St rre skriftlige opgave hf
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

StØrre skriftlige opgave hf. EFTERÅRET 2014. AR. Formål. SSO giver dig mulighed for: At arbejde med et selvvalgt emne og med fag, der har din interesse At fordybe dig i et selvvalgt emne i en periode A t arbejde meget selvstændigt med din opgave At vise at du kan formidle din viden.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - leif


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
St rre skriftlige opgave hf

StØrre skriftlige opgavehf

EFTERÅRET 2014

AR


Form l
Formål

 • SSO giver dig mulighed for:

 • At arbejde med et selvvalgt emne og med fag, der har din interesse

 • At fordybe dig i et selvvalgt emne i en periode

 • A t arbejde meget selvstændigt med din opgave

 • At vise at du kan formidle din viden


Rammer
Rammer

 • Opgaven er individuel

 • Skrives i 1-3 fag

 • Skriver du i et fag skal faget være på B-niveau

 • Skriver du i flere fag – skal mindst et fag være på B-niveau

 • Du har en uge at skrive opgaven i


Forberedelse 1
Forberedelse (1)

 • Spørg dine lærere om mulighederne i deres fag

 • Få eksempler på opgaveemner i fagene

 • Tag straks kontakt til læreren i det fag, som du vil skrive i

 • Forberedelsen til SSO sker sideløbende med den almindelige undervisning

 • Derfor er det meget vigtigt, at du kommer i gang med infosøgning, læsning og notattagning med det samme


Forberedelse 2
Forberedelse (2)

 • Tag notater, når du læser noget til opgaven

 • Notattagning: Marker, om der er tale om citater, henvisninger eller referater, eller om der er tale om dine personlige kommentarer og vurderinger

 • Sæt dine notater i system, så du let kan finde de nødvendige oplysninger igen – fx forfatter, titel, årstal, udgave og sidetal

 • Udarbejd din litteraturliste løbende

 • Bestil din litteratur i god tid på biblioteket

 • Noter, hvilke hjemmesider du besøger – og hvornår


Deadlines
Deadlines

 • UGE 39: Generel orientering om SSO ( AR)

 • UGE 38 - 40: Faglærerne orienterer dig om opgaveskrivning i de enkelte fag

 • UGE 41, 6. OKTOBER, KL. 11.30: Aflevering af blanket m valg af fag og område (AFLEVERES PÅ SKOLENS KONTOR)

 • UGE 41- 49: Du fordyber dig i emnet

 • UGE 50, 11. DECEMBER, KL. 11.30 I 426: Opgaveformuleringen udleveres

 • UGE 51, 18. DECEMBER, SENEST KL. 11.30: Du afleverer din besvarelse på skolens kontor

 • UGE 9: Her forventes opgavebedømmelsen afsluttet- Karakteren kan ses i Lectio, når den er offentliggjort


Valg af fag
Valg af fag

 • DU MÅ VÆLGE 1-3 FAG.

 • Fag på mindst B-NIVEAU: DANSK (A), HISTORIE, ENGELSK.

 • Fag på C-NIVEAU: BILLEDKUNST, BIOLOGI, DRAMATIK, FYSIK, GEOGRAFI, INFORMATIONSTEKNOLOGI, KEMI, MATEMATIK, MUSIK, PSYKOLOGI, RELIGION, SAMFUNDSFAG, TYSK

 • Valgfag på B-NIVEAU: BILLEDKUNST, BIOLOGI, DRAMATIK, IDRÆT, MATEMATIK, MUSIK, NATURGEOGRAFI, SAMFUNDSFAG OG TYSK.


Vejledning
Vejledning

 • Du får en eller flere vejledere – alt efter valg af fag

 • KONTAKT VEJLEDER(E) MED DET SAMME – så du hurtigt får indkredset dit emne og kan komme i gang med dine forberedelser

 • Vejledningen består af gode råd og vink til dit arbejde med opgaven

 • Vejleder er - som regel – din egen faglærer

 • Vejledning sker uden for timerne

 • I opgaveugen: kun enkle spørgsmål til din vejleder


Opgaveformuleringen
Opgaveformuleringen

 • Opgaveformuleringen udarbejdes af vejleder(e)

 • Er fagspecifik – dog med flerfaglige aspekter ved valg af flere fag

 • Skal sikre at du fordyber dig i et materiale

 • Skal være konkret og afgrænset

 • Skal præcist angive de krav der bliver stillet

 • Skal sikre, at en del af opgaven er ukendt stof

 • Skal sikre at du ikke kan skrive hele afsnit af opgaven, inden opgaveugen, men skal tage hensyn til dine overvejelser

 • Må ikke bygge direkte på undervisningen. Kan dog ligge i forlængelse af undervisningen


Formalia
Formalia

 • Opgavens omfang: max 15 A4-sider (mindst 10). Din vejleder angiver forventet omfang

 • Linjeafstand er 1½

 • 2400 anslag pr. side

 • Vælg en god og letlæselig sats

 • Omfang omfatter ikke: indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, grafer, tabeller, illustrationer og tekstbilag

 • Forrest i afleveringsmappen: Tilmeldingsblanket, opgaveformulering, evt. lærerbilag

 • Afleveres i min. to eksemplarer på skolens kontor (flere ved flere fag)

 • Husk sidetal


Opgaveskrivning
Opgaveskrivning

 • Lav en idebank

 • Skriv en god disposition med klare overskrifter og et tydeligt mål

 • Start skrivefasen tidligt og læs korrektur løbende

 • Vu-moduler om SSO (3 vu-moduler)

 • Brug din vejleder!

 • Modul om infosøgning ved bibliotekar

 • Brug bibliotekaren!

 • GODE VEJLEDNINGER I OPGAVESKRIVNING: WWW.STUDIEPORTALEN.DK OG BIBLIOTEKETS SKRIV OPGAVE


Opgavens indhold
Opgavens indhold

 • FORSIDE = TILMELDINGSBLANKET

 • OPGAVEFORMULERING + EVT. BILAG KNYTTET TIL DENNE

 • ET ENGELSK RESUMÉ

 • INDHOLDSFORTEGNELSE MED SIDETALSHENVISNINGER

 • INDLEDNING, DER PRÆSENTERER EMNET OG AFGRÆNSER DET

 • SELVE OPGAVEBESVARELSEN

  • KILDEHENVISNINGERNE SKAL VÆRE KORREKTE OG FULDSTÆNDIGE. DER KAN VÆLGES MELLEM FODNOTER ELLER SLUTNOTER – TAL MED DINE VEJLEDERE.

 • AFSLUTNING MED KORT SAMMENFATNING OG KONKLUSION

 • DATO OG UNDERSKRIFT EFTER KONKLUSIONEN

 • LITTERATURLISTE MED NØJAGTIGE ANGIVELSER: FORFATTER, TITEL, UDGAVE, FORLAG, ÅRSTAL.

  • LITTERATUR

  • ARTIKLER

  • INTERNET

  • ILLUSTRATIONER

 • EVENTUELLE BILAG FRA KURSISTEN SELV HEREFTER


 • Bed mmelse
  Bedømmelse

  • CITAT FRA BEKENDTGØRELSEN OM BEDØMMELSEN…

   VED BEDØMMELSEN LÆGGES VÆGT PÅ NEDENSTÅENDE FORHOLD:

  • OM DEN STILLEDE OPGAVE ER BESVARET UD FRA DE FORMULEREDE KRAV.

  • OM DER ER SAMMENHÆNG MELLEM DEN TIDSMÆSSIGE RAMME FOR OPGAVEN OG BESVARELSENS OMFANG OG KVALITET.

  • OM DER ER BENYTTET RELEVANT BAGGRUNDSSTOF FOR BESVARELSEN.

  • OM STOFFET ER FORMIDLET PÅ TILFREDSSTILLENDE MÅDE OG ER BEHANDLET TILSTRÆKKELIGT DYBTGÅENDE.

  • OM DET ANVENDTE MATERIALE ER INDDRAGET I RIMELIGT OMFANG.

  • OM DER ER PRÆCISE HENVISNINGER OG FYLDESTGØRENDE DOKUMENTATION.

  • OM ALLE KILDER ER OPLYST, OG NOTER OG LITTERATURLISTE ER KORREKTE OG FYLDESTGØRENDE.

  • OM FREMSTILLINGEN ER OVERSKUELIGT DISPONERET, OG AT DER ER SAMMENHÆNG I BESVARELSEN.

  • OM DEN SPROGLIGE UDFORMNING ER KLAR, PRÆCIS OG ENSARTET IGENNEM HELE OPGAVEN.

  • DER GIVES ÉN KARAKTER UD FRA EN HELHEDSBEDØMMELSE.


  Sygdom
  Sygdom

  • Ved sygdom i opgaveugen:

   • KONTAKT REKTOR STRAKS OG

   • SEND EN LÆGEATTEST OG

   • SEND EN ANMODNING OM EN SYGEEKSAMEN

  • Sygeeksamen er normalt placeret i en ferie eller august, september

  • Området for SSO kan være det samme, men der skal formuleres en ny problemformulering  Eksempler p opgaver
  Eksempler på opgaver

  • Kunstig befrugtning (bi B og re C)

  • Diabetes (bi B)

  • Hungersnøden i Irland i 1800-tallet

  • Holocaust (hi B)

  • Modstandsbevægelsen m fokus på stikkerlikvideringer

  • Country-musik (mu B)

  • H.C. Andersens eventyr (da A)

  • Naja Marie Aidts forfatterskab (da A)

  • Social arv (sa B)

  • Danmarks aktivistiske udenrigspolitik under Fogh (sa B)

  • Gonzo-journalistik (en B)

  • Pompei i romerriget (hi B)


  Den store skriftlige opgave og dansk
  DEN STORE SKRIFTLIGE OPGAVE OG DANSK

  • DANSK ER ET FAG, DER MEGET LET SAMSPILLER MED ANDRE FAG – HVORFOR?

  • LITTERATUR

  • SPROG

  • MEDIER

  • DANSK KAN UNDERSTØTTE OG SAMLE MED SINE TRE INDFALDSVINKLER!


  N gleord i forbindelse med dansk
  NØGLEORD I FORBINDELSE MED DANSK…

  • FORMIDLINGSASPEKTER I ET DANSKFAGLIGT PROJEKT

   • SPROGLIGE VIRKEMIDLER

   • FORMIDLINGSFORM OG GENREASPEKT

   • RETORIK

   • ARGUMENTATION

   • FORHOLD MELLEM FORM OG INDHOLD

   • RECEPTIONSANALYSE

  • LITTERATUR I ET DANSKFAGLIGT PROJEKT

   • VÆRKER SKAL KUNNE SAMSTEMMES

   • DE FAGLIGE MÅL SKAL I SPIL – ANALYSE OG FORTOLKNING

   • RECEPTIONSANALYSE

  • MEDIER I ET DANSKFAGLIGE PROJEKT

   • FILMANALYSE

   • SPROGET I MEDIERNE

   • RECEPTIONSANALYSE