modelowanie proces w biznesowych n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Modelowanie procesów biznesowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 141

Modelowanie procesów biznesowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

Modelowanie procesów biznesowych. BPMN. Business Process Modeling Notation (BPMN). Standard modelowania przepływów procesów biznesowych i serwisów webowych stworzony przez Business Process Management Initiative (BPMI)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Modelowanie procesów biznesowych' - delilah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
business process modeling notation bpmn
Business Process Modeling Notation (BPMN)
 • Standard modelowania przepływów procesów biznesowych i serwisów webowych stworzony przez Business Process Management Initiative (BPMI)
 • Standard ten oparty jest o założenia matematyczne pozwalające na tworzenie modeli w podobny sposób jak buduje się modele danych w relacyjnych systemach zarządzania bazami danych
business process management initiative
Business Process Management Initiative
 • Organizacja stworzona w celu promocji i rozwoju zastosowań koncepcji Business Process Management (BPM) poprzez stosowanie standardów projektowania, wdrażania, realizacji, utrzymania i optymalizacji procesów
 • BPMI opracowała trzy standardy:
  • BPMN, jako standard modelowania procesów biznesowych
  • Business Process Modeling Language (BPML), jako standard wykonywalnego języka biznesowego
  • Business Process Query Language (BPQL), jako standardowy interfejs zarządzania do wdrażania i realizacji procesów e-Business
czym jest bpmn
CZYM JEST BPMN?
 • Business Process Modeling Notation (BPMN) jest graficzną notacją opisującą kroki w procesie biznesowym
 • Została specjalnie zaprojektowana tak, aby odzwierciedlić przepływ procesu i informacji pomiędzy różnymi zdarzeniami
koncepcja etonu tokena
KONCEPCJA ŻETONU – TOKENA
 • Pojedyncza transakcja jest reprezentowana przez żeton, który „krąży” zgodnie z przepływem w procesie i „przechodzi” przez modelowane obiekty
 • Żeton posiada unikalny identyfikator ID zwany czasem TokenID
 • Początek procesu biznesowego generuje żeton z identyfikatorem TokenID
koncepcja etonu tokena1
KONCEPCJA ŻETONU – TOKENA
 • Główny TokenID jest wspólny dla wszystkich nowych żetonów generowanych w czasie rozwidlenia przepływu procesu
 • Unikalne dla każdej nowej ścieżki w przypadku jej rozwidlenia uzupełnienie identyfikatora głównego TokenID nazywane jest czasem SubTokenID
 • Jeśli ścieżki się łączą w taki sposób, że tylko jeden żeton może przejść dalej to po taki połączeniu SubTokenID może zostać „odcięty”
zdarzenia
ZDARZENIA
 • Zdarzenie jest stanem jaki pojawia się podczas przebiegu procesu biznesowego
 • Zdarzenia mają wpływ na przebieg procesu i zazwyczaj coś wyzwalają lub są czegoś rezultatem
 • Mogą rozpoczynać (zdarzenia początkowe), przerywać (pośrednie) lub kończyć (końcowe) przebieg
zdarzenie pocz tkowe
ZDARZENIE POCZĄTKOWE
 • Wskazuje miejsce w którym w procesie generowana jest transakcja (pojawia się żeton). Proces może posiadać wiele zdarzeń początkowych.
 • Generuje żeton dla każdego przepływu sekwencyjnego
 • Dozwolone zdarzenia początkowe :
  • odebranie wiadomości
  • czas
  • zasada
  • łącze z ...
  • wielokrotne
  • (nieokreślone)
zdarzenie typu ko cowe
ZDARZENIE TYPU KOŃCOWE
 • Wskazuje zakończenie procesu / gałęzi procesu
 • Kończy przebieg transakcji w danej gałęzi, „konsumuje” żeton wygenerowany przez zdarzenie (zdarzenia) początkowe
 • Dozwolone zdarzenia końcowe
  • wysłanie wiadomości
  • wyjątek / usterka
