Magnetarlarin X-i sin Spektrumlari - PowerPoint PPT Presentation

libitha
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Magnetarlarin X-i sin Spektrumlari PowerPoint Presentation
Download Presentation
Magnetarlarin X-i sin Spektrumlari

play fullscreen
1 / 44
Download Presentation
Magnetarlarin X-i sin Spektrumlari
247 Views
Download Presentation

Magnetarlarin X-i sin Spektrumlari

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Magnetarlarin X-isin Spektrumlari Tolga Gver, Feryal zel, Ersin Ggs

  4. X-Isin Spektrumlari X-isin spektrumu (0.5 - 10.0 keV) = kT = 0.3 - 0.5 keV Karacisim + ? = 2 - 5 G Kanunu Kaspi, 2006

  5. Ntron yildizi atmosferleri Yksek ktleekim => ok sikistirilmis bir atmosfer : H = 0.1 - 10 cm ? = 0.1 - 103 gcm-3 Gl Manyetik Alan => Polarize Isinim Maddenin degisen zellikleri Vakum Polarizasyonunun etkileri Zavlin & Pavlov, 2002

  7. Manyetik alan varsa ?

  8. Siklotron izgileri

  9. Yzey Isisal Isinim ve Manyetosferik Sailma Modeli Ntron yildizlarinin bir karacisim gibi isima yapmadiklarini biliyoruz. Yani ntron yildizlarinin fiziksel zelliklerini elde etmek iin isinimlarini fiziksel modeller kullanarak modellemek gerekli.

  10. Magnetarlarin Yzey Isinimlari Yksek manyetik alanli, tamamen iyonize Hidrojen ieren radyafik denge modelleri hesaplanmistir. Serbest - Serbest Absorpsiyon Sailma Vakum Polarizasyonunun Etkileri Proton Siklotron izgileri. zel (2001, 2003)

  11. Olusan Spektrum Olusan spektrum verilen bir yzey ekim ivmesi iin iki parametreye bagli : Yzey Efektif sicakligi Yzey Manyetik Alan siddeti

  12. Manyetosferik Sailma Mangetarlarin manyetosferlerinde oldugu dsnlen byk lekli akimlar, bu kaynaklarin manyetosferlerinin normal ntron yildizlarinkinden ok daha yogun olmasina yol aiyor Yzeyden gelen isisal fotonlar, sailma blgesindeki ykl paraciklarca sailiyorlar ve enerji kazaniyorlar. Olusan spektrum iki parametreye bagli : Optik derinlik Paraciklarin Hizi

  13. Bu ikisini birlestirirsek ne olur ?

  14. Genel Rlativistik Etkiler :

  15. XSPEC Tablo modeli E = 0.07 - 9.76 keV 0.07 - 8.72 keV T = 0.1 - 0.6 B = 1 x1014 - 3 x1015 Gauss 6 x1013 - 1 x1015 Gauss ? = 1.0 - 10.0 ? = 0.1 - 0.5 c z = 0.2 => 13.8 km & 1.4 M?

  16. XTE J1810-197 Bir patlama sirasinda, sakin evre isiniminin 100 kat stnde, 2003 yilinda kesfedildi (Ibrahim et al. 2003). O gnden beri srekli olarak akisi azaliyor (Gotthelf & Halpern 2004,05,06). Belirgin bir spektrel degisiklik gzleniyor. P = 5.54s. dP/dt = 0.81x10-11 s/s B = 2.54 x 1014 Gauss

  17. XTE J1810-197

  18. XTE J1810-197

  19. XTE J1810-197

  20. 4U 0142+61 En parlak ve kararli AXP. Gonzalez ve ark. 2007 !! P = 8.7 s. dP/dt = 0.196x10-11 s/s B = 1.3 x 1014 Gauss

  21. 4U 0142+61

  22. 4U 0142+61 nH = 0.566 x 1022 cm2 B = (4.75 ? 0.02) x 1014 Gauss. kT = 0.309 ? 0.001 keV ? = 0.417 ? 0.002 c ? = 3.47 ? 0.03 => Standart radyo atarcalarinin : 3 x 105 kati. nH = 0.64 +/- 0.07 B = 1.3x10^14 GaussnH = 0.64 +/- 0.07 B = 1.3x10^14 Gauss

  23. 1RXS J170849.0-400910 B = 4.57 x 10^14 GaussB = 4.57 x 10^14 Gauss

  25. Dib ve dig. = Candidate glitch : 2003 - 12 - 16 = > 52989.8475 53366.3150 = > 2004 - 12 -27Dib ve dig. = Candidate glitch : 2003 - 12 - 16 = > 52989.8475 53366.3150 = > 2004 - 12 -27

  26. 1E 1048.1-5937 B = 4.2 x 10^14 GaussB = 4.2 x 10^14 Gauss

  27. 1E 1048.1-5937

  28. 1E 1048.1-5937 MJD = 53185 => 2185 tarihinde Burst = > 699 saniye Most fluent and highest peak flux. Long burst makes it different from SGR bursts.MJD = 53185 => 2185 tarihinde Burst = > 699 saniye Most fluent and highest peak flux. Long burst makes it different from SGR bursts.

  29. 1E 1048.1-5937 MJD = 53185 => 2185 tarihinde Burst = >699 saniye Most fluent and highest peak flux. Long burst makes it different from SGR bursts. The 2 obs. At May 10th 2005 => 53500 ???MJD = 53185 => 2185 tarihinde Burst = >699 saniye Most fluent and highest peak flux. Long burst makes it different from SGR bursts. The 2 obs. At May 10th 2005 => 53500 ???

  30. 1E 2259+586 nH = 1.12 +/- 0.33 cm^2 B = 0.6 x 10^14 Gauss CTB109 ??? 3 kpc nh is in agreement with ours.nH = 1.12 +/- 0.33 cm^2 B = 0.6 x 10^14 Gauss CTB109 ??? 3 kpc nh is in agreement with ours.

  31. 1E 2259+586

  32. 1E 2259+586 June 2002 Outburst : June 2002 Outburst :

  33. 1E 2259+586

  34. 1E 1841-045

  35. 1E 1841-045

  36. 1E 1841-045

  37. SGR 0526-66

  38. SGR 0526-66

  39. SGR 1900+14

  40. SGR 1900+14

  41. SGR 1900+14

  42. SGR 1900+14

  43. SGR 1806-20 

  44. Sonular Ilk defa olarak fiziksel modeller kullanarak AXP ve SGRlerin X-isin spektrumlarii modellenmis oldu : Model halka aik yeterli verisi olan btn AXP ve SGRlere ve bu kaynaklara ait btn verilere uygulandi : Model her durumda istatistiksel olarak gzlemlere ile son derece iyi uyum sagladi. Bazi durumlarda, ogunlukla patlama esnasinda ya da hemen sonrasinda, model parametreleri limitlere ulasabilmektedir. Peki ne gibi fiziksel zellikler bulduk : ?