Ps koloj k ddet mobbing ve farkliliklarin y net m
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 391 Views
 • Uploaded on

PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBING) VE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ. Psikolojik şiddet ( mobbing ). İngilizce ‘ mobbing ’ ; psikolojik şiddet, kuşatma ve rahatsız etme sıkıntı verme anlamına gemektedir . Türkçede ‘psikolojik şiddet’ olarak karşılık bulmaktadır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kerry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Psikolojik iddet mobbing
Psikolojik şiddet ( YÖNETİMİmobbing)

 • İngilizce ‘mobbing’ ; psikolojik şiddet, kuşatma ve rahatsız etme sıkıntı verme anlamına gemektedir. Türkçede ‘psikolojik şiddet’ olarak karşılık bulmaktadır.

 • İşyerinde sindirme, dışlama karalama gibi davranışları kısaca psikolojik şiddet olarak tanımlayacağız


Psikolojik iddetin rg t a isindan anlami
Psikolojik şiddetin örgüt YÖNETİMİaçisindananlami

 • Leyman psikolojik şiddet mağdurları arasında yaptığı çalışmada sürecin etkilerini beş grupta toplamıştır.

 • Mağdurun tatmin edici bir iletişim kurması üzerindeki etkisi

 • Mağdurun sosyal ilişkilerini sürdürme olanakları üzerindeki etkisi

 • Kurbanın kişisel itibari üzerindeki etkisi

 • Kurbanın mesleki konumu üzerindeki etkisi

 • Kurbanın fiziksel sağlığı üzerindeki etkisi


Ps koloj k ddet mobbing ve farkliliklarin y net m

 • Günümüzde psikolojik şiddet olaylarının daha fazla rapor edildiği bilinmektedir.

 • Bunun en temel nedeni aktif şiddet olaylarının daha kolay kanıtlanabileceği ve toplum tarafından hoş görülmeyeceği anlayışı olabilir.

 • Oysa psikolojik şiddet samimi gösterilen davranışlarla daha kolay maskelenebilir ve çoğunlukla sadece mağdurun anlayabileceği yıkıcı etkiler yaratarak saldırgan amacına ulaşabilir.


Psikolojik iddet s reci
Psikolojik şiddet süreci rapor edildiği bilinmektedir.

 • ‘Psikolojik şiddet sendromu’ denilen bu süreç; haksız suçlamalar, küçük düşürülmeler, fiziksel tacizler, duygusal işkence yoluyla bir kişiyi dışlamayı amaçlayan kötü niyetli davranışlardır.

 • Leyman’a göre psikoljik şiddetin 4 temel aşaması vardır.


Ps koloj k ddet mobbing ve farkliliklarin y net m

 • Dönüm noktasını oluşturan olaylar rapor edildiği bilinmektedir.: herhangi bir çatışmanın tetiklenmesiyle başlar. Bu aşamada henüz psikolojik şiddet yoktur.

 • Psikolojik şiddet ve damgalama : uzun bir zaman dilimi içinde düzenli yıldırma faaliyetleri başlar. Buradaki temel amaç hedefteki kişiyi damgalayarak ‘öteki’ yapmaktır.

 • Yönetim : Bu aşamada yönetim olayın içine girmiştir. Damgalanan kişiyi izler ve hakkında kolaylıkla yanlış hüküm verebilir.

 • İşten çıkarma : sürekli saldırı altındaki bireyin fiziksel ve psikolojik sağlığı bozulduğundan gereken performansı gösteremez. Bu insanlara en kolay konulan teşhis paranoya, manik depresif ve kişilik bozukluğudur. Bu durumda mağdurun işten çıkarılması kolay olur.


Psikolojik iddetin birey zerindeki etkileri
Psikolojik şiddetin birey üzerindeki etkileri rapor edildiği bilinmektedir.

 • En önemli etkilerinin başında ; sağlığının bozulması ve kariyer basamaklarını tırmanamaması gelir. Bireyin morali bozuktur.

