Igiena, securitatea muncii si protectia mediului - PowerPoint PPT Presentation

igiena securitatea muncii si protectia mediului n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Igiena, securitatea muncii si protectia mediului PowerPoint Presentation
Download Presentation
Igiena, securitatea muncii si protectia mediului

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Igiena, securitatea muncii si protectia mediului
1200 Views
ryder
Download Presentation

Igiena, securitatea muncii si protectia mediului

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Igiena, securitatea muncii si protectia mediului IonitaCristian Clasa a XI-a D

  2. Protectiamuncii Protectiamunciireprezintatotalitateaactivitatilor de muncasi a preveniriloraccidentelor de muncasi a imbolnavirilorprofesionale. Aceastaestereglementata de : • ConstitutiaRomanieti; • Legeaprotectieimuncii; • Hotararileguvernamentale; • Standardele de protectie a muncii.

  3. Aplicareanormelor de igieasisecuritate a muncii • Pentruaplicareaacestornormeestenecesarainstruireaprofesionala a personalului, acordareaechipamentului de protectie se face conform prevederilor de acordaresiutilizare a echipamentului individual de protectieaprobatprinordinul MMPS – 225/27.07.1995. • Se interziceaplicareaunuiprocestehnologicsauintroducerea in lucru a unorutilajepentru care nu existanormesauinstructiuni de folosire.

  4. Masuri de evitare a riscurilorprivindigienasisecuritateamuncii Evitareariscurilor la locul de munca se refera la evitareaimbolnaviriiangajatuluiprinalterareaaspectuluisaufizic, starea de disconfortfizic, psiho - social siprofesional - material. Personaluluneiagentii de turismformaeazaechipa de lucru a acesteia care trebuiecoordonata de catreresponsabilul cu protectiamunciiastfelincatechipasaactioneze in mod solitarsiunitar. Toatelocurile de muncavorfidotate cu trusesanitare de prim ajutorsivorexistaposturi de preveniresistingere a incensiilor care sadetina o parte din urmatoarelemijloace:

  5. Detector de fumsau alt sistem de semnalizareacusticsau optic; • Stingator cu spumachimica; • Unul de celputin 6kg la o suprafata de 200 -300m²; • Altestingatoare cu pulbere de CO²; • Alteinstalatiistingatoare.

  6. Prevenireafactorilor de risc Echipa de lucru a agentiei de turismtrebuiesautilizeze in mod avantajosfactorii de ambiantaaimediului, sa-I valorificeatuncicandestecazulsisa-I atenuezepecei care sa-r puteatransforma in factori de risc. Factorii de ambiantasunt: • Iluminatul; • Microclimatul; • Coloritul; • Vibratiile; • Zgomotul.

  7. Iluminatul: • Natural; • Artificial; • Mixt. La realizareaartificiala a iluminatuluitinem cont de unghiul format pedirectiapresupusaorizontala a priviriisidirectia care unesteochiul cu sursailuminuoasatrebuiesa fie mai mare de 30 grade. Microclimatul: • Temperatura; • Umiditate; • Vitezaaerului; • Puritateaaerului.

  8. Zgomotul:estecauzaoboseliisi a scaderiirandamentului.Pentrureducereazgomotuluiexistadiferitesolutii care se reflecta in structuracladirlor, naturamaterialelor de constructiisiizolareadirecta a surselor de zgomot. Vibratiile:suntoscilatii de inaltafrecventa, de mica altitudine. Efectelelor se reducprin: • Mutareautilajelorpelocuriamortizoare; • Folosirea la fundatie a unorelementeelastice; • Executarea de pardoselispeciale; • Dotarealocurilor de munca cu scaunesipernite de rezematadecvate.

  9. Coloritul:factor de ambianta care exercitainfluentaasupraproductivitatiimunciisi care genereazaefectepsihice “calde” sau “reci”. Altifactori de risc: • Factori de riscchimic; • Factori de riscfizic; • Factori de risc electric; • Factori de risc biologic; • Suprasolicitarea. Oboseala:constituie un factor de riscfoarte des intalnit in activitateaturisticacauzat de suprasolicitare

  10. Altifactori de risc: • -termic(suprafeteincinse) • -chimic(detergenti) • -fizic(corpuriascutitesautaioase) • -electric(posibilitateaelectrocutarii) • -biologic(microorganisme,rozatoare) • -suprasolicitare (stres, aglomeratie, program prelungit)