SKJULT MOBBING
Download
1 / 23

SKJULT MOBBING v/ Tove Flack Senter for atferdsforskning - PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

SKJULT MOBBING v/ Tove Flack Senter for atferdsforskning. Ulike former for mobbing. Direkte former: Fysisk plaging Verbal trakassering Indirekte former: Baksnakking – ryktespredning Nonverbal trakassering Handlinger som indirekte krenker en annen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SKJULT MOBBING v/ Tove Flack Senter for atferdsforskning' - samantha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

SKJULT MOBBING

v/ Tove Flack

Senter for atferdsforskning


Ulike former for mobbing l.jpg
Ulike former for mobbing

Direkte former:

Fysisk plaging

Verbal trakassering

Indirekte former:

Baksnakking – ryktespredning

Nonverbal trakassering

Handlinger som indirekte krenker en annen

Digitale indirekte former:

Internett, MSN, facebook,

hjemmesider


Slide3 l.jpg

EN MOBBESITUASJON

P

PP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PROAKTIV AGGRESIVITET - makt, tilhørighet

TILSKUERE

REDUSERTE HEMNINGER - oppløsing av ansvar i grupper

- psykologisk distanse

- legitimering


Slide4 l.jpg

Bruk av relasjoner for å ramme en annen

er et sterkt og effektivt våpen

Indirekte metoder tåkelegger gjerningsmannen

Aggresjonen kan utøves uten at det får konsekvenser

Plagere kan opprettholde status som snille og hyggelige


Slide5 l.jpg

Ikke alle kan mobbe skjult

Manipulering med nettverket krever sosial

kompetanse.

Muligheten for å manipulere nettverket krever

en relativt høy sosial posisjon i gruppa.


Slide6 l.jpg

Kjønnsforskjeller og indirekte mobbing:

Forskningsarbeidene om kjønnsforskjeller knyttet til skjult mobbing er inkonsistente men viser at:

Gutter mobber både direkte og indirekte

Indirekte metoder karakteriserer jentemobbing i stor grad

Forventing til jenter om å være ”snille” kan føre til at aggresjon blir indirekte.

Jenter har høy kompetanse på relasjoner og kan

trolig være mer raffinerte og utspekulerte

når de mobber skjult.


Slide7 l.jpg

Avdekking

Mindre sannsynlig at elevene sier ifra

Kun en 5. del av sosial aggresjon

fører til motreaksjon.

Lærere reagerer oftere i forhold til

fysisk og verbal aggresjon


Slide8 l.jpg

Holdninger som hindrer avdekking

Dette er ikke så alvorlig.

Hun er nok skyld i det selv.

Jenter kan ordne opp og bli venner bare de snakker ut .

Resultat : Mangelfull avdekking av

hva som faktisk skjer.

Tiltak som ikke virker


Slide9 l.jpg

Riktig fremgangsmåte når en får mistanke

om skjult mobbing:

Alltid undersøke kommunikasjonen som skjer

mellom elevene når:

Elever blir stille og tilbaketrukne

Når elever blir utagerende og vanskelige

Foreldre eller barn kommer og forteller at de selv

eller andre blir utsatt for mobbing.


Slide10 l.jpg

Observasjon

Tilstand i skolen:

Lærere har lite teoretisk kunnskap om observasjon av samspill

og

Lite praktisk erfaring med systematisk og gjennomtenkt observasjon av samspill


Slide11 l.jpg

Hvordan bruke observasjon som verktøy for å avdekke mobbing?

Å observere samspill dreier seg om å samle så konkret og detaljert informasjon som mulig om hva elever sier og gjør i forhold til hverandre når de er sammen.

Nedtegnelse skal ikke inneholde tolkning


Slide12 l.jpg


Slide13 l.jpg

Bisgaard (1994) : uttrykk og kombinasjon av disse :

For lærere og pedagoger bør det å iaktta være en

ervervsplikt


Slide14 l.jpg

Samtale uttrykk og kombinasjon av disse :

Hvordan kan skolen avdekke mobbing

gjennom samtaler med elever?


Slide15 l.jpg

Elevsamtaler som egner seg for å uttrykk og kombinasjon av disse :

avdekke mobbing gir informasjon om:

Vennestruktur i klassen

Ønsket vennestruktur i klassen

Den enkelte elevs sosiale posisjon, popularitet

Innflytelse

Positiv og negativ kommunikasjon mellom elever

Positive og negative holdninger til medelever


Slide16 l.jpg

 • Det vil bli utgitt et hefte om avdekkende uttrykk og kombinasjon av disse :

 • samtaler( eventuelt nettutgave)

 • som inneholder:

 • Samtale mal

 • Hvordan gjennomføre samtalen

 • Hvordan analysere resultatene

 • Avdekkingsverktøyet er utprøvd på åtte skoler,

 • og har har vist seg å ha svært god evne til å

 • avdekke hvem som mobber skjult og hvem

 • som blir offer for slik mobbing


Slide17 l.jpg

Avdekking uttrykk og kombinasjon av disse :

Avdekking må være grundig nok før en går inn og setter grenser.

Det krever fokus og tid for å avdekke jentemobbing

Husk å være skriftlig!


Slide18 l.jpg

Forebygging uttrykk og kombinasjon av disse :

Det krever mindre ressurser å forebygge skjult mobbing enn å avdekke, stoppe og bearbeide mobbing

Satsing på forebygging vil kunne øke livskvaliteten for mange elever og redusere omfanget av psykiske belastninger

og skader som påføres barn og unge gjennom mobbing.

For å bli i stand til å følge §9A i opplæringsloven må skolen klare å forhindre at ekskluderende klassekulturer oppstår.


Slide19 l.jpg


Slide20 l.jpg

Hvem har du et godt forhold til? uttrykk og kombinasjon av disse :

Hvem har du en litt ” anonym/ diffus ”relasjon

til (verken god eller dårlig)?

Hvilke elever har du et vanskelig forhold til?

Hva karakteriserer Kommunikasjonen mellom dere?

Hva vet du om den eleven, hvordan den har det,

hvilke interesser den har, hvordan eleven trives?

Hvordan skal du systematisk opprette et godt forhold

til alle elever?


Slide21 l.jpg

Systematisk arbeid med å bygge gode relasjoner uttrykk og kombinasjon av disse :

mellom alle elevene

Bevisst sammensetning i gruppe arbeid

Gjøre stille jenter mer synlige for de andre elevene

på en usynlig måte

Samarbeid med foreldre om å gi elevene mulighet til

å bli kjent med mange


Slide22 l.jpg

Forebyggende tiltak uttrykk og kombinasjon av disse :

Legge til rette for at elevene skal reflektere

over vennskap, kommunikasjonskultur og mobbing.

Snakke om skjulte mobbe teknikker. Markere at denne

typen atferd er like uakseptabelt som slag og spark

Kurs om skjult mobbing for alle lærere og

foreldre på 5 trinn


Slide23 l.jpg

Forebyggende tiltak uttrykk og kombinasjon av disse :

Være en god rolle modell – behandle elevene med

respekt

Sette grenser når det trengs

Godt samarbeid mellom skole og hjem

Godt samarbeid mellom hjemmene