slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkomna! PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Välkomna! - PowerPoint PPT Presentation

lena
109 Views
Download Presentation

Välkomna!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Välkomna! Alonso Acosta

 2. Lätt att rättlicensiera Alonso Acosta

 3. Programförmedling Alonso Acosta

 4. Licensavtal Volymlicens Campusavtal Siteavtal Hyravtal Minimikvot Alonso Acosta

 5. Förmåner Adobe: Rabattnivåer Uppgraderingar Samtidig användning Microsoft: Select Volymlicens Software Assurance Alonso Acosta

 6. Rapport: (Statskontoret 2000:11) • År 2000 6 % • År 2006 18 % • 63 % i ganska stor uträckning • 90 % har vidtagit åtgärder • Ny undersökning 3–5 år • Ekonomistyrningsverket kan utfärda föreskrifter enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) • År 2004 var enligt IDC 26 % av all mjukvara i Sverige olicensierade • Värde = 304 miljoner dollar • År 2008 var enligt BSA 25 % olicensierade • Värde 2 931 miljoner kronor

 7. Revision Stockholm den 8 juni 2009 Business Software Alliance (BSA) sätter nu Malmöföretagen under lupp. I dagarna inleds en kampanj i regionen för att minska andelen olicensierad programvara på arbetsplatserna. Alonso Acosta

 8. www.ldc.lu.se/program Specialister Programansvarig Mail Licens Administratör Leverantörer Ärende stängs 29000 ServiceDesk Single Point Of Contact Alonso Acosta

 9. Exempel:Acrobat Professional Level 3 svenska för Windows Lätt att rättlicensiera Alonso Acosta

 10. Summering Kostnadseffektivitet med förmånliga avtal Lätt att rättlicensiera och svårt att göra fel Telefon (046-22)2 90 00 ServiceDesk@ldc.lu.se ServiceDesk Single Point Of Contact Alonso Acosta

 11. Frågor? Alonso Acosta