  • anulowanie
  • kompensacja
  • łącze do ...
  • zerwanie
  • wielokrotne
zdarzenie po rednie
ZDARZENIE POŚREDNIE
 • Występuje jedynie wewnątrz procesu
 • Wpływa na przepływ tokenu w tym lub innych procesach (np. zdarzenie wyślij wiadomość), ale go nie konsumuje
 • W procesie nie muszą występować zdarzenia pośrednie
kategorie zdarze ze wzgl du na zachowanie
KATEGORIE ZDARZEŃ (ZE WZGLĘDU NA ZACHOWANIE)
 • Catching (łapanie)
  • symbol bez wypełnienia
  • proces odbiera zdarzenie
 • Throwing (rzucanie)
  • symbol wypełniony
  • proces wysyła zdarzenie
czynno ci procesy
CZYNNOŚCI - PROCESY
 • Czynność to „praca” wykonywana podczas realizacji procesu biznesowego
 • Czynności mogą być elementarne lub złożone
 • Czynnościami w modelu procesu mogą być:
  • proces
  • podproces
  • zadanie
bramki
BRAMKI
 • Elementy służące do kontrolowania w jaki sposób ścieżki przepływu wchodzą w interakcję ze sobą
 • Bramki decyzyjne określają ile żetonów będzie przechodziło którymi ścieżkami
 • Bramki łączące określają które żetony przejdą dalej lub jak się połączą
 • Bramki nie muszą występować w procesie (jeśli nie istnieje potrzeba sterowania przebiegiem procesu)
uczestnicy i tory
UCZESTNICY I TORY
 • BPMN wykorzystuje pojęcie torów (swimlanes) najczęściej w celu pokazania z jaką rolą biznesową związana jest dana czynność, lub jaki system ją realizuje
 • Występują następujące obiekty:
  • Uczestnik – Pool
  • Tor (Rola biznesowa) – Lane
po czenia
POŁĄCZENIA
 • Przebieg procesu – Sequence Flow, który jest wykorzystywany do pokazywania kolejności wykonywania poszczególnych czynności w procesie
 • Przebieg wiadomości Message Flow, który jest wykorzystywany do pokazywania przekazywania informacji pomiędzy dwoma autonomicznymi jednostkami (uczestnikami) procesu uprawnionymi do wysyłania i odbierania ich
 • Powiązania Association, które są wykorzystywane do połączenia informacji i artefaktów z czynnościami, zdarzeniami, bramkami i przebiegam
artefakty
ARTEFAKTY
 • Artefakty są elementami diagramu wykorzystywanymi aby pokazać dodatkowe informacje dotyczące procesu
 • Notacja BPMN nie ogranicza liczby artefaktów
 • Występują trzy standardowe artefakty:
  • Obiekty danych (Data Objects)
  • Adnotacje (Annotations)
  • Grupy (Groups)
metody strukturalne za o enia
Metody strukturalne (założenia)
 • Podział procesu projektowania według składowych pasywnych (dane) i aktywnych (funkcje)
 • Metoda uściślania krokowego i projektowania składanego
 • Podział na dwie fazy:
  • konstrukcja modelu podstawowego
  • konstrukcja modelu implementacyjnego
metody strukturalne geneza i rozw j
Metody strukturalne (geneza i rozwój)
 • Metoda Yourdona-Constantina – 1979
  • diagramy przepływu danych
  • diagramy hierarchiczne
  • diagramy strukturalne
 • Model DeMarco
  • podejście zstępujące
  • modelowanie istniejących systemów
metody strukturalne geneza i rozw j1
Metody strukturalne (geneza i rozwój)
 • Model relacyjny danych Chena – 1976
  • diagramy relacyjne danych
 • Metody projektowania systemów czasu rzeczywistego (Ward i Mellor, Hatley i Pirbhai lata 80.)
  • diagramy przejść stanowych
  • diagramy przepływu sterowania, diagramy czasowe
 • Nowoczesna analiza strukturalna Yourdona - 1988
nowoczesna analiza strukturalna cechy
Nowoczesna analiza strukturalna (cechy)
 • graficzna struktura projektów
 • podzielność specyfikacji
 • minimalna nadmiarowość
 • ograniczenie analizy istniejącego systemu
 • narzędzia do projektowania systemów czasu rzeczywistego
 • modelowanie powiązań danych
 • podział procesu projektowania według zdarzeń
proces analizy strukturalnej

