harvialan koulu ja p iv koti l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Harvialan koulu ja päiväkoti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Harvialan koulu ja päiväkoti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Harvialan koulu ja päiväkoti - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Harvialan koulu ja päiväkoti. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö lukuvuosi 2012- 2013. Yhteistyön taustatekijät. päiväkoti aloitti toimintansa koulun yhteydessä syksyllä 2008

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Harvialan koulu ja päiväkoti' - liam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
harvialan koulu ja p iv koti
Harvialan koulu ja päiväkoti

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

lukuvuosi 2012- 2013

yhteisty n taustatekij t
Yhteistyön taustatekijät
 • päiväkoti aloitti toimintansa koulun yhteydessä syksyllä 2008
 • yhteistyön muotoja hiottiin pikkuhiljaa kohti tiiviimpää yhteistyötä (yhteiset tapahtumat ja juhlat, yhteiset tunnit liikunnassa ja musiikissa sekä pajakokeilut keväällä 2010)
 • EET-toiminta aloitettiin syksyllä 2010
kelpo hanke
Kelpo -hanke
 • koulu ja päiväkoti lähtivät mukaan Kelpo –hankkeeseen syksyllä 2009, aiheenaan lapsihavainnointi
 • lapsihavainnointihanketta kehiteltiin pikkuhiljaa koskemaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä, havainnointitulokset ovat pohjana tulevalle työskentelylle
toiminnassa mukana
Toiminnassa mukana
 • esikoululaisia 17, ekaluokkalaisia 19 ja tokaluokkalaisia 22, yhteensä 58 lasta
 • ryhmissä mukana 2 luokanopettajaa, lastentarhanopettaja, kouluohjaaja ja lastenhoitaja sekä erityisopettaja
 • toimijat muodostavat tiimin, jossa kaikkien vahvuudet tuodaan esille
yhteisty n ajatus
Yhteistyön ajatus
 • esi- ja alkuopetuksen sisällöt kulkevat käsi kädessä
 • nivelvaihetta esikoululaisesta koululaiseksi helpotetaan
 • kokonaisopetuksen ajatus syvenee
 • lasten ja aikuisten yhteistyötaidot kehittyvät
 • mallioppiminen, vuorovaikutus
pedagogiset pajat
Pedagogiset pajat
 • yhteistoiminnalliset pedagogiset pajat toteutetaan kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja keskiviikkoisin, klo. 9.00 – 10.30
 • oppilaat jaetaan kolmeen ryhmään oppimistyylien mukaisesti
 • luokanopettajat ja lastentarhanopettaja vastaavat ryhmien toiminnasta ja sisällön suunnittelusta
 • pajatoiminta toteutetaan kolmen viikon jaksoina, jonka aikana jokainen opettaja opettaa kaikkia kolmea ryhmää, huomioiden erilaiset oppimistyylit
slide7
pajatyöskentelyn pohjana ovat ympäristö- ja luonnontiedon aihealueet
 • pajoissa opitaan myös taito- ja taideaineita sekä äidinkieltä ja matematiikkaa
 • pajatyöskentelyn aiheita ohjaa vuosittain vaihtuva teema kolmen vuoden kiertoa noudattaen: Maahisen vuosi, Vesihiiden vuosi ja Ilmattaren vuosi
oppimistyyliryhm t
Oppimistyyliryhmät
 • oppilailla on erilaisia tapoja oppia
 • oppimistyylit kuvaavat lapsen tapaa lähestyä ja jäsentää opittavaa asiaa
 • yksilöllisyys otetaan huomioon
 • oppimistyyliryhmät eivät ole tasoryhmiä
 • ryhmittely tehdään havainnoinnin ja oppilaantuntemuksen avulla
 • yhteistoiminnallisuus korostuu ryhmissä
 • oppilaat jaetaan kolmeen väriryhmään: sinisiin, punaisiin ja keltaisiin
siniset
Siniset
 • verbaalisia
 • aktiivisia
 • nopeita, tehokkaita
 • käytännönälykkäitä
 • toimivat mielellään ryhmässä
 • eivät pidä säännöistä, rajoituksista tai tarkasti rajoitetuista oppimistehtävistä
 • oppivat toiminnan ja tekemisen kautta
punaiset
Punaiset
 • pohtijoita
 • miksi -kyselijöitä
 • teoreettisia
 • järjestelmällisiä
 • loppuun asti suorittajat
 • tekevät töitä mieluiten yksin
 • pitävät haasteista
 • eivät häiriinny ympäristön metelistä
 • eivät jännitä uusia tilanteita
keltaiset
Keltaiset
 • huolellisia
 • harkitsevia
 • haluavat rauhallisen oppimisympäristön ja tarvitsevat aikaa
 • jännittävät uusia tilanteita
 • ajattelevat ennen kuin toimivat
 • kaipaavat aikuisen tukea
tulevaisuuden visiot
Tulevaisuuden visiot
 • toimintatapa vakiinnuttaa paikkansa esi- ja alkuopetuksessa
 • oppimistyyliryhmittelyä siirretään vähitellen myös ylempien luokkien toimintaan
 • erilaisten yhteistyömuotojen ja toiminnan kehittäminen edelleen
 • joustava esi- ja alkuopetus
 • pysyvä henkilökunta
 • Harvialan yksikkö tarjoaa luonnollisen jatkumon lapsen kasvulle varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kuudennelle luokalle asti