Download
nyt fra n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nyt fra PowerPoint Presentation

Nyt fra

157 Views Download Presentation
Download Presentation

Nyt fra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nyt fra og

 2. Nye bøger i løbet af året der gik

 3. PowerPoints

 4. Kommende bøger Kort tid • Personbefordring med bus På lidt længere sigt • Godstransport med lastbil • Obligatorisk efteruddannelse for godschauffører

 5. www.cargodynasty.dk

 6. Mere information For de friske.. • I aften kl. 20.00 Informations- og demo møder • UC Holstebro 23.9. • TEC landtransport 24.9. • EUC Lillebælt 25.9.

 7. langsomt

 8. Internet Explorer

 9. Nye servere, Amazon Web Service (AWS) • Vedligehold, Catalyst • Opdateringer og rettelser • Sig din mening • Statusrapport, brug og erfaringer • Teoriprøver til lastbil • Spørgsmål

 10. Opdateringer, ændringer og rettelser

 11. Opdateringer, vogntog

 12. Sig din mening

 13. Statusrapport – 22 / 24 % Gaffelstabler kursus

 14. Teoriprøver til lastbil

 15. Spørgsmål om turteori.dk Fx…

 16. Tak for opmærksomheden