scriptieseminarie stage iii l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Scriptieseminarie Stage III PowerPoint Presentation
Download Presentation
Scriptieseminarie Stage III

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Scriptieseminarie Stage III - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Scriptieseminarie Stage III. Wouter Vanderplasschen Vakgroep Orthopedagogiek. Richtlijnen Stage III. Iedereen een persoonlijk stageverslag indienen. In het verslag dienen volgende aspecten aan bod te komen: - Een motivering voor de keuze van de stageplaats

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Scriptieseminarie Stage III


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
scriptieseminarie stage iii

Scriptieseminarie Stage III

Wouter Vanderplasschen

Vakgroep Orthopedagogiek

richtlijnen stage iii
Richtlijnen Stage III
 • Iedereen een persoonlijk stageverslag indienen.
 • In het verslag dienen volgende aspecten aan bod te komen:

- Een motivering voor de keuze van de stageplaats

- Een motivering voor de keuze van het thesisonderwerp

-  Een beknopt overzicht van de verschillende stage-activiteiten (in bijlage)

-         Een korte beschrijving van de stageplaats, de stage en jouw eigen plaats binnen de werking van de stageplaats

  • -         Toon aan op welke manier jullie de nodige praktijkervaring opgedaan hebben voor jullie scriptie?
slide3
         Hoe hebben jullie literatuur verzameld en hoe hebben jullie het onderzoeksgedeelte van de scriptie georganiseerd?
 • -         Een abstract van uw scriptie, met daarin uw probleemstelling, gevolgde methodologie, belangrijkste onderzoeksresultaten en de discussie
 • -         Welke zijn de voornaamste problemen die jullie tijdens deze stage ervaren hebben?
 • -         Wat hebben jullie vooral geleerd tijdens deze stage?
 • -         Welke leerpunten zien jullie nog voor jezelf naar de toekomst toe?
 • -         Een globale evaluatie van jullie eigen stage met aandacht voor het eigen groeiproces
 • -         Een globale evaluatie van het opleidingsonderdeel ‘Stage III’
 • ·        We verwachten van jullie een stageverslag van 5 à 10 bladzijden dat jullie uiterlijk op 31 mei 2003 moeten indienen.
tips bij schrijven scriptie
Tips bij schrijven scriptie
 • Evenwicht tussen hoofdstukken
 • Verzorgde presentatie
 • Structuur!
 • Schrijven = herschrijven = schrappen
 • Raadpleeg voldoende bronnen
 • Plaats kritische bedenkingen (aanduiden in tekst)
 • Resumeer af en toe + verwijzen
 • Beperk het aantal voet- en eindnoten
 • voeg voldoende tussentitels in: nummering, rubricering
 • wees origineel en creatief
 • bijlage = toelichting die niet in de tekst past
referenties in de tekst
Referenties in de tekst
 • 1 werk van 1 auteur: (Broekaert, 1996)
 • 1 werk van verschillende auteurs: (Broekaert & Van Hove, 1997); Broekaert et al., 1998)
 • Groepen als auteurs: (VAD, 2000); (Ministerie van Onderwijs, 2001)
 • Geen auteur: (Inclusief onderwijs) of Anoniem (2000)
 • Twee of meer werken van dezelfde auteur: (Broekaert, 1997, 1998) of Broekaert, 1999a, 1999b)
referenties in de tekst vervolg
Referenties in de tekst (vervolg)
 • Klassieke werken: (Plato, vertaling 1931)
 • Geen datum: (Van Hove, s.d.)
 • specifieke paragrafen of citaten: (Van Hove, 1999, p. 332)
 • persoonlijke communicaties: (Van Gennep, persoonlijke communicatie, 15 januari 2003)
vorm van de referentie
Vorm van de referentie
 • Tijdschrift: auteur (jaartal). Titel vh artikel. Titel vh tijdschrift, jaargang (volume), pagina’s.
 • Boek: Auteur (jaartal). Titel. Plaats van uitgave: uitgever.
 • Deel ve boek: Auteur (jaartal). Titel vh hoofdstuk. In Editor (Eds), Titel vh boek (pagina’s). Plaats: uitgever
 • Online tijdschrift: Auteur (jaartal). Titel vh artikel. Titel vh tijdschrift, jaargang (volume), pagina’s. Op www.kd.com (datum)
 • online document: auteur (jaartal). Titel. Op www.dlksm.be (datum)
slide8
Auteur
  • Broekaert, E., Vandevelde, D., & Bracke, G.
  • Broekaert, E. (Ed.).
  • Geen auteur: Inclusief onderwijs (1999).
 • Datum
  • boek, tijdschrift : (1999)
  • magazine, congres: (1993, juni)
  • krant: (2001, 11 september)
  • nog niet uit: (in press) of in voorbereiding
