Indtryk fra hele landet - PowerPoint PPT Presentation

lelia
indtryk fra hele landet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Indtryk fra hele landet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Indtryk fra hele landet

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
Indtryk fra hele landet
83 Views
Download Presentation

Indtryk fra hele landet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Indtryk fra hele landet • Besøg i 10 udvalgte kommuner Besøgt 10 udvalgte kommuner [Personlige hovedindtryk] Fokus på fem udvalgte temaer: • Modtagelse af nyankomne • Beskæftigelse • Udsatte familier • Den boligsociale indsats • Medborgerskabet