PRAKTIČNO USPOSABLJANJE - PowerPoint PPT Presentation

lily
prakti no usposabljanje n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE
153 Views
Download Presentation

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PEDAGOŠKA FAKULTETA UNIVERZA V MARIBORU ANDREJA ŽIŠKO, koordinatorica praktičnega usposabljanja na PEF

 2. Naslov ŠTUDIJSKI PROGRAMI1. STOPNJE • Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje • Predšolska vzgoja (PU obsega 22 ECTS) • Športno treniranje (12 ECTS) • Univerzitetni študijski programi 1. stopnje • Razredni pouk (22 ECTS) • Likovna pedagogika (9 ECTS) • Glasbena pedagogika (8 ECTS)

 3. Naslov ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE • Zgodnje učenje in poučevanje (5 ECTS) • Inkluzija v vzgoji in izobraževanju (15 ECTS) • Razredni pouk (6 ECTS) • Likovna pedagogika (6 ECTS) • Športno treniranje (6 ECTS)

 4. Naslov VRSTE PRAKSE • Opazovalna praksa • Integrirana praksa • Vodena praksa • Strnjena praksa • Projektna strnjena praksa • Trenerska praksa

 5. Naslov KRAJ IZVEDBE Praktično usposabljanje se izvaja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, s katerimi ima Pedagoška fakulteta UM podpisano Pogodbo o sodelovanju (trenutno imamo veljavnih 265 takih sporazumov po celi Sloveniji)

 6. Naslov Anketa o zadovoljstvo študentov Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru s praktičnim usposabljanjem v študijskem letu 2012/2013 (povzeto po Bratina, T., 2013) Zelo zadovoljni in zadovoljni 59,0% Niti zadovoljni /niti nezadovoljni 25,0% Nezadovoljni in zelo nezadovoljni 16,0% Obstajajo razlike med posameznimi oblikami PU

 7. Naslov PREDLOGI ŠTUDENTOV ZA IZBOLJŠANJE PU Spletna oddaja dnevnikov Usklajenost med profesorji glede dajanja navodil Jasna navodila za pripravo poročil, ki naj bodo dostopna na spletu Smiselne zahteve pri pisanju poročil Smiselna obremenjenost študentov v času PU Odnos profesorjev do protokolov – večji poudarek na refleksiji

 8. Naslov ANKETA O DOSEGANJU KOMPETENC V študijskem letu 2013/14 bomo med študenti izvedli anketo o doseženih kompetencah na praktičnem usposabljanju

 9. Naslov PREDNOSTI PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠAVO • okrepiti sodelovanje z mentorji z vidika strokovnosti (priprava in izvedba seminarjev/delavnic za mentorje) • okrepiti sodelovanje z ravnatelji in mentorji z rednimi srečanji, kjer bi se izpostavila naša pričakovanja in pričakovanja, ki jih imajo v vrtcih in šolah dobro sodelovanje z vrtci in šolami v Mariboru dobre hospitacijske šole

 10. Naslov ODPRTA VPRAŠANJA Odnos med integrirano in strnjeno prakso v študijskem programu Predšolske vzgoje Smiselnost opravljanja PU za študente, ki so zaposleni v VIZ 10 in več let Razmislek o prioritetah pri posamezni obliki PU (manj je več) Kako zmanjšati papirologijo Večja aktivnost študentov na PU (manj opazovanja, več opazljive aktivnosti)

 11. Naslov Hvala za vašo pozornost