veterin rny informa n syst m a jeho loha v vps sr
Download
Skip this Video
Download Presentation
Veterinárny informačný systém a jeho úloha v ŠVPS SR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Veterinárny informačný systém a jeho úloha v ŠVPS SR - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Veterinárny informačný systém a jeho úloha v ŠVPS SR. Ing. Peter Kurucz- Štátna veterinárna potravinová správa SR Ing. Michal Vymazal – YMS Group. Agenda. Základné požiadavky Architektúra riešenia Výsledky Pohľad do budúcna Ukážka riešenia. VIS - základné požiadavky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Veterinárny informačný systém a jeho úloha v ŠVPS SR' - leane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
veterin rny informa n syst m a jeho loha v vps sr

Veterinárny informačný systém a jeho úloha v ŠVPS SR

Ing. Peter Kurucz- Štátna veterinárna potravinová správa SR

Ing. Michal Vymazal – YMS Group

agenda
Agenda
 • Základné požiadavky
 • Architektúra riešenia
 • Výsledky
 • Pohľad do budúcna
 • Ukážka riešenia
vis z kladn po iadavky
VIS - základné požiadavky
 • plná podpora veterinárnej legislatívy
 • odbúranie čiastkových vet. inf. systémov
 • dátový sklad VIS ako základná údajová databáza
 • výmena dát medzi rôznymi informačnými systémami rezortu pôdohospodárstva a databázami EÚ – Traces, ADNS
 • podpora grafických informácií z IGIS RP a ich využitie pri riešení veterinárnych úloh
 • podpora aktívnych prístupov do systému pre súkromných vet. lekárov a podnikateľskú obec
vis v sledky
VIS – výsledky
 • vytvorenie jednotného dátového skladu s previazaním všetkých relevantných údajov
 • zálohovanie TRACES údajov po neobmedzenú dobu
 • priame prepojenie na ADNS a čitateľná prezentácia ADNS hlásení
 • spracovanie a grafické zobrazenie nákaz a ich ohnísk
 • otvorený systém na doplnenie podľa požiadaviek
vis bud cnos
VIS - budúcnosť
 • rozšírenie systému o oblasť dohľadu nad potravinami
 • rozšírenie systému VIS na oblasť voľne žijúcej zveri vo väzbe na nákazy týchto zvierat s plnou integráciou do modulu GIS
 • prepojenie systému VIS s VÚP najmä pre oblasť koordinácie jednotlivých využívaných číselníkov
 • komplexná integrácia monitoringu cudzorodých látok v potravinách včítane štatistických výstupov
vis uk ky
VIS – ukážky
 • Presuny zvierat a TRACES certifikát
   • získanie konkrétnych presunov
   • vyhľadanie a zobrazenie certifikátu
 • Vyhľadanie farmy a získanie informácií
   • zvieratá, kontroly, preventívne činnosti
   • zobrazenie na mape
 • Výkaz nákaz
   • zobrazenie reportu
   • zobrazenie ochrannej zóny
presuny zvierat a traces certifik t
Presunyzvierat a TRACES certifikát

Prezeranie importovaných certifikátov z TRACES

presuny zvierat a traces certifik t1
Presunyzvierat a TRACES certifikát

Filtrácia nad všetkými položkami

presuny zvierat a traces certifik t2
Presunyzvierat a TRACES certifikát

Výber konkrétneho záznamu

presuny zvierat a traces certifik t3
Presunyzvierat a TRACES certifikát

Podrobnosti o certifikáte

vyh adanie farmy a z skanie inform ci
Vyhľadanie farmy a získanie informácií

Vyhľadanie farmy zo zoznamu všetkých fariem

vyh adanie farmy a z skanie inform ci1
Vyhľadanie farmy a získanie informácií

Filtrácia nad všetkými položkami

vyh adanie farmy a z skanie inform ci12
Vyhľadanie farmy a získanie informácií

Spätná integrácia cez portál z GIS prostredia

v kaz n kaz1
Výkaz nákaz

Vytvorenie novej nákazy

v kaz n kaz2
Výkaz nákaz

Automatické vygenerovanie ADNS hlásenia

v kaz n kaz3
Výkaz nákaz

Možnosť zadania počtov nakazených/uhynutých zvierat k vytvorenej nákaze

v kaz n kaz4
Výkaz nákaz

Formulár na zadanie údajov

v kaz n kaz5
Výkaz nákaz

Generovanie reportov zo zadaných hodnôt

v kaz n kaz6
Výkaz nákaz

Výber reportu

v kaz n kaz7
Výkaz nákaz

Report:

Možnosť filtrácie, tlače

v kaz n kaz8
Výkaz nákaz

Automaticky vygenerované ADNS hlásenie

v kaz n kaz9
Výkaz nákaz

Formulár ADNS hlásenia na odoslanie

v kaz n kaz10
Výkaz nákaz

Vygenerovaný mail v požadovanej štruktúre pripravený na odoslanie do Bruselu

v kaz n kaz11
Výkaz nákaz

U GIS klienta možnosť zamerania zóny ochrany a dohľadu pre danú nákazu

v kaz n kaz12
Výkaz nákaz

Ukážka zamerania vygenerovanej zóny ochrany pre danú nákazu na vybranej farme

akujeme za pozornos
Ďakujeme za pozornosť

Ing. Peter Kurucz - Štátna veterinárna potravinová správa SR

Ing. Michal Vymazal – YMS Group

ad