modelowanie procesu kompostowania punkty krytyczne w kontek cie wsparcia technologi em n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modelowanie procesu kompostowania, punkty krytyczne w kontekście wsparcia Technologią EM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modelowanie procesu kompostowania, punkty krytyczne w kontekście wsparcia Technologią EM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Modelowanie procesu kompostowania, punkty krytyczne w kontekście wsparcia Technologią EM - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Modelowanie procesu kompostowania, punkty krytyczne w kontekście wsparcia Technologią EM. mgr inż. Agronomii spec. Mikrobiologia Rolna Rafał Nasindrowicz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Modelowanie procesu kompostowania, punkty krytyczne w kontekście wsparcia Technologią EM' - libby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
modelowanie procesu kompostowania punkty krytyczne w kontek cie wsparcia technologi em
Modelowanie procesu kompostowania, punkty krytyczne w kontekście wsparcia Technologią EM
 • mgr inż. Agronomii spec. Mikrobiologia Rolna Rafał Nasindrowicz
slide2

Kompostowanie może odbywać się na kompostowniach otwartych, w których bardzo ważne jest zabezpieczenie podłoża tak, aby odcieki wraz z opadami atmosferycznymi nie dostawały się do gruntu. Innym miejscem kompostowania są hale kompostowe oraz coraz bardziej popularne i coraz bardziej doskonałe technicznie bioreaktory cybernetyczne ułatwiające modelowanie odpowiednich warunków klimatycznych dla kompostowanej masy.

zasadniczym celem przer bki frakcji organicznej jest osi gniecie nast puj cych efekt w
Zasadniczym celem przeróbki frakcji organicznej jest osiągniecie następujących efektów:
 • Zmniejszenie objętości i usunięcie z nich wody
 • Stabilizacja polegająca na zmniejszeniu zagniwalności
 • Likwidacja nieprzyjemnych zapachów
 • Higienizacja
 • Rozłożenie do form optymalnie przyswajalnych przez zwierzęta drobne i rośliny
 • Przygotowanie kompostu do ostatecznej formy zagospodarowania
podstawowe warunki technologiczne wp ywaj ce na prawid owo procesu kompostowania
Podstawowe warunki technologiczne wpływające na prawidłowość procesu kompostowania
 • Odpowiednia jakość, struktura kompostowanej masy!
 • Optymalna wilgotność 50-60%
 • Dostępność tlenu dla kompostowanej masy
 • Temperatura maksymalna 55-60°C
 • Zawartość związków organicznych i nawozowych
 • C÷N – 25÷65
slide5

Pojęcie struktury kompostowanej masy dotyczy wymiaru pojedynczych grudek odpadu i w sposób bezpośredni wpływa na ilość zawartej w porach wody oraz powietrza. Udział przestrzeni wolnej w stosunku do całkowitej objętości porów powinien wynosić 25÷35% [1].Mniejsza porowatość skutkuje podciąganiem kapilarnym i zajmowaniem wolnych przestrzeni przez wodę co utrudnia przepływ powietrza. Taka sytuacja może doprowadzić do powstania lokalnych warunków beztlenowych!

slide6

Materiałem strukturotwórczym bardzo wysokiej jakości może być słoma pszenna oraz trociny, najlepiej z drzew liściastych. Zbyt duże wymiary poszczególnych grudek ograniczają powierzchnię kontaktu z mikroorganizmami przeprowadzającymi ich rozkład. Natomiast zbyt rozdrobnione utrudniają ich rozkład

rodzaje wody zawarte w osadzie ciekowym
Rodzaje wody zawarte w osadzie ściekowym
 • Woda wolna
 • Woda adhezyjna
 • Woda adsorpcyjna
 • Woda międzykapilarna
 • Woda kapilarna
 • Woda mikrokapilarna
 • Płyny komórkowe
 • Woda wewnątrzkomórkowa
slide8

Optymalna zawartość wody w masie kompostowej powinna wynosić 50÷60%. Wilgotność jest czynnikiem limitującym intensywność przemian biochemicznych, czego wynikiem jest utrzymująca się na odpowiednim poziomie, w trakcie tych przemian temperatura [1].

w ca ym cyklu kompostowania wyr nia si trzy fazy biotermiczne
W całym cyklu kompostowania wyróżnia się trzy fazy biotermiczne
 • Termofilna temperatura powyżej 45°C bardzo szybki rozkład substancji organicznej, któremu towarzyszy wzrost temperatury do 60-75°C
 • Mezofilna temperatura do 45°C intensywny, malejący w czasie, rozkład substancji organicznej i sukcesywny spadek temperatury 40-30°C
 • Psychrofilna 0-40°C spowolnienie rozkładu substancji organicznej i sukcesywny spadek temperatury masy kompostowanej do temperatury otoczenia (dojrzewanie kompostu)
slide10

