ukl d n dat aneb kam s nimi souborov datab zov koncepce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ukládání dat aneb kam s nimi? souborová—databázová koncepce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ukládání dat aneb kam s nimi? souborová—databázová koncepce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

Ukládání dat aneb kam s nimi? souborová—databázová koncepce - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Ukládání dat aneb kam s nimi? souborová—databázová koncepce. Souborová koncepce. Data jsou uložena v izolovaných souborech . S každým souborem pracuje určitá aplikace Možné operace: Vytvořit, otevřít, zavřít, zrušit Čtení souboru Zápis do souboru, úpravy Vytvoření kopií a verzí souboru.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ukládání dat aneb kam s nimi? souborová—databázová koncepce' - macey-saunders


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
souborov koncepce
Souborová koncepce
 • Data jsou uložena v izolovaných souborech.
 • S každým souborem pracuje určitá aplikace
 • Možné operace:
  • Vytvořit, otevřít, zavřít, zrušit
  • Čtení souboru
  • Zápis do souboru, úpravy
  • Vytvoření kopií a verzí souboru
souborov koncepce v hody
Souborová koncepce – výhody
 • Jednoduché pořízení (nahrajeme do adresáře)
 • Snadné naplnění (kopírování mezi složkami)
 • Pocit přehlednosti (při menší velikosti data přehlédneme, při větším počtu – viz nevýhody)
souborov koncepce nev hody
Souborová koncepce – nevýhody
 • Redundance(1 údaj obsažen 2× i víckrát)
 • Nekonzistence dat (2 kopie téhož nejsou stejné)
 • Obtížnost přístupu k datům (každý požadavek uživatele vyžaduje nový program)
 • Obtížné vyhledávání (pokud si myslíme, že si pamatujeme, kde co máme, není to pravda)
souborov koncepce nev hody1
Souborová koncepce – nevýhody
 • Izolace dat (data jsou v různých izolovaných souborech různých formátů).
 • Problémy s více uživateli (aktualizace dat více uživateli vede k nekonzistenci).
 • Problémy s ochranou dat (je obtížné zajistit utajení dat před neoprávněným přístupem).
souborov koncepce nev hody2
Souborová koncepce – nevýhody
 • Problémy s integritou dat (data nemají žádná pravidla – integritní omezení).
 • Nízké prostředky pro vytváření vazeb mezi záznamy souborů.
datab ze
Databáze
 • Soubor informací, tvořený znaky, čísly, řetězci apod.
 • Struktura databáze umožňuje vyhledávání dat pomocí počítačových systémů
 • Data jsou centrálně strukturovaná
 • Data definována podle schématu
 • Existuje nezávisle na aplikačních programech
datab ze obsahuje
Databáze obsahuje
 • Datové prvky (záznam elementárních hodnot)
 • Vztahy mezi prvky (datové struktury)
 • Integritní omezení (podmínky)
 • Schéma (popis dat pro uživatele)
datab ze v hody
Databáze – výhody
 • Nezávislost na programech
 • Efektivní přístup k datům
 • Zkrácený vývoj aplikací
 • Zajištěna integrita dat
datab ze v hody1
Databáze – výhody
 • Zajištěna ochrana dat
 • Řízená správa dat a transakcí s nimi
 • Možnost přístupu více uživatelů
 • Opravy chyb a zotavení
datab ze v hody jinak
Databáze – výhody jinak
 • Perzistence – data nezávislá na programech
 • Sdílení– k datům může více uživatelů
 • Integrita – konzistence dat, integrita (podmínky)
 • Autorizace – řízení přístupových práv
 • Neredundance – údaje se v databázi zbytečně neopakují
 • Nezávislost – programy nejsou závislé na uložení dat
slide12
SŘBD
 • Systém řízení báze dat
 • Centrální správa databáze
 • Obecný sw systém pro řízení sdíleného přístupu k databázi
 • Zajišťuje bezpečnost
 • Zajišťuje integritu uložených dat
datab zov syst m dbs
DataBázový Systém – DBS

DataBáze + Systém Řízení Báze Dat

DB + SŘDB = DBS

SŘBD

metadata
Metadata
 • Údaje doplňující uložená data
 • „Data o datech“
 • Příklad:
  • EXIF údaje o fotografii nebo grafice
metadata znak v tabulce
Metadata – znak v tabulce
 • Příklad definice znaku áv tabulce

Vyhledávání podle metadat (popis znaku)

Vyhledávání podle pozice v tabulce (pořadové číslo)

metadata znak v tabulce1
Metadata – znak v tabulce

Vyhledávání podle metadat (popis znaku)