  • geen datum
 • Titel:
  • Nederlands in Vlaanderen
  • verdere uitleg tussen haakjes: (jaarverslag); abstract
slide9
Titel vh tijdschrift:
  • American Journal of Psychiatry, 123, 203-208.
  • De Standaard, 87, 34.
 • titel ve boek:
  • Het verdriet van België (zeventiende druk)
  • Inclusie ?! (Orthopedagogische Reeks 32)
 • Hoofdstuk in een boek
  • Broekaert, E. (1999). Orthopedagogiek. In G. Van Hove (Ed.), Handboek orthopedagogiek (pp. 517-554). Gent: Academia Press.
 • Elektronische documenten:
  • Teruggevonden op www.dsd.be op 12 december 2002.
voorbeelden
Voorbeelden
 • Tijdschriftartikel: meerdere auteurs, in press, wekelijks/dagelijks verschijnend, zonder auteur
 • Boek: 1 of meerdere auteurs; groep; onder redactie; geen auteur; herwerkte versie; encyclopedie; vertalingen; brochure
 • Hoofdstuk in een boek: één of meerdere auteurs;
 • Rapporten: evt. Nummer van rapport
 • Proceedings: Broekaert, E. (2001, mei). De therapeutische gemeenschap. In G. De Leon (Ed.), Therapeutic communities. Symposium at the 34th conference of …, Stockholm, Sweden.
slide11
Paper: Wouters, J. (2000). De CBCL. Paper presented at …, Amsterdam.
 • Poster: Van Dyk, A. (1990). Architectuur. Poster presented …, Antwerpen.
 • Licentiaatsthesis: Vandamme, F. (2001). Veerkracht. Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, FPPW.
 • Niet-gepubliceerd manuscript: Drake, F. (1989). Dual diagnosis. Niet-gepubliceerd manuscript, UG
 • Submitted: Drake, F. (1989). Dual diagnosis. Submitted for publication.
 • Beperkte oplage: Drake, F. (1989). Dual diagnosis. (te bekomen bij)
slide12
Audio-visuele media:
  • Coninckx, S. (Regisseur) (1999). Daens (langspeelfilm). Brussel: Mediamax (te bekomen bij VVA, …)
  • Jambers, P. (Producer) (2003, 15 januari). Jonge daklozen (tv-reportage). Vilvoorde: Vlaamse Televisie Maatschappij.
  • Beatles (1967). Penny lane. On the Blue album. Liverpool: EMI.
 • Elektronische data:
  • Elektronisch tijdschrift: Broekaert, E. (2000). De nieuwe TG (elektronische versie). Journal of Substance Abuse Treatment, 4, 43-46. Gevonden op www.sdfk.com op datum
  • document: Broekaert, E. (2002). Encounter. Gevonden
  • Boodschap op mailinglist: Simons, T. (2001, 13 juli). Drugs and the brain. Message poste at …,
  • software: Kuckarts, P. (1999). WinMAX (computer programma). Gent: UG.
tips voor de referentielijst
Tips voor de referentielijst
 • Referentielijst - bibliografie
 • overeenstemming tekst - referentielijst
 • Accurate en volledige lijst
 • persoonlijke communicaties niet opnemen in deze lijst, enkel in tekst
 • Volgorde:
  • alfabetisch “niets komt voor iets”: Jans; Janssens
  • nummers opnemen alsof ze gespeld worden
slide14
Verschillende publicaties van dezelfde auteur:
  • chronologisch: Hewitt, L. (1999); Hewitt, L. (2001)
  • 1 voor meerdere: Broekaert, E. (2001); Broekaert E. & Van Hove, G. (1993)
  • meerdere alfabetisch + meerdere dezelfde chronologisch: Broekaert, E. & Van Hove, G (2002); Broekaert, E. & Vandevelde, S. (2001)
  • indien alle namen gelijk: alfabetisch op titel
  • meerdere auteurs met dezelfde naam?: alfabetisch op voornaam: Broekaert, E. (2000); Broekaert, P. (1999)
  • organisatie: volledige naam + eventuele afdeling
slide15
Auteurs: Van Hove Geert, Erik De Belie en Eric Broekaert
 • Titel: Orthopedagogiek en Maatschappij
 • Jaar: 2000
 • Uitgeverij: Acco
 • Plaats: Leuven en Apeldoorn
 • Pagina’s: 102
artikel
Artikel
 • Auteurs: Eric Broekaert en Wouter Vanderplasschen
 • Titel: Towards the integration of treatments systems
 • Tijdschrift: Journal of Psychoactive Drugs
 • Jaar: accepted op 14 februari 2002
 • Geen pagina’s
hoofdstuk uit boek
Hoofdstuk uit boek
 • Titel: Fysieke handicap
 • Auteur: Geert van Hove en Viviane Sorée
 • Editor: Eric Broekaert en Geert Van Hove
 • Jaar: 2001
 • Plaats: Leuven
 • Uitgeverij: Garant
 • Pagina’s: 50-70
internet document
Internet-document
 • Auteur: Filip Delmeire
 • Titel: heroïneverstrekking in België
 • url: www.vad.be/documenten
 • Vinddatum: 2-5-2002
decreet
Decreet
 • Titel: Decreet inzake de integratie van personen met een handicap
 • Jaar: 25 januari 2001
 • Plaats: Brussel
 • Wie?: Vlaams parlement