Niedostateczna ilość powietrza powoduje spadek aktywności mikroorganizmów aerobowych, które wykorzystują tlen w procesie przemiany materii. Na jego zużycie wpływa pośrednio uwilgotnienie masy kompostowej. Im % wilgotności jest wyższy, tym wykorzystanie tlenu spada.W celu optymalizacji napowietrzenia kompostowego materiału jego zagęszczenie powinno wynosić poniżej 500kg/m³.

slide11

Zbyt intensywne dostarczanie powietrza może wpływać ujemnie na proces kompostowania poprzez wychładzanie. Szczególnie zjawisko to jest niepożądane w fazie termofilnej.Stosunkowo dobre doprowadzanie powietrza to 300m³(t s.m.·h)¯¹ zapotrzebowanie tlenu dla kompostu ustabilizowanego winno być mniejsze od 1,0-1,5 O₂ (kg s.m.)¯¹[4].

slide12

Dynamika temperatury w kompostowanej masie jest efektem (wskaźnikiem) biochemicznym (energetycznych) przemian substancji organicznej.W warunkach korzystnego składu chemicznego i rozdrobnieniu surowca oraz odpowiedniej jego wilgotności i napowietrzania masy pryzmy, temperatura bardzo szybko osiąga optymalną wysokość ze względu na proces kompostowania, 60-75°C [1].

przyk adowy przebieg st enia jon w wodorowych na tle poszczeg lnych grup mikroorganizm w
Przykładowy przebieg stężenia jonów wodorowych na tle poszczególnych grup mikroorganizmów
przyk ad wydzielania dwutlenku w gla na tle poszczeg lnych grup mikroorganizm w
Przykład wydzielania dwutlenku węgla na tle poszczególnych grup mikroorganizmów
slide17

Stosunek C÷N jest regulowany przez odpowiedni dobór części składowych kompostowanej masy. Popełnienie błędu na etapie przygotowania mieszaniny komponentów do kompostowania może być jedną z głównych przyczyn niepowodzenia procesu!

slide18

O jakości roślinnego surowca do produkcji kompostu stanowią głównie: zawartość substancji organicznej, zawartość głównych mineralnych składników pokarmowych (nawozowych), stosunek zawartości węgla do azotu. Odpady o przeciwstawnym odczynie, skrajnych zawartościach suchej masy (zawartości wody), Odmiennym składzie ziarnowym (rozdrobnieniu), nadają się do tworzenia mieszanek glebotwórczych i nawozowych o dużej i bardzo dużej użyteczności [5].

slide19

Lignina, hemiceluloza i celuloza są rozkładane na drodze hydrolizy pod wpływem enzymów wydzielanych przez mikroorganizmy, głównie grzyby i bakterie. Procesy te przebiegają przy niskiej temperaturze i przy pH bliskim obojętnego. Najszybciej rozkładana jest celuloza, której produkty rozkładu nie są gromadzone tylko zużywane przez mikroorganizmy do celów metabolicznych [6].

slide20

Dojrzały kompost powinien charakteryzować się odpowiednimi cechami organoleptycznymi takimi jak: struktura sypka gruzełkowata, barwa od brunatnej do czarnej, zapach ziemisty znacznie inny od gnilnego.

slide21

Produktami humifikacji biomasy są: próchnica i próchnicotwórcze składniki; składniki pokarmowe roślin; mikroflora i fauna glebowa; różnego rodzaju związki biologiczne czynne; gazy wydzielane do atmosfery [7].

slide22

Stosowanie kondycjonerów biologicznych w postaci ,,Efektywnych Mikroorganizmów” podczas procesu kompostowania oraz nawożenia tego typu kompostem potęguje przebieg jego eksploatacji.

 • wypieranie warunków gnilnych
 • dezodoryzacja
 • ograniczenie aeracji
 • rozkład trudno przyswajalnych związków
 • higienizacja
 • skrócenie okresu dojrzewania kompostu
bibliografia
Bibliografia
 • Sidełko R. 2005. Kompostowanie- optymalizacja procesu i prognoza jakości produktu. Koszalin.
 • Fukas- Płonka Ł. 2007. Kierunki postępowania z osadami ściekowymi.
 • Siuta j. Wasiak G. 2000. Kompostowanie odpadów i użytkowanie komp[ostu. Warszawa.
 • Malej J. www.wbiis.tu.koszalin.pl 2000 . Właściwości osadów ściekowych oraz wybrane sposoby ich unieszkodliwiania i utylizacji Politechnika Kioszalińska.
 • Siuta J. 1998. Gospodarka odpadami Lublin. Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych.
 • Prośiński S.T. 1984. Chemia drewna. Podręcznik dla studentów wydziału technologii drewna Akademii Rolniczych. Wydanie II. PWRiL, Warszawa