SPRAWOZDANIE
Download
1 / 45

SPRAWOZDANIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

SPRAWOZDANIE Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu z działalności, ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Mielec i powiatu mieleckiego w 2012 roku Mielec 07.03.2013 r. Kierunki pracy policjantów powiatu mieleckiego w roku 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SPRAWOZDANIE' - milton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu z działalności, ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Mielec i powiatu mieleckiego w 2012 roku

Mielec 07.03.2013 r.


Kierunki pracy policjant w powiatu mieleckiego w roku 2012
Kierunki pracy policjantów powiatu mieleckiego w roku 2012

 • Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez zmniejszenie ilości wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym

 • Utrzymanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu poprzez podejmowanie zdecydowanych działań zmierzających do wzrostu wykrywalności sprawców przestępstw pospolitych zwłaszcza p-ko mieniu w tym w kategoriach kradzieży mienia i kradzieży z włamaniem,

 • Utrzymanie pożądanego poziomu czasu reakcji na zdarzenie,

 • Utrzymanie wysokiego poziomu działań zmierzających do ujęć sprawców przestępstw na gorącym uczynku, oraz wzrost wyników w zakresie zwalczania przestępczości nieletnich


Sprawozdanie
Struktura organizacyjna - Rozkaz organizacyjny nr 3/2012 z dnia 31.10.2012 – w sprawie uchylenia oraz wprowadzenia etatów

 • KPP – obsługuje miasto i gminę Mielec. Pod względem PG, RD i logistycznym cały powiat

 • KP Radomyśl – gminy Radomyśl i Wadowice

 • KP Tuszów – gminy Tuszów, Padew i Gawłuszowice

 • PP Przecław – gmina Przecław

 • RD Borowa – gmina Borowa

 • RD Czermin – gmina Czermin

  W roku 2013 będziemy w dalszym ciągu prowadzić pracę nad doskonaleniem struktur w Ruchu Drogowym, Wydziałach Kryminalnych i Prewencji


Doskonalenie i modyfikowanie struktur organizacyjnych policji kryminalnej kpp
Doskonalenie i modyfikowanie struktur organizacyjnych policji kryminalnej KPP

 • Od 1 grudnia 2012 .w Wydziale Kryminalnym KPP funkcjonuje Zca Naczelnika Wydziału. Nadzoruje on całość pracy procesowej w Wydziale, a także postępowania prowadzone

 • W związku z modernizacją struktur KPP w nowopowstałych Komisariatach Policji w miejsce dotychczasowych stanowisk kierowniczych, od 1 grudnia 2012 utworzono po 3 stanowiska ds. procesowych w tym jedno związane z pracą operacyjną.

 • Zreorganizowano system obliczeń statystycznych poprzez nadanie oddzielnych numerów w systemie Temida KP Radomyśl, KP Tuszów, PP Przecław.


Struktura zatrudnienia w kpp mielec
Struktura zatrudnienia w KPP Mielec policji kryminalnej KPP

 • Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Mielcu na dzień 31.12.2012 r. przedstawiał się następująco:

 • etatów policyjnych 231,

 • korpus służby cywilnej 15,

 • pracownicy policji 14,8

 • Stan zatrudnienia na 31.12.2012 :

 • 207 policjantów, (24 wacatów)

 • 14 pracowników służby cywilnej,

 • 19 pracowników policji, w przeliczeniu na etaty 13,8

 • Średnioroczne zatrudnienie w 2012r. w odniesieniu do etatów policyjnych wyniosło 207,91 etatu.


Rednioroczna ilo wakat w
Średnioroczna ilość wakatów policji kryminalnej KPP


Emerytury 2012
Emerytury 2012 policji kryminalnej KPP

 • W 2012 r. na emerytury odeszło 13 policjantów KPP w Mielcu w tym:

 • Naczelnicy Wydziałów Przestępstw p-ko Mieniu i Kryminalnego;

 • kierownicy Posterunków Policji w Tuszowie Narodowym, Radomyślu Wielkim,

 • Kierownicy Rewirów Dzielnicowych: w Borowej i Wadowicach Górnych.

 • Do służby w innych jednostkach ubyło 2 policjantów.

 • Na stan KPP przybyło 10 nowo przyjętych policjantów – (stanowisko kursant, 9-mcy proces szkolenia)


Wsp praca z samorz dami
Współpraca z samorządami policji kryminalnej KPP

 • Przekazano lub trwają prace związane z przekazaniem budynków stanowiących własność Policji samorządom gmin Borowa, Gawłuszowice, Padew.

 • Uzyskano w zamian pomieszczenia o znacznie wyższym standardzie socjalnym do bezpłatnego użytkowania przez zespoły Prewencji w Padwi Narodowej, Gawłuszowicach i Rewiru dzielnicowych w Borowej.


Sprawozdanie

W 2012 roku Komenda Powiatowa Policji w Mielcu otrzymała ze strony samorządów powiatu mieleckiego wsparcie finansowe w wysokości ok. 31.638 zł

 • Urząd Miasta w Mielcu - zakup materiałów do zwalczania przestępczości narkotykowej kwota 3.628 zł

 • Urząd Miasta i Gminy w Radomyślu Wielkim – zakup materiałów biurowych i paliwa – 5.000 zł;

 • Urząd Gminy w Borowej – zakup paliwa 3.000zł

 • Urząd Gminy Mielec – nieodpłatne użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Głowackiego w Mielcu na okres 6 miesięcy;

 • Dobra współpraca to nie tylko sformalizowane działania, ale też pomoc at hoc udzielana przez poszczególne Urzędy policjantom w terenie. Wystarczy wspomnieć o materiałach biurowych jakie nasi funkcjonariusze otrzymują bez żadnej reglamentacji w poszczególnych urzędach, bez których trudno sobie wyobrazić ich funkcjonowanie.


 • Wsp praca policji ze stra miejsk
  Współpraca Policji ze Strażą Miejską strony samorządów powiatu mieleckiego wsparcie finansowe w wysokości ok. 31.638 zł

  • w dniu 28 września 2000 roku na podstawie Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku i Ustawy o Strażach Gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Mielcu a Prezydentem Miasta Mielca, które reguluje między innymi:

  • oddelegowanie na stałe w ramach II-ej zmiany, jednego strażnika oraz pojazdu służbowego Straży Miejskiej do wspólnych patroli co realizowane jest do chwili obecnej. Wspólne patrole przyczyniają się poprawy poczucia bezpieczeństwa na terenie miasta Mielca. Mają wpływ na zmniejszenie się przestępczości i co za tym idzie poprawę wizerunku obu służb.


  Najwa niejsze obszary wsp dzia ania to
  Najważniejsze obszary współdziałania to: strony samorządów powiatu mieleckiego wsparcie finansowe w wysokości ok. 31.638 zł

  • kontrola bazarów,

  • patrole w rejonach zagrożonych naruszeniem porządku publicznego, których zrealizowano w ilości 247,

  • kontrola ruchu drogowego, w szczególności w zakresie ujawniania wykroczeń,

  • działania prewencyjne i porządkowe w trakcie zgromadzeń i imprez masowych odbywających się na terenie miasta Mielca,

  • przedsięwzięcia w rejonach placówek oświatowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa małoletnich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych.

   Ponadto:

   • zabezpieczanie miejsc popełnionych przestępstw i wykroczeń,

   • przekazywanie informacji o występujących zagrożeniach na naszym terenie,

   • w okresie jesienno-zimowym wspólna akcja skierowana do osób bezdomnych.


  Struktura przest pczo ci og em w 2012 r przest pstwa stwierdzone
  Struktura przestępczości strony samorządów powiatu mieleckiego wsparcie finansowe w wysokości ok. 31.638 złogółem w 2012 r – przestępstwa stwierdzone

  Inne przestępstwa

  Przestępstwa gospodarcze

  Przestępstwa kryminalne
  Nieletni
  Nieletni

  Z ustalonych 1183 podejrzanych:

  • 95 to jest aż 8,01% z tej liczby to nieletni sprawcy czynów karalnych,

  • nieletnim zarzucono 107 czynów karalnych co stanowi 7,06% ogółu przestępstw. przestępstw.

  • W porównaniu z rokiem 2011 nieletnim zarzucono o 15 więcej czynów karalnych


  Przest pstwa o charakterze kryminalnym
  Przestępstwa o charakterze kryminalnym

  • W 2012 roku wszczęto 1208 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa kryminalne - 31 mniej niż w 2011 roku. Stwierdzono 1382 przestępstw – o 21 więcej niż w roku 2011r (wskaźnik dynamiki 101,5%).

  • W kategorii kryminalnej wykrytych zostało 763 czynów przestępczych, odnotowano 595 podejrzanych, 23 z nich zostało tymczasowo aresztowanych (16 podejrzanych tymczasowo aresztowano w 2011). Wśród podejrzanych 83 osoby były nieletnie, którym zarzucono 90 czynów karalnych  Przest pstwa przeciwko mieniu
  Przestępstwa przeciwko mieniu charakterze kryminalnym

  • W sprawach gdzie przedmiotem zamachu było mienie w 2012 roku wszczęliśmy 919 postępowań – (wskaźnik dynamiki: 97 %). Stwierdzonych zostało 1013 przestępstw – wskaźnik dynamiki 109,8%. Wykryto 446 czynów, co przekłada się na 43,3% wskaźnik wykrywalności

  • Odnotowaliśmy 337 podejrzanych w tym 15,4% to osoby nieletnie, którym zarzucono 63 czyny tj. 6,2% ogółu przestępstw tej kategorii.

  • 17 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.

  • Stwierdzono 1013 przestępstw wskaźnik dynamiki 99%


  Przest pstwa przeciwko yciu i zdrowiu
  Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu charakterze kryminalnym

  • w 2012 roku wszczęliśmy 93 postępowania – wskaźnik dynamiki: 103,3%.

  • Stwierdzonych zostało 71 przestępstw – wskaźnik dynamiki 86,6%.

  • Wykryto 54 czyny, co przekłada się na 76,1% wskaźnika wykrywalności

  • Zarzuty w tej kategorii przedstawiono 85 podejrzanym w tym 18 nieletnim (21,1%).


  Przest pstwa narkotykowe
  Przestępstwa narkotykowe charakterze kryminalnym

  • Przeprowadzono 28 postępowań karnych – 2011 r tych spraw było 20, wskaźnik dynamiki 140%,

  • stwierdzono 113 czynów o 41 więcej niż w 2011 r – wskaźnik dynamiki 156,9%. Wykrywalność wyniosła 96,5% i jest wyższa niż 2011 r o 0,7%.

  • zarzut przedstawiono 44 podejrzanym (29 w 2011) w tym 6 nieletnim, którym zarzucono 9 czynów.

  • 2 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.


  Przest pczo gospodarcza i o charakterze gospodarczym
  Przestępczość gospodarcza i o charakterze gospodarczym charakterze kryminalnym

  • W tej kategorii wszczęto 164 postępowania – wskaźnik dynamiki 93,2%. Wykrywalność wyniosła 89,6% tj. o 2,6% mniej niż w roku ubiegłym. Zarzuty ogłoszono 76 podejrzanym, 5 z nich zostało tymczasowo aresztowanych.

   Przestępstwa korupcyjne / art.228, 229, 230, 230a, 231, 250a, 296a, 296b KK/

  • w 2011r. wszczęto:4 sprawy wskaźnik dynamiki 133,3%, stwierdzono 34 czyny – wskaźnik dynamiki 283,3 , wykrywalność wyniosła 100%. W tej kategorii ustalono: 3 podejrzanych.

   Przestępstwa z Kodeksu Karnego Skarbowego

  • w 2012r. postępowania wszczęte: 4 przy dynamice: 100%), stwierdzono 5 czynów przy dynamice:71,4%, wskaźnik wykrywalności: wyniósł 100% .


  Poszukiwania os b zaginionych i wobec kt rych wydano listy go cze
  Poszukiwania osób zaginionych i wobec których wydano listy gończe

  • 42 poszukiwania osób zaginionych

   • 14 poszukiwań kategorii I;

   • 26 poszukiwań kategorii II;

   • 2 poszukiwania kategorii III

  • W 2012 r wszystkie 42 sprawy poszukiwawcze osób zaginionych zostały zakończone.


  Poszukiwani listem go czym
  Poszukiwani listem gończym gończe

  • Na dzień 01.01.2012 zarejestrowano 74 listy gończe. Zatrzymano 11 poszukiwanych listem gończym.

  • Stan na dzień 31.12.2012 to 65 listów gończych;

   Współczynnik skuteczności – 0,88
  Wykroczenia og em odnotowano 23656 wkrocze
  Wykroczenia Ogółem odnotowano 23656 wkroczeń gończe

  • 13146 wykroczeń popełniono przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji;

  • 3852 wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu;

  • oraz 2056 przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

  • ujawniono i ustalono 23118 sprawców wykroczeń wobec których skierowano wnioski o ukaranie do sądu, postępowanie mandatowe oraz środki oddziaływania pozakarnego  Sprawozdanie

  Wskaźnik efektywności zatrzymań sprawców na gorącym uczynku w tzw. 7 kategoriach przestępstw w latach 2010-2012 stawia policjantów KPP w Mielcu na drugim miejscu wśród jednostek garnizonu podkarpackiego.


  S u ba patrolowa 2012
  Służba patrolowa 2012 uczynku w tzw. 7 kategoriach przestępstw w latach 2010-2012 stawia policjantów KPP w Mielcu na drugim miejscu wśród jednostek garnizonu podkarpackiego

  • wykonaliśmy w służbie patrolowej 12676 służb ośmiogodzinnych.


  Czas reakcji na zdarzenie
  Czas reakcji na zdarzenie uczynku w tzw. 7 kategoriach przestępstw w latach 2010-2012 stawia policjantów KPP w Mielcu na drugim miejscu wśród jednostek garnizonu podkarpackiego

  • Teren miejski 8,42 (czas oczekiwany 10 minut)

  • Teren wiejski 15,54 (czas oczekiwany 15 minut)


  Dzia ania profilaktyczne
  Działania profilaktyczne uczynku w tzw. 7 kategoriach przestępstw w latach 2010-2012 stawia policjantów KPP w Mielcu na drugim miejscu wśród jednostek garnizonu podkarpackiego

  • „Pseudokibic”;

  • „Stop patologiom – Razem Bezpieczniej”;

  • „Spokój Seniora”.

  • „ Ostrożnie pies”

  • „Stop wandalizm”

   Przeprowadzono w ramach tych programów ponad 400 spotkań – 2011 było tych spotkań 249


  Zabezpieczenie imprez masowych
  ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH uczynku w tzw. 7 kategoriach przestępstw w latach 2010-2012 stawia policjantów KPP w Mielcu na drugim miejscu wśród jednostek garnizonu podkarpackiego

  W 2012 roku nie odnotowaliśmy zbiorowych zakłóceń porządku publicznego w związku lub w trakcie imprez masowych.

  Policjanci KPP w Mielcu zabezpieczyli łącznie 37 imprezy o charakterze masowym, 9 zgromadzeń publicznych i blokad dróg

  .

  • W związku z realizacją zadań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych poniesiono następujące szacunkowe koszty:

  • zabezpieczenie imprez masowych– 17897 zł

  • zabezpieczenie zgromadzeń i protestów – 5652 zł


  Dzielnicowi
  Dzielnicowi uczynku w tzw. 7 kategoriach przestępstw w latach 2010-2012 stawia policjantów KPP w Mielcu na drugim miejscu wśród jednostek garnizonu podkarpackiego

  • Przeprowadzili 977 interwencji na terenie miasta i gminy Mielec;

  • Zatrzymali 23 sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa i 17 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości;

  • Dokonali 9072 odwiedzin mieszkańców;

  • Przeprowadzili 319 spotkań z różnymi przedstawicielami społeczeńsrwa w tym samorządu lokalnego;

  • Zrealizowali 1165 czynności dotyczących przemocy w rodzinie. W roku 2012 KPP w Mielcu odnotowała 53 osoby dotknięte przemocą domową co w porównani do roku 2011 stanowi znaczny spadek . Z tej liczby 13 osób to małoletni poniżej lat 18. 29 osób - sprawców przemocy zostało zatrzymanych w KPP w Mielcu

   Problematyka procedury „Niebieska Karta” realizowana przez dzielnicowych KPP w Mielcu była końcem roku 2012 przedmiotem kontroli NIK w wyniku której nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości .


  Post powania karne w sprawie o przest pstwa drogowe
  Postępowania karne w sprawie o przestępstwa drogowe uczynku w tzw. 7 kategoriach przestępstw w latach 2010-2012 stawia policjantów KPP w Mielcu na drugim miejscu wśród jednostek garnizonu podkarpackiego  Zdarzenia drogowe i ich skutki w 2012 r
  ZDARZENIA DROGOWE nietrzeźwościI ICH SKUTKIW 2012 R.

  Spadek

  Wzrost

  wzrost

  Spadek  Sprawozdanie

  KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI nietrzeźwości

  PRIORYTET I.

  Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie


  Sprawozdanie

  KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI nietrzeźwości

  PRIORYTET II.

  Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach


  Sprawozdanie

  KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI nietrzeźwości

  PRIORYTET III.

  Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą


  Sprawozdanie

  KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI nietrzeźwości

  PRIORYTET IV.

  Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań


  Sprawozdanie

  KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI nietrzeźwości

  PRIORYTET V.

  Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych


  Sprawozdanie

  KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI nietrzeźwości

  PRIORYTET VI.

  Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych


  Sprawozdanie

  Dziękuje za uwagę nietrzeźwości