Download
fra synd fra sorg fra fare forebygging av seksuelle krenkelser n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”Fra synd, fra sorg, fra fare”: Forebygging av seksuelle krenkelser PowerPoint Presentation
Download Presentation
”Fra synd, fra sorg, fra fare”: Forebygging av seksuelle krenkelser

”Fra synd, fra sorg, fra fare”: Forebygging av seksuelle krenkelser

160 Views Download Presentation
Download Presentation

”Fra synd, fra sorg, fra fare”: Forebygging av seksuelle krenkelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ”Fra synd, fra sorg, fra fare”: Forebygging av seksuelle krenkelser

 2. SEKSUALITET Seksualitet er • Å få lov å ha egne seksuelle følelser (”kropp”) • Å få lov å ha egne verdier (”hode”) • Å ha kontrollen slik at en kan leve ut disse følelsene og verdiene i likeverdige seksuelle forhold (”hode” og ”kropp” fungerer sammen) Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 3. SEKSUELLE OVERGREP Seksuelle overgrep er • å bli fratatt kontrollen over egen kropp • å bli fratatt kontrollen over egne verdier (”hode”) • å bli fratatt kontrollen over, og troen på egne følelser og verdier. Samarbeidet mellom ”hode” og ”kropp” er brutt. De lever nå hver sitt liv Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 4. ULIKE TYPER OVERGRIPEREBRUKER ULIKE ”VERKTØY” Sosiopaten Tar kontroll med fysisk eller psykisk makt og vold som verktøy Relig. fanatiker Tar kontroll med religiøs fanatisme/ ”åndelighet”/”ledelse” som verktøy Seks. Forbryt. Tar kontroll med ”seksualitet” som verktøy Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 5. ULIKE ”VERKTØY” FOR FELLES BEHOV: Å FÅ KONTROLL • VOLD: Vold er godt! • FANATISME: Å være Gud er godt! • SEKSUALITET Sex er godt! Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 6. NOVA-UNDERSØKELSENhøsten 2007 • 6 land: Norge, Sverige, Estland, Litauen, Polen og Nordvest-Russland • Elever 17-19 år gamle • Norge: 4900 elever 17-19 år fra 67 videregående skoler • Spørsmålet: ”Har du vært utsatt for noe av det følgende mot din vilje?” med 6 påfølgende eksempler på seksuelle hendinger fra blotting og beføling til samleie Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 7. NOVA: OVERGREP 1 • 22% av jentene har vært utsatt for seksuell krenkelse • 8% av guttene har vært utsatt for seksuell krenkelse • Bare 1% har vært utsatt for overgrep av en nær slektning • Som regel er det en ung gutt som forgriper seg på en ung jente Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 8. NOVA: OVERGREP 2 • Gjennomsnittsalder ved første overgrep: • 14 år for jentene • 15 år for guttene • Nesten halvparten av overgrepene mot jentene i tenårene blir begått av en ca fem år eldre gutt Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 9. NOVA: OVERGRIPER 1 • For jentenes vedkommende: Nesten alltid en gutt eller mann • For guttenes vedkommende: Overgriper er like ofte en kvinne som en mann • Sjansen for å utsatte andre for seksuelle krenkelser øker betraktelig for dem som selv har vært utsatt for overgrep • 9% av norske gutter og 1,5% av norske jenter hadde overtalt, presset eller brukt vold for å få noen til å utføre seksuelle tjenester Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 10. OVERGRIPER 2 Psykolog Thore Langfeldt: • Halvparten av dem som begår voldtekt er selv ofre for voldtekt • 25% av mannlige voldteksforbrytere er misbrukt av mor • Gutter som misbrukes av far føler ofte at de må beskytte mor – men innerst inne føler de at det burde ha vært omvendt. Dette skaper stor aggresjon Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 11. OVERGRIPER 3 Psykolog Thore Langfeldt: • Når mor er misbruker, oppleves sviket som enormt og raseriet blir enda større • Er både mor og far overgripere, får den utsatte enda større problemer • Overgrep er tabu, men jenter snakker lettere om dette enn gutter • Gutter våger sjelden å fortelle om overgrep før etter flere år i terapi Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 12. ”GROOMING” 1 • Utplukking av ofre • Oppbygging av tillit • - Oppbygging av tillit i forhold til den utsatte • - Oppbygging av tillit i forhold til utsattes omsorgspersoner og nettverk • ”Referansegruppe” • Overflødiggjøring av, og isolasjon fra, eget nettverk • Rollebytte Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 13. ”GROOMING” 2 • Økende grad av hemmeligholdelse • Tre skritt fram og to tilbake • Trusler og vold • Alminneliggjøring og legalisering av overgrepene • Overføring av ansvar • Overvåking og avhengighet • Full kontroll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 14. HVEM RAMMES AV SEKSUELLE OVERGREP? Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 15. Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 16. Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 17. Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 18. Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 19. Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 20. Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 21. Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 22. Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 23. Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 24. Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 25. Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 26. Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 27. HVA AVGJØR GRADEN AV SKADER ETTER SEKS.OVERGR? • Grad av sårbarhet (alder, avhengighet, hjelpetrengende) • Grad av svik • Varigheten (viktigere enn hyppigheten) • Grad av hemmeligholdelse • Typen overgrep • Bruk av vold, tvang og trusler • Den utsattes psykiske tilstand før overgrepene Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 28. HVORFOR SIER IKKE DEN UTSATTE FRA? • Hel eller delvis fortrengning • Redsel for hva som kan komme fram om en begynner å rote i det • Redsel for ikke å bli trodd • Tror at seinvirkningene er ”slik jeg er” • Redsel for å ødelegge andres liv. Problemer med å holde fast på at skaden skjedde da overgrepet ble begått, ikke når det blir kjent • Det er egentlig min skyld det som skjedde Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 29. SENVIRKNINGER 1 • Senvirkninger er ikke sykdom! • Senvirkninger er normale reaksjonen på det å ha vært utsatt for unormale påkjenninger. • Senvirkninger er blåmerker etter overgrep • Senvirkninger er falsk skam- og skyldfølelse som må omformes til sorg Samtidig blir overgrepene ofte fortrengt eller bagatellisert. Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 30. SENVIRKNINGER 2 PROBLEMET:”Hodet” kan glemme alt, ”kroppen” glemmer ingen ting! KONSEKVENS: Den utsatte ser ikke sammenhengen mellom overgrepene og det han/hun sliter med KONKRETE UTSLAG: • Fysiske plager • Psykiske plager • Sosiale plager Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 31. SENVIRKNINGER 3 • Følelsen av ensomhet • Følelsen av å være unormal og redsel for å ”klikke” • Kontrollfrik: Livredd for å miste kontrollen! • ”Alltid skjer det noe med meg!” • Følelsen av å være skitten Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 32. SENVIRKNINGER 4 • Spiseproblemer • Søvnproblemer • Konsentrasjonsproblemer • Voldtekt av følelseslivet • Perverse bilder og følelser i kroppen • ”Hode” og ”kropp” lever hver sitt liv • Redsel for besettelse • Seksuelle problemer • Rusproblematikk Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 33. SENVIRKNINGER 5 • Senvirkninger er et forsøk på å gjenvinne den kontrollen en selv ble fratatt • Den mest destruktive senvirkningen for utenforstående er når den utsatte begår overgrep mot andre • Hvem som helst er ikke, eller kan ikke utvikle seg til en spaltet overgriper Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 34. KONSEKVENSER AV SENVIRKNINGENE • Selvskading • Lege og tannlegeskrekk • Ofte store problemer ved svangerskap, fødsel og barsel • Hypnose-effekten: Stadig utsatt for nye overgrep • Faller bort • Skoleproblemer • Adferdsproblemer Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 35. VEIEN OG GRØFTENE • Barns forhold til voksne • Forhold til tillit • Forhold til kropp og seksualitet • Forhold til renslighet • Forhold til redsel • Forhold til å vise sinne og sterke følelser • Forhold til aktivitetsnivå • Forhold til mat • Forhold til religion • Forhold til svangerskap Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 36. HVEM ER JEG? • Det typiske svaret: ”Jeg vet ikke!” • Hodet og kroppen lever hver sine liv hos meg. Jeg har ikke kontroll!” • IKKE RART: Hode og kropp har skilt lag! • HVEM ER DU DA? Du er den du ØNSKER å være, men ikke får til å være! Det som ødelegger er overgrepene. Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 37. Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 38. Lidelse nr.1: Ryggplager eller isjias (61,5%-33,6%) Lidelse nr.2: Migrene eller hyppig hodepine (48,6%-24,6%) Lidelse nr.3 Fordøyelsesplager (47,7%-18,1%) Lidelse nr.4: Smerter i hofter eller bekken (44%- 19,2%) Lidelse nr.5: Stadig gjentatte infeksjoner i øre, nese, hals eller bihuler (37,6%- 14,7%) Lidelse nr.6: Underlivssmerter (35,8%- 5,6%) Lidelse nr.7: Brystsmerter (34,8%- 2,2%) Lidelse nr.8: Gjentatte urinveisinfeksjoner (33%- 12,6%) Lidelse nr.9 Eksem eller annen hudlidelse (31,2%-18,6%) Lidelse nr.10: Kjevesmerter eller kjevesperre (26,6%- 4,6%) Lidelse nr.11: Stadig sure oppstøt eller magesår (25,7%- 6,1%) Lidelse nr.12: Kroniske magesmerter (22%-2,9%) Lidelse nr.13: Underlivsinfeksjoner (20,2%-8,1%) Lidelse nr.14: Fibromyalgi (14,7%- 3,3%) Lidelse nr.15: Kronisk bekken- løsnin (11,9%-1,7%) Lidelse nr.16: Problemer med å få barn (11%- 7,6%) Lidelse nr.17: Celleforandring på livmortappen (10,1%- 7,2%)Lidelse nr.18: Sykdommer i munnhulen (8,2%-0,5%) Lidelse nr.19: Astma (7,4%-5,6%) Lidelse nr.20: Whip-lash (nakkesleng) (5,5%-1,9%) Lidelse nr.21: Hjerteinfarkt (1,8%- 0,2%) Lidelse nr.22: Kreft (0%-1,3%) FYSISKE LIDELSER Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 39. Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 40. Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 41. KONTROLLGRUPPE UTSATTESamliv Seksualliv Samliv Seksualliv Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 42. SAMLIVSBRUDD SEX-TVANG, PROSTITUSJON ETC Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 43. ALKOHOLMISBRUK MEDISINBRUK Kontrollgruppe Utsatte Kontrollgruppe Utsatte Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 44. NARKOTIKACannabis Tyngre stoffKontrollgruppe Utsatte Kontrollgruppe Utsatte Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 45. Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 46. KRISTEN TRO OG GUDSBILDESamlet Åkra Stavangerfør og etter overgrep Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 47. HVORDAN GJENOPPRETTE TAP AV KONTROLL? • Ved tap av kontroll vil alle forsøke å gjenvinne kontroll på en eller annen måte. • I overgrepsøyeblikket kan det være ved å dissosiasjon: ”Hodet” flykter og bare kroppen blir igjen. • I ettertid: Ulike mestringsstrategier eller seinvirkninger Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 48. NØDUTGANGENE NØDUTGANGER FOR Å UNNGÅ PANIKK: • Rus • Selvskading (inkluderer spiseforstyrrelser) • Selvmord MULIGHETEN FOR BRUK AV NØDUTGANGER ER FOR MANGE UTSATTE FORUTSETNINGEN FOR Å OVERLEVE • Ingen gir frivillig avkall på redningsvesten som ikke kan svømme! Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 49. FØLGEN AV BRUK AV NØDUTGANGER • Skyldfølelse • Skam • Smerte • Avvisning • Fordømmelse • Straff • Avhengighet Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

 50. OVERGREP? • ER DET SANT?? ER DET MULIG?? • At det kan skje overgrep kan nok hende. MEN KAN DET HA SKJEDD HER – OG VÆRE BEGÅTT AV EN PERSON VI MENER Å KJENNE GANSKE GODT? • HVORDAN ER DE SKRUDD SAMMEN SOM KAN GJØRE SLIKE FORFERDELIGE TING MOT ANDRE MENNESKER? • ER DE UDYR ULIKE OSS ANDRE – ELLER?? Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser