Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése – TÁMOP 5.5.3-08/02/0031 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése – TÁMOP 5.5.3-08/02/0031 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése – TÁMOP 5.5.3-08/02/0031

play fullscreen
1 / 19
Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése – TÁMOP 5.5.3-08/02/0031
79 Views
Download Presentation
lewis
Download Presentation

Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése – TÁMOP 5.5.3-08/02/0031

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése –TÁMOP 5.5.3-08/02/0031 Kárpátok Alapítvány – Magyarország Életfa Környezetvédő Szövetség INNTEK Nonprofit Kft. A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 2. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) • Középtávú céljai:Versenyképes gazdaság, Megújuló társadalom, Élhető környezet • Fejlesztési tengelyei: • Dinamizáló üzleti környezet kiépítése • Emberi erőforrások fejlesztése • Környezetfejlesztés • Területfejlesztés • A kormányzás hatékonyságának növelése

 3. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) • Munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés és képzés (fiatalok, idősek, romák és megváltozott munkaképességűek számára) • A képzéshez való hozzáférés segítése • A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése: a különböző szervezeteknek (köztük a civil szervezeteknek) és intézményrendszereknek a változásokhoz való igazodását, a gazdasági-társadalmi kihívásoknak való megfelelését szolgálják. • Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés • Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése • A társadalmi kohézió és az aktivitás erősítése a kulturális szolgáltatások fejlesztésével

 4. Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése • A projekt időtartama: 2009. április 01. – 2010. szeptember 30. • Megvalósító konzorciumi partnerek: Kárpátok Alapítvány – Magyarország (főpályázó) Életfa Környezetvédő Szövetség, INNTEK Nonprofit Kft. • Elnyert támogatás: 44 millió Forint

 5. A pályázati projekt háttere • Civil szervezetek felkészültsége, fejlettsége Heves megyében átlagos, forráslehívási képességük alacsony, átlag alatti, pályázati aktivitásuk lemaradó (NCA pályázati statisztikák; NFT és ÚMFT statisztikák) • Területi eloszlás egyenlőtlen (41% községekben működik) • Előzetes kérdőíves felmérés eredményei: • Szervezetfejlesztés és projektmenedzsment igény • Pénzügyi és számviteli ismeretek hiánya • Célzott, civilekhez igazodó, hosszabb időtartamú képzések igénye • Kommunikáció és PR ismeretek fejlesztése • Több lehetőség együttműködésre

 6. Heves megyei civil szervezetek részére olyanágazati specifikációtól független szervezet-fejlesztési szolgáltatás kialakítása és nyújtása, amely hozzájárul a szervezetek tevékenységi hatékonyságához, érdekérvényesítéséhez és abszorpciós képességének javításához A szolgáltatást végző szervezetek fejlődését/hitelességét meghatározó, szakmai kompetenciák területén meglévő hiányosságok csökkentése A hálózati együttműködés iránt megnyilvánuló és értékelhető érdeklődés és igény megvalósulásának elősegítése A nyilvánosság elérését és megnyerését biztosító szolgáltatási tevékenység feltételrendszerének kialakítása, elindítása A szolgáltató szervezetek kistérségi szintű együttműködését elősegítő információs és szolgáltató központok humánerőforrás feltételeinek fejlesztése A projekt hosszú távú célja

 7. A projekt konkrét céljai és tevékenységei • Komplex szervezetfejlesztés a megye mind a hét kistérségében • 30 szervezet (pályázati úton kiválasztva) • Ingyenes, szakértők által vezetett szervezetfejlesztési folyamat 250 órában • Szervezetfejlesztési szolgáltatások fejlesztése és nyújtása (minimum 300 szervezet számára) KÉPZÉSEK (akkreditált programok lebonyolítása és e-learning): • projekt-ciklus menedzsment, • forrásteremtés, • Kommunikáció és PR • Ingyenes személyes és online szakértői támogatás és tanácsadás(jogi, pénzügyi és pályázatírási és lebonyolítási témákban)

 8. Infrastrukturális háttér ki- és továbbfejlesztése: honlap, adatbázis, kiadványok stb. Hálózati együttműködések növelése: Fórumok civilek és lakosság viszonylatában Civil szakmai műhelymunkák, civil-civil együttműködések fejlesztése 3 szektorú találkozók: civil-önkormányzati-üzleti Társadalmi Felelősségvállalás Nap Kistérségi civil szolgáltató központok fejlesztése és támogatása Nyilvánosság és társadalmi tudatosság növelése folyamatos média megjelenések által A projekt konkrét céljai és tevékenységei

 9. Elvárt eredmények • A résztvevő szervezetek a projekt végére képesek lesznek Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) pályázatokon való hatékony részvételre (közvetve v. közvetlenül) • Min. 300 szervezet részesül szervezetfejlesztési tanácsadásban, veszi igénybe a képzéseket és a honlap szolgáltatásait (e-learning, adatbázisok, partnerkereső stb.) • Társadalmi ismertségük, forráslehívó kapacitásuk, kapcsolatrendszerük és kommunikációs készségeik fejlődnek. • Civil szervezetek fejlesztésére rendelkezésre álló szolgáltatások, és infrastruktúra (soft)

 10. 30 szervezet komplex szervezetfejlesztése • Keressük azt a 30 Heves megyei klasszikus civil szervezetet,amelyek igénybe veszik a projekt keretein belül felkínált ingyenes , komplex szakértői-szervezetfejlesztési szolgáltatást A szervezetek pályázati úton kerülnek kiválasztásra. A pályázat beküldésének határideje: 2009. május 15.

 11. Konkrétan mit kínálunk? Az alábbi komplexen igénybe vehető szervezetfejlesztési szolgáltatásokat nyújtjuk a projektben részt vevő szervezetek számára: • 250 órás ingyenes, komplex, egyedi szervezetfejlesztési szolgáltatás (4 lépcsős modell módszertanára alapozva) • 3 akkreditált képzésen való ingyenes részvétel projekt-ciklus menedzsment, forrásteremtés és kommunikáció témákban • Ingyenes, személyes szakértői támogatás és tanácsadás: pénzügyi, jogi, pályázatírási és projektmenedzsment témákban

 12. Ki jelentkezhet? – Minimális kritériumok • Minimum egy évvel ezelőtt a Heves Megyei Bíróság nyilvántartásába vette (2008. április 01. előtt) • Minimum 2 fő aktív és elkötelezett taggal, vagy alkalmazottal, munkatárssal rendelkezik • Nincs köztartozása

 13. A pályázat menete I. • A pályázati felhívás, adatlap, mellékletek letöltése a következő honlapokról: • www.karpatokalapitvany.hu • www.eletfa.org.hu • www.hkik.hu • www.eck.hu • www.civilkapu.hu • www.proHalo.hu • A kitöltött pályázati adatlap elküldése emailben - beata.csomos@cfoundation.org- Csomós Beáta, projekt menedzser részére

 14. A pályázat menete II. • Pályázat beküldési határideje: 2009. május 15. • A kiválasztás eredményéről a szervezeteket írásban értesítjük, 2009. május 20-ig • A kiválasztott szervezetek listáját közzétesszük a következő honlapokon: www.karpatokalapitvany.hu http://szervezetfejlesztes.eck.hu • A komplex szervezetfejlesztési program indulása: 2009. május utolsó hete

 15. Pályázati adatlap I. • Szervezeti adatok A szervezet neve, címe, telefonszáma, faxszáma (ha van), e-mail címe (kötelező), honlapcíme, regisztrációs száma (bírósági nyilvántartási szám), hivatalos képviselő(i) • A szervezet rövid bemutatása A szervezet története, főbb tevékenységei, kapcsolatrendszere, szolgáltatásai, ügyfélkörének, célcsoportjának jellemzése, átlagos éves bevétele, tagok, alkalmazottak száma stb. (max. 3000 karakter)

 16. Pályázati adatlap II. • A szervezet céljainak bemutatása Külső és belső fejlesztési célok, együttműködési szándékai (fenntarthatóságuk biztosítását miben látják) és annak kifejtése, hogy milyen eredményeket várnak a projektben való részvételtől (max. 3500 karakter) • A szervezet által megvalósított főbb projektek, programok rövid bemutatása vagy megvalósítandó projekt ötletek bemutatása (max. 5 projekt, max. 3500 karakter • Mely ÚMFT (és egyéb fejlesztési programok által meghatározott) prioritásokhoz illeszkedik szervezetük küldetése, tevékenysége és célja? (max. 1500 karakter, segítség mellékletben)

 17. Projekt költségvetése • Projekt előkészítési költségek: 1.416.000 Ft • Projekt menedzsment költségek: 5.287.374 Ft • Célcsoportra fordított költségek: 33.357.050 Ft • Eszközbeszerzések: 570.000 Ft • Általános költségek: 3.379.000 Ft • Tartalék: 52.735 Ft

 18. További információ Csomós Beáta Tel: 36/516-750 Kárpátok Alapítvány – Magyarország e-mail: beata.csomos@cfoundation.org www.karpatokalapitvany.hu Ónodi ZsuzsaTel: 36/415-822 Életfa Környezetvédő Szövetség e-mail: civilhaz@eck.hu www.eck.hu

 19. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! http://szervezetfejlesztes.eck.hu www.nfu.hu ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV -