slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beszerzés PowerPoint Presentation
Download Presentation
Beszerzés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Beszerzés - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Beszerzés. Állítólag az amerikai hadsereg a példakép. Az ellátási (beszerzési) logisztika a beszerzéssel együttműködve azért felelős, hogy a vállalatnál a termeléshez szükséges alap-, segéd- és üzemanyagok, alkatrészek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Beszerzés' - leif


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide5

Az ellátási (beszerzési) logisztika a

beszerzéssel együttműködve azért felelős,

hogy a vállalatnál a termeléshez szükséges

alap-, segéd- és üzemanyagok, alkatrészek

a megfelelő a megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre álljanak.

slide6

A beszerzés feladatai a következők lehetnek:

 • A költségcsökkentési lehetőségek feltárása a hatékonyabb beszerzési folyamatokon keresztül.
 • A logisztikai rendszer teljesítményének az előmozdítása a pontos és gyors ellátáson, a minőség javításán keresztül,
 • A fejlett vállalati gyakorlatban egyre nagyobb hangsúly helyeződik a beszerzés innovációban játszott szerepére. A beszerzés fontos ötletek forrása lehet a termékek, sőt a működési folyamatok fejlesztésének tekintetében is.
 • A beszerzés fontos információforrás: lényeges adatokat tud gyűjteni a piaci trendekről, a termékek beszerezhetőségéről, a piaci árakról, új technológiákról stb.
slide7

Az ellátási (beszerzési) logisztika főbb feladatai

 • taktikai (tervezési, irányítási) szinten:
 • a beszállítási megrendelések hosszú, közép- és rövidtávú tervezése, meghatározott anyagszükségleti tervezése, meghatározott anyagszükségleti tervek, valamint az alapanyag-raktári készletgazdálkodás által meghatározott adatok alapján
 • a beszállítók és a felhasználó vállalat közötti anyagáramlás (röviden: beszállítás) megszervezése, előkészítés.
slide8

Az ezzel kapcsolatos feladatok:

 • a szállítási mód (pl.: közút, vasút) eldöntése;
 • közúti szállítás esetén a saját járművel vagy fuvarozóvállalattal való szállítás közötti döntés;
 • a fuvarozó (szállítmányozó) megválasztása, a fuvarozási (szállítmányozási) keretszerződések megkötése;
 • a szállításhoz alkalmazandó egységrakomány-képző eszközök (szállítási segédeszközök) megválasztása;
 • járműrakodás megszervezése és előkészítése (rakodási mód,a rakodógépek, rögzítési mód megválasztása, rakodási terv elkészítése);
slide10

A beszerzés helye a szervezetben

A szervezet kialakításának alapvető kérdése, hogy a beszerzés központosítottan (centralizált), vagy decentralizáltan történjen. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy központosított (centralizált) beszerzés esetén a beszerzéssel kapcsolatos teendők összességét egyetlen, általában a vállalati központban működő beszerzési szervezet látja el.

slide11

A centralizált beszerzés előnyeiként általában a következőket szokták megemlíteni:

 • A különböző szervezeti egységek beszerzési igényeinek összevonásával nagyobb beszerzési volumen és így kedvezőbb beszerzési ár érhető el.
 • A beszerzések centralizálása lehetőséget teremt arra, hogy a szállítóval való kapcsolattartás egységes legyen, a kapott kondíciók is azonosak lehetnek (nem fordulhat elő, hogy valaki kedvezőtlenebb feltételek mellett vásároljon).
 • A beszerzések központosításával az egyes anyagok alkatrészek stb. specifikációjának, sztenderdizációja könnyebben megoldható, ez az átláthatóbb és egyszerűsödő folyamatokkal költségmegtakarítást és pontosabb ellátási folyamatokat eredményez.
slide12

A beszerzések centralizálásával – mivel a beszerzési központ átlátja az egyes szervezetek igényeit – az ellátás rugalmasabbá válhat, az egyes tételek könnyebben átcsoportosíthatóak.

 • A vállalat felső vezetése számára a beszerzések és a kiadások jobban átláthatóak és szakmailag és pénzügyileg jobban irányíthatóak.
 • Számos esetben a centralizáció teszi lehetővé, hogy létrejöjjön egy olyan szervezet, amely szakképzetten látja el a beszerzéshez kapcsolódó teendőket. (A kicsi centralizált szervezeteknél sokszor méretgazdaságossági szempontok miatt nincs lehetőség beszerzési szervezet működésére).
slide13

A centralizált beszerzés hátrányaiként általában a következőket szokták megemlíteni:

 • A beszerzési költségekért, az ellátás biztonságáért a felelősség közvetett, az áttételek a felelősség elfedésére adnak lehetőséget. Tipikusan ilyen helyzet, amikor a központ beszerzőjéhez, nem jut el időben minden információ (például: a specifikáció nem teljes) és nem a megfelelő terméket szerzi be.
slide14

A beszerzési szervezet nem közvetlenül kapcsolódik a felhasználóhoz, így az igények, beszállítói teljesítéssekkel kapcsolatos tapasztalatok nehezebben ismerhetők meg. Például a beszerzés kiválasztja a beszállítót és megköti a szerződést, de a távoli szervezeti egység érintett részlegétől nem jut el az információ, hogy a szállító az előző megbízásoknál többször késve teljesített.

 • A centralizált beszerzés általában nincs közvetlen kapcsolatban a felhasználókkal így igényeik megismeréséhez, a folyamatok működéséhez többlet adminisztráció szükséges.
slide16

A beszerzés tárgya

 • Direkt anyagok (termelés)
 • Indirekt anyagok (működés)
 • Szolgáltatások
 • Beruházások
slide17

Direkt anyagok

Direkt anyagok alatt általában tevékenységek elvégzéséhez szükséges termékeket szokták érteni. Így ide tartoznak az alapanyagok, alkatrészek, a csomagolóanyagok, vagy egy kereskedelmi vállalat esetében a továbbértékesítésre vásárolt termékek.

Ezen termékek a beszerzésénél jellemző a nagy volumen, összességében a nagy érték. A kereslet sajátossága, hogy általában valamilyen tervből (például: termelési vagy értékesítési tervből) vezethető le, a felhasználás folyamatos vagy rendszeres. A beszerzési cél az ellátás megfelelő költségszinten, megfelelő minőségben, nagy biztonsággal való megoldása.

slide18

Egyéb anyagok (indirekt anyagok)

Ide azok a termékek tartoznak, amelyek a vállalati működés biztosításához szükségesek, de a vevőknek értékesített termékbe vagy szolgáltatásba közvetlenül nem épülnek be.

Pl. a karbantartási anyagok, az irodaszerek, a tisztítószerek, a munkaruhák stb. Ezeknél a termékeknél az igénylő (felhasználó) a vállalati szervezet összes területe, a beszerzésnek az ő szükségleteiket kell (összhangban a vállalati célokkal, pénzügyi tervvel stb.) kielégíteni. A beszerzési feladat ennél a csoportnál az ellátás biztosítása alacsony összköltség mellett. Azaz ezeknél a termékeknél gyakran nem önmagában a beszerzési árban elért megtakarítás a meghatározó, hanem a beszerzési folyamat költségeit is érdemes figyelembe venni. Jellemző, hogy az igény időszakonként jelentkezik, a beszerzések jelentős része olyan vásárlást jelent, melyre a megelőző egy-két évben nem volt gyakorlat. A szállítói kör nagyon széles és iparági háttere eltérő.

slide19

Szolgáltatások

A szolgáltatások beszerzésének problémái a szolgáltatások sajátosságaira vezethetők vissza.

Egyik fő sajátosságként emelendő ki, hogy a szolgáltatásokkal valamiféle teljesítményt (általában emberi munkavégzést) vásárolunk, nem pedig kézzel fogható terméket.

