slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
34. Mocný je náš Bůh 35. Ty jsi Pán a Bůh 36. Krásnou vlast 37. Jak úžasná láska

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 302

34. Mocný je náš Bůh 35. Ty jsi Pán a Bůh 36. Krásnou vlast 37. Jak úžasná láska - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

1. Moje malé světélko 2. Často se nám stává 3. Živý je Pán 4. Vzývám 5. Stará víra 6