slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organitza: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organitza:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Organitza: - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

COM FER FRONT A LA MANCA D’HABITATGE SOCIAL? Experiències autonòmiques d’intervenció en el parc en desús Terrassa, 20 de març de 2014 Sr. Carles Sala i Roca Secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya. Organitza:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Organitza:


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

COM FER FRONT A LA MANCA D’HABITATGE SOCIAL?Experiències autonòmiques d’intervenció en el parc en desúsTerrassa, 20 de març de 2014Sr. Carles Sala i RocaSecretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya

Organitza:

slide2

LA PROPOSTA DE L’IMPOST PER A LA MOBILITZACIÓ DE L’ESTOC D’HABITATGES BUITS

(contingut que serà sotmès a informació pública)

slide3

La proposta d’impost

 • Fet imposable i afectació de l’impost
 • Exempcions
 • Base imposable i tipus de gravamen
 • Bonificacions

Avantprojecte de Llei de l’Impost sobre els habitatges buits

slide4

Fet imposable i afectació de l’impost

1.1 Habitatges desocupats per més de 2 anys sense causa justificada.

1.2 Els recursos que s’obtinguin queden afectats al desenvolupament de les polítiques incloses al Pla per al dret a l’habitatge.

1.3 Part dels recursos es transferiran als Ajuntaments on l’impost es recapti pel desenvolupament d’aquestes polítiques.

Avantprojecte de Llei de l’Impost sobre els habitatges buits

slide5

2Exempcions:

2.1 Subjectives:

 • Persones físiques.
 • Administracions Públiques.
 • Entitats del 3r sector incloses a la xarxa d’inclusió.

2.2 Objectives:

 • Habitatges protegits.
 • Habitatges en municipis fora dels 72 amb demanda acreditada.
 • Habitatges cedits a administracions per lloguer social.
 • Habitatges d’ús turístic.

Avantprojecte de Llei de l’Impost sobre els habitatges buits

slide6

3. Base imposable i tipus de gravamen

 • La base imposable és la superfície construïda dels habitatges buits.
 • Una primer tarifa ho serà pels primers 10.000 m2 d’habitatges buits (uns 100 habitatges).
 • Pels m2 d’habitatges buits entre 10.000m2 i 50.000m2 (uns 500 habitatges).
 • Pels m2 d’habitatges buits a partir dels 50.000m2.

Avantprojecte de Llei de l’Impost sobre els habitatges buits

slide7

4. Bonificacions

 • Si el titular destina del 5 al 10% dels seus habitatges a habitatge assequible hi ha una bonificació del 10% de la quota.
 • Si el titular destina del 10 al 25% dels seus habitatges a habitatge assequible hi ha una bonificació del 30% de la quota.
 • Si el titular destina més del 25% al 40% dels seus habitatges a habitatge assequible hi ha una bonificació del 50% de la quota.
 • Si el titular destina més del 40% dels seus habitatges a habitatge assequible hi haurà una bonificació del 75% de la quota.

Avantprojecte de Llei de l’Impost sobre els habitatges buits

slide8

ALTRES ACTUACIONS D’INTERVENCIÓ EN EL PARC EN DESÚS O ALTRES SITUACIONS ANÒMALES DEL PARC D’HABITATGES

slide9

Intervenció sobre el parc privat

 • Intervenció sobre el parc públic
 • Activitat inspectora de la Generalitat de Catalunya
 • Activitat sancionadora

Altres actuacions d’intervenció en el parc en desús

slide10

1. Intervenció del parc privat

 • Captació d’habitatges de propietari privat, mitjançant 97 Borses de Mediació als Ajuntaments i als Consells Comarcals que col·laboren amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  • Núm: 9.082 habitatges
 • Signatura de convenis amb entitats mercantils i entitats financeres tenidores d’habitatges del mercat privat.
  • Fins ara: 400 Catalunya Caixa

230 Bankia

_____

630

600 Sareb (pendent)

_____

1.230

slide12

3. Activitat inspectora de la Generalitat de la Catalunya

Remodelació urbana a Barcelona

Cerdanya

slide13

4. Activitat sancionadora

  • La Generalitat ha iniciat l’any 2013 un total de 165 expedients sancionadors, per manca d’ocupació d’habitatges amb algun tipus de protecció (HPO).
  • A l’article 123 (infracció molt greu) de la Llei 18/2007 s’ha incorporat l’apartat a bis) a través de la Llei de mesures del pressupost 2014:
   • a bis) No adoptar, una persona jurídica, en el transcurs d’un any natural a comptar de l’adquisició de l’habitatge, cap de les mesures tendents al compliment efectiu i legal de l’obligació de destinar-lo a residència habitual i permanent de persones físiques.
slide14

www.gencat.cat

Gràcies per la vostra atenció