Uzaktan e itim kuramlar
Download
1 / 9

Uzaktan E?itim Kuramlar? - PowerPoint PPT Presentation


 • 572 Views
 • Updated On :

Uzaktan Eğitim Kuramları. Uzaktan Eğitim Kuramları. Yeni teknolojiler, globalleşme ve öğrenmeye ilişkin yeni düşünceler nedeni ile geleneksel eğitim yaklaşımları değişmektedir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uzaktan E?itim Kuramlar?' - anemone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uzaktan e itim kuramlar

Uzaktan Eğitim Kuramları

Uzm.Nazime Tuncay


Uzaktan e itim kuramlar1
Uzaktan Eğitim Kuramları

 • Yeni teknolojiler, globalleşme ve öğrenmeye ilişkin yeni düşünceler nedeni ile geleneksel eğitim yaklaşımları değişmektedir.

 • Uzaktan eğitimin nasıl uygulanması ve araştırmaların ne şekilde yapılması gerektiğine ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır.

Uzm.Nazime Tuncay


Uzaktan e itim kuramlar2
Uzaktan Eğitim Kuramları

 • Bağımsız Çalışma Kuramı

 • Öğretimin Endüstriyelleşmesi Kuramı

 • Etkileşim ve İletişim Kuramı

 • Yetişkin Eğitimi Kuramı (Andragoji)

 • Eşitlik Kuramı

Uzm.Nazime Tuncay


Ba ms z al ma kuram
Bağımsız Çalışma Kuramı

Wedemeyer,bağımsız çalışma sistemlerinin 6 özelliği olduğunu söylüyor:

 • Öğrenci ve öğretmen ayrı yerlerde

 • İletişim yazılı veya farklı medyalar aracılığı ile yürütülüyor

 • Öğretim bireyselleştiriliyor

 • Öğrenme, öğrenci etkinlikleri sonucu meydana geliyor

 • Öğrenme, öğrencinin kendi çevresinde erişilebilir duruma geliyor

 • Her öğrenci kendi öğrenme sorumluluğunu alıyor, istediği zaman başlama ve bitirme özgürlüğü var

Uzm.Nazime Tuncay


Ba ms z al ma kuram1
Bağımsız Çalışma Kuramı

Moore, uzaktan eğitimi öğrenci-yönetiminde ve öğretmen-yönetiminde olarak ikiye ayırıyor ve özellikle iki değişken üzerinde duruyor.

 • Öğretmen ve öğrenci arasındaki uzaklık:

  Uzaktan eğitimin 2 boyuttan oluştuğunu söylüyor: çift-yönlü iletişim (diyalog) ve programın öğrenci ihtiyaçlarını karşılama düzeyi (yapı).

 • Öğrenci sorumluluğu ve kararlılık:

  Kendi öğrenme sorumluluğunu almalı, öğretmenden çok az yardım istemeli, aktif olmalı.

Uzm.Nazime Tuncay


Retimin end striyelle mesi kuram
Öğretimin Endüstriyelleşmesi Kuramı

Peters, uzaktan eğitimin analizi için şu terminolojileri önermiştir:

 • Verimlileştirmek

 • Çalışmanın bölünmesi

 • Mekanikleştirme

 • Özel bir amaçla bir araya toplanmış insanlar grubu

 • Toptan Üretim

 • Planlama

 • Organizasyon

 • Bilimsel kontrol yöntemleri

 • Resmileştirme

 • Standartlaştırma

 • Fonksiyonel Değişim

 • Objektiflik

 • Konsantrasyon ve merkezileşme

Uzm.Nazime Tuncay


Etk le m ve let m kurami
ETKİLEŞİM VE İLETİŞİM KURAMI

Holmberg, kuramını 7 öneriye dayandırmıştır:

 • Öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim çok önemlidir

 • Duyuşsal katılım memnuniyeti etkiler

 • Memnuniyet motivasyonu destekler

 • Karar sürecine katılım öğrenci memnuniyeti açısından tercih edilir

 • Güçlü bir motivasyon öğrenmeyi yönlendirir

 • Samimi iletişim ve kolay erişim, diğer boyutları destekler

 • Öğretimin etkililiği, öğrencinin ne kadar öğrendiği ile belirlenir

Uzm.Nazime Tuncay


Yet k n e t m kurami
YETİŞKİN EĞİTİMİ KURAMI

Knowles, yetişkinlerin öğrenmesine ilişkin 7 boyuta dayandırdığı bir kuram geliştirmiştir:

 • Yetişkinlere uygun bir öğrenme ortamının yaratılması

 • Katılımcı bir organizasyon yapısı yaratılması

 • Hissedilen ve olması gereken öğrenci ihtiyaçlarının incelenmesi

 • Yönlendirmelerin oluşturulması

 • Etkinliklere ilişkin tasarımların geliştirilmesi

 • Hedeflere yönelik planlamanın yapılması

 • Nitel ve nicel değerlendirme yapılması

Uzm.Nazime Tuncay


E tl k kurami
EŞİTLİK KURAMI

 • Keegan, eğitimde herkese eşit olanaklar sağlanması düşüncesinden hareketle bir kuram oluşturmuştur.

 • Öğrenme deneyimleri herkes için farklı ortamlarda ve farklı koşullarda olsa bile eşit olmalıdır.

Uzm.Nazime Tuncay