 • Her sabah işe gelirken neler yaşayacağını , akşam işten döndükten sonrada yaşadıklarını düşünerek bunalır.

 • Uzun süre mobbing e maruz kalan kişilerin en sık anksiyeteye kapıldıkları ve belli olaylar karşısında aşırı tepkiler verdikleri gözlemlenmiştir.


Psikolojik iddetin rg t zerindeki etkisi
Psikolojik şiddetin örgüt üzerindeki etkisi rapor edildiği bilinmektedir.

 • Çalışma hayatına ve örgüt barışına olumsuz etkiler yapan psikolojik şiddet yol açtığı ; işe devamsızlık , işten soğutma gibi olgular nedeniyle iş başarısını ve verimliliği önemli ölçüde düşürmektedir.

 • Kimi zaman çalışanın istifa etmesiyle ya da işten çıkarılmasına neden olan psikolojik saldırılar yetişmiş personelin kaybedilmesinin yanı sıra

 • Geride kalanlar üzerinde yarattığı olumsuz psikolojik etkiler nedeniyle örgütsel bağlılığın da azalmasına yol açmaktadır.


Ps koloj k ddet mobbing ve farkliliklarin y net m

 • Örgüt çalışanlarının taciz edici davranışlarda bulunmalarından dolayı içinde bulundukları ortamdan memnun kalmayan mağdurların içerde yaşanan olayları dışarıda anlatmaları olasılığını doğurmaktadır.

 • Örgüt içerisindeki birliktelik ruhu ile ekip çalışmasının bozulması ; iş başarısının düşmesine , firmanın saygınlığının ve adının lekelenmesine neden olmaktadır.

 • Ayrıca mağdurların istifaya zorlanmaları veya işten atılmaları sonucunda mahkemeye müracat etmeleri işletmeleri ödeyecekleri tazminatlar nedeniyle hem maddi hem de manevi olarak zor durumda bırakmaktadır.


Ps koloj k ddet mobbing ve farkliliklarin y net m

 • Örgütsel yabancılaşma bulunmalarından dolayı içinde bulundukları ortamdan memnun kalmayan mağdurların içerde yaşanan olayları dışarıda anlatmaları olasılığını doğurmaktadır. : işgörenlerin çalıştıkları örgütlerin amaçlarına , işlerinin gereği olan ilke ve kurallara , iş arkadaşlarına hem kendilerine hem de çeşitli çevresel ve örgütsel sorunlara karşı ilgisiz ve kayıtsız kalmalarını ifade etmektedir.


Psikolojik iddetin toplum zerindeki etkileri
Psikolojik şiddetin toplum üzerindeki etkileri bulunmalarından dolayı içinde bulundukları ortamdan memnun kalmayan mağdurların içerde yaşanan olayları dışarıda anlatmaları olasılığını doğurmaktadır.

 • Leyman’ın İsveç’te yaptığı bir araştırmaya göre psikolojik şiddet mağdurlarının erken emekliliği tercih ettikleri ve 1992 yılı verilerine göre toplam işgücünün %25’i 55 yaşını doldurmadan emekliliğe ayrılmaktadır.

 • Bu çok ciddi bir ekonomik ve refah kaybı demektedir.


Psikolojik iddetle m cadelede farkl l klar n y netimi
Psikolojik şiddetle mücadelede farklılıkların yönetimi bulunmalarından dolayı içinde bulundukları ortamdan memnun kalmayan mağdurların içerde yaşanan olayları dışarıda anlatmaları olasılığını doğurmaktadır.

 • Farklılıklar : Kişisel gelişim , yeteneklerin ortaya çıkması ve bireyin diğerleri ile sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlayan fırsatlar şeklinde değerlnedirilebilir.

 • Farklılıklar 1960 lı yıllardan itibaren azınlıklar, kadın çalışanlar ve eski hükümlülerle ilgili bir konu olarak görülmüştür.

 • Fakat günümüzde insan kaynakları uygulamalarında farklılıkların yönetimi ile örgütsel etkinliklerini arttırmayı hedeflemişlerdir.


