Download
power point n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POWER POINT PowerPoint Presentation
Download Presentation
POWER POINT

POWER POINT

219 Views Download Presentation
Download Presentation

POWER POINT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. POWER POINT Stručný průvodce tvorby prezentací

 2. Začínáme Rychle připraví prezentaci z nabízených Šablona umožňuje převzít formát i osnovu textu z připraveného souboru Vše si uděláme sami Otevřeme již existující prezentaci

 3. K čemu je Power Point Tvorba prezentací • Příprava fólií (snímků) pro projektor • Příprava snímků k promítání na obrazovce počítače • Text, obrázky, grafy, schémata • Obrazové a zvukové efekty při střídání snímků a jejich částí • Projekci lze ovládat ručně nebo nechat běžet automaticky • Vytvořené snímky můžeme uložit (zapsat) • na papír • na fólie • jako stránky na „web“

 4. Obecné ovládání Hlavní nabídka • Je v ní všechno (jen to najít) Panely nástrojů • V hlavní nabídce: Zobrazit/Panely nástrojů • Standardní – práce se souborem, kopírování, zpět, … • Formát – písmo, odstavce, odrážky, odsazení úrovní, … • Kreslení – různé tvary, barvy výplně, písma, úpravy objektů (otáčení, zarovnávání, překrývání) … • Obrázek – vložení a úpravy obrázků, ořezání, změna velikosti, … • Efekty animace, Osnova, Tabulky, … • Můžeme si vytvořit vlastní panely Kontextová (místní nabídka) • Na pravém tlačítku myši • Typické příkazy pro vybraný text

 5. Základní zobrazení prezentace - Ovlivňujeme, jak snímky uvidíme a co s nimi budeme dělat Normální zobrazení • Snímek, osnova, poznámky Zobrazit snímky • Vidíme jeden snímek, na kterém pracujeme • Provádíme jeho úpravy Zobrazit řazení snímků • Vidíme všechny snímky z prezentace • Snímky se chovají jako celistvé objekty – kopie, přesuny, nastavení přechodu snímků, … Prezentace • „Promítání“ od právě aktuálního snímku (zrušíme Esc) Osnova • Můžeme modifikovat textový obsah prezentace

 6. Předloha snímku Předloha – společné vlastnosti všech snímků v prezentaci • Formát písma, způsoby zarovnání textu • Vzhled jednotlivých úrovní seznamů (odrážek) • Barevné schéma snímku • Vlastnosti textových polí • Nastavení animačních vlastností • Pata snímků (číslování, název prezentace, …) Podklad snímku • Barva • Vzorek a textura • Obrázek Všechna nastavení můžeme uložit do šablony

 7. Písmo Font, řez, barva, velikost (pozor na velikost písma min. 16, optimálně 20, nepatkové písmo – jinak je špatně vidět, zvláště pokud prezentujeme ve větší místnosti) Efekty (podtržení, stín, reliéf, indexy) Odstavce Zarovnání Odrážky Mezery mezi odstavci – řádkování Textové pole Ohraničení (barva, čára), pozadí (barva, vzorky) Vnitřní okraje Možné zalamovat text Přizpůsobení velikosti pole velikosti textu Otočení textu o 90° Každý text je v nějakém textovém poli Možnosti zpracování textu

 8. Animace a příprava prezentace Animace • Základní animace je dobré mít v předloze snímků • Užívejte jich ale s rozumem • Nastavujeme: • pořadí • na co se bude animovat (automaticky, na čas, na myš) • způsob animace Prezentace • výběr snímků do prezentace • přechod snímků • také můžeme používat „časování“

 9. Tvorba obrázků v Power Pointu Základní tvary • Čára, čára se šipkou, obdélník, (textové pole) • Barva, typ čáry, tvar šipky, stíny, prostorové efekty Automatické tvary • Spojovací čáry a šipky • Další tvary (srdíčko, plné šipky, hvězdy popisky) • Tlačítka akcí • Do většiny automatických tvarů lze psát jako do textového pole Zarovnání, posun, otočení objektů Provádíme až na konec - pokud překrýváme přes sebe Změny pořadí Seskupení objektů

 10. Zpracování obrázku ze souboru Vložit / Obrázek / Ze souboru Možnosti úprav závisí na formátu obrázku (rastrový x vektorový) • Umístění • Velikost • Ořezání • Změna barev • Nastavení průhledné barvy Zarovnání, posun objektů Změny pořadí Seskupení objektů Je možné kombinovat s objekty Power Pointu • přípustné formáty • závisí na instalaci • GIF, JPEG, BMP, TIFF, WMF

 11. Tabulky Vytvoření tabulky • Vložit tabulku – pravidelná – počet řádků a sloupců • Nakreslit – nepravidelná – panel nástrojů / tabulky • Naplnit buňky • Nastavit ohraničení (barvy, stínování, …) • V panelu nástrojů Tabulky další možnosti • Vložení tabulky z Excelu • V Excelu vybereme tabulku (část tabulky) • Zkopírujeme do schránky • Přepneme do Power Pointu • Vložíme obrázek ze schránky • „Dvojklikem“ na tabulku spustíme Excel

 12. Grafy Vytvořit v Power Pointu • Vložit graf • Vyplníme vstupní hodnoty • Úpravu provádíme přes kontextovou nabídku na pravém tlačítku myši podle toho, kterou část grafu máme vybranou • „Dvojklikem“ na graf vyvoláme opět editor grafu Vložit z Excelu • V Excelu máme vytvořený graf • V Excelu: • Vybereme graf • Zkopírujeme do schránky • V Power Pointu: • Vložíme ze schránky

 13. Vzorce Vytvořit v Power Pointu • Vložit / Objekt / Microsoft Equation (použití totožné s Wordem) • Jedno použití = jeden objekt • Pozor – každý řádek „děláme“ zvlášť Vložit z jiného souboru • Postup je stejný, jako při vkládání tabulky nebo grafu z Excelu

 14. Text Word Power Point • Ve Wordu vybereme část textu, kterou chceme přenést • Zkopírujeme do schránky (Úpravy / Kopírovat) Chceme-li přenést pouze text do textového pole • Umístíme kurzor do textového pole • Úpravy / Vložit jinak / Neformátovaný text • Bude vypadat podle formátování Power Pointu Chceme-li přenést formátovaný text • Nemáme vybrané žádné textové pole !!! • Úpravy / Vložit • Bude vypadat podle formátování Wordu Pokusy o přenos formátovaného textu do textového pole většinou nedopadnou dobře

 15. Tlačítka akcí napřiklad: MOJE STRÁNKY Akce může být • Přechod na další (předchozí), jiný snímek Přechod na konec (začátek) prezentace • Spuštění jiného programu • Vyvolání hypertextového odkazu • Přehrání videa, zvuku Jak na to • Přidáme tlačítko • Navolíme akci • Na tlačítko můžeme napsat popis • Přes formát automatického tvaru upravit vzhled

 16. Tipy, triky - 1

 17. Tipy, triky - 2

 18. Tipy, triky - 3