model i planit m simor
Download
Skip this Video
Download Presentation
Model i planit mësimor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Model i planit mësimor - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Model i planit mësimor. Lënda : Gjuhë Shqipe Klasa : III Njësia mësimore: Emrat e përveçëm dhe të përgjithshëm Mjetet mësimore: Libri,letra,tabela,shkumsi, f letoret e nxënësve. Fjalë kyçe: Emri i përveçëm,emri i përgjithshë. Rezultatet e të nxënit:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Model i planit mësimor' - lerato


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
model i planit m simor
Model i planit mësimor

Lënda:Gjuhë Shqipe

Klasa: III

Njësia mësimore: Emrat e përveçëm dhe të përgjithshëm

Mjetet mësimore:Libri,letra,tabela,shkumsi,

fletoret e nxënësve.

Fjalë kyçe: Emri i përveçëm,emri i përgjithshë.

rezultatet e t nx nit
Rezultatet e të nxënit:

Në fund të orës mësimore, nxënësit do të jenë në gjendje të :

 • Të shkruajmë vetë emra të përveçëm e të

përgjithshëm.

 • Të dallojnë në tekstë emrat e përveçëm e të përgjithshëm .
 • Të kategorizojnë emrat e përveçëm njerzish, kafshësh, sendesh.
q llimi i t nx nit
Qëllimi i të nxënit:

Të mësojmë për emrin dhe si ndahet:

Më pas përcaktojmë bashkë me nxënësit kriteret e suksesit për qëllimin e të nxënit

 • Të shkruajmë vetë emëra të përveçëm e të përgjithshëm.
 • Të dallojmë në tekstë emrat e përveçëm e të përgjithshëm.
 • Të klasifikojmë emrat e përveçëm njerzish kafshësh sendesh.

Konteksti: Duke u bazuar në libër.

evokimi alfabeti i nj pasnj sh m n tryez t rrumbullak t
EVOKIMI: Alfabeti i njëpasnjëshëm në tryez të rrumbullakët
 • Udhëzohen nxënësit për detyrën që do ta kryejë si pas grupeve .U kërkohet të shkruajnë emra që fillojnë me secilën shkronjë të alfabetit ( sa më shumë të jetë e mundur) në fletët e përgatitura më parë me alfabetin e një pas njëshëm.
 • Çdo grupi i jepet një fletë e tillë, për këtë detyrë u jepet 5 minuta kohë.
slide7
REALIZIMI I KUPTIMIT: Rendit,

grupo, emërto

 • Kërkoj nga grupet e punës të rendisin emrat që shkroi i gjithë grupi në një fletë të
 • bardhë. Udhëzojë nxënëxit të grupojnë emrat sipas karakteristikave të
 • përbashkëta p.sh.: emrat që tregojnë njerzë, kafshë, sende etj.
 • Vihet në dukje cilët emra shkruhen me shkronjë të madhe dhe me shkronjë të
 • vogël. Pas kësaj shkëmbehen mendimet mes grupeve dhe arrihet përfundimi :
 • Një pjesë e emrave tregon njerëz, një pjesë e emrave tregon kafshë dhe një tjeter
 • tregon sende. Ka emra që tregojnë njerzë apo kafshë që veçohen nga grupi i tyre,
 • këto janë emra të përveçëm. Ka emra që tregojnë grupe të mëdha njerëzish,
 • kafshësh apo sendesh, këto janë emra të përgjithshëm.
 • Në fletoret e klasës nxënëxit grupojnë emrat që gjenden në ushtrimin 1 në tekst
 • sipas modelit të ndërtuar në tabelë.
reflektim p rvijim i t menduarit
REFLEKTIM: Përvijim i të menduarit
 • Pas ushtrimit të tekstit nxënësit arritën të gjejnë emrat dhe të përcaktojnë secilit grup i përkasin, duke përdorur me kujdes shkronjën e madhe aty ku duhej.
 • Së pari fillon skema me fjalën EMRAT dhe më pas nxënësit punojnë individualisht në fletore të klasës, për ta përfunduar atë.
slide9
Deryrë: Nxënëxit udhëzohen të shkruajnë një hartim të

shkurtër ku të përdorin emra të përveçëm dhe të përgjithshëm.

ad