Download
szko a podstawowa nr 3 im 2 pu ku nocnych bombowc w krak w w malborku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szkoła Podstawowa nr 3 im.2 Pułku Nocnych Bombowców „Kraków” w Malborku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szkoła Podstawowa nr 3 im.2 Pułku Nocnych Bombowców „Kraków” w Malborku

Szkoła Podstawowa nr 3 im.2 Pułku Nocnych Bombowców „Kraków” w Malborku

122 Views Download Presentation
Download Presentation

Szkoła Podstawowa nr 3 im.2 Pułku Nocnych Bombowców „Kraków” w Malborku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Szkoła Podstawowa nr 3im.2 Pułku Nocnych Bombowców „Kraków” w Malborku 19.03.2013r.

  2. Autonomia Szkoły ZARZĄDZANIE WSPÓŁPRACA WYCHOWANIE WEWNĘTRZNE

  3. ZARZĄDZANIE WEWNĘTRZNE • Nadzór pedagogiczny • Zagospodarowanie godzin z Art.42 KN • Udział szkoły w programie SUS • Programy i projekty (np.CEO) • Praca w zespołach zadaniowych- ewaluacja wewnętrzna • Programy autorskie, Podręczniki

  4. WSPÓŁPRACA • Współpraca z Samorządem Lokalnym • Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę • Współpraca ze Stowarzyszeniami • Założenie Stowarzyszenia „Nasz Wielbark” • Współpraca z miastami partnerskimi i innymi • Współpraca z Klubami Sportowymi • Współpraca ze środowiskiem lokalnym

  5. WYCHOWANIE • Zakres Wychowania –Misja, Wizja, Koncepcja pracy szkoły • Współpraca z rodzicami: • Rada Szkoły • Zebrania • Konsultacje • Szkolenia • Konferencje • System kar, nagród • Sposoby motywowania uczniów