lekkasje fra vannledningsnettet l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lekkasje fra vannledningsnettet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lekkasje fra vannledningsnettet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Lekkasje fra vannledningsnettet - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Lekkasje fra vannledningsnettet . Orientering til Bystyrekomite for Byutvikling og Kultur, 3/5-11 Live Johannessen Virksomhetsleder Vann og avløp. Økonomiplanen 2011-2014 . Hovedmål: Vann og avløp bidrar til befolkningens helse og byens næringsliv gjennom en god og sikker vannforsyning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lekkasje fra vannledningsnettet' - leann


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lekkasje fra vannledningsnettet

Lekkasje fra vannledningsnettet

Orientering til Bystyrekomite for Byutvikling og Kultur, 3/5-11

Live Johannessen

Virksomhetsleder Vann og avløp

konomiplanen 2011 2014

Økonomiplanen 2011-2014

Hovedmål:Vann og avløp bidrar til befolkningens helse og byens næringsliv gjennom en god og sikker vannforsyning.

Delmål:

Det totale uttaket av drikkevann (kjøpt fra Glitrevannverket) ligger på 2004- nivå, og dette oppnås gjennom fornyelse av ledninger og reparasjon av lekkasjer.

slide3

Økonomiplanen 2011-2014

Forslag 22:

Bakgrunn:Drammen bør – hensyntatt miljøaspektet – ha som ambisjon å arbeide mot å redusere vannlekkasjeandelen.

En lekkasjeprosent på tett opp mot 50 % er betydelig høyere enn hva Oslo kommune kan vise til . Der er lekkasjeprosenten i løpet av de siste 14 år gått ned fra ca 33 % til ca 21 % som i volum utgjør en reduksjon fra 40 mill m3 til 20 mill m3 samtidig som antall innbyggere er økt fra 533` til 606`.

Vedtak:Bystyret ber om at det med det grunnlagsarbeide kommunen gjør i denne økonomiplanperiode, må målet for perioden 2015-2019 for nedgang i lekkasjeprosent være på samme nivå som den har vært

i Oslo de siste 14 år.

slide5

Siden 2000 har vannproduksjonen stabilisert seg

på et nivå mellom 90-96 mill m3

slide6

Nøkkeltall

Mange beregningsmåter, mange usikkerheter, mange feilkilder…..

Nedgang frem til 2009 – sparepotensialet tatt ut?

n kkeltall

Nøkkeltall

290 km offentlige vannledninger.

Tilsvarer strekningen Drammen – Sjoa i Gudbrandsdalen

(Like mye private stikkledninger)

Alder:

Tiltak:Kunnskapsbasert!!!

strategier for lekkasjereduksjon

Trykk

styring

Reparasjons

Hastighet

(Organisasjon)

Aktiv

lekkasje

kontroll

Lednings-fornyelse

Vedlikehold

Driftspraksis

Strategier for lekkasjereduksjon
slide11

Aktiv lekkasjekontroll (GVD)

 • 112 Soner - planlagt for de 9 GVD kommunene
 • Felles sonevannmåler prosjekt.- 24 nye målekummer bygget
  • (Gjennomsnitt kr. 800.000 pr. stk)
 • ~ 64 Soner er nå operative
 • Men… det har tatt 5 år å få på plass
 • Få operative soner i Drammen
slide13

Registrere nattforbruk –

Aktiv søk i soner med høyt forbruk

slide14

NFB = minste nattforbruk (Er tilnærmet lik lekkasje, bortsett fra soner med mye nattaktiv næring)

 • Nattforbruket for Modum er basert på en gjennomsnittsverdi, hvilket gir høyere indikatortall.
 • Det er ikke tatt hensyn til fylling/tømming av høydebasseng, hvilket erfaringsmessig gir høyere indikatortall end hva som er reelt.
 • Flere av vannmålerne er 2 veis vannmålere, men kun 1 retning kan hentes fra driftskontrollen. Resultatet er derfor i noen grad basert på et ufullstendig datagrunnlag.
 • Sylling inngår ikke i beregningen for Lier
 • Vann levert fra Drammen til Sande er inkludert i Drammens regnskap
slide17

Aktiv søk i sone

GIS-overføring

Grønt: Ingtet forbruk

Oransje: Forbruk

reparasjonshastighet

Lekkasjens levetid

Lekkasjenslevetid

Reparasjonshastighet

Lekkasjemengde = Vannmengde x Lekkasjens levetid

Stor

lekkasje

vannmengde

Liten

lekkasje

Erkjenne

Lokalisere

Reparere

Lekkasjenslevetid

Tid

Stor lekkasje = Kommunal. Kjapp og proff reparasjon….. Sikkerhet/ hygiene

Liten lekkasje = Kommunal og privat

Avgjørende: Lekkasjested, beliggenhet/ privatrettslige avtaler

Saker der pålegg ikke etterkommes eller der tiltak haster:

Kommunen kan utføre pålegget for abonnentens regning

slide22

kommunal

privat

Eierskapet entydig definert

Kompliserte private eierforhold

Husvegg

Tomtegrense

slide24

Lednings fornyelse

Rett ledning til rett tid med rett metode

Modellering vannledningsnettet Bragernes

Modellering avløpsledningsnettet, saneringsplan Muusøya rensedistrikt

(Forprosjekt Rosenkrantzgata)

slide26

Investeringer

Grunnlag: Hovedplan for Vannforsyning 2010-2014

Økonomiplan 2011-2014

Gebyrutvikling (10 % økning 2012-2014)

slide27

Nasjonal konferanse 7-9. juni i Drammen

Vannforsyningsdagene 2011

Tekna, Rådgivende Ingeniørers forening,

Norsk Vannforening, Norsk Vann,

Godt Vann Drammensregionen

og Drammen kommune