pe domeniile de ocupare a fortei de muncasi de incluziune sociala;
 • Corelarea oportunitatilor de finantare active cu nevoile regionale;
 • Revizuirea periodica Planului Regional de Actine pentru Ocuparea Fortei de Munca si Incluziune Sociala (PRAO);
 • Initierea de parteneriate viabile in vederea absorbtiei eficiente a fondurilor europene in conformitate cu priorităţile PRAO.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013

slide7

SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT

(STP SE)

 • Pentruimplementareamasurilorsiobiectivelorcomunepe care membriiPactului Regional si le-au propusprin PRAO, a fostinfiintata ostructuraorganizatoricaindependenta: SecretariatulTehnic Permanent al PactelorRegionale (STP).
 • Reprezinta:
 • Structuraoperationalaautonomamenitasaacordesprijinpentrucrestereainvestitiei in capitaluluman in cadrulRegiuniiSudEst, stimulandrealizarea de parteneriateeficiente;

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013

slide8

Activitati ale STP SE:

 • Actualizarea ”Planului Regional de Actiune pentru Ocuparea Fortei de Munca si Incluziune Sociala”, document programatic de importanta regionala;
 • Sprijin in monitorizarea implementarii Planului de Actiune din cadrul documentului programatic PRAO 2009-2011;
 • Dezvoltarea de servicii pentru membrii Pactului Teritorial si ai Parteneriatelor Judetene, in gasirea celor mai bune strategii de dezvoltare regionala si locala si pentru consolidarea capacitatii de implementare a PRAO;
 • Organizarea si asigurarea suportului logistic pentru intalniri de lucru ale Pactului Teritorial;
 • Informareapermanenta a membrilor Pactului cu privire la oportunitati de finantare;

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013

activitati ale stp se
Activitati ale STP SE:
 • Acordare de consultanta in scrierea de proiecte in vedereacresteriirateiabsorbtieifonduriloreuropene la nivel regional;
 • Organizare de training pentrumembriiPactuluiTeritorialpentruOcupareaFortei de muncasiIncluziuneSocialasiaiParteneriatelorJudetene;
 • Realizareade diagnozeregionale in vedereaelaborarii de studii/cercetari/analizeregionaleprivindocupareasauincluziuneasociala;
 • Sprijin in vedereaimplementariisidezvoltariiprogramelorregionale;
 • Organizarea de actiunipermanente de informaresiconsultare a actorilorlocalisiregionaliprivindimplementarea PRAO 2009 – 2011.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013

slide10

Activitati ale STP SE:

 • Actualizarea permanenta a paginii web a Pactului Teritorial (www.stpse.ro), cu informatii utile, de ultima ora si de maxim interes pentru actorii sociali din regiunea Sud – Est;
 • Facilitarea accesului direct la informatii detaliate cu privire la documentele interne ale Pactului Teritorial din Regiunea Sud – Est prin utilizarea sectiunii intranet a paginii web;
 • Promovarea inovarii si a transferului de cunostinte si abilitati, prin intarirea legaturii dintre mediul de afaceri si cel stiintific, tehnologic si de cercetare;

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013

slide11

PLANUL REGIONAL DE ACTIUNE PENTRUOCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA (PRAO)

 • Elaborarea PRAO esterezultatulunuilargproces de consultare a tuturorfactorilorimplicati in combatereasomajuluisi a excluziuniisociale.
 • Reprezinta:
 • Document programaticmenitsarealizeze un diagnostic realist al situatiei socio-economice a regiunii, prin care MembriiPactului Regional isipropun o serie de obiectivecomune, concretizate in prioritatisimasuri;
 • Instrument de realizare a strategiei de dezvoltare a pieteimunciiavand ca punct de plecarerealitatilesinecesitatileregionale, asigurandcomplementaritatea cu Planul de DezvoltareRegionalasiPlanul Regional de ActiunepentruInvatamantulProfesionalsiTehnic.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013

planul regional de actiune pentru ocupare si incluziune sociala prao
PLANUL REGIONAL DE ACTIUNE PENTRUOCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA (PRAO)

Cuprinde:

 • Masuri concrete siactivitati care vizeazacresterearateiocupariisifortei de munca;
 • Nevoileidentificate la nivel regional si local in domeniulocupariifortei de muncasi al incluziuniisociale;
 • Prioritatile de actiunepentrupromovareaocupariisidezvoltariiresurselorumane.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013

slide13

Vamultumim!

Adresa: Vila Lacramioara, Aleea Centrala, cod postal 817026, Statiunea Lacu Sarat, jud. Braila

Tel: 0239 652706

Fax: 0239 652707

stpse@stpse.ro

www.stpse.ro

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013