besimokan i j ini vertinimas
Download
Skip this Video
Download Presentation
BESIMOKANČIŲJŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

BESIMOKANČIŲJŲ ŽINIŲ VERTINIMAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

BESIMOKANČIŲJŲ ŽINIŲ VERTINIMAS. Doc., dr. G. Gedvilien ė 2005, gruodžio 14 d. . BESIMOKANČIŲJŲ ŽINIŲ VERTINIM O MODELIS. Grįžtamojo ryšio teikimas. Vertinimo priemonių taikymas. D ĖSTYTOJO KOMPETENCIJOS VERTINANT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BESIMOKANČIŲJŲ ŽINIŲ VERTINIMAS' - leopold


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
besimokan i j ini vertinimas

BESIMOKANČIŲJŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

Doc., dr. G. Gedvilienė

2005, gruodžio 14 d.

besimokan i j ini vertinim o modelis
BESIMOKANČIŲJŲ ŽINIŲ VERTINIMO MODELIS

Grįžtamojo ryšio

teikimas

Vertinimo

priemonių taikymas

d stytojo kompetencijos vertinant
DĖSTYTOJO KOMPETENCIJOS VERTINANT
 • Gebėjimasapibrėžti vertinimo strategiją, atsižvelgiant į besimokančiųjų mokymosi poreikius ir nuotolinio studijų modulio tikslus, turinį ir metodus;
 • Gebėjimasnustatyti vertinimo tikslus ir kriterijus, atskleidžiančius besimokančiųjų pasiekimų lygį pagal numatomus nuotolinių studijų dalyko mokymosi rezultatus;
 • Gebėjimas parinkti vertinimo metodus, laiduojančius objektyvios informacijos apie besimokančiųjų pasiekimus surinkimą;
d stytojo kompetencijos vertinant1
DĖSTYTOJO KOMPETENCIJOS VERTINANT
 • Gebėjimasparengti ir taikyti vertinimo priemones, atsižvelgiant į nuotolinio studijų dalyko tikslus, turinį ir mokymo metodus;
 • Gebėjimas teikti ir priimti konstruktyvią grįžtamąją informaciją apie besimokančiųjų pasiekimus ir mokymosi sunkumus nuotolinio mokymo kurse.
 • Gebėjimas reflektuoti ir adekvačiai vertinti savo paties veiklą vertinimo procese.
vertinimo kriterijai
VERTINIMO KRITERIJAI
 • dėstytojas gali nesuprasti kriterijų svarbos;
 • dėstytojas gali suprasti, bet jam sunku juos tiksliai aprašyti;
 • dėstytojas gali aprašyti, bet nesugebėti paaiškinti;
 • dėstytojas gali nesutikti su kriterijų aprašymo idėja, nes tai “mažintų jo akademinę laisvę”;
 • dėstytojas gali palikti klausimą labai atvirą, siekdamas patikrinti studentogebėjimus struktūrizuoti atsakymą ir pasirinkti metodą pačiam.
vertinimo metodai
Vertinimo metodai
 • testai;
 • mokymosi pasiekimų aplankas;
 • grupės darbas;
testo klausim tipai
Testo klausimų tipai
 • Taip/Ne (teisinga – neteisinga) klausimai, kuriuose tik du galimi atsakymo variantai.
 • Rinkimosi iš keleto alternatyvų klausimai:
   • Su vienu teisingu atsakymo variantu iš kelių.
   • Su keliais teisingais atsakymo variantais iš keleto.
 • Atitikmenų parinkimo (iš dviejų grupių sąvokų) klausimai
 • Trumpo atsakymo klausimai, reikalinga koncentruota informacija.
 • Ilgo atsakymo klausimai, reikalaujant paaiškinimo arba kitu atveju – savo nuomonės reiškimo.
pasiekim aplankas
PASIEKIMŲ APLANKAS

Pasiekimų aplanko paskirtis:

 • Skatinti studento savivoką, savigarbą, pasitikėjimą savimi;
 • Padėti studentui suprasti, kokiais kriterijais remiantis priimami sprendimai apie pasiekimus;
 • Tobulinti studijų programą ir veiklos organizavimą, akcentuojant studento bendruosius gebėjimus.
pasiekim aplankas1
PASIEKIMŲ APLANKAS

Besimokančiojo pasiekimų aplankas yra:

 • Įrašų rinkinys, kuriame nuolat yra kaupiama įvairaus pobūdžio informacija apie pasiekimus;
 • Studento nuosavybė, kurią jis gali rodyti arba ne kitiems asmenims;
 • Registruojami teigiami pasiekimai ir pateikiamos pastabos ir komentarai, kurie yra tobulintino pobūdžio.
pasiekim aplankas2
PASIEKIMŲ APLANKAS

Pasiekimų aplanką galėtų sudaryti šios dalys:

 • Titulinis lapas;
 • Bendra informacija apie studentą;
 • Bendra informacija apie studijų dalyką;
 • Studento vertinimas(kaupiamasis);
 • Studento savo žinių vertinimas;
 • Studento biblioteka;
 • Darbų pavyzdžiai;
 • Dėstytojo komentarai.
pasiekim aplankas3
PASIEKIMŲ APLANKAS

Metodai, kurie naudojami duomenų rinkimui:

 • Formalusis egzaminas raštu;
 • Testai (trumpų atsakymų, žodiniai);
 • Klausimai ir atsakymai;
 • Interviu;
 • Projektas;
 • Atvejų analizė;
 • Praktinio atlikimo testas;
 • Realių situacijų modeliavimas;
 • Egzaminas raštu su klausimais, naudojant literatūrą;
 • Brėžinių ar grafikų testai;
 • Referatai ir kt.
grupinio darbo vertinimas
GRUPINIO DARBO VERTINIMAS

Ugdomi šie socialiniai ir tarpasmeniniai gebėjimai:

 • bendradarbiavimo su kitais;
 • Vadovavimo;
 • Susitarimo dėl grupinių užduočių vykdymo ir pristatymo;
 • Besimokančiųjų ir sprendžiamąjį balsą turinčiųjų asmenų apklausos;
 • Pagalba besimokantiems ir jų konsultavimas;
 • Kitų atlikto darbo vertinimas.
grupinio darbo vertinimas1
GRUPINIO DARBO VERTINIMAS

Grupinio darbo vertinimo ypatumai:

 • Grupė gali pasiekti daugiau nei vienas besimokantis;
 • Asmens trūkumai gali būti padengiami kitų grupės narių privalumais;
 • Jei grupė suformuota atsitiktinai, vidutiniai grupės narių sugebėjimai bus panašūs;
 • Kai kuriais atvejais nepriimtina, kad balai būtų vienodai aukšti;
 • Mažiau buvę grupei reikšmingi asmenys, kurie verti žemesnio balo, gauna vienodą;
 • Problema parašyti teisingą balą studentui apsunkina grupinio darbo panaudojimą, nežiūrint į didžiulius privalumus studijoms.
kod l mes vertiname
KODĖL MES VERTINAME?
 • Pastiprinti, paskatinti mokymąsi;
 • Patikrinti žinias, supratimą/gebėjimus;
 • Pritaikyti mokymąsi prie besimokančiojo individualių savybių;
 • Suteikti grįžtamąjį ryšį besimokančiajam;
 • Diagnozuoti pradedančių mokytis individualius ypatumus ir gebėjimus;
 • Suteikti grįžtamąjį ryšį dėstytojui;
 • Padėti siekti pažangos;
 • Prognozuoti užduoties įvykdymą;
 • Suteikti kompetenciją.
grupinio darbo vertinimas2
GRUPINIO DARBO VERTINIMAS

Asmeniniai gebėjimai:

 • Atvirumas, sumanumas, vaizduotė ir kūrybingumas;
 • Turimi pozityvūs požiūriai ir bendražmogiškos vertybės, kaip empatija;
 • Asmenybės vientisumas, emocinis atsparumas, atkaklumas, socialinė atsakomybė;
 • Mokėjimas vadovauti;
 • Rūpestis dėl kokybės;
gr tamasis ry ys
GRĮŽTAMASIS RYŠYS
 • Konstruktyvus grįžtamasis ryšys gali būti pozityvus ir negatyvus.
 • Kritika – neigiamas grįžtamasis ryšys
gr tamasis ry ys1
GRĮŽTAMASIS RYŠYS

1. Grįžtamasis ryšys turi būti studentui suprantamas. Dėstytojas turi žinoti:

 • Ką? (nori pasakyti);
 • Kodėl? (nori tai pasakyti);
 • Kada? (yra tinkamiausias laikas tai pasakyti);
 • Kokioje? (aplinkoje ruošiasi tai pasakyti)
d stytojo sav s vertinimas
Dėstytojo savęs vertinimas
 • Autonomiškumas(taikomųmetodų įvairumas)
 • Atsakomybė( programos derinimas);
 • Dėstytojo profesinės pareigos. Pasiruošimas užsiėmimui (medžiagos pristatymas, tarpusavio santykiai, komunikacija, vertinimas, dalykinė kompetencija)
dalyko vertinimas
Dalyko vertinimas
 • Tikslai;
 • Metodai;
 • Klausimynai, interviu;
 • Studentų kurso vertinimas;
 • Duomenų rinkimas;
 • Kurso įvertinimo ataskaita.
vertinimo vieta d stytojo veikloje
VERTINIMO VIETA DĖSTYTOJO VEIKLOJE
 • Kieno darbą jis vertins?
 • Ką vertins?
 • Kokio pobūdžio mokymąsi vertins?
 • Kam vertins? Koks vertinimo tikslas?
 • Kaip vertins?
 • Kada vertins?
 • Kas parengs užduotis, testus?
 • Kas pateiks išvadas apie studento pasiekimus ir rekomendacijas?
 • Kas pateiks grįžtamąją informaciją besimokantiems apie gautus rezultatus?
d stytojo pareigos vertinant
DĖSTYTOJO PAREIGOS VERTINANT

Dėstytojas privalo:

 • iš anksto supažindinti studentą su vertinimu;
 • Paruošti studentą vertinimui;
 • Pats pasiruošti vertinimui;
 • Atlikti vertinimą;
 • Priimti sprendimą;
 • Aptarti vertinimą ir įvertinimą;
 • Registruoti įvertinimo rezultatus.
reikalavimai vertinimo organizavimo procesui
REIKALAVIMAI VERTINIMO ORGANIZAVIMO PROCESUI
 • Aiškiai apibrėžiami studijų tikslai;
 • Apibrėžiami ir pagrindžiami vertinimo kriterijai;
 • Taikomi įvairūs vertinimo metodai;
 • Vertinimas neturi priklausyti nuo išankstinių dėstytojo nuostatų;
 • Studentai dalyvauja refleksijoje;
 • Teikiama grįžtamojo ryšio informacija;
 • Vertinimas studijų procese turi atlikti studijų kokybės užtikrinimo funkciją.
vertinimo prasm studentui
VERTINIMO PRASMĖ STUDENTUI

- atliepti jo individualius psichologinius ypatumus;

- suteikti informaciją apie jo pažangą, silpnąsias ir stipriąsias mokymosi puses: jam pačiam;

- skatinti mokymosi motyvaciją, nukreiptą ne į pažymį, kaip mokymosi tikslą, bet gebėjimų sklaidą,

-būti siejamas su pasiekimų rinkimu ir fiksavimu;

- padėti rinktis optimalius ir labiausiai jam tinkančius mokymosi būdus;

- adekvataus savęs bei savo sugebėjimų vertinimo ugdymui;

- būti siejamas su tikslu, nusakančiu pasiekimų ir pažangos prasmę ateities veiklai.

ad