Kalbos geb jim taka mokini pasiekimams parengta pagal tarptautini tyrim ataskaitas ir kt med iag
Download
1 / 28

Kalbos geb?jim? ?taka mokini? pasiekimams Parengta pagal - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

Kalbos gebėjimų įtaka mokinių pasiekimams Parengta pagal tarptautinių tyrimų ataskaitas ir kt. medžiagą. Pasiekimų vertinimas. Kas yra tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimai: PIRLS, TIMSS , PISA ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kalbos geb?jim? ?taka mokini? pasiekimams Parengta pagal' - caraf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kalbos geb jim taka mokini pasiekimams parengta pagal tarptautini tyrim ataskaitas ir kt med iag

Kalbos gebėjimų įtaka mokinių pasiekimams

Parengta pagal

tarptautinių tyrimų ataskaitas ir kt. medžiagąKas yra tarptautiniai mokini pasiekim tyrimai pirls timss pisa
Kas yra tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimai: PIRLS, TIMSS, PISA?

 • PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) − tarptautinis ketvirtokųskaitymogebėjimųtyrimas, pradėtas 2001 metais ir vykdomaskas 5 metusdaugelyjepasauliošalių. 2001 metų tyrime dalyvavo 35 šalys, 2006 metų – 40 šalių, 2011 metų – 45 šalys.

 • Lietuva dalyvavo visuose trijuose tyrimuose.

 • Tiriami vaikai, baigiantys pradinio ugdymo etapą (turintys

  ne mažiau nei 9,5 metų).

 • Tyrimo tikslas – išsiaiškinti mokinių skaitymo pasiekimus (suprasti ir analizuoti tekstus) ir jų patirtį mokantis skaityti namuose ir mokykloje.


Kas yra tarptautiniai mokini pasiekim tyrimai pirls timss pisa1
Kas yra tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimai: PIRLS, TIMSS, PISA?

 • TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas,nuo 1995 metų kas 4 metus vykdomas daugelyje šalių.

 • TIMSS tiriamasis objektas – ketvirtos ir aštuntos klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai bei jų kaita.

 • 2011 m. tyrime TIMSS IV klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų žinioms tirti skirta 40 procentų tyrimo medžiagos, o pritaikymui ir gebėjimui pagrįsti – 60 procentų. VIII klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų žinioms tirti skirta 35 procentų tyrimo medžiagos, o pritaikymui ir gebėjimui pagrįsti – 65 procentai. Tokiu būdu pabrėžiamas mokymosi mokykloje tikslas – ne žinių kaupimas, o jų teikiama nauda tolesniam gyvenimui.

 • 2011metais vyko ir PIRLS ir TIMSS ketvirtokų tyrimai, rezultatai leidžia surinkti kokybiškesnę ir visapusiškesnę informaciją.


Kas yra tarptautiniai mokini pasiekim tyrimai pirls timss pisa2
Kas yra tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimai: PIRLS, TIMSS, PISA?

 • PISA (Programme For International Student Assessment) – Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas pradėtas 2000 metais, kurį vykdo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD).

 • Lietuva tyrime dalyvauja nuo 2006 metų.

 • Nuo kitų tarptautinių tyrimų PISA skiriasi:

  • tyrimo imtis paremta ne mokymosi klasėmis, o mokinių amžiumi;

  • akcentuojamos tolesniame gyvenime naudingos žinios ir gebėjimai (neapsiribojant mokomaisiais dalykais);

  • vyksta dažniau nei kiti tyrimai – kas 3 metai.

 • 2009 m. vykdyto tyrimo pagrindinė tiriamoji sritis – skaitymo gebėjimai (matematiniam raštingumui ir gamtamoksliniam raštingumui skiriant mažiau dėmesio). Dalyvavo 74 šalys (OECD narės ir šalys partnerės).


Pirls 2011 met bendras skaitymo rezultat pasiskirstymas
PIRLS 2011 metų bendras skaitymo rezultatų pasiskirstymas

Skalės viršuje

Lietuvos pozicija

Bulgarija 532

N. Zelandija 531

Slovėnija 530

Austrija 529

LIETUVA 528

Australija 527

Lenkija 526

Skalės vidurkis 500

Honkongas 571

Rusija 568

Suomija 567

Š.Airija 558

Lietuva(528 taškai) yra 26 pozicijojeiš 45, statistiškaireikšmingaiaukščiauuž PIRLS skalėsvidurkįPirls 2011 lietuvos skaitymo rezultat kaita
PIRLS 2011Lietuvos skaitymo rezultatų kaita


Gro ini ir informacini tekst skaitymo rezultat kaita pirls

Per paskutinį penkmetį Lietuvoje grožinių tekstų skaitymo pasiekimai smuko kur kas labiau nei informacinių.

Grožinių tekstų skaitymo rezultatų kritimas statistiškai reikšmingas.

Grožinių ir informacinių tekstų skaitymo rezultatų kaita(PIRLS)


Teksto suvokimo proces rezultat kaita pirls

Lietuvoje kur kas labiau smuko interpretavimo, integravimo, įvertinimo – dar vadinamų aukštesniaisiais gebėjimais – rezultatai.

Rezultatų kritimas statistiškai reikšmingas.

Teksto suvokimo procesų rezultatų kaita (PIRLS)


Skaitymo pasiekim lygmenis pasiekusios mokini dalies kaita pirls

Lietuvos rezultatai per paskutinį dešimtmetį statistiškai reikšmingai smuko visuose lygmenyse

Skaitymo pasiekimų lygmenis pasiekusios mokinių dalies kaita (PIRLS)


Mergai i ir berniuk skaitymo rezultat kaita pirls

Tolygiai prastėjant abiejų lyčių skaitymo rezultatams, berniukų ir mergaičių pasiekimų skirtumasišlieka bemaž stabilus

Mergaičių ir berniukų skaitymo rezultatų kaita(PIRLS)


Oecd pisa tyrimas 2009
OECD PISA tyrimas 2009

 • Mokinių skaitymo gebėjimų matavimas – pagrindinė tiriamoji sritis – 54 proc. testo laiko.

 • Matematinis raštingumas – 23 proc. testo laiko.

 • Gamtamokslinis raštingumas – 23 proc. testo laiko.

 • Pirmą kartą nuodugniai skaitymo gebėjimai tirti 2000 metais (Lietuva nedalyvavo).

 • Lietuvos skaitymo gebėjimų rezultatų kaitą (2006 ir 2009 ) galima stebėti tik bendrųjų skaitymo gebėjimų srityje.


Oecd pisa tyrimas 20091
OECD PISA tyrimas 2009

 • Skaitymo gebėjimų apibrėžimas

 • Tai gebėjimas suprasti, panaudoti ir apmąstyti rašytinius tekstus, siekiant įgyvendinti savo tikslus, plėsti žinias ir galimybes bei veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime.

 • Skaitymas yra kur kas daugiau negu užrašytų žodžių iškodavimas ir tiesioginis jų supratimas. Tai ir bendras teksto supratimas, jo paaiškinimas, jo turinio ir formos apmąstymas, remiantis skaitytojo žiniomis apie pasaulį, ir savo nuomonės apie tai, kas buvo perskaityta, argumentavimas.

 • PISA tyrime akcentuojamas skaitymas mokymuisi, o ne mokymasis skaityti. Todėl tyrime nėra matuojami patys elementariausi skaitymo gebėjimai.
Skaitymo geb jim rezultatai vieta ali s ra e
Skaitymo gebėjimų rezultatai (vieta šalių sąraše)

2006 PISA

1.Korėja – 556

2. Suomija – 547

3. Honkongas – 536

13. Estija – 501

OECD vidurkis 492

28. Latvija – 479

32. LIETUVA –470

39. Rusija – 440

57. Kirgizija – 285

2009PISA

 • Šanchajus – 556

  2. Korėja – 539

  3. Suomija – 536

  13. Estija – 501

  OECD vidurkis 493

  30. Latvija – 484

  40. LIETUVA –468

  43. Rusija – 459

  65. Kirgizija – 314


Bendrieji pisa skaitymo geb jim pasiekimai 2009
Bendrieji PISA skaitymo gebėjimų pasiekimai2009

 • Lietuvoje vyrauja 2 ir 3 lygio pasiekimai (30% ir 28,6% mokinių), kai, pavyzdžiui, kaimyninėje Latvijoje panaši dalis mokinių pasiekia 4-ą lygį

 • 5-ą lygį pasiekusių mokinių dalis: Lietuvoje – 2,8, Estijoje –5,4, Latvijoje – 2,9, Lenkijoje – 6,5%

 • tik 6-as lygis visur yra retenybė (daugiausia jį pasiekusiųjų – 2,9 - yra Naujojoje Zelandijoje, Lietuvoje – 0,1, Estijoje – 0,6, Latvijoje – 0,1, Lenkijoje – 0,7 %).

 • Lietuvoje aukščiausius – 5 ir 6 lygius – pasiekusių mokinių dalis drauge sudėjus nesudaro nei 3%.


Skaitymo geb jim pisa 2009 tyrimo duomenys pagal geriausius rezultatus
Skaitymo gebėjimų PISA (2009) tyrimo duomenys pagal geriausius rezultatus

 • Aukščiausius (pasiekę 5 ir aukštesnį lygmenį) pasiekimus demonstruoja 2,9 %Lietuvos mokinių (2006 m. – 4,4%)

 • Geriausius rezultatus pasiekusių vaikinų skaičius sumažėjo 6%,

  Jų didžiausi pasiekimai – 439 taškai (2006 m. buvo 445)

 • Geriausius rezultatus pasiekusių merginų padaugėjo 1%.

  Jų didžiausi pasiekimai – 498 taškai (2006 m. buvo 496)


Skaitymo geb jim rezultat kaita oecd pisa
Skaitymo gebėjimų rezultatų kaita OECD PISA

PISA 2009 rezultatų pristatymas

20


Vaikin ir mergin skaitymo pasiekim pasiskirstymas procentais pagal geb jim lygius
Vaikinų ir merginų skaitymo pasiekimų pasiskirstymas (procentais) pagal gebėjimų lygius

net 35% vaikinų nepasiekia 2 lygio, tuo tarpu tokių merginų yra tik 13%;

2-ą lygį pasiekusiųjų dalys panašios – apie 30%;

3, 4 ir 5 lygius pasiekusių merginų dalys yra gerokai didesnės ne vaikinų.


Lietuvos mokini pasiekim vidurkis pagal geb jim sritis
Lietuvos mokinių pasiekimų vidurkis pagal gebėjimų sritis

 • Rasti informaciją – 476

 • Integruoti ir interpretuoti – 469

 • Vertinti – 463


U duoties pavyzdys
U sritisžduoties pavyzdys


U duoties pavyzdys1
U sritisžduoties pavyzdys

 • 1 klausimas: AUKŠTI PASTATAI

 • Kuris iš pastatų 2 iliustracijoje buvo aukščiausias baigtas statyti pastatas tuo metu, kai buvo publikuotas žurnalo straipsnis?

 • 2 klausimas: AUKŠTI PASTATAI

 • Kokia informacija pateikta 1 iliustracijoje?

 • A Skirtingų pastatų aukščių palyginimas.

 • B Bendras įvairiuose miestuose esančių pastatų skaičius.

 • C Pastatų, viršijančių tam tikrą aukštį, skaičius įvairiuose miestuose.

 • D Informacija apie pastatų stilių skirtinguose miestuose.

 • 3 klausimas: AUKŠTI PASTATAI

 • Radisson SAS Plaza Osle, Norvegijoje, yra tiktai 117 metrų aukščio. Kodėl jis buvo įtrauktas į 2 iliustraciją?


Kaip rasti pisa skaitymo u duotis
Kaip rasti PISA skaitymo užduotis? sritis

NEC → Mokinių pasiekimų tyrimai → Tarptautiniai tyrimai →

PISA → Leidiniai ir publikacijos →

Pavyzdinės OECD PISA 2009 tyrimo užduotys →

Skaitymo gebėjimų užduočių pavyzdžiai


Europos tarybos kalb politikos skyriaus veikla mokyklinio kalbos ugdymo aspektas
Europos Tarybos Kalbų politikos skyriaus veikla (mokyklinio kalbos/ų ugdymo aspektas)

 • 2006 metais buvo inicijuotas tarptautinis projektas, skirtas mokyklinio ugdymo kalbai/kalboms, ypatingą dėmesį atkreipiant į daugiakalbystę ir pagarbą kalbinei įvairovei mokyklos kontekste.

 • 2007, 2008 ir 2009 organizuotos tarptautinės konferencijos, nagrinėjusios mokyklinio ugdymo kalbos/kalbų reikšmę mokant kitų dalykų, jų tarpusavio sąryšį.

 • 2010 metais įvyko tarpvyriausybinis kalbų politikos forumas Ženevoje „Besimokančiųjų teisė į kokybišką ir užtikrinantį lygias galimybes švietimą – lingvistinių ir tarpkultūrinių komtepencijų reikšmė“. Jame suformuluota užduotis: sukurti bendrą kalbinio ugdymo diskursą, skirtą visiems mokytojams.


Europos tarybos kalb politikos skyriaus veikla mokyklinio kalbos ugdymo aspektas1
Europos Tarybos Kalbų politikos skyriaus veikla kalbos/ų ugdymo aspektas)(mokyklinio kalbos/ų ugdymo aspektas)

 • 2012 m. rugsėjo mėn. Strasbūre tarpvyriausybinis seminaras „Mokyklinės kalbos/kalbų ugdymas per visus dalykus“, įvadinis renginys 2013 m. tarpvyriausybinei konferencijai „Kalbiniai reikalavimai mokantis dalykų – gairės ugdymo turinio plėtrai“ („Language Requirements in Subject Learning – Frameworks for Curriculum Development“) .

 • Pristatyta dviejų šalių patirtis:

  • Norvegijos: nuo 2006 metų vykstanti ugdymo turinio kaita nukreipta į visų dalykų raštingumo gerinimą integruojant ir ugdant kalbinę kompetenciją;

  • Šiaurės Vestfalijos žemės (Vokietija) vykdyto tyrimo „Kalbinė dimensija mokant ir mokantis gamtos srities dalykų“


Norintiems detaliau susipa inti su tyrimais rekomendacijomis kita med iaga
Norintiems detaliau susipažinti su tyrimais, rekomendacijomis, kita medžiaga:

 • www.nec.lt

 • www.coe.int/lang

  Ačiū už dėmesį.

  Būkime kalbų ambasadoriai