Ps koloj k ddet mobbing ve farkliliklarin y net m

 • Farklılık kavramının kurucusu olarak bilinen bulunmalarından dolayı içinde bulundukları ortamdan memnun kalmayan mağdurların içerde yaşanan olayları dışarıda anlatmaları olasılığını doğurmaktadır. R.Thomas’a göre farklılıkların yönetimi ; herkesin kendinden bir şeyler katabileceği örgütün hedefleri için tüm performanslarını ortaya koyabilecekleri bir ortam yaratmaktır.

 • Farklılıkların yönetiminin dayandığı beş ilke bulunmaktadır (Düren)

 • Farklılık yönetimi herşeyden önce çok yönlü ve geniş bir vizyondan bakmayı gerektirir.

 • Farklılıkların yönetimi insanların yaratıcılıklarını ortaya çıkaran çatışmalarında etkin yönetimini gerektirir.


Ps koloj k ddet mobbing ve farkliliklarin y net m

 • Farklılıkların yönetimi geleceğe ilişkin bakış açılarını çoğaltmaya gerektirir.

 • Farklılıkların yönetimi çelişkiler ve farklılıklar karşısında tarafsız olmayı gerektirir.

 • Farklılıkların yönetimi farklılıkları olabildiğince ortaya çıkacak esnek ve dinamik bir ortam yaratmaktır.


Psikolojik iddetle m cadelede insan kaynaklar y netimine d en g revler
Psikolojik şiddetle mücadelede insan kaynakları yönetimine düşen görevler

 • Psikolojik şiddetle mücadelede yönetim tarafından yapılması gerekenler ;

 • Yöneticilerin ve çalışanların bilinçlendirilmesi , örgütsel bütünleşmenin sağlanması, hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak, personel arasında fark gözetmeksizin herkese adil davranmak olarak sıralayabiliriz.


Ps koloj k ddet mobbing ve farkliliklarin y net m

 • İKY’nin yönetimine düşen görevler psikolojik şiddetle mücadeledeki rolü ; teknik destek vermek ve kolaylaştırıcı bir fonksiyon görevini izlemektir.

 • İKY’nin psikolojik şiddeti teşhis etme ve önlemede bazı görevler üstlenmiştir.

 • Bunlar ;


Ps koloj k ddet mobbing ve farkliliklarin y net m

 • Teşhis için ; yönetimine düşen görevler

 • Ceza , disiplin ve şikayet mekanizmasının dikkatle çalışmasını sağlar ve bu süreçte kimlerin birbirlerine yoğunlaştığına bakar.

 • İşgücü devri ve işe devamsızlık oranlarını izler ve nedenlerini araştırır

 • Verimlilik azalışlarını birim koordinatörleriyle birlikte izler ve nedenlerini araştırır.

 • Moral , motivasyon ve doyum analizlerini düzenli olarak yapar.

 • Önlemeye yönelik faaliyetleri ;

 • Moral , motivasyon ve doyum analizlerini yapmak ve sonuçlarnı birim koordinatörleriyle paylaşmak

 • Kariyer olanaklarını araştırarak personele kariyer hedefleri ve kariyer desteği vermek

 • Koçluk ve mentorluk yapmak

 • Oryantasyon eğitimini sistematik olarak yapmak

 • Terfi ve ödül sisteminin adil olmasını sağlamak

 • Personel seçim sürecini çok ciddi planlamak


Ps koloj k ddet mobbing ve farkliliklarin y net m

 • Sonuç olarak psikolojik şiddetin önlenebilir bir örgütsel sorun olduğu kabul edilmelidir.

 • İKY’nin psikolojik şiddetin önlenmesi ve varsa çözümlenmesine katkı yapması sağlanarak olumlu örgütsel ortamlar oluşturulmalıdır.

 • İKY bölümü sorun çözümü ve gerekli önlemleri alması için yetkilendirilmelidir.


Te ekk r ederim
Teşekkür ederim örgütsel sorun olduğu kabul edilmelidir.