redakt rkursus i tilg ngelighed og tilg ngelige dokumenter n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Redaktørkursus i tilgængelighed og tilgængelige dokumenter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Redaktørkursus i tilgængelighed og tilgængelige dokumenter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 101

Redaktørkursus i tilgængelighed og tilgængelige dokumenter - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Redaktørkursus i tilgængelighed og tilgængelige dokumenter. Maria Barrett Sensus ApS 16. februar 2011 l. Program. Introduktion til tilgængelighed Tilgængelige sider fra jeres CMS Opgave Tilgængelige Word-filer Opgave Tilgængelige PDF-filer med Acrobat Pro Opgave.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Redaktørkursus i tilgængelighed og tilgængelige dokumenter' - keelie-lancaster


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
redakt rkursus i tilg ngelighed og tilg ngelige dokumenter

Redaktørkursusi tilgængelighed og tilgængelige dokumenter

Maria Barrett

Sensus ApS

16. februar 2011

l

program
Program
 • Introduktion til tilgængelighed
 • Tilgængelige sider fra jeres CMS
  • Opgave
 • Tilgængelige Word-filer
  • Opgave
 • Tilgængelige PDF-filer med Acrobat Pro
  • Opgave
tilg ngeligt webdesig n
Tilgængeligt Webdesign

”Web’ens styrke ligger i, at den er universel. Det er helt grundlæggende, at alle mennesker — uanset funktionsnedsættelser — har adgang”

Tim Berners-Lee

Opfinder af WWW, direktør for W3C

Tilgængelighed er et spørgsmål om at give flest mulige mennesker i flest mulige situationer og fra flest mulige browser-teknologier adgang til web-baseret information

hvem oplever tilg ngelighedsproblemer
Hvem oplever tilgængelighedsproblemer?
 • Mennesker med funktionsnedsættelser
 • Tilgængelighedsproblemer, der skyldes teknologi
 • Tilgængelighedsproblemer, der skyldes situation
mennesker med funktionsneds ttelser
Mennesker med funktionsnedsættelser
 • Syn, hørelse, bevægelse, tale, kognition, sprog, læring, neurologiske
 • Kombinationer af disse
 • Kortvarige, længerevarende eller permanente
 • Op mod 25 % af befolkningen oplever tilgængelighedsproblemer
funktionsneds ttelser og alder
Funktionsnedsættelser og alder
 • Forekomsten af helbredsproblemer stiger med alderen
 • Og der bliver flere ældre

The Convergence of the Aging Workforce and Accessible Technology, Microsoft Corporation 2003

Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning 2009 PROG7A09

teknologi
Teknologi
 • Nogle brugere har brug for at forstørre hjemmesiden 10-12 gange for at kunne se indholdet
 • Nogle brugere har en 24”-skærm med en opløsning på 1920 x 1080
 • Nogle brugere har en PDA med en opløsning på 480x430
 • Nogle brugere anvender andre brugeragenter (browsere) eller styresystemer end de mest gængse
 • Tilgængelige løsninger er fleksible i forhold til forskellige brugeragenter
situation
Situation
 • I nogle situationer kan brugere ikke bruge deres øjne, hænder, øre etc. til at opfatte webindhold.
 • Tilgængeligt indhold rummer en fleksibilitet i forhold til forskellige situationer.
det officielle fokus
Det officielle fokus
 • Tilgængelighed af hensyn til mennesker med en række handicaps:
  • Syn, hørelse, bevægelse, tale, kognition, sprog, læring, neurologiske
  • Kombinationer af disse
 • Tilgængelighed af hensyn til ældre mennesker med aldersbetingede behov
 • Tilgængelighed af hensyn til brugere i al almindelighed
brugere er forskellige
Brugere er forskellige
 • Hvis man er blind bruger man skærmlæser http://www.iu.dk/
 • Hvis man ser dårligt bruger man forstørrelse http://www.iu.dk/
 • Hvis man har et motorisk handicap kan man måske ikke anvende mus eller tastatur
 • Nogle (ex. ordblinde) har svært ved at læse http://www.iu.dk/
type af problemer web
Type af problemer (Web)
 • Nogle problemer skabes af systemerne og af udviklerne
  • Fx layouttabeller, HTML-fejl, genbrug af linktekster, utilgængelige scripts, faste dimensioner, valg af CMS …
 • Andre skabes af designerne
  • Fx ringe kontrast, små bogstaver, dårlig navigation, …
 • Atter andre problemer skabes af redaktørerne
  • Fx dokumentproduktion, billeder uden ALT, dårlige linktekster, manglende overskrifter
tilg ngelighed i danmark
Tilgængelighed i Danmark

Danske beslutninger

 • Åbne standarder incl. tilgængelighed obligatorisk (2008)

FN

 • FN’s handicapkonvention om handicappedes rettigheder (2009)
retningslinjer og prioriteter
Retningslinjer og prioriteter
 • W3C prioriteter og overholdelse
  • Prioritet 1 – Skal overholdes (A)
  • Prioritet 2– Bør overholdes (AA)
  • Prioritet 3 – Kan overholdes (AAA)
 • Niveau AA (prioritet 1 og 2) er minimum; niveau AAA er ikke altid realistisk
 • Danske retningslinjer fra IT- og Telestyrelsen
 • EU anvender ligeledes W3C/WCAG
retningslinjer og prioriteter1
Retningslinjer og prioriteter
 • Ikke-W3C retningslinjer
  • Ikke-W3C teknologier
   • Indhold fra eksempelvis Microsoft (Office), Adobe (PDF, Flash), Open Office, andre
   • Dokumenterne skal følge retningslinjerne for det pågældende format
   • Leverandører er på vej med WCAG 2 supplement til sikring af tilgængeligheden til fx Word og PDF
udpluk af web content accessibility guidelines 2 0 og hvordan disse anvendes i iu s cms

Udpluk af Web Content Accessibility Guidelines 2.0 – og hvordan disse anvendes i IU’s CMS

Maria Barrett

Sensus ApS

vil du vide mere
Vil du vide mere?
 • Det følgende er arbejdsgange for det redaktionelle arbejde ud fra Web Content Accessibility Guidelines 2.0
 • Alle retningslinjerne er at finde her: http://www.w3.org/TR/WCAG20/
 • - Og i en dansk oversættelse her: http://www.wcag20.dk/wcag20-da/
billeder
Billeder
 • Alle billeder skal have et tekstligt alternativ, der svarer til billedets formål
billeder fortsat
Billeder (fortsat)
 • Typer af formål
  • Dekoration
  • Instruktion
  • Link
  • Visuel genkendelse / dokumentation
  • ...

http://www.iu.dk/markedsfoering/national-strategi

http://www.iu.dk/markedsfoering

http://www.iu.dk/dokumentation/europass

http://www.iu.dk/dokumentation/kvalifikationsrammer/om-kvalifikationsrammen

slide19

Samme billede, men forskellige alt-tekster til forskellige situationer:

  • Billedet er et link til en artikel om erhvervsuddannelse
  • Billedet er en illustration til en artikel om erhvervsuddannelse
  • Billedet er en illustration til en caseartikel, der portrætterer den fotograferede
  • Billedet er en instruktion til en artikel om kropssprog
billeder s dan g r du
Billeder - sådan gør du
 • Når du uploader er billede bliver titlen foreslået som alt-tekst, når du skal sætte det ind
 • Det vigtigste er, at du forholder dig til billedets alt-tekst HVER gang du indsætter billedet
billeder s dan g r du3
Billeder – sådan gør du
 • Skriv en alt-tekst, der passer til billedets formål her
billeder s dan g r du4
Billeder – sådan gør du
 • Tom alt-tekst for billeder hvis formål kun er dekoration
billeder s dan g r du5
Billeder – sådan gør du
 • Check evt. af at du gerne vil have billedtekst igen
komplekse billeder
Komplekse billeder
 • Eksempelvis diagrammer, instruktioner etc.
 • Flere løsningsmuligheder
  • Beskriv billedets formål i alt-teksten (ikke for langt)
  • Beskriv billedets formål i teksten og skriv i alt-teksten at dette er gjort
  • Link til en anden fremstillingsform og beskriv i alt-teksten at denne løsning er valgt http://www.iu.dk/politiske-rammer/bologna-processen
billeder billeder af tekst
Billeder – Billeder af tekst
 • Brug ikke billeder af tekst, hvis det kan undgås
 • Ordblinde kan ikke markere og få læst teksten højt
 • Svagsynede, der forstørrer siden meget, får pixeleret skrift
 • Logoer er accepterede

http://www.iu.dk/dokumentation/kvalifikationsrammer

farve
Farve
 • Brug ikke farve som eneste måde at fortælle brugeren noget på.

http://www.iu.dk/politiske-rammer/bologna-processen

tekst overskrifter
Tekst - Overskrifter

Overskrifter er struktur, der hjælper brugeren med at navigere

http://www.iu.dk/dokumentation/uddannelser-i-udlandet

http://www.iu.dk/politiske-rammer/europa-2020

n r du laver overskrifter
Når du laver overskrifter:
 • Titlen for siden bliver automatisk en H1-overskrift
 • Brug overskriftniveauer 1-3 uden at springe niveauer over – første overskrift i brødteksten skal altid være 1
 • Overskrifterne skal inddele siden i logiske afsnit
overskrifter i faktaboks og portlet
Overskrifter i faktaboks og portlet
 • Husk overskriftniveauet i faktabokse skal passe med resten af siden
 • Portlet-titler vises ikke som programmerings-mæssige overskrifter
tekst lister
Tekst - lister
 • Brug de funktioner, der er i Plone
 • Skriv ikke tallene selv
 • Brug ikke tegn såsom * eller – som punkter (bullets)
 • Brug ikke billeder af punkter (bullets)
 • Brug ikke punkter fra tidligere dokumenter

http://www.iu.dk/anerkendelse/kvalifikationsnaevnet

tekst formuleringer
Tekst - formuleringer
 • Brug ikke kun instruktioner, der er afhængig af, at brugerens sanser. Eksempelvis farve, størrelse, placering etc.
tekst formuleringer1
Tekst - formuleringer
 • To næsten ens instruktioner:
  • Læs mere om uddannelser i den blå boks til højre
  • Læs mere om uddannelser under teksten ”Uddannelser i Danmark” i den blå boks til højre
tekst linktekster
Tekst - linktekster
 • Den tekst, der er klikbar skal beskrive formålet for linket, når den læses for sig selv
 • Dette gælder både for links til et andet sted på samme side, interne og eksterne links

http://www.iu.dk/markedsfoering/national-strategi/baggrundsmateriale-for-strategi

linktekster
Linktekster

http://www.iu.dk/programmer-og-tilskud/norden/nordplus/nordplus-videregaaende

datatabeller
Datatabeller
 • Anvend tabeloverskrifter til at identificere, hvad der er overskrifter i din tabel

http://www.iu.dk/dokumentation/karakterskalaer

http://www.iu.dk/maalgruppeindgange/grundskole/ansoegningsskemaer-og-frister

datatabeller s dan g r du3
Datatabeller – sådan gør du
 • Fortsæt til alle celler med overskrifterer opmærkede
layouttabeller
Layouttabeller
 • Layouttabeller er blot en visuel positionering af tekst, men udtrykker ikke et forhold imellem cellerne
 • Hvis du anvender en layouttabel, må du ikke give den tabeloverskrifter
 • Sørg for, at din tabel kan forstås, når den læses række for række
velse
Øvelse
 • Opret en ny tekstside med:
  • Flere niveauer af overskrifter
  • Et billede – husk alternativ tekst
  • Et link
  • En liste
  • En datatabel

Spar evt. tid ved at tage udgangspunkt i dokumentet tekstsideoevelse.txt her:

http://sensus.dk/kursus/IUred/

tilg ngelige dokumenter word og pdf filer

Tilgængelige dokumenter Word- og PDF-filer

Maria Barrett

Sensus ApS

16. februar 2011

l

to problemstillinger
To problemstillinger
 • Eksisterende dokumenter
  • Stor manuel arbejdsopgave
  • Kan ikke automatiseres
 • Nye dokumenter
  • Tilgængelighed er let at opnå
  • Tilgængelige skabeloner
  • Korrekt anvendelse af skabelonerne
  • Fornuftige publiceringsprocesser
grundl ggende foruds tninger
Grundlæggende forudsætninger
 • Velstrukturerede dokumenter
 • Korrekt opmærkning
  • Adskillelse af præsentation og indhold/struktur
  • Opmærkning af struktur
  • Opmærkning af sprog
 • Tekstlige alternativer til illustrationer
 • Meningsfuld læserækkefølge
word tjekliste
Word - tjekliste
 • Overskrifter har korrekt niveau
 • Overskrifter er meningsfulde
 • Lister er korrekt opmærkede: enten punkt- (bullet) eller talangivelse
 • Kolonner: hvis man har siden delt i to kolonner, så brug ’Format’ i stedet for tabulator eller tabeller
 • Skriv alternativ tekst til billeder, der ikke kun er dekoration
 • Sprog/sprogskift skal være angivet
 • Tabeloverskrifter (kun kolonneoverskrifter er understøttede)
 • Header- og footer-indhold vil som udgangspunkt ikke læses op
alternative tekster til billeder1
Alternative tekster til billeder
 • Hvis billedet i PDF-filen skal ignoreres af en skærmlæser, gøres dette i Acrobat Pro
tabeloverskrifter2
Tabeloverskrifter
 • Man kan kun lave kolonneoverskrifter i Word
 • Rækkeoverskrifter laves i Acrobat Pro
konvertering til pdf
Konvertering til PDF
 • Kildedokumentet
  • Skal være velstruktureret
  • Skal være korrekt opmærket med klar adskillelse af indhold og struktur
  • Sprog/sprogskift skal være angivet
  • Det resulterende dokument skal være i Tagged PDF
konvertering til pdf iii
Konvertering til PDF (III)
 • Konverteringen
  • Ikke ligegyldigt hvorledes man skaber PDF-filer
  • Dårlige: Printer drivere (Adobe PDF, Win2PDF, …)
  • Gode: PDF-maker i Word, Open Office Gem-som-pdf
  • Sikkerhedsniveauet skal være korrekt (Content Extraction for Accessibility)
velse1
Øvelse
 • Hent dokumentet Wordtekst.doc fra www.sensus.dk/kursus/IUred/
 • Sørg for, at følgende er opmærket korrekt i dokumentet
  • Brødtekst
  • Brødtekst i to kolonner
  • Overskrifter
  • Billede
  • Liste
  • Datatabel
 • Konverter til pdf og gem filen på din computer
tilg ngelighed til pdf filer

Tilgængelighed til pdf-filer

Maria Barrett

16. Februar 2011

Sensus ApS

pdf dokumenter
PDF-dokumenter
 • PDF = Portable Document Format
 • PDF er mange forskellige ting
 • To hovedtyper af PDF dokumenter
  • Dokumenter skabt fra tekstbehandlingsprogram Tilgængelige for de fleste
  • Dokumenter skabt fra scanning Utilgængelige for de fleste
pdf fra scanner
PDF fra scanner
 • Image-only dokumenter
 • Ingen tags, ingen struktur
 • Visse elementer kan genskabes ved hjælp af OCR, fx Paper Capture
 • Tags kan tilføjes manuelt; anbefales ikke
 • Utilgængelige for de fleste; bør ikke anvendes
tjek tilg ngelighed
Tjek tilgængelighed
 • Brug Acrobat Pro
  • Avancerede indstillinger
  • Tjek for tilgængelighed
  • Fuld tjek
  • Tjek for Adobe PDF formatet
slide78

Det er mest holdbart at sørge for tilgængelighed i kildedokumentet

 • Word understøtter mange funktioner
 • PDF/A-1a er uafhængig af krav om tilgængelighed, men skal stadig sikres i konverteringen
 • Enkelte skal repareres manuelt med Acrobat Pro
retning af problemer i tilg ngelighedsrapporten
Retning af problemer i tilgængelighedsrapporten
 • Tilføj sprog
 • Evt. ret læserækkefølgen
grafik der skal overses af en sk rml ser
Grafik der skal overses af en skærmlæser
 • Dette understøtter Word ikke i oprindelsesfilen
angivelse af tabeloverskrifter
Angivelse af tabeloverskrifter
 • Dette kan gøres for kolonneoverskrifter i oprindelsesfilen, hvilket er mest holdbart
 • Dette kan også gøres manuelt i Acrobat Pro
tjekliste for pdf filer fra word
Tjekliste for pdf-filer fra Word
 • Tjek at alt, der kan mærkes op i Word er mærket op og at overskrifter er meningsfulde
 • Kør en fuld tilgængelighedsrapport
 • Ret evt. fejl i oprindelsesfilen
 • Opmærk datatabeller, såfremt de findes
 • Angiv grafik, der skal ignoreres af skærmlæsere, som artifact
 • Tjek at artifact elementer skal ignoreres
slide98

Tilgængelighed

vs.

God tilgængelighed

velse2
Øvelse
 • Tjek tilgængeligheden til jeres dokument fra øvelse 1
 • Reparer eventuelle fejl i den oprindelige word-fil ud fra tjeklisten for PDF-filer
 • Hent Oevelse2.doc fra www.sensus.dk/kursus/IUred/
 • Brug tjeklisten for Word-filer og gør Word-filen tilgængelig
 • Konvertér til PDF og brug tjeklisten for PDF-filer fra Word til at gøre PDF-filen tilgængelig
dokumenter efter kurset
Dokumenter efter kurset
 • Findes her: http://www.sensus.dk/kursus/IUred/
 • Slides
 • Guide til reparation af PDF-filer