A szolgáltatás minőségi paramétereinek meghatározása, az ajánlatok tartalmának összehasonlítása, a teljesítmények értékelése éppen ezért nehezebb. Ugyanakkor jellemzően sok szolgáltatás összetett és összességében nagy értékű tevékenység vásárlását jelenti, így a beszerzésre érdemes fokozott figyelmet fordítani. (Különösen fontos példa itt a logisztikai szolgáltató kiválasztása, de az előbbi állítás igaz lehet egy takarítási szolgáltatás megvásárlására is.)

slide20

Beruházások

A beruházásokhoz kapcsolódó beszerzések fontos jellemzője, hogy ezek az esetek döntő többségében új vásárlást jelentenek.

Nagy értékű beszerzésekről van szó, amelyek számviteli követése (beruházás aktiválása), a finanszírozás lehetséges formái eltérnek az egyszerű termékeknél követett gyakorlattól.

A beruházásban érintett vállalati szervezetek közötti koordináció igény itt a beszerzés összes fázisában (így például: a specifikációs szakaszban is) különösen jelentős.

slide22

Közvetlen cél szerint:

 • Készletre
 • az igény ingadozása nagy az átlagos felhasználáshoz viszonyítva
 • az igény nehezen jelezhető előre
 • a nagyobb tételben történő beszerzés a készlettartási költségeket meghaladó előnnyel jár
 • a termék csak időszakosan áll rendelkezésre
 • Egyedi igényre
 • ritkán lép fel kereslet (pl. tárgyi eszközök)
 • az áru erkölcsileg gyorsan elavul
 • az ár csökkenő trendet mutat
 • romlékony
 • JIT-elv szerint
slide23

Vevő-szállító kapcsolatok:

Versenyeztető és együttműködő kapcsolat.

Hagyományos felfogás szerint az ár a fontos szempont, ezt a versenyeztetéssel lehet elérni. Azé a megrendelés aki a legalacsonyabb árat adja, az ellátásban rejlő bizonytalanság pedig több szállító között megosztható. A beszállítók ellenfelek.

A módszerek:

- a megrendeléseket lehetőleg több különböző szállító kapja

- alternatív források belépésének elősegítése

- a szabványosítás, standardizálás elősegítése

- a szállítóváltás költségeinek minimalizálása

Másik megközelítés az együttműködés. Partnerkapcsolat.

Összehangolják stratégiai partnerkapcsolat.

slide25

Beszerzési piacok és a beszállítói bázis

A beszerzési piacok jellemzői és lehetőségei jelentősen befolyásolják azt, hogy az egyes beszerzéseket hogyan lehet és hogyan érdemes lebonyolítani.

A beszerzési piacok jellemzőinek legtöbbje alapvetően a kereslet és a kínálat viszonyához köthető. A piac jellemzőinek értékelésénél fontos jellemző az, hogy a kettő egyensúlyban van-e, vagy a piac valamelyik oldala túlsúlyba került.

A beszerzési piacok fontos jellemzője, hogy a szereplők egymáshoz viszonyított mérete milyen.

A beszállítói bázis alatt azt a szállítói kört értjük, amelyet egy vállalat, mint lehetséges beszállítót tart számon. Ez a kör általában lényegesen szűkebb, mint a beszállítói piac.

slide26

A beszerzési piac szűkítése beszállítói bázissá

 • Egy bizonyos műszaki, szolgáltatási szintet bizonyítottan teljesíteni képes szállítók kiválasztása.
 • A beszállítói kör szűkítése földrajzi alapon is lehetséges.
 • A beszállítóknak meg kell ismerniük a vállalat jellemzőit ahhoz, hogy megfelelően tudjanak teljesíteni.
slide27

A beszerzési folyamatot meghatározó tényező

 • A fontosabbak a következők:
 • A vállalat végzett-e már hasonló beszerzést.
 • A beszerzés milyen fontosságú a beszerző vállalat számára.
 • Mennyire tekinthető kockázatosnak egy beszerzés.