MODEL

IMPLEMENTACYJNY

UŻYTKOWNIKA

MODEL PODSTAWOWY

Proces Analizy Strukturalnej

MODEL

ŚRODOWISKOWY

MODEL

ZACHOWANIA

model podstawowy
Model podstawowy
 • Co powinien robić system aby spełnić wymagania użytkownika?
 • Model powinien zawierać jak najmniej informacji o tym jak system powinien być implementowany
 • Model podstawowy zawiera dwie główne składowe:
  • model środowiskowy
  • model zachowania
model rodowiskowy
Model środowiskowy
 • Model środowiskowy definiuje granicę między systemem a środowiskiem, w którym istnieje system.
 • Model środowiskowy składa się z:
   • diagramu kontekstowego,
   • listy zdarzeń,
   • opisu celu systemu.
 • Diagram kontekstowy to szczególny przypadek diagramu przepływu danych, w którym pojedynczy proces reprezentuje system
model zachowania
Model Zachowania
 • Model zachowania to model opisujący jakie powinno być wewnętrzne zachowanie systemu, aby mógł dobrze współpracować z otaczającym środowiskiem
narz dzia analizy strukturalnej
Narzędzia Analizy Strukturalnej
 • Modelowanie funkcji systemu:
  • Lista zdarzeń
  • Diagram Przepływu Danych
  • Słownik Danych
  • Specyfikacja Procesu
 • Modelowanie gromadzonych danych: Diagram Związków Encji
 • Modelowanie czasowej charakterystyki zachowania: Diagram Sieci Przejść
 • Modelowanie struktury Programu: Diagram Struktury
lista zdarze
Lista zdarzeń
 • Tekstowa lista “bodźców” występujących w świecie zewnętrznym, na które system musi odpowiadać.
 • Na przykład:
  • klient składa zamówienie (P),
  • serwisant rozlicza zmianę (P),
  • należy wysłać miesięczne sprawozdania do ZUS (T),
  • pojawia się zgłoszenie poczty elektronicznej (S).
lista zdarze1
Lista zdarzeń
 • Zdarzenia sterowane przepływem (P) są powiązane z pewnym przepływem danych: tzn. system stwierdza, że nastąpiło zdarzenie, gdy pojawi się pewna grupa danych
 • Zdarzenia temporalne (T) są wyzwalane w określonym czasie
 • Zdarzenia sterowania (K) mają charakter binarny i oznaczają, że system musi podjąć akcję (dotyczą systemów czasu rzeczywistego)
diagram przep ywu danych
Diagram Przepływu Danych
 • DFD jest narzędziem modelowania pozwalającym zobrazować system jako sieć procesów funkcyjnych, połączonych ze sobą “potokami” i “zbiornikami” danych
diagram przep ywu danych data flow diagram dfd

kartoteka

zleceń

skrzynka

Diagram przepływu danych (Data Flow Diagram – DFD)

zlecenie

telefoniczne

rejestracja

zlecenia

przekazanie

zadań

klient

e-mail

zlecenie

e-mail

odebranie

poczty

odczytanie

poczty

obsługa

poczty

sk adniki dfd
Składniki DFD
 • Proces (funkcja)
 • Przepływ
 • Magazyn
 • Terminator
proces funkcja
Proces (funkcja)

Sprawdź

wiarygodność

klienta

Wyślij

towar

do klienta

Dział

Kosztów

przep yw
Przepływ

stan zadłużenia -

niedopuszczalny

stan zadłużenia -

dopuszczalny

zamówienie

korpus

Sprawdź

klienta

kran

Montuj

kran

stan

zadłużenia

przep yw1
Przepływ

wniosek

kredytowy

Sprawdź

klienta

Klient

Oblicz

płace

nazwisko,

godziny

karty pracy

Wydział

wyroby,

godziny

Oblicz

robociznę

magazyn

D1

Przewodnik

M5

Magazyn wyrobów

Magazyn

Kartoteka materiałów

slide73

zamówienie

Sprawdź

zamówienie

Opracuj

plan

produkcji

odmowa

potwier-

dzenie

D5

Portfel zamówień

zamówienie

zamówienie

zamówienie

zamówienie

Opracuj

plan

produkcji

Sprawdź

zamówienie

odmowa

potwier-

dzenie

terminator

Dział

kosztów

Dział

kosztów

Terminator

Klient

Dział

kosztów

Klient

metoda konstruowania dfd
Metoda konstruowania DFD
 • Podejście klasyczne, zstępujące (De Marco 1979, Gane i Sarson 1979)
metoda konstruowania dfd1
Metoda konstruowania DFD
 • Podejście Yourdona (Yourdon 1989)
przyk ad wykorzystania diagram w dfd
Przykład wykorzystania diagramów DFD
 • Przedsiębiorstwo wytwarza rury stalowe
 • Rury wytwarzane są z taśmy stalowej w kręgach
 • Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje produkty około 10 stałym klientom i około 1000 pozostałym klientom w ciągu roku
 • Problem polega na tym, że nie zawsze można na czas realizować zamówienia a jednocześnie zapasy wsadu są nadmierne
dfd w metodyce ssadm structured system analysis and design method

b

Terminator

(powtórzony)

a

Terminator

3

Proces

wielokrotny

D1

Skład danych

2

D2

Skład danych (powtórzony)

1

Proces

elementarny

Proces

danych

*

DFD w metodyce SSADMStructured System Analysis and Design Method

zewnętrzny

przepływ

danych

przepływ

danych

diagram kontekstowy w metodyce ssadm

c

system rozliczeń

b

serwisant

a

klient

0

System

obsługi zleceń

Diagram kontekstowy w metodyce SSADM

potwierdzenie

zlecenie

zlecenie

wewnętrzne

kopia zlecenia

diagram dfd poziom 1 w metodyce ssadm fragment

a

klient

D2

D3

D1

Rejestr rozliczeń

Rejestr zgłoszeń

Rejestr klientów

2

1

Weryfikacja klienta

Rejestracja zgłoszenia

Diagram DFD – poziom 1 w metodyce SSADM (fragment)

potwierdzenie

zlecenie

dane

zgłoszenia

*

dane klienta

dane klienta

stan

rozliczeń

diagram dfd poziom 2 w metodyce ssadm fragment

2.1

2.2

Sprawdź czy klient jest w bazie

Sprawdź stan rozliczeń

D3

D2

Rejestr rozliczeń

Rejestr klientów

Diagram DFD – poziom 2 w metodyce SSADM (fragment)

