The passive
Download
1 / 29

The passive - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

The passive. Edilgen yapı. Pasif / edilgen yapı. Be + fiil3 yapısıyla elde edilir. “ BE ” dediğimizde aklımıza am, is, are “Present” was, were “Past” be being been gelir. Pasif / edilgen Çalı N mak “ BE stolen” Tamir ed İL mek “ BE mend ed ” Boya N mak “ BE paint ed ”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'The passive' - lindley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
The passive

The passive

Edilgen yapı


Pasif edilgen yap
Pasif / edilgen yapı

 • Be + fiil3 yapısıyla elde edilir.

  “BE” dediğimizde aklımıza

  am, is, are “Present”

  was, were “Past”

  be

  being

  been

  gelir.


The passive

 • Pasif / edilgen

 • ÇalıNmak “BE stolen”

 • Tamir edİLmek “BE mended”

 • BoyaNmak “BE painted”

 • HazırlaNmak “BE prepared”

aktif

 • Çalmak “steal”

 • tamir etmek “mend”

 • Boyamak “paint”

 • Hazırlamak “prepare”


The passive

BE ‘nin yerine cümlenin zamanına göre,

Present “geniş zaman” da ise AM, IS, ARE + FİİL 3

Past “geçmiş zaman” da ise WAS, WERE + FİİL 3

-ing li bir zamanda ise BEING + FİİL 3

Cümlede bir modal, kip varsa “can, could vs.” Be+ FİİL 3

Cümlede perfect zamanlar varsa BEEN+ FİİL 3

kullanılır.


The passive

 • Use “Kullanım”

 • Eylemi gerçekleştiren bilinmiyorsa, önemli değilse veya parçadan

 • anlaşılıyorsa,

 • Cüzdanım dün çalındı.

 • cüzdan: the wallet

 • cüzdanım (benim cüzdanım): my wallet

 • çalmak: steal

 • çalınmak: be + fiil 3 “be stolen”

 • çalınDI. “fiil GEÇMİŞ ZAMAN da”

 • My wallet WAS stolen yesterday.


The passive

Araba tamir edildi.

Araba: the car

Tamir etmek: repair

Tamir edİLmek: “be + fiil 3” be repaired

Tamir edilDİ. “fiil GEÇMİŞ ZAMAN da”

The car WAS repaired.


The passive

Duvar boyandı.

Duvar: the wall

Boyamak: paint.

BoyaNmak: edilgen be+fiil3

boyaNmak: be painted

boyanDI. “fiil GEÇMİŞ ZAMAN da”

The wall was painted.


The passive

Yemek hazırlandı.

Yemek: the meal

Hazırlamak: prepare

Hazırlanmak: pasif yapı: be + fiil3

Hazırlanmak: Be prepared

hazırlanDI: fiil geçmiş zamanda

The meal WAS prepared.


The passive

AKTİF PASİF/EDİLGEN

Konuşmak “speak”

Dinlemek “listen”

Yetiştirmek “grow”

Yıkamak “wash”

KonuşULmak “BE spoken”

DinleNİLmek “BE listenED”

YetiştirİLmek “BE grown”

YıkaNmak “BE washED”


The passive

İngilizce konuşulur.

Müzik dinlenir.

Çay yetiştirilir.

Tabaklar yıkanır.

İngilizce: English

Konuşmak: speak

konuşULmak: edilgen yapı “be + fiil3”

konuşULmak: be spoken

Konuşulur: fiil “geniş zaman”

English IS spoken.


The passive

English IS spoken.

Music is listened.

Tea is grown.

Plates ARE washed.


The passive

2. Eğer biz gazete başlıklarında, gazetelerdeki makalelerde resmi talimat ve işlemlerde olduğu gibi fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğiyle değil de FİİLİN kendisiyle ilgileniyorsak,

Vergiler ödenmeli.

Ödevler yapılmalı.

Sınıflar temizlenmeli.

Kravatlar takılmalı.

Ödevler kontrol edilmeli.

Not alınmalı.

Tekrarlar yapılmalı.

Davetiyeler yazılır ve gönderilir.

İnsanlar uyarılır.

Kişiler düğüne davet edilir.

Su ısıtılır, çay hazırlanır vs.


The passive

Vergiler makalelerde resmi talimat ve işlemlerde olduğu gibi fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğiyle değil de FİİLİN kendisiyle ilgileniyorsak,ödenmeli.

Ödevler yapılmalı.

Sınıflar temizlenmeli.

Kravatlar takılmalı.

Ödevler kontroledilmeli.

Not alınmalı.

Tekrarlar yapılmalı.

The taxes SHOULDbe paid.

Homework SHOULDbe done.

The classrooms SHOULDbe cleaned.

The ties SHOULDbe tied.

Homework SHOULDbe controlled.

Notes SHOULDbe taken.

Repetitions SHOULDbe done.


The passive

Davetiyeler makalelerde resmi talimat ve işlemlerde olduğu gibi fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğiyle değil de FİİLİN kendisiyle ilgileniyorsak,yazılır ve gönderilir.

İnsanlar uyarılır.

Kişiler düğüne davet edilir.

Su ısıtılır, çay hazırlanır vs.

Invitations are written and sent.

People are warned.

People are invited to the wedding.

Water is heated , tea is prepared etc.


The passive
3. makalelerde resmi talimat ve işlemlerde olduğu gibi fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğiyle değil de FİİLİN kendisiyle ilgileniyorsak,Düşünceli davranarak, kimsenin adını söylemeden kişiyi belirtmeden, kimseyi suçlamadan yapılan işi vurgulamak istediğimizde,

Parfümümün hepsi kullanılmış.

Havlum kullanılmış.

Kitapların alınmış.

Odam karıştırılmış.

Gömleğim giyilmiş.

Pastam yenilmiş.

Ödevim kopyalanmış.


The passive

Parfümümün hepsi makalelerde resmi talimat ve işlemlerde olduğu gibi fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğiyle değil de FİİLİN kendisiyle ilgileniyorsak,kullanılmış.

Havlum kullanılmış.

Kitapların alınmış.

Odam karıştırılmış.

Gömleğim giyilmiş.

Pastam yenilmiş.

Ödevim kopyalanmış.

All my parfume has been used up.

My towel has been used.

My books have been taken.

My room has been searched.

My shirt has been worn.

My cake has been eaten.

My homework has been copied.


4 e er aktif fiilin znesi ki iler onlar o birisi vs ise pasif yap kullan l r
4. makalelerde resmi talimat ve işlemlerde olduğu gibi fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğiyle değil de FİİLİN kendisiyle ilgileniyorsak,Eğer aktif fiilin öznesi“kişiler, onlar, o, birisi, vs ise” pasif yapı kullanılır.

İnsanlar enflasyonun önceki yıldan daha yüksek olacağını söylüyorlar.

İnsanlar bir çok insanın duyduğu her şeye inandıklarını söylüyorlar.

İnsanlar onların yalan söylediklerine inanıyor.

Birisi onun yalancı olduğunu söylüyor.

İnsanlar onların doğru söylemediklerini düşünüyor.


The passive

A K T İ F makalelerde resmi talimat ve işlemlerde olduğu gibi fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğiyle değil de FİİLİN kendisiyle ilgileniyorsak, / E T K E N

İnsanlar enflasyonun önceki yıldan daha yüksek olacağını söylüyorlar.

İnsanlar bir çok insanın duyduğu her şeye inandıklarını söylüyorlar.

İnsanlar onların yalan söylediklerine inanıyor.

Birisi onun yalancı olduğunu söylüyor.

İnsanlar onların gerçeği söylemediklerini düşünüyor.

Peoplesay inflation will be higher than the previous year.

Peoplesay lots of people believe whatever they hear.

Peoplebelieve they tell lies.

Someonesays he is a liar.

Peoplethink they don’t tell the truth.


The passive

A K T İ F makalelerde resmi talimat ve işlemlerde olduğu gibi fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğiyle değil de FİİLİN kendisiyle ilgileniyorsak, / E T K E N

People sayinflation will be higher than the previous year.

People saylots of people believe whatever they hear.

People believethey tell lies.

Someone sayshe is a liar.

People thinkthey don’t tell the truth.

P A S İ F / E D İ L G E N

Enflasyonun önceki yıldan daha yüksek olacağı söyleniliyor.

Bir çok insanın duydukları her şeye inandıkları söyleniliyor.

Onların yalan söylediklerine inanılıyor.

Onun bir yalancı olduğu söyleniliyor.

Onların gerçeği söylemedikleri düşünülüyor.


The passive

People makalelerde resmi talimat ve işlemlerde olduğu gibi fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğiyle değil de FİİLİN kendisiyle ilgileniyorsak,sayinflation will be higher than the previous year.

 • Bu cümleyi İKİ şekilde pasif yapabiliriz.

 • 2. Cümlenin başına IT IS SAID THAT getirerek;

 • IT IS SAID THAT inflation …………………………………….

 • 2. İkinci cümlenin öznesini başa alarak; people say “1.kısım”

 • inflation will be “ikinci kısım”, özne; INFLATION

 • InflationIS SAID……………………..……………..

 • Her iki cümleyi de tamamladığımızda

 • 1. It is said that inflation will be higher than the previous year.

 • 2. Inflation is saidTO BE higher than the previous year.

Enflasyonun önceki yıldan daha yüksek olacağı söyleniliyor.