Vyhledávání podle pozice v tabulce (pořadové číslo)

typy dat
Typy dat
 • Text, kombinace text + číslo bota č. 7
 • Numerický 12345
 • Datový 12. ledna
 • Logický ano–ne
 • Automatické číslo (počítadlo) 1,2,3…
 • Poznámka kouše
 • Objekt (např. tabulka z Excelu) *.xls
 • Hypertextovýodkaz www.bivs.cz
slide18
Data

Položka

z znam v ta
Záznam, věta

JiriHasek

25 pozic

25 pozic

druhy datab zov ch syst m
Druhy databázových systémů
 • Hierarchický model
 • Síťový model
 • Relační databázový systém
 • Objektově orientovaný
 • Multidimenzionální databáze OLAP
 • Datové sklady
z znam
Záznam
 • Student s osobním číslem složil v kurzu zkoušku dne a s výsledkem…
hierarchick model
Hierarchický model
 • Seřazení podle názvu kurzu
hierarchick model1
Hierarchický model
 • Historicky nejstarší
 • Vychází z přirozeného uspořádání
 • Stromová struktura (rodokmen)
 • Vztah označen 1 : N
  • Rodiče mohou mít 0 až n dětí
  • Dítě může mít jen jedny rodiče
 • Nevýhoda – redundance dat
s ov model1
Síťový model
 • Zobecnění hierarchického modelu
 • Vztah 1 : N, navíc i M : N
 • Př.: Autor – Nakladatelství
 • Jeden autor vydává knihy ve více nakladatelstvích
 • Jedno nakladatelství vydává knihy více autorů
 • Nevýhoda: náročná realizace a aktualizace
rela n model
Relační model

Student

Zkouška v kurzu

Vztahy

rela n datab ze
Relační databáze
 • Nejpropracovanější
 • Základem jsou relace – dvourozměrné tabulky s pojmenovanými sloupci
 • Pořadí sloupců je libovolné
 • Nevýhoda
  • Větší počet přístupů do paměti – pomalejší
 • Výhoda
  • Snížení objemu dat, možnost deduplikace
rela n datab ze1
Relační databáze
 • Ukládají data do oddělených tabulek
 • Zajišťuje to rychlost a flexibilitu.
 • Tabulky popisují nějakou část reálného světa
rela n datab ze2
Relační databáze
 • Předměty zachycované tabulkami mohou být spolu v nějakém vztahu.
 • I jednotlivé vztahy mezi tabulkami jsou reprezentovány tabulkami
 • Na tabulky i na vztahy mezi nimi se dá pohlížet jako na relace.
rela n datab ze3
Relační databáze
 • Výhoda v jednoduchostí – vše je uloženo v tabulkách, tabulky mají sloupce, v každém sloupci jsou data určitého typu
 • Jednoduchost relací je ve složitých aplikacích problém
 • Komplikované úlohy se pod relačními databázemi implementují velice těžko
objektov model
Objektový model
 • Neodděluje data a funkce
 • Od konce 90. let
 • Vhodný pro data se složitou strukturou (text, text s odkazy, obrázky, video, zvukové záznamy)
 • Vyžaduje nový způsob ukládání dat a obsluhu transakcí*

* Transakce je posloupnost akcí (čtení, zápis, výpočet) ,se kterou se zachází jako s jedním celkem. Např. dotaz v SQL

objektov model vlastnosti
Objektový model – vlastnosti
 • Plná podpora objektů
 • Zapouzdření
 • Dědičnost
 • Polymorfizmus
 • Jednoznačná identifikace objektu
 • Reference mezi objekty
zapouzd en
Zapouzdření
 • Zajišťuje, aby jeden objekt se nemohl dostat k vnitřnímu obsahu jiného objektu (pouzdro)
 • Zabraňuje tak nekonzistenci
 • Každý objekt zpřístupňuje rozhraní s nímž pracuje – jiná možnost není
d di nost
Dědičnost
 • Objekty organizovány ve stromové struktuře
 • Možnost, aby jeden objekt byl potomkem jiného objektu
 • Dědí jeho schopnosti, k nimž přidává vlastní rozšíření
 • Implementace rozdělením objektů do tříd, každý objekt je instancí nějaké třídy
 • Každá třída může dědit od jiné třídy
instance t dy
Instance třídy
 • Instance třídy je konkrétní datový objekt v paměti odvozený z nějakého vzoru (třídy)
 • Objekt představuje základní stavební prvek objektově orientovaného programování.
 • Každý takový objekt má své vlastní atributy a metody podle vzoru (třídy).
 • Instance bývá obvykle vytvořena pomocí konstruktoru a klíčového slova new.
polymorfizmus
Polymorfizmus
 • Objekt se chová podle toho, jaké třídy je instancí
 • Chování se liší podle implementace
 • Různá struktura dat i metod
integrita
Integrita
 • Podmínka, kterou omezujeme možné hodnoty atributů, nebo možné manipulace se záznamy, které existují ve vazbě k záznamům jiné tabulky
 • Příklad:
  • V tabulce je uvedeno pohlaví.
  • Omezení určuje, že v položce je uvedenobuď muž nebo žena
structured query language sql
StructuredQueryLanguage – SQL
 • Sada příkazů pro ovládání databází
 • První byl SEQUEL (StructuredEnglishQueryLanguage) – syntaktická tvorba příkazů co nejblíže angličtině
 • SQL součástí všech relačních databázových systémů (Progres, INFORMIX, SyBase, Oracle)
structured query language sql1
StructuredQueryLanguage – SQL

