Sprawozdanie finansowe
Download
1 / 17

Sprawozdanie finansowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Sprawozdanie finansowe. NoRiskNoFun. A. Sprawozdanie finansowe. A. Sprawozdanie finansowe c.d. B. Strategia rozwoju Banku NoRiskNoFun na 2 lata. Strategia rozwoju działalności kredytowej(wg segmentów rynku ) Bank uniwersalny Organiczny rozwój wszystkich rodzajów kredytów,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sprawozdanie finansowe ' - leane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

A. Sprawozdanie finansowe.


A.Sprawozdanie finansowe c.d.


B strategia rozwoju banku norisknofun na 2 lata
B. Strategia rozwoju Banku NoRiskNoFun na 2 lata.

 • Strategia rozwoju działalności kredytowej(wg segmentów rynku)

 • Bank uniwersalny

 • Organiczny rozwój wszystkich rodzajów kredytów,

 • Cena nieco powyżej rynku,

 • Okresowe testy wrażliwości rynku na cenę i politykę kredytową.


B. Strategia rozwoju Banku NoRiskNoFun na 2 lata.


B. Strategia rozwoju Banku NoRiskNoFun na 2 lata.

b) Strategia inwestowania na rynku obligacji

 • Utrzymanie bieżącego portfela obligacji jako inwestycji.

 • Uzupełnianie w ramach potrzeb regulacyjnych.

 • Brak działalności spekulacyjnej.

 • Pod koniec gry skracanie duration (zmniejszanie ekspozycji w warunkach zmiennych stóp procentowych).

 • Hedging = 1


B. Strategia rozwoju Banku NoRiskNoFun na 2 lata.

c) Strategia pozyskiwania funduszy na rozwój działalności

(wg dostępności i kosztu pozyskania):

 • W pierwszym roku wzrost salda.

 • W drugim poprawa rentowności (zwiększenie opłat).

  d) Strategia podwyższania kapitału Banku:

 • Emisja akcji w 1. roku (5,9 mln).

 • Zatrzymanie zysku w 1. roku (brak dywidendy).


C strategia rozwoju us ug bankowych
C. Strategia rozwoju usług bankowych.

a) Obsługa rachunków bankowych klientów instytucjonalnych:

 • Obszar o dużej stabilności.

 • Utrzymywanie dobrych relacji z klientami instytucjonalnymi.

  b) Obsługa rachunków osób indywidualnych:

 • Zróżnicowane podejście do różnych klientów.

 • Elastyczne zarządzanie ceną MMDA i opłat/CR na rachunkach bieżących w celu zrównoważenia przyrostu salda vs. koszty odsetkowe.


C strategia rozwoju us ug bankowych1
C. Strategia rozwoju usług bankowych.

c) Obsługa rozliczeń za pomocą kart kredytowych:

 • Konsekwentny wzrost salda i rentowności.

  d) Obsługa rozliczeń klientów z użyciem akredytywy:

 • Marginalny obszar działalności banku, zarządzany w ramach całościowych relacji z klientami korporacyjnymi.


C strategia rozwoju us ug bankowych2
C. Strategia rozwoju usług bankowych

e) Usługi powiernicze:

 • Ponad dwukrotny wzrost salda aktywów.

  f) Usługi finansowe:

 • Oferta utrzymywana w celu zapewnienia kompleksowej obsługi klientów.


D dzia ania wspomagaj ce realizacj strategii
D. Działania wspomagające realizację strategii

a) Rozwój sieci oddziałów:

 • Otwieranie maksymalnej liczby oddziałów w pierwszym roku.

 • Maksymalizacja efektywności placówek w drugim roku.

  b) Nakłady poświęcane na nową działalność

 • Konsekwentnie 50% alokacji nakładów na nową działalność.

 • Zrównoważony nacisk zarówno na pozyskiwanie nowych klientów jak i poziom obsługi istniejących klientów.


D dzia ania wspomagaj ce realizacj strategii1
D. Działania wspomagające realizację strategii

c) Środki przeznaczane na reklamę produktów bankowych:

 • Utrzymanie wydatków na rozwój biznesu na stałym poziomie względem aktywów.


D dzia ania wspomagaj ce realizacj strategii2
D. Działania wspomagające realizację strategii

d) Polityka zatrudnienia:

 • Wysoka alokacja czasu pracowników na produkty kredytowe.

 • Niska alokacja na usługi finansowe.


D dzia ania wspomagaj ce realizacj strategii3
D. Działania wspomagające realizację strategii

d) Polityka zatrudnienia:

 • Stabilne koszty wynagrodzeń oraz koszty pracowników sezonowych.


E strategia zarz dzania ryzykiem
E. Strategia zarządzania ryzykiem

Ryzyko kredytowe:

 • Agresywna polityka kredytowa w celu pozyskania rynku.

  Ryzyko rynkowe:

 • Konserwatywne podejście.

 • Hedging= 1,

 • Skracanie duration w celu minimalizacji ekspozycji.

  Ryzyko operacyjne:

 • Minimalizacja ryzyka poprzez stabilny rozwój.


Podsumowanie obszary do dopracowania
Podsumowanie – obszary do dopracowania

 • Konieczność aktywniejszego zarządzania portfelem papierów wartościowych w 1. roku.

 • Dokładniejsza znajomość wymogów regulacyjnych.

 • Za mało otwartych placówek (trzeba było otwierać o 1-2 kwartały dłużej).

 • Konieczność pozyskiwania bogatych klientów (usługi finansowe).

 • Elastyczne zarządzanie alokacją czasu pracy.

 • Ustalanie stawek wynagrodzenia z uwzględnieniem ROE.

 • Dokładniejsza analiza działań konkurencji.

 • Konieczność prognozowania stóp procentowych.


Norisknofun
NoRiskNoFun

Dziękujemy za uwagę


ad