The passive

People makalelerde resmi talimat ve işlemlerde olduğu gibi fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğiyle değil de FİİLİN kendisiyle ilgileniyorsak,saylots of people believe whatever they hear.

 • Bu cümleyi İKİ şekilde pasif yapabiliriz.

 • 2. Cümlenin başına IT IS SAID THAT getirerek; lots of people,

 • ITIS SAID THATlots of people ……………………………….

 • 2. İkinci cümlenin öznesini başa alarak; people say “1.ksım”

 • lots of people believe “ikinci kısım” özne LOTS OF PEOPLE

 • LOTS OF PEOPLE ARE SAID……………………..……………..

 • Her iki cümleyi de tamamladığımızda

 • 1. It is said that lots of people believe whatever they hear.

 • 2. Lots of people are said to believe whatever they hear.

Bir çok insanın duydukları her şeye inandıkları söyleniliyor.


The passive

People makalelerde resmi talimat ve işlemlerde olduğu gibi fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğiyle değil de FİİLİN kendisiyle ilgileniyorsak,believethey tell lies.

 • Bu cümleyi İKİ şekilde pasif yapabiliriz.

 • 2.Cümlenin başına it is believed that getirerek; they tell,

 • IT IS believed THAT they tell…………………………………….

 • 2. İkinci cümlenin öznesini başa alarak; people believe “1.kısım”

 • they tell… “ikinci kısım”, özne, they

 • Theyare BELIEVED……………………..……………..

 • Her iki cümleyi de tamamladığımızda

 • 1. It is believed thatthey tell lies.

 • 2. Theyare believed to tell lies.

Onların yalan söylediklerine inanılıyor.


The passive

Someone makalelerde resmi talimat ve işlemlerde olduğu gibi fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğiyle değil de FİİLİN kendisiyle ilgileniyorsak,sayshe is a liar.

 • Bu cümleyi İKİ şekilde pasif yapabiliriz.

 • 2. Cümlenin başına IT IS SAID THAT getirerek; he is,

 • ITIS SAID THAT…………………………………….

 • 2. İkinci cümlenin öznesini başa alarak; someone says “1.ksım”

 • he is “ikinci kısım”, özne; he

 • HeIS SAID……………………..……………..

 • Her iki cümleyi de tamamladığımızda

 • 1. It is said that he is a liar.

 • 2. Heis said to be a liar.

Onun bir yalancı olduğu söyleniliyor.


The passive

People makalelerde resmi talimat ve işlemlerde olduğu gibi fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğiyle değil de FİİLİN kendisiyle ilgileniyorsak,thinkthey don’t tell the truth.

 • Bu cümleyi İKİ şekilde pasif yapabiliriz.

 • 2. Cümlenin başına IT IS thoughtTHAT getirerek; they don’t..,

 • IT IS THOUGHT THAT…………………………………….

 • 2. İkinci cümlenin öznesini başa alarak; people think “1.ksım”

 • they don’t “ikinci kısım” özne they

 • Theyare thought……………………..……………..

 • Her iki cümleyi de tamamladığımızda

 • 1. It is THOUGHT that they don’t tell the truth.

 • 2. Theyare thought not to tell the truth.

Onların gerçeği söylemedikleri düşünülüyor.


5 e er fiili yapan ki i vurgulanmak istiyorsa c mlenin sonuna by ile eklenir
5. makalelerde resmi talimat ve işlemlerde olduğu gibi fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğiyle değil de FİİLİN kendisiyle ilgileniyorsak,Eğer fiili yapan kişi vurgulanmak istiyorsa cümlenin sonuna BY ile eklenir.

Telefon Alexander Graham Bell tarafından icat edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk tarafından kuruldu.

Duvar babam tarafından boyandı.

Resim annem tarafından yapıldı.


The passive

Telefon makalelerde resmi talimat ve işlemlerde olduğu gibi fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğiyle değil de FİİLİN kendisiyle ilgileniyorsak,Alexander Graham Bell tarafındanicat edildi.

The telephone was invented by A. Graham Bell.


The passive

Türkiye Cumhuriyeti makalelerde resmi talimat ve işlemlerde olduğu gibi fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğiyle değil de FİİLİN kendisiyle ilgileniyorsak,Atatürk tarafındankuruldu.

The Repuplic of Turkish was founded by M. Kemal ATATÜRK.


The passive

Duvar makalelerde resmi talimat ve işlemlerde olduğu gibi fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğiyle değil de FİİLİN kendisiyle ilgileniyorsak,babam tarafındanboyandı.

The wall was painted by MY FATHER.


The passive

Resim makalelerde resmi talimat ve işlemlerde olduğu gibi fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğiyle değil de FİİLİN kendisiyle ilgileniyorsak,annem tarafındanyapıldı.

The picture was drawn by MY MOTHER.