V rámci tohoto standardu byly definovány následující podskupiny

 • DML – Data ManipulationLanguage(Příkazy pro manipulaci s daty)
 • DDL – Data DefinitionLanguage(Příkazy pro definici struktury databáze)
 • DCL – Data ControlLanguage(Příkazy pro řízení dat)
sql p kazy
SQL příkazy
 • Příkazy pro manipulaci s daty (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, …)
 • Příkazy pro definici dat (CREATE, ALTER, DROP …)
 • Příkazy pro řízení přístupových práv (GRANT, REVOKE)
 • Příkazy pro řízení transakcí (START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK)
 • Ostatní nebo speciální příkazy
manipulace s daty
Manipulace s daty
 • SELECT – výběr, seskupení, řazení dat
 • INSERT – vložení dat do tabulek databáze
 • UPDATE – změna dat tabulek databáze
 • DELETE – smázení dat tabulek databáze
definice struktury datab ze
Definice struktury databáze
 • CREATE – vytváří v databázi nový objekt, vazbu mezi tabulkami
 • ALTER – mění objekty databáze (strukturu databáze, schéma)
 • DROP – ruší objekty v databázi
zen p stupov ch pr v
Řízení přístupových práv
 • GRANT – přiřazuje konkrétnímu uživateli přístupová práva k datům
 • REVOKE – odebírá konkrétnímu uživateli přístupová práva
zen dat
Řízení dat
 • START TRANSACTION– začátek transakce
 • COMMIT – potvrzení transakce
 • ROLLBACK – pokud během transakce vznikla chyba, příkaz vrátí databázi do stavu před spuštěním transakce
slide45
OLAP
 • Online AnalyticalProcessing
 • Vznik roku 1993, autorem E. F. Codd, otec relačních databází.
 • OLAP databáze – odpovědi na komplexní dotazy pracující s více dimenzemi
 • Umožňuje uspořádat velké objemy dat
slide46
OLAP
 • Základem je tvorba dotazů a sestav
 • Zpracovávají data z klasických databází
 • Vytváří vícerozměrné struktury („kostky“)
 • Nabízejí pohled na data z mnoha perspektiv:
  • Příklad: kolik jsme prodali praček v regionu západních Čech za poslední čtvrtletí?
slide47
OLAP
 • Vhodné pro analýzu komplexních vazeb mezi daty.
 • OLAPdatabáze jsou pro analýzu dat výhodnější než klasické relační databáze OTLP
 • Ukládají data tak, že předpočítávajíagregace (shlukují data)
slide48
OLAP
 • Obsahují dva základní typy dat:
 • Míra – čísla, hodnoty (náklady, výnosy, zisky, ztráty, prodeje, počty reklamací…)
 • Průměr a množství – používají se ke zpracování údajů (měr)
 • Zpracování obvykle pomocí Business Intelligence
rolap
ROLAP
 • Struktura s agregačními tabulkami přímo v relační databázi,
 • Mluvíme o tzv. ROLAPu (relationalOLAP)
molap holap
MOLAP, HOLAP
 • MOLAP (multidimensionalOLAP).
 • Vytváří vlastní proprietární soubory, pak se jedná o MOLAP
 • HOLAP(hybrid OLAP)
 • „Střední cesta“, data zůstávají v relační databázi a zvlášť jsou uloženy agregace a metadata.
rozd l mezi olap a oltp
Rozdíl mezi OLAP a OLTP