dane klienta

dane klienta

dane

zgłoszenia

*

stan

rozliczeń

*

zalety dfd
Zalety DFD
 • Prostota
 • Możliwość rozróżnienia przepływów informacji i magazynów informacji
 • Układ hierarchiczny
wady dfd
Wady DFD
 • Brak możliwości prezentacji funkcji w strukturze organizacji
 • Brak możliwości prezentacji dynamiki systemu
 • Brak możliwości prezentacji logiki działań i funkcji
slide98
W latach 70-tych realizowano w USA program Air Force Program for Integrated Computer Aided Manufacturing (ICAM), którego celem było zwiększenie produktywności dzięki systematycznemu wdrażaniu technologii komputerowych
 • Realizacja programu ICAM pozwoliła zidentyfikować potrzebę doskonalenia technik analizy i komunikacji pomiędzy uczestnikami procesów
slide99
W rezultacie opracowano serię technik znanych jako IDEF (ICAM Definition) :
  • IDEF0, wykorzystywana do budowy „modelu funkcji”, tj. strukturalnej reprezentacji funkcji, czynności i procesów w modelowanym systemie czy obszarze badań
  • IDEF1, wykorzystywana do budowy „modelu informacji” reprezentującego strukturę i semantykę informacji w modelowanym systemie czy obszarze badań
  • IDEF2, wykorzystywana do budowy „modelu dynamiki” reprezentującą charakterystykę czasową zachowania modelowanego systemu czy obszaru badań
slide100
W 1983, w ramach programu U.S. Air Force Integrated Information Support System rozszerzono technikę IDEF1 do postaci IDEF1X (IDEF1 Extended)
 • Obecnie, techniki IDEF0 and IDEF1X są powszechnie wykorzystywane w administracji, przemyśle i sektorze usług do wspomagania modelowania procesów
 • W 1991 National Institute of Standards and Technology (NIST) przy wsparciu U.S. Department of Defense, Office of Corporate Information Management (DoD/CIM) opracował standard technik modelowania Federal Information Processing Standards (FIPS)
narz dzie analizy strukturalnej
Narzędzie analizy strukturalnej
 • IDEF0 (Integration DEFinition language 0) bazuje na metodyce SADT (Structured Analysis and Design Technique), opracowanej przez Douglasa T. Rossa i SofTech, Inc.
 • W swej oryginalnej postaci, IDEF0 zawiera definicję graficznego języka modelowania (syntaktyka i semantyka) oraz opis metodyki budowy modeli
 • Technika IDEF0 może być wykorzystana do modelowania systemów zautomatyzowanych i nie zautomatyzowanych
 • W przypadku nowych rozwiązań, IDEF0 może być wykorzystana do zdefiniowania wymagań i specyfikacji funkcji a następnie do zaprojektowania rozwiązań odpowiadających wymaganiom i realizujących funkcje
narz dzie analizy strukturalnej1
Narzędzie analizy strukturalnej
 • W przypadku systemów istniejących, IDEF0 może być wykorzystana do analizowania funkcji, które realizuje system i zapisania mechanizmów wykonujących te funkcje
 • Rezultatem wykorzystania techniki IDEF0 jest model zawierający hierarchiczną serię diagramów oraz tekst połączone glosarium
 • Podstawowe elementy modelu to funkcje reprezentowane przez kostki oraz związane z nimi dane i obiekty reprezentowane przez strzałki
charakterystyka idef0
Charakterystyka IDEF0
 • Technika IDEF0 pozwala na modelowanie graficzne szerokiej grupy procesów biznesowych i wytwórczych na dowolnym poziomie szczegółowości
 • Udostępnia prosty i spójny język pozwalający na precyzyjne odwzorowanie opisywanej rzeczywistości
 • Jest narzędziem do wspomagania dialogu pomiędzy analitykiem, projektantem i użytkownikiem łatwym w użyciu i pozwalającym na eksponowanie dowolnych detali
charakterystyka idef01
Charakterystyka IDEF0
 • Technika została przetestowana i sprawdzona przez wiele lat przez siły zbrojne, organizacje administracji oraz w biznesie
 • Oprócz wersji podstawowej dostarczanej przez KBSI jest dostępny w wielu graficznych narzędziach komputerowych
 • Rozszerzeniem możliwości jakie stwarza sam język modelowania jest precyzyjnie opisana metodyka modelowania i dokumentowania rozwiązań w całym cyklu życia projektu
kostka icom
Kostka ICOM

Sterowanie

Wejście

Wyjście

Mechanizm

(zasób, wykonawca)

Odwołanie

metodologia prof scheera
Metodologia prof. Scheera
 • Prof. August Wilhelm Scheer z Uniwersytetu Saarbrucken jest twórcą koncepcji informatyki gospodarczej
 • Od wielu lat pracuje nad opisem metod umożliwiających mapowanie, analizę i reorganizację procesów gospodarczych
 • Na stworzonej przez niego koncepcji oparte jest jedno z wiodących narzędzi, służących mapowaniu i reorganizacji procesów – pakiet programów ARIS
pakiet program w aris
Pakiet programów ARIS
 • Kompleksowe narzędzie służące mapowaniu i reorganizacji procesów
 • Rozszerza tradycyjne obszary zainteresowania tego typu pakietów o zagadnienia związane z zarządzaniem jakością czy wspomaganiem handlu elektronicznego
 • Duża baza modeli referencyjnych umożliwia tworzenie nowych procesów w oparciu o już istniejące wzorce
 • Pakiet może być stosowany w przedsięwzięciach z zakresu reorganizacji procesów, wprowadzania norm zarządzania jakością czy wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych (szczególnie w przypadku wdrażania systemu SAP R/3
metodyka aris perspektywy
Metodyka ARIS - perspektywy
 • Organizacji (organization view), w której ukazane są elementy struktury organizacyjnej organizacji
 • Danych (data view), przedstawiająca system informacyjny organizacji
 • Funkcji (function view), ukazująca występujące w procesie funkcje i powiązania między nimi
 • Sterowania (control view), łącząca wydarzenia, funkcje i wszystkie pozostałe elementy występujące w poprzednich trzech perspektywach; umożliwia na przedstawienie wzajemnych powiązań pomiędzy pozostałymi perspektywami
metodyka aris poziomy opisu
Metodyka ARIS – poziomy opisu
 • Zdefiniowanie wymagań (requirements definition) – na poziomie tym określa się wymagania dla technologii informacyjnych
 • Specyfikacja projektowa (design specification) – na tym poziomie powstaje specyfikacja systemu informacyjnego, który spełni postawione na pierwszym poziomie wymagania
 • Opis implementacji (implementation description) – w ramach tego poziomu specyfikacja przekształcana jest we wdrożenie odpowiedniego sprzętu komputerowego i oprogramowania
metodyka aris poziomy opisu1
Metodyka ARIS – poziomy opisu
 • Z punktu widzenia modelującego i przekształcającego proces analityka najważniejszy jest pierwszy poziom – czyli zdefiniowanie wymagań dla systemu informacyjnego.
 • Metodologia Scheera wyróżnia jeszcze jedną perspektywę – zasobów informacyjnych (resource view), która zawarta jest w poziomach specyfikacji projektowej (design specification) i implementacji (implementation description), i przez to nie występuje jako osobna perspektywa, tak jak pozostałe cztery wcześniej przedstawione perspektywy
diagram eepc event driven process chain
Diagram eEPC (event-driven Process Chain)
 • Umożliwia przedstawienie procesu jako łańcucha naprzemiennie następujących po sobie wydarzeń i działań
 • W występującym w perspektywie funkcji drzewie funkcji ukazane mogą być jedynie zależności pomiędzy poszczególnymi działaniami
 • Dopiero w diagramie eEPC ukazać można w chronologiczny sposób kolejność, w jakiej występują poszczególne działania w procesie
diagram eepc
Diagram eEPC
 • Poprzez zdarzenie (event) rozumie się fakt, iż obiekt przyjął stan, w którym steruje lub wpływa na dalszy przebieg procesu
 • Zdarzenia inicjują działania, a zarazem są ich rezultatem
 • W odróżnieniu od działań, zdarzenia nie trwają w czasie, są powiązane tylko z jednym punktem czasu
 • Każdy proces zaczyna się wydarzeniem inicjującym, a kończy się wydarzeniem kończącym proces.
logika w diagramie eepc
Logika w diagramie eEPC
 • W niektórych przypadkach nastąpić może rozgałęzienie procesu w sytuacji, gdy rozdziela się on na czynności wykonywane równolegle, bądź wtedy, gdy występuje wiele wariantów przebiegu procesu – na przykład jedno działanie może powodować jedno lub wiele zdarzeń
 • Do zobrazowania tej sytuacji w ARIS służą operatory logiczne – operator XOR, operator OR oraz operator AND, które wykorzystywane są zarówno do rozdzielenia procesu, jak i do połączenia dwóch lub wielu jego gałęzi
logika w diagramie eepc1
Logika w diagramie eEPC
 • Umieszczenie na diagramie operatora XOR oznacza, że po zakończeniu danego działania występuje wiele wariantów dalszego przebiegu procesu, jednak w danym przebiegu nastąpić może tylko jeden wariant, ponieważ alternatywne możliwości wykluczają się wzajemnie
 • Operator OR występuje w sytuacji, gdy w wyniku zakończenia działania dojść może do wykonania jednego lub kilku wariantów procesu
 • Operator AND wykorzystywany jest gdy proces rozdziela się na dwa lub wiele wykonywanych równolegle podprocesów. Rozdzielenie to wystąpić może zarówno jako efekt wydarzenia, jak i działania i jest to jedyny operator, który może być umieszczony po wydarzeniu