Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opnieuw watersnood in Pakistan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opnieuw watersnood in Pakistan

Opnieuw watersnood in Pakistan

102 Views Download Presentation
Download Presentation

Opnieuw watersnood in Pakistan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Opnieuw watersnood in Pakistan

  2. 8 miljoen mensen getroffen • 1,4 miljoen huizen verwoest of beschadigd • 67 procent van de oogst vernietigd • 30 procent van de voedselvoorraden verloren gegaan

  3. Mensen kamperen op hooggelegen plekken. Ze worden bedreigd door ziekten en gevaren: malaria, diarree, slangenbeten. En ze hebben behoefte aan water, voedsel en beschutting.

  4. Partners van Tear delen hulpgoederen uit: voedsel, hygiënepakketten, plastic zeilen en muskietennetten.

  5. Help de mensen in Pakistan! Velen van hen zijn de vorige watersnood nog niet eens te boven gekomen.

  6. Door uw gift helpt u ook mee aan wederopbouw en een beterevoorbereiding op rampen in kwetsbare gebieden.

  7. Maak uw gift over op rekening 41400 t.n.v. Tear te Zeist. Lees meer over de watersnood in Pakistan op www.tear.nl/pakistan