Resultater af forsøg med handelsgødning samt mellem- og efterafgrøder - PowerPoint PPT Presentation

levana
resultater af fors g med handelsg dning samt mellem og efterafgr der n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Resultater af forsøg med handelsgødning samt mellem- og efterafgrøder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Resultater af forsøg med handelsgødning samt mellem- og efterafgrøder

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
70 Views
Download Presentation

Resultater af forsøg med handelsgødning samt mellem- og efterafgrøder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Resultater af forsøg med handelsgødning samt mellem- og efterafgrøder Chefkonsulent Leif Knudsen Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

 2. Stigende mængde kvælstof til vinterhvede, forfrugt korn 2012, 9 fs. 2007-2011, 46 fs. Optimum 206 Norm 156 120 100 Gælder kun hvis kornet sælges uden korrektion for protein 80 Udbytte,hkg/ha Optimum 60 norm 188 40 162 20 0 0 50 100 150 200 250 300 kg N pr. ha

 3. Proteinindhold i vinterhvedeved stigende kvælstoftilførsel 14,0 Pct. protein i tørstof 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 50 100 150 200 250 300 Kg N pr. ha 2007-2011 2012

 4. Nettoindtægt ved forskellig pris på protein, 46 fs. vinterhvede. 2007-2011 forfrugt korn 206 15000 222 Pris på protein pr. pct. enhed: 13000 11000 0,00 188 Nettoindtægt, kr./ha 2,47 9000 5,91 7000 5000 0 50 100 150 200 250 300 Kg N pr. ha

 5. Underoptimalt Optimalt Overoptimalt 12,0 R² = 0,30 10,0 8,0 6,0 4,0 Merudbytte for 50 kg N pr. ha 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 Pct. protein i tørstof


 6. Konklusion fra stigendeN-forsøg i vinterhvede • 12 kg kerne pr. kg N i merudbytte v. optimum • Forbedr kvælstofudnyttelsen på kort sigt. • Bedre spredning og timing! • Rigtig fordeling mellem marker! • Forbedr kvælstofudnyttelsen på lang sigt. • Bedre efterafgrøder! • Tidlig såning! • Tænk på proteinprocenten ved udbringning

 7. Udvikling i Rt i Danmark 8,0 30 7,5 25 Pct. Rt under 5,5 7,0 20 Rt 6,5 15 6,0 10 5,5 5 5,0 0 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Gns. Rt pct. under Rt 5,5 Oversigten 2012,s. 286

 8. Kalkforbrug i Danmark Fra LandbrugsInfo

 9. Udvikling i Pt i Danmark 8,0 70 7,0 60 6,0 50 5,0 40 4,0 30 Enhed for Pt 3,0 20 2,0 10 Pct. Pt under 2,0 på østlige øer 1,0 0 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Pt Pt under 2,0 Sjælland Oversigten s. 286

 10. Nøgletal for P i Danmark Data fra Landovervågning 2011

 11. 3 fs. med efterafgrøder forud for vårbyg, sandjord Efterafgrøder forud for vårbyg Oversigten 2012, s. 229

 12. 9 fs. med efterafgrøder forud for vårbyg, lerjord Efterafgrøder forud for vårbyg Oversigten 2012, s. 229

 13. 12 forsøg over 3 år med efteraf-grøder forud for vårbyg: • Ingen indflydelse på udbytte i dæksæd • 64-87 kg N i olieræddike sået før høst • Merudbytte på 2-4 hkg på sandjord (ns.) • Ingen merudbytte på lerjord • Eftervirkning 1. år på sandjord på 10 kg N/ha • Negativ eftervirkning på lerjord første år

 14. Håndter efterafgrøder optimalt – også ved høje kornpriser: • Altid efterafgrøder før vårsæd på sandjord • Brug om muligt efterafgrøder til at skaffe N-kvote • Gul sennep/olieræddike i områder m. tidlig høst • Alm. rajgræs i områder med sen høst • Mellemafgrøder et alternativ på lerjord • Vælges kvotereduktion – forbedr N-udnyttelse på anden måde

 15. Oversigten s. 273/274

 16. Tidlig såning • Indmeldt som alternativer til efterafgrøder • Sikker miljøeffekt! • Kræver god planlægning • Overgemt udsæd • Afpas udsædsmængden • Vær opmærksom på risiko for havrerødsot • Større risiko for udvintring

 17. Tak for opmærksomheden!