OLAP

OLTP

 • Data jednorázově nahrána
 • Nejsou průběžně akrtualizována
 • Neukládají se v 3NF formě
 • Používá více indexů než OLTP
 • Snadné a bezpečné ukládání dat
 • Bezpečné provádění změn a aktualizací
 • Doporučené ukládání v 3NF formě
 • Používá méně indexů než OLAP
rozd l mezi olap a oltp1
Rozdíl mezi OLAP a OLTP

OLAP

OLTP

 • Pohled globální
 • Komplexní dotazy na více parametrů
 • Pohled detailní
 • Jednoduché dotazy, jednoduché transakce
vysv tlivky
Vysvětlivky
 • Třetí normální forma (3NF)
  • Soubor doporučení (metodika) pro návrh datové struktury databáze
  • Optimální využití vlastností systému OLTP
 • INDEX
  • Databázová konstrukce pro zrychlení vyhledávání v databázi
  • Výrazně urychluje odpovědi na dotazy
  • Optimalizace pro fulltextové vyhledávání.
srovn vac tabulka
Srovnávací tabulka
 • Z referátu Zdeňka Koubka
datov sklady
Datové sklady
 • Data Warehouse (DWH)
 • Speciální typ relační databáze
 • Analytické dotazování nad rozsáhlými soubory dat
definice datov ho skladu
Definice datového skladu
 • Charakteristiky popsal William Inmon
 • Orientace na subjekt
 • Integrovanost
 • Nízká proměnlivost
 • Historizace
orientace na subjekt
Orientace na subjekt

Relační databáze

Datový sklad

 • Co nejmenší redundance
 • Normalizace dat (3NF)
 • Vnitřní provázání celků
 • Malé nároky na paměť
 • Separace funkčních celků
 • Struktura přehledná pro uživatele
 • Velké nároky na paměť
integrovanost
Integrovanost

Relační databáze

Datový sklad

 • Provozní aplikace pracuje se „svými“ specifickými daty
 • Úlohu řeší jen s těmito daty
 • Shromáždění informací z různých zdrojů
 • Seskupení podle logického významu
 • Všechna data pohromadě
 • Viz Orientace na subjekt
n zk prom nlivost
Nízká proměnlivost

Relační databáze

Datový sklad

 • Data jsou průběžně upravována a doplňována
 • Data nahrávána v dávkách
 • Např. denní nebo týdenní dávky
 • Po nahrání se data neupravují, nemodifikují
historizace
Historizace

Relační databáze

Datový sklad

 • Data udržována v aktuální podobě
 • Jiný stav uživatele obvykle nezajímá
 • Data udržována v historické podobě
 • Možnost analýzy časového vývoje
technick charakteristiky
Technické charakteristiky
 • Nástroj pro nahrávání dat z různých zdrojů
  • Různé datové formáty
  • Různé fyzické umístění
  • Kombinace relačních i jiných databází
 • Data ukládána s ohledem na snadnou editaci
 • Snadné a rychlé provádění složitých dotazů
  • Použití OLAP
dotazy v datov m skladu
Dotazy v datovém skladu
 • Není předem známo jaké úlohy se budou řešit
 • Potřeba flexibilních analytických nástrojů
 • Obvykle je znám pouze typ úlohy
 • Nikdy všechny dotazy a úlohy
datov sklad faktov tabulka
Datový sklad – faktová tabulka
 • Datový sklad členěn do schémat
 • Každé schéma – analyzovaná funkční oblast
 • Jádrem schématu faktová tabulka (jedna nebo více)
 • V nich analyzovaná data
 • Faktové tabulky – detailní údaje ze všech zdrojů
 • Více údajů než ostatní tabulky
datov sklad dimenze
Datový sklad – dimenze
 • Dimenze je tabulka
 • Obsahují seznamy hodnot ke kategorizaci a třídění dat
 • S faktovými tabulkami spojeny pomocí cizích klíčů
p klad
Příklad
 • Informace o prodejích
 • Zdroj: pokladny hypermarketu
 • Analýza:
  • Doba prodeje
  • Prodejna
  • Typ zboží
  • Dodavatel
  • Vliv akcí
  • Platby (karta, hotově)
p klad1
Příklad
 • Schéma Prodej
 • Faktová tabulka Položky prodeje
  • Typ zboží
  • Cena
  • Počet kusů
p klad2
Příklad
 • Dimenze pro třídění
  • Datum a hodina (týden, měsíc)
  • Prodejna Foto Škoda
  • Typ zboží Digitální zrcadlovka Pentax K-5II
  • Kategorie zboží Digitální zrcadlovka
  • Oddělení Zrcadlovky
  • Dodavatel Pentec