director adjunct profesor de educa ie fizic i sport n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FAI TĂR CRISTIAN COSMIN PowerPoint Presentation
Download Presentation
FAI TĂR CRISTIAN COSMIN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

FAI TĂR CRISTIAN COSMIN - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

DIRECTOR ADJUNCT PROFESOR DE EDUCA ȚIE FIZICĂ ȘI SPORT. FAI TĂR CRISTIAN COSMIN. 2009 – Gradul didactic II, media 9,50 2007 - Diploma de Master ,, Sport ș i Management î n spor t” - Universitatea din Craiova 2005 - Definiti v at, media 9,50

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FAI TĂR CRISTIAN COSMIN' - leila-quinn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
director adjunct profesor de educa ie fizic i sport
DIRECTOR ADJUNCT

PROFESOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

FAITĂR CRISTIAN COSMIN

educa t ie s i formare

2009 – Gradul didactic II, media 9,50

 • 2007-Diploma de Master ,,Sport și Management în sport”- Universitatea din Craiova
 • 2005- Definitivat, media 9,50
 • 2003 - Examenulde licență, media 10, Universitatea din Craiova, Facultatea de educațiefizicăși sport
 • 1995-1998-LiceulMilitar de Aviație,,Tudor Vladimirescu” Craiova
 • 1998-1999 - LiceulMilitar,,MihaiViteazul” Alba Iulia
 • ISCED 3
EducaTie Si formare
experien t a profesional

5 decembrie 2012: director adjunct Școala Gimnazială Nr. 5 Rm. Vâlcea

 • 1 sept. 2006- pânăîn prezent: Școala Gimnazială Nr. 5 Rm. Vâlcea – Structura Școala Gimnazială Goranu Rm. Vâlcea ,SeminarulTeologic
 • 1 sept. 2005-2006: GrupȘcolar Industrial Turceni
 • 1 sept. 2004-1 septembrie 2005:ColegiulTehnic Energetic
 • 1 sept. 2003-1 sept. 2004 Școala cu cls. I-VIII Nr. 6,Copacelu-Rm.Valcea
ExperienTa profesională
competen t e si aptitudini

Spirit organizatoric, de echipă, inițiativă, creativitate, responsabilitate, capacitate de adaptare, experiență ca manager de echipăîn activități extrașcolare;

Consilier educativ,membru C.A., responsabil PSI, membru A.R.A.C.I.P;

CompetenTe si aptitudini
performan t e profesionale

Diploma pentruorganizarea „Crosultoamnei”-octombrie 2010

 • Diploma de merit - ZiuaMondială a Educației”-2010
 • Diploma pentruorganizarea,,Festivalulreligieși sport"-noiembrie 2010
 • Diploma de merit „Festivalulreligieși sport”-2008
 • Diploma de meritpentru,,Promovareasidezvoltareaînvățământuluișivalorilorolimpiceprinactivități sportive șiculturale” -martie 2008
 • Diploma de merit pentruProiectulNațional,,MoștenireaSfinților”Tismana-mai 2007
 • DiplomaFederația Română,,Sportulpentrutoți- ajutorumanitar” -mai 2005
 • Diploma de merit pentruparticipare la SimpozionulJudețean : „MihaiEminescu- expresia integrală a sufletuluiromânesc” -ianuarie 2009
 • Diploma de merit pentruparticiparea la SimpozionulInterjudețean,,Sărbătorireligioase, datinișiobiceiurireligioase la români”-decembrie 2005
PerformanTe profesionale
slide6

Diploma pentrulucrarea „Metodeșitehnici de predare” - mai 2008

 • Diploma de merit pentruorganizareaSesiunii Naționale de ComunicărișiReferateȘtiințifice- mai 2007
 • Diploma de merit pentruparticiparea la SimpozionulNațional,,Școala Românească - Școala Europeană -noiembrie 2007
 • Diploma de patricipare „Didacticalnternațional”-mai 2006
 • Diploma de participare la atelierulseminarului,,Didactica Intenațional”- mai 2005
 • Adeverința de formatorpentru cursul„Consiliereșiorientare’’ - iunie 2007, M.E.C.T, I.S J. Vâlcea, C.C.D. Vâlcea
 • Adeverința de participareșisusținere de activități la Centrul de excelențăRm-Vâlcea, M.E.C., I.S.J. Vâlcea
 • Adeverințe de participareîn calitate de profesor-evaluator la concursul de ocupare a catedrelorvacante (suplinitoricalificațișinecalificați)
 • Adeverința de profesorresponsabil al cercului pedagogic în anulșcolar 2007-2008
 • Adeverințe de participare la programeșiproiecte educative
rezultate ob t inute cu elevii

Locul 3, EtapaJudețeană de tetratron,Școala cu cls.l-VIIIGoranu- martie 2010

 • Locul 2, fotbal,CampionatLicee,etapamunicipală- octombrie 2010
 • Mențiune, cros, Fugărețu Cosmin- octombrie 2008
 • Locul 2, fotbal,școli generale,Cupa,,Anton Pan”, - mai 2010
 • Mențiune, BărbulescuValentin,,,CrosulToamnei”, etapajudețeană -octombrie 2010
 • Locul 1, StângăNicușor, Festivalul,,Religieși Sport” - octombrie 2010
 • Locul 1, șah,Delcea Marius,,,FestivalulReligieși Sport” - octombrie 2010
 • Locul 2,sărituraîn lungime, BărbulescuValentin, Festivalul,,Religieși Sport” -octombrie 2010
 • Locul 1,fotbal,Seminarul Teologic ,,Sf.Nicolae”,Festivalul,,Religieși Sport”- octombrie 2010
 • Locul 1,tenis de masă, StângăSorin,Festivalul,,ReligieșiSport”- octombrie2008
 • Locul 1,Școala cu cls.l-VIIIGoranu,,,Serbările Zăpezii” - Voineasa, 2007
 • Locul 1, SeminarulTeologic,,Sf.Nicolae”, Păltiniș, 2011
 • Locul 1 Scoalagiimnaziala nr 5,Fotbal –fazajudeteana 2012
Rezultate obTinute cu elevii