slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odhady parametrů základního souboru PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odhady parametrů základního souboru

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Odhady parametrů základního souboru - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Odhady parametrů základního souboru. A) GNR B) neznámé r. ZS (přesné parametry) :  ,   VS (odhady parametrů) : x , s x . Metody odhadu. Bodový odhad na základě dat VS určujeme 1 hodnotu , o které tvrdíme, že = neznámému parametru. Intervalový odhad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Odhady parametrů základního souboru' - leif


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Odhady parametrů

základního souboru

slide2

A) GNR B) neznámé r.

ZS (přesné parametry): , 

VS(odhady parametrů):x , s x

slide3

Metody odhadu

 • Bodový odhad
 • na základě dat VS určujeme 1 hodnotu, o které tvrdíme, že = neznámému parametru
 • Intervalový odhad
 • na základě dat VS určujeme oblast hodnot, v níž leží s dostatečnou pravděpodobností (zvolenou) neznámý parametr
slide4

GNR (, )

 • Bodový odhad
 •  
 •  

n-1= (stupně volnosti VS)

slide5

Stupně volnosti VS: =n-1

(nzmenšené o počet známých parametrů souboru)

zohledňuje chybu VS vůči ZS

  s

ZS VS

slide6

Intervalový odhad(interval spolehlivosti: m1,m2)

 • - při výpočtu si zvolíme chybu  =0,05 (0,01)
 • (  různě široký interval )

m1 x m2

Odhad :

Střední chyba průměru:

(kolísání výběr.průměrů kolem  )

ZS ()

1.VS

2.VS

3.VS

t1-/2() – koeficient spolehlivosti

(tabulky Studentova t- rozdělení)

slide7

f(t)

t

0

/2

t1-/2

slide9

Odhad (interval spolehlivosti: m1,m2)

:

21-/2 , 2/2 –koeficienty spolehlivosti

(tabulky Pearsonova - 2rozdělení)

slide10

f(2)

2

2/2

21- /2

slide11

Neznámé rozdělení ()

 • Bodový odhad
 •   x :
 • Intervalový odhad(interval spolehlivosti:m1,m2)
 • m1,m2 = hodnoty odvozené z tabulek:
 • podle n a  vyhledáme pořadová čísla pro m1 a m2, a tato nahradíme skutečnými hodnotami variační řady.
slide13

Testování hypotéz

(Statistické vyhodnocování experimentů)

slide14

Hypotéza– určité tvrzení o vlastnosti ZS (o sledovaném znaku – jeho rozdělení nebo parametrech)

Např.: - soubor odpovídá GNR

- 2 soubory mají stejné rozdělení

- 2 soubory mají stejnou střední hodnotu, stejný rozptyl

Rozhodovací pravidlo o platnosti hypotézy =statistický test(na základě dat VS)

slide15

Rozdělení testů

Parametrické – pracujeme se soubory známého typu rozdělení (GNR)

– hypotéza se týká parametrů  a 

– výpočty vycházejí z odhadů těchto parametrů u VS

Neparametrické– pro soubory s neznámým rozdělením

– hypotéza se týká obecných vlastností rozdělení (např.shoda křivky rozdělení 2 souborů)

– výpočty vycházejí z pořadí dat VS

slide16

Hypotéza nulová (testovaná) - H0: =konst.

1= 2

12=22

Hypotéza alternativní - H1: popírá platnost H0

(Vyhodnocení experimentů:Pokus x Kontrola )

slide17

Rozhodnutí o platnosti H0 provádíme na základě výpočtu

 • testovacího kritéria:
 • Např.: t – testování rozdílu 2 průměrů (t-test)
    • F – testování rozdílu 2 rozptylů (F-test)
    • 2 – testování rozdílu četností (2- test)
 • Obor hodnot testovacího kritéria:
 • Obor přijetí H0
 • Kritický obor (zamítáme H0)
slide20

Parametrické testy

(GNR: ,)

slide21

F-test

(testování rozdílu 2 rozptylů – H0: 12=22)

1.VS : n1, s12

2.VS : n2, s22

Testovací krirérium:

Je-li vypočítané F>Fkrit.  1222 (významný rozdíl rozptylů-

pokusný zásahbyl účinný)

Je-li vypočítané F  Fkrit.  12= 22 (nevýznamný rozdíl rozptylů -

pokusný zásahbyl neúčinný)

slide22

F-test – použití:

 • vliv pokusného zásahu na rozptýlení hodnot sledovaného znaku
 • porovnání přesnosti 2 metod měření
 • před t-testem (testování rozdílu 2 průměrů)
slide23

Příklad:

Byl zjišťován vliv hormonálního přípravku na hladinu AST v kr.séru lab. myší. Má přípravek vliv na rozptyl aktivity AST?

slide24

Zjištěné hodnoty v mol/l:

K: 0.409, 0.345, 0.392, 0.377, 0.398, 0.381, 0.400, 0.405, 0.302, 0.337

P: 0.341, 0.302, 0.504, 0.452, 0.309, 0.375, 0.479, 0.423, 0.311, 0.333

Má přípravek vliv na rozptyl aktivity AST?

K: s12 = 0.00125

P: s22 = 0.00575

Fkrit.= 4.026

Závěr:

F > Fkrit. 12  22 (stat. významný rozdíl mezi rozptyly  přípravek má vliv na změnu rozptylu aktivity AST v kr. séru myší.