4 el sexenni democr tic 1868 1874 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
4. El Sexenni Democràtic (1868-1874) PowerPoint Presentation
Download Presentation
4. El Sexenni Democràtic (1868-1874)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

4. El Sexenni Democràtic (1868-1874) - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

4. El Sexenni Democràtic (1868-1874). Context Internacional. 1ª. Internacional a Londres (1864) El moviment obrer s’organitza i predominen els sindicats de classe ( socialistes i anarquistes ) Unificació política d’Itàlia i Alemanya (1870) Guerra de Secessió als Estats Units

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

4. El Sexenni Democràtic (1868-1874)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
context internacional
Context Internacional
 • 1ª. Internacional a Londres (1864)

El moviment obrer s’organitza i

predominen els sindicats de classe

( socialistes i anarquistes )

 • Unificació política d’Itàlia i Alemanya (1870)
 • Guerra de Secessió als Estats Units

(1861-65).

context espanya
Context Espanya
 • Sexenni democràtic o revolucionari (1868-1874)
 • 3 etapes: govern provisional (1868-1871)

Monarquia d’Amadeu de Savoia (1872-73)

Primera República (1873-74)

 • Ultima etapa de la revolució liberal a Espanya.
 • Va ser un intent d’ampliar el liberalisme i d’instaurar la democràcia.
 • Conflictes polítics: federalisme, revolta carlina i guerra de Cuba
 • Conflictes socials: reivindicacions de les classes populars i obrerisme socialista i anarquista.
 • Conflictes econòmics: crisi i lluita entre proteccionisme i lliurecanvisme.
1 les causes de la revoluci 1 1 crisi econ mica i malestar social
1 Les causes de la revolució1.1 Crisi econòmica i malestar social

Crisi financera

 • Baix rendiment econòmic de la xarxa ferroviària
 • Fallida financera: crisi de bancs i societats de crèdit i alarma entre particulars i empreses.

Crisi industrial a Catalunya:

 • “Fam de cotó” Manca de cotó de floca per la indústria tèxtil catalana a causa de la guerra de Secessió dels Estats Units (1861-65).
 • Encariment d’aquesta matèria primera
 • Fallida d’empreses tèxtils petites

Crisi de subsistències (1866):

 • Males collites
 • Escassetat de blat
 • Augment dels preus del pa i altres productes bàsics.
 • Fam al camp i violència social
 • Atur i davallada del nivell de vida de la classe treballadora
1 2 crisi pol tica el pacte d ostende
1.2 Crisi política: el Pacte d’Ostende
 • Sistema isabelí qüestionat per la població:
 • Els negociants exigien mesures per salvar les seves inversions en Borsa
 • Els industrials exigien proteccionisme
 • Els obrers i pagesos denunciaven la seva misèria
 • Els governs continuaven governant per decret, van tancar les Corts i es van inhibir dels problemes del país.
el pacte d ostende 1867
El pacte d’Ostende (1867)
 • 1867 Pacte d’Ostende entre el Partit Progressista (Prim) i el Partit Demòcrata en el qual proposen la conspiració com a únic mitjà per accedir al poder .
 • El compromís d’ambdós partits va ser:

Posar fi a la monarquia isabelina

Nova forma de govern (monarquia o república) que haurien de decidir les Corts Constituents elegides per sufragi universal.

 • Estiu de 1867: revolta antiborbònica a Catalunya (progressistes, demòcrates i republicans). Fracàs i forta repressió.
 • Els Unionistes s’afegeixen al pacte d’Ostende, però el seu caràcter conservador va contrarestar el pes dels demòcrates i va fer que la Revolució semblés més un “pronunciamiento” liberal que una veritable revolució que reivindicava llibertat i justícia social.
2 la revoluci de setembre de 1868 la gloriosa 2 1 la revoluci del 68 i el govern provisional
2. La Revolució de Setembre de 1868 “La Gloriosa”2.1 La revolució del 68 i el govern provisional
 • Setembre 68 Pronunciament militar a Cadis encapçalat per Prim i Serrano.
 • Dimissió del govern moderat i exili d’Isabel II.
 • Insurrecció militar i revolta popular alhora
 • No anava només contra el govern moderat si no contra la monarquia
 • Gran protagonisme de les forces populars urbanes dirigides per demòcrates i republicans.
organitzaci de la revolta
Organització de la revolta:
 • Formació de Juntes Revolucionàries a molts pobles i ciutats
 • Junta de Catalunya: nomena els nous càrrecs (governador civil, ajuntament, diputació...), forma la milícia i comença a enderrocar la ciutadella.
 • L’objectiu era formar una Junta Central a partir dels representants de les diverses províncies, que recollís les demandes populars i dirigís el procés de reformes polítiques.
reivindicacions dels revolucionaris
Reivindicacions dels revolucionaris:
 • Llibertat
 • Sobirania
 • Separació esglesia-estat
 • Supressió de les quintes
 • Sufragi universal
 • Abolició d’impostos de “consums”
 • Eleccions a corts constituents
 • Repartiment de la propietat
 • Proclamació de la república.
evoluci del conflicte
Evolució del conflicte:
 • Octubre 68 Les propostes més radicals dels demòcrates i republicans no eren compartides pels unionistes i progressistes.
 • Es forma un govern provisional a Madrid, de caràcter centrista.
 • General Serrano, regent
 • General Prim, president del govern (progressistes i unionistes)
 • Dissolució de les juntes i desarmament de la Milícia Nacional.
 • El nou govern no vol canvis radicals.
2 2 la constituci de 1869 i la reg ncia
2.2 La Constitució de 1869 i la regència
 • Gener 1869 Eleccions a Corts Constituents
 • Sufragi universal masculí per primera vegada a Espanya.
 • A Catalunya guanya el Partit Republicà Democràtic Federal
 • A Espanya guanyen els monàrquics

( progressistes, unionistes i demòcrates).

 • Les corts elegides elaboren la Constitució de 1869.
la constituci de 1869
La Constitució de 1869
 • Sobirania Nacional
 • Divisió de poders, amb preeminència del legislatiu sobre l’executiu.
 • Monarquia, però només les Corts tenien el poder de fer les lleis, el rei les promulgava però no tenia dret a vetar-les.
 • Accés al poder judicial per un sistema d’oposicions, per garantir la independència dels jutges.
 • Dues cambres (Congrés i Senat).
 • Sufragi Universal masculí
 • Amplíssima declaració de drets i llibertats
 • Llibertat de residència, ensenyament i religió.
 • Compromís de mantenir el culte catòlic
 • Incorpora els principis democràtics.
2 2 la constituci de 1869 i la reg ncia1
2.2 La Constitució de 1869 i la regència
 • Serrano i Prim continuen com a regent i cap de govern respectivament.

Conflictes:

 • Revoltes Federals: republicans contraris a la monarquia
 • Els carlins tornen a la insurrecció armada
 • Crisi econòmica
 • Calia trobar un monarca per la corona espanyola.
 • Nou govern acceptat favorablement pels països europeus
2 3 l intent de renovaci econ mica
2.3 L’intent de renovació econòmica
 • Mesures per reorientar la política econòmica:
 • Defensa del lliurecanvisme
 • Facilita l’entrada de capital estranger
 • Supressió de l’impost de “consums”
 • Nova contribució personal segons la renda
 • S’estableix la pesseta com a unitat monetària
 • Problemes:
 • Deute públic elevat
 • Deute amb la banca estrangera
 • Crisi dels ferrocarrils
 • 1871 Llei de mines: desamortització (privatització) del subsòl. Concessió o venda de l’explotació a companyies privades, sobretot estrangeres, a les quals oferia generoses facilitats.
 • 1869 Llei de bases aranzelàries: liberalització dels intercanvis exteriors (fi del proteccionisme). Oposició dels industrials cotoners catalans i dels cerealistes castellans.
2 5 republicanisme federal i agitaci social
2.5 Republicanisme federal i agitació social
 • Els canvis no van satisfer les reivindicacions populars: sentiment de frustració
 • Conflictivitat en la pagesia: reforma agrària
 • Revoltes urbanes: contra les “quintes” , els “consums” i l’augment de preus
 • Auge del republicanisme federal
 • Revoltes federalistes
 • Estat de guerra i forta repressió
 • Fracàs i desencís de l’obrerisme, que es decanta cap a les idees internacionalistes (anarquisme i marxisme).
3 1 un monarca per a un r gim democr tic
3.1 Un monarca per a un règim democràtic
 • Novembre de 1870: Amadeu de Savoia és escollit rei d’Espanya per les Corts.
 • Tres dies abans havien assassinat Prim, el principal defensor de la seva candidatura
 • Gener 1871 Amadeu és proclamat rei
 • Dissolució de les Corts Constituents i inici d’una nova etapa de monarquia democràtica.
3 2 les dificultats de la nova dinastia
3.2 Les dificultats de la nova dinastia
 • Suport escàs
 • Oposició de l’aristocràcia, el clergat i els moderats.
 • Suport de progressistes i unionistes.
 • Manté la neutralitat i no afavoreix cap dels grups polítics de les Corts.
 • Redueix la pompa i l’ostentació de la cort.
 • Part de l’exèrcit no li dóna suport
 • Tampoc no obté el suport popular, sobretot pel predomini del republicanisme.
 • Continuen els problemes econòmics de la hisenda i cal emetre deute públic.
 • Enfrontament constant entre els partits polítics
 • El conflicte carlí continua
 • Guerra de Cuba
 • Insurreccions republicanes
3 3 una inestabilitat permanent
3.3 Una inestabilitat permanent

Oposició dels Moderats, l’església, l’alta burgesia

 • Moderats (Cánovas del Castillo), partidaris dels Borbons, exerceixen una forta oposició.

Volen Alfons, fill d’Isabel II al tron d’Espanya

 • L’església dóna suport a aquesta candidatura, per que estava en contra del decret que els obligava a jurar la constitució de 1869.
 • L’alta burgesia i els rics també vol els Borbons, per que es veia afectada per l’abolició de l’esclavitud a Cuba o la regulació del treball infantil.
3 3 una inestabilitat permanent1
3.3 Una inestabilitat permanent

Oposició de carlins, cubans i republicans federals:

 • Inici de la 3a. Guerra carlina (1872-76). Inestabilitat.
 • Creació d’un partit carlí, ultra catòlic i oposat a la nova monarquia.
 • Guerra dels deu anys a Cuba (1868-1878): insurrecció d’alguns propietaris criolls (burgesos). Suport popular per la promesa d’abolició de l’esclavitud. Amadeu va intentar reformes polítiques i abolició de l’esclavitud. Oposició dels sectors econòmics espanyols amb interessos a Cuba (molts catalans).
 • Noves insurreccions federalistes (1872). Amb influències anarquistes
 • Desintegració de la coalició governamental (unionistes, progressistes i democràtics)
 • Abstencionisme de l’oposició
 • 11 febrer 1872 Amadeu renuncia al tron d’Espanya.
4 1 la proclamaci de la rep blica
4.1 La proclamació de la República
 • Les corts van proclamar la República el febrer de 1873
 • President Estanislau Figueras, republicà federal
 • Govern: republicans federals i alguns republicans unitaris
 • Gran part de la cambra era monàrquica i dóna poc suport al nou govern
 • Aïllament internacional
 • Rebuda amb entusiasme pels sectors populars
 • Reivindicacions: reducció jornada laboral, augment de salaris, reivindicació estat català...(Catalunya), insurreccions i ocupació de terres (Andalusia).
 • Eleccions (maig 1873) i ampli triomf dels republicans federals. Abstenció del 60% de la població.
4 2 l intent d instaurar una rep blica federal
4.2 L’intent d’instaurar una república federal
 • Es proclama la república federal (juny 1873)
 • President: Estanislau Figueras, però tot seguit Francesc Pi i Margall.

Programa ampli de reformes que no va poder aplicar:

 • Elaborar una constitució federal
 • Separar església i estat
 • Independència de les colònies
 • Restaurar la disciplina a l’exèrcit
 • Lleis socials (ensenyament, quintes, treball, consums...)
4 2 l intent d instaurar una rep blica federal1
4.2 L’intent d’instaurar una república federal

Mesures més importants:

 • Ratifiquen l’abolició de l’esclavitud a les colònies
 • Supressió de les quintes
 • Reforma dels impostos
 • Inici d’una legislació laboral.
4 2 l intent d instaurar una rep blica federal2
4.2 L’intent d’instaurar una república federal

El projecte de constitució federal (1873):

 • Era similar a la Constitució de 1969 en molts aspectes, però el més diferenciador era l’estructura de l’estat.
 • S’establia que la nació espanyola estava formada per 17 estats, inclosa Cuba.
 • El poder emanava de tres nivells: els municipis, els estats regionals i l’estat federal.
 • Els estats regionals tindrien autonomia econòmica, administrativa i política i elaborarien les seves pròpies constitucions, sempre d’acord amb la de l’estat federal.
 • El projecte planteja un estat no centralista.
4 2 l intent d instaurar una rep blica federal3
4.2 L’intent d’instaurar una república federal

Els conflictes armats

 • Tercera Guerra Carlina (1873-1876)
 • Guerra dels deu anys a Cuba (1868-1878)
4 3 la insurrecci cantonal
4.3 La insurrecció cantonal
 • Sublevació cantonal : les classes populars de molts pobles i ciutats es van revoltar demanant mesures més radicals per reformar el país.
 • Moltes ciutats i pobles es van declarar independents i van negar obediència a l’estat.
 • Cantonalisme: fenomen complex, barreja d’aspiracions autonomistes (republicans federals) i revolució social (anarquistes i marxistes).
 • Demanen l’estructura federal de la república “des de baix”, a partir de la lliure voluntat de cada ciutat i poble que, lliurement decideixen federar-se i formar un estat federal.
 • Radicalització de les reivindicacions, impulsada pel desig de reformes socials de les classes baixes (artesans, petits comerciants, assalariats, dirigits per federals intransigents).
4 3 la insurrecci cantonal1
4.3 La insurrecció cantonal
 • Dimissió de Pi i Margall
 • Nicolàs Salmerón, nou president de la república
 • Acció militar contra el moviment cantonalista
 • Molt de poder per l’exèrcit. Repressió contra els revolucionaris
 • Dimissió de Salmeron
 • Emilio Castelar (republicà unitari), nou president
 • Més conservador en temes socials i amb bona entesa amb l’exèrcit
 • Política d’autoritat i força
 • Desplaçament cap a la dreta del govern de la república
 • Setembre 1873 Castelar tanca el parlament
 • Govern autoritari
4 4 la fi de l experi ncia republicana
4.4 La fi de l’experiència republicana
 • Desembre 1873 Moció de censura
 • Gener 1874 Derrota de Castelar a les eleccions.
 • Cop d’estat de Pavia
 • Govern del General Serrano (unionistes i progressistes)
 • Poc suport social.
 • Cop d’estat de Martínez Campos (desembre 1874), el qual proclama Alfons XII de Borbó, fill d’Isabel II, com a rei d’Espanya.
 • Alfons XII havia signat el Manifest de Sandhurst, redactat per Cánovas del Castillo, on es comprometia a governar amb signe conservador i catòlic i restablir l’ordre social i l’estabilitat política.
 • Inici de la Restauració (Primera etapa: 1875-1898)