sistemi ocenjivanja i kvalitet obrazovanja radionica n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sistemi ocenjivanja i kvalitet obrazovanja Radionica PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sistemi ocenjivanja i kvalitet obrazovanja Radionica

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Sistemi ocenjivanja i kvalitet obrazovanja Radionica - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Sistemi ocenjivanja i kvalitet obrazovanja Radionica. Dr. Kelvin Gregory. Struktura prezentacije. Potreba za integrisanim sistemom ocenjivanja Testiranje cilja Više stavki Izveštavanje u skladu sa dostignućima Testiranje više ciljeva Rok, semestar, godina Broj pitanja i uzorka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sistemi ocenjivanja i kvalitet obrazovanja Radionica' - lewis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sistemi ocenjivanja i kvalitet obrazovanja radionica

Sistemi ocenjivanja i kvalitet obrazovanjaRadionica

Dr. Kelvin Gregory

GIZ Draft: Kelvin Gregory

struktura prezentacije
Struktura prezentacije
 • Potreba za integrisanim sistemom ocenjivanja
 • Testiranje cilja
  • Više stavki
  • Izveštavanje u skladu sa dostignućima
 • Testiranje više ciljeva
  • Rok, semestar, godina
  • Broj pitanja i uzorka
  • Dalja razmatranja
 • Ocenjivanje ispita
 • Povratne informacije o predavanju
 • Ocenjivanje bi trebalo da promoviše učenje
 • Radionica
  • Komponente strateškog plana
  • Razvijanje strateškog plana za podsticaj ispitivanja

GIZ Draft: Kelvin Gregory

integrisani sistem ocenjivanja sa formativnim ocenjivanjem u svom centru
Integrisani sistem ocenjivanja – sa formativnim ocenjivanjem u svom centru

Kultura

Pravno okruženje

t estiranje ciljeva
Testiranje ciljeva
 • Cilj: Izračunajte zapreminu prizme s obzirom na okomitu visinu i područje njenog preseka
 • Zamislite imate jedan cilj za učenje i želite da kategorišete ljude na položio/pao kategorije ovog cilja
  • Trebaće vam najmanje jedan vrlo dobar zadatak
  • Ali pošto se radi o visokom ulogu, želite da imate više od jednog zadatka
   • Želite biti sigurni da su ljudi smešteni po ispravnim kategorijama
   • I treba vam pravilo odluka
    • Ukoliko imate četiri pitanja,koliko će tačnih odgovora biti potrebno za prolazak?
     • Zašto?
     • Šta ‘položio’ i ‘pao’ znače u ovom kontekstu?

GIZ Draft: Kelvin Gregory

testiranje ciljeva vi e formi
Testiranje ciljeva – više formi
 • Cilj: Izračunajte zapreminu prizme s obzirom na okomitu visinu i područje njenog preseka
 • Biti na istom cilju
  • Trebaće vam dve ili više verzije testa
   • Za niz razloga, uključujući želju za minimiziranje testa

nedoličnog ponašanja

  • Ali kako će te znati da dva ili više oblika imaju istu

težinu?

   • Kako će te znati da li učenici smatraju pitanja podjednako teškim?
   • Da li su sledeća pitanja podjednako teška?
    • Kvadratnaprizma s bazom od 10 cm2 ivisine 5 cm.
    • Kvadratnaprizma s bazom od 16 cm2 ivisine 7 cm.
    • Kvadratnaprizmasabazom od 5,25 cm2 ivisine 3,25 cm.
    • Kako će te doneti fer presudu ako pitanja nemaju istu težinu?
   • Da li imate više oblika testa?Ako je tako, kako znate ako forme imaju podjednaku težinu?
   • Koje su posledice ako zadaci nemaju istu težinu?

GIZ Draft: Kelvin Gregory

test iranje ciljeva lan ano dostignu e
Testiranje ciljeva – lančano dostignuće
 • Cilj: Izračunajte zapreminu prizme s obzirom na okomitu visinu i područje njenog preseka
 • Biti na istom cilju i pod pretpostavkom da će se prijaviti lančano
  • Koliko višestrukih pitanja će vam trebati da bi ste locirali učenika

u lančanom dostignuću?

   • Jedno pitanje za razliku između nedovoljnog i dovoljnog?
   • Jedno pitanje za razliku između dovoljnog i dobrog?
   • Jedno pitanje za razliku između dobrog i vrlo dobrog?
   • Jedno pitanje za razliku između vrlo dobrog i odličnog?
  • A ukoliko želite da imate više smelosti u lociranju učenika, trebaće vam više od jedne verzije za svako pitanje
   • Ovo se odnosi na ‘pouzdano’, statističko merenje sa vrednostima od 0 do 1
    • Želimo da znamo da li će učenici biti locirani u istim lancima dostignuća kada se koristi ovaj sklop
    • Na testovima visokog uloga, želimo da pouzdanost bude blizu savršenstva
    • Koliko su pouzdani vaši testovi?
  • I, možda najvažnije, želite znati da li trenutna sposobnost učenika ispravno ukazuje na odgovore.
   • Ovo se naziva ‘valjanost’
   • Ovo je provereno koristeći višestruke forme dokaza
    • Veoma slično pravnom slučaju, trebate prikupiti podatke i izgraditi slučaj kako bi ste pokazali da vaše tumačenje odgovora studenata je odgovarajuće
   • Kako tumačite rezultate vašeg testa? Kako znate da koristite test na valjan način?

GIZ Draft: Kelvin Gregory

tromese no semestralno ili godi nje testiranje u enja
Tromesečno, semestralno ili godišnje testiranje učenja
 • Pretpostavimo da sada želite da testirate tromesečno, semestralno i godišnje učenje u razredu
  • Pretpostavimo da tromesečje ima 5 ciljeva, semestar ima 10 ciljeva i godina ima 20 ciljeva
 • Ako je potrebnonajmanječetiri, više - izbornih pitanja da procenejedancilj, a idealnobi steželeliimatinajmanjepet ponavljanjazasvakuvrstupitanja
  • Potrebno vam je 20 pitanja za svaki cilj
  • I zatim 100 pitanja za tromesečno ispitivanje, 200 pitanja za semestralno, i 400 pitanja za godišnje
 • Ali ovo nije realno
  • Ako je za svaki odgovor potreban 1 minut, godišnje ispitivanje u razredu bi

zahtevalopreko 6 sati ispitivanja

  • I koštao bi mnogo
 • Dizajneri testa obično koriste sistematske uzorke svih mogućih pitanja
  • Vreme testiranja je ograničeno od strane kognitivnih karakteristika učenika
   • Oko 1 sat za godinu 9, 2 do 3 sata za godinu 12
  • Pitanja korisćena na ispitivanju su još uvek dizajnirani da omoguće precizno postavljanje učenika u lanac dostignuća
  • Jesu li ispitivanja razumni uzorci godine o učenju u razredu?
   • Kojepodatkeimate dapodržitesvojetvrdnje?

GIZ Draft: Kelvin Gregory

rokovno testiranje semestr a ili godine u enja
Rokovno testiranje, semestraili godine učenja
 • Da testiranje bude razumna procena učenja:
  • Učenici trebaju imati mogućnost da uče (da razviju) šta će se oceniti
   • Kako će te znati da nastavnici imaju odgovarajući način učenja predmeta?
    • Kako će te koristiti prošle rezultate ispita kao podršku školi i nastavnicima?
    • Kako će te pomoći nastavniku da poboljša svoja predavanja?
  • Učenici trebaju znati šta i kako se učenje ocenjuje
  • Moraju se pripremiti (vežbati) za ocenjivanje
   • Ako se ne mogu dovoljno pripremiti, i rizici su veliki, biće izloženi značajnom stresu
    • Kako će te znati jesu li učenici pod velikim stresom?
  • Ocenjivanje ne sme biti niti previše kratko a ni previše dugačko
   • Veoma kratko – prolazak zavisi više od sreće nego od znanja
   • Veoma dugo – učenici postaju umorni
   • Kako će te znati da vaše ocenjivanje iz fizike, hemije ili nekog drugog predmeta su imali odgovarajuću dužinu?

GIZ Draft: Kelvin Gregory

ocenjivanje testa
Ocenjivanje testa
 • Čak i najbolje dizajnirano ispitivanje ima svoje prednosti i slabosti
  • Postoji set procedura koji se prate u pripremi ispita koji će maksimizirati njegovu jačinu i minimizirati njegove slabosti
   • Koliko dobro znaju vaši učitelji i eksperti ispitivanja ove procedure?
  • Tehnički izveštaj se treba pripremiti posle svakog ispitivanja, ocenjavajući svoje kvalitete
   • Ovo se treba izdati za javno gledanje i komentarisanje
    • Ovo izgrađuje poverenje, pomagala transparentnosti i promovisanje vrednosti demokratije
   • Sprovodi se od strane eksperta ispitivanja, ali napisana za intelegentnu ( ne specijalnu) publiku
   • Izveštaj gradi osnovu za buduća unapređenja
   • Da li ocenjujete vaše ispite i izveštaje prema njihovim kvalitetima?

GIZ Draft: Kelvin Gregory

povratne informacije i ocenjivanje visokih uloga
Povratne informacije i ocenjivanje visokih uloga
 • Ocenjivanje visokih uloga je ocenjivanje kod kojih rezultati imaju značajan uticaj na:
  • Učenike (glavni uticaj)
  • Nastavnike (kod nekih nastavničkih sistema odgovornosti)
  • Škole (naročito ako postoji izbor škole)
 • Dobro dizajnirano ocenjivanje visokih uloga će pozitivno uticati na učenje
  • Oni adekvatno signališu koje učenje se vrednuje i kako se vrednuje
   • Usmeravaju predavanje i učenje
 • Slabo dizjnirano ocenjivanje visokih uloga će imati negativan uticaj na učenje
  • Neadekvatno signališu koje učenje se vrednuje
  • Ohrabruju nedolično učenje i potkopavaju obrazovanje
   • Možete imati najbolju nastavu, najtalentovanije učitelje i učenike ali se sve to može uništiti lošim ocenjivanjem i sistemima ocenjivanja.
 • Možete li videti dokaze pozitivnih i negativnih povratnih informacija iz vaših ocenjivanja visokih uloga?
  • Kakve je znake dalo vaše ocenjivanje visokih uloga?
   • Ako je potrebno, kako bi ste promenili te znake?

GIZ Draft: Kelvin Gregory

neke zaklju ne misli
Neke zaključne misli
 • Postoje mnoge tehničke stvari za učenje, preuređivanje, prilagođavanje i usvajanje u vezi ocenjivanja
  • Imate eksperte koji su bili izloženi ovim idejama
  • Imate programe za izgradnju tehničkih ekspertiza u svim formama ocenjivanja
   • Kakav je uticaj ovog posla?
    • Ako postoje područja visokog uticaja, zašto?
    • Ako postoje područja niskog uticaja, zašto?
 • Koliko je zdrav vaš sistem ocenjivanja?
   • Kako će te ga oceniti?
    • Kako će te ga poboljšati?
    • Kakvu politiku će te preduzeti?
 • Zdrav sistem ocenjivanja promoviše učenje
  • Da li vaš sistem ocenjivanja promoviše učenje?
komponente jezgra strategijskog plana
Komponente jezgra strategijskog plana
 • Ciljevi
  • Ovo opisuje promene koje treba postići
  • Ciljevi mogu biti opšti ili specifični
 • Strategija
  • Ovo opisuje kako će akcije biti preduzete za postizanje ciljeva
  • Ovo su uglavnom izjave visokog nivoa
 • Mete ili mere učinka
  • Ovo opisuje merljiv pokazatelj cilja

GIZ Draft: Kelvin Gregory

strate ko planiranje primenjeno na ispitivanju
Strateško planiranje primenjeno na ispitivanju
 • Razmisli na ispit:
  • Ko su akteri ovog ispitivanja?
  • Šta ovi akteri očekuju od ispitivanja?
   • Kako akteri opisuju ispitivanje?
   • Na koji način su očekivanja ispunjena?
   • Gde nisu očekivanja ispunjena?
 • Navedi dve ili više promene (cilja) koje mislite da će doprineti da ispit postigne bolja očekivanja.
 • Za svaku promenu:
  • Ukratko opisati strategiju za promene i postizanje cilja
  • Opisati koji se indikatori mogu koristiti za praćenje napretka ka cilju i oceniti ukoliko je cilj postignut

GIZ Draft: Kelvin Gregory