Felsefe ve e t m
Download
1 / 24

FELSEFE VE E??T?M - PowerPoint PPT Presentation


 • 1204 Views
 • Uploaded on

FELSEFE VE EĞİTİM. EĞİTİMİN TANIMI FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI. EĞİTİMİN TANIMI ÜZERİNE. Bazı eğitim tanımları: Kişinin davranış örüntülerini değiştirme süreci (Tyler) Birey davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı değişiklik süreci (Yıldırım)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FELSEFE VE E??T?M' - liam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Felsefe ve e t m l.jpg

FELSEFE VE EĞİTİM

EĞİTİMİN TANIMI

FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ

FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI


E t m n tanimi zer ne l.jpg
EĞİTİMİN TANIMI ÜZERİNE

 • Bazı eğitim tanımları:

 • Kişinin davranış örüntülerini değiştirme süreci(Tyler)

 • Birey davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı değişiklik süreci (Yıldırım)

 • İnsanı belirli amaçlar doğrultusunda yetiştirme süreci ( Fidan)


E t m n tanimi zer ne3 l.jpg
EĞİTİMİN TANIMI ÜZERİNE

 • Felsefi görüşlere göre eğitim:

 • Tanrı’ya uyum sürecidir ( İdealizm)

 • Kuşakları topluma uyumlu hale getirmedir (Realizm)

 • Kişiyi yaşantılar yoluyla yeniden inşadır (Pragmatizm)

 • Doğayı değiştirerek üretim sürecidir (Marxizm)

 • Kişinin doğal olgunlaşmasını göstermesidir (Natüralizm)


E t m n tanimi zer ne4 l.jpg
EĞİTİMİN TANIMI ÜZERİNE

 • Temel olarak eğitim sürecinin genel ilkeleri;

 • İnsanı asıl nesne olarak kabul eder

 • İnsanın mevcut durumunun yetersizliği dikkate alınır

 • Değişimin istendik ve kasıtlı olmasını amaçlar

 • Çevre, araç-gereç, yöntem-teknik meselelerini önemser

 • Sürecin sonunda hedeflere ulaşma ölçülür ve yeniden düzenleme imkanları kullanılır


Felsefe e t m l k s l.jpg
FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ

 • Eğitim Felsefesi:

 • Eğitim uygulamalarına yön verir

 • Eğitim çalışmalarını yönlendirir

 • Bireyin ve toplumun hangi amaçla eğitileceği konusunda yol gösterir

 • Eğitim çabalarının coğrafya, tarih, insan, toplum ve kültürel özelliklere uyumlu olarak sürmesini sağlar.


Felsefe e t m l k s6 l.jpg
FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ

 • Felsefi akımlar ile eğitim arasında bağlantı kurarken:

 • Varlık ve Bilgi

 • Nesne, Hedef ve Davranış

 • İçerik ve Sınama

  Kavramları öne çıkar.


Felsefe e t m l k s7 l.jpg

Kimler eğitilmeli?

Niçin eğitim gerekli?

Neler öğretilmeli?

Nasıl eğitmeli?

Önce ne öğretilmeli?

FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ

?


Felsefe e t m l k s8 l.jpg
FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ

 • Eğitim felsefesi’nin temel soruları:

 • Eğitim nedir?

 • Eğitimin amacı nedir?

 • Kim ne için eğitilmelidir?

 • Eğitimde içerik ne olmalıdır?

 • Ne, ne kadar öğretilmelidir?

 • Eğitimde insana kazandırılan ne olmalıdır?


Felsef akimlarin e t me baki i l.jpg
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI

 • İdealizm’de

 • Ruhsal ve zihinsel süreçler ön plandadır

 • Akla dayalı bilgi gerçektir

 • İyi, güzel ve doğru kişiden kişiye değişmez,

  mutlak ve evrenseldir

  - İnsanın kaynağı Tanrı, doğası özgürlük, kaderi ölümsüzlüktür


Felsef akimlarin e t me baki i10 l.jpg
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI

 • İdealist eğitimde;

 • Amaç ruhsal ve tanrısal gerçekliğe ulaşmaktır

 • Deney ve gözlem yöntemi dikkate alınmaz

 • Akıl ve sezgi en etkili araçlardır

 • Başarı, bireyde doğuştan var olan ve

  evrende bulunan gerçekliğin ortaya çıkarıldığı

  orandadır

 • Asıl önemli olan karakter eğitimidir


Felsef akimlarin e t me baki i11 l.jpg
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI

 • İdealist eğitimde;

 • Devlet toplumun gücü ve koruyucu kalkanı

 • Aile toplumun kalbi

 • Din toplumun ruhu

 • Okul ise toplumun aklı

  Olarak kabul edilir.


Felsef akimlarin e t me baki i12 l.jpg
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI

 • İdealist eğitimde

 • Okulun temel görevi:

 • Eğitim-öğretim yapmak

 • Bilginin peşinden gitmek

 • Ve aklı geliştirmektir

 • Öğretmen ise; gençlerin akıl gelişimlerine yardımcı olmalıdır.


Felsef akimlarin e t me baki i13 l.jpg
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI

 • Realizm’de

 • Duyulara dayalı süreçler ön plandadır

 • Bilginin kaynağı dış dünyadır ve akıldan bağımsızdır

 • Dikkat akla değil, anlaşılan gerçekliğe yöneltilmektedir

 • İyi ve doğru insanın yararına olandır

 • Dünyayı değiştirmekten ziyade dünyayı anlama gayreti önemsenir


Felsef akimlarin e t me baki i14 l.jpg
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI

 • Realist eğitimde:

 • Amaç bireyin içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel çevreyi anlamasıdır

 • Öğrencinin dış dünyanın gerçeklerine uymasını kolaylaştıran doğrulanmış gerçekleri edinmesi beklenir

 • Deney, gözlem etkili yöntemlerdir

 • İçerik merkezli bir yaklaşım söz konusudur

 • Başarı, bireyin topluma ve çevreye sağladığı uyum oranındadır


Felsef akimlarin e t me baki i15 l.jpg
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI

 • Natüralizm’in eğitim tanımında

 • Kişinin doğal olgunlaşmasını artırma temel alınır

 • Bilgi sonradan bilimsel yöntemle elde edilir

 • Doğru ve güzel doğaya uygun olandır

 • İnsan toplum tarafından değil doğa tarafından yaratılmıştır


Felsef akimlarin e t me baki i16 l.jpg
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI

 • Natüralist eğitimde

 • Amaç doğaya uygun bireyler yetiştirmektir

 • Ödül ve cezanın doğanın kendisinde olduğu kabul edilir

 • Deney, gözlem ve araştırma yöntemleri ön plandadır

 • Kişinin ilgi ve yetenekleri dikkate alınır

 • Başarı insanın doğaya uyumu ve bilimsel bilginin gerçekliği oranındadır


Felsef akimlarin e t me baki i17 l.jpg
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI

 • Pragmatizm’de:

 • Sosyal süreçler ve deneyimler ön plandadır

 • Gerçeğin özü sürekli bir değişim içindedir

 • Nesnel bir hakikat var olarak kabul edilmez

 • Bilgi yaşantı yoluyla elde edilen deneyimlerin ürünüdür

 • İyi ve doğru, içinde yaşanılan zamana, topluma ve kültüre göre değişir


Felsef akimlarin e t me baki i18 l.jpg
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI

 • Pragmatist eğitimde:

 • Amaç değişen çevre şartlarına uyum sağlayan bireyler yetiştirmektir

 • “Ne ki yararlıdır o vardır, ne ki vardır o yararlıdır” ilkesi temel hareket noktasıdır

 • Öğrenme birey-çevre etkileşiminin deneysel sonuçları ile gerçekleşir

 • Başarı, öğrenilenlerin sosyal hayattaki geçerliliği oranındadır


Felsef akimlarin e t me baki i19 l.jpg
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI

 • Pragmatist eğitimde:

 • Bir fikrin ya da kuramın doğruluğundan çok yararlılığı önemlidir

 • Konular hayatın içinden seçilir

 • İçgüdüler önem kazanır

 • Öğretmen içgüdüleri harekete geçiren, onlara yol açan bir yardımcıdır

 • Demokratik ortamda, yaparak-yaşayarak öğrenme süreci ön plandadır


Felsef akimlarin e t me baki i20 l.jpg
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI

 • Varoluşçulukta:

 • Birey kendi tanımını kendisi yapar

 • Bilgi sezgiseldir ve geçerliliği bireye kattığı değerle saptanır

 • Hayat, gelişme ve yıkıntı, neşe ve trajediden oluşur

 • İyi ve doğru bireyin yararına olandır


Felsef akimlarin e t me baki i21 l.jpg
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI

 • Varoluşçu eğitimde:

 • Amaç bireyde yoğun bir farkında varma düzeyi oluşturabilmektir

 • Birey kendi değerlerine sahiptir

 • Bireyin kendi kimliğini tanımlayabilmesi önemsenir

 • Estetik eğitim ve özgünlük ön plandadır

 • Psikolojik eğitim yaklaşımı olarak kabul edilir


Felsef akimlarin e t me baki i22 l.jpg
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI

 • Varoluşçu eğitimde:

 • Pragmatist öğelere rastlanır

 • Pragmatist eğitimden farkı sürekli bir yaratma peşinde oluşudur

 • Birey herşeyden üstün tutulmuştur

 • Yaratıcı bireysellik ve özgür iradenin kullanımı hedeflenir


Kaynak a l.jpg
KAYNAKÇA

 • Sönmez Veysel, Eğitim Felsefesi, Anı Yay.

 • Büyükdüvenci Sabri, İdealizm ve Eğitim, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/516/6425.pdf

 • Büyükdüvenci Sabri, Realizm ve Eğitim, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/511/6281.pdf

 • Büyükdüvenci Sabri, Pragmatizm ve Eğitim, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/518/6490.pdf

 • Büyükdüvenci Sabri, Varoluşculuğun Eğitim Boyutuna Eleştirel Bir Yaklaşım, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/513/6354.pdf

 • Gezer İbrahim, Felsefe ve Eğitim, http://www.haber10.com/makale/4496/

 • Tuncer Mehmet, Eğitimin Felsefi Temelleri, http://tebesirtozu.blogcu.com/egitimin-felsefi-temelleri_1989844.html


Hazirlayan l.jpg
HAZIRLAYAN

 • Alper ÇALIKOĞLU

 • 9190009005

 • ÇOMÜ EYD

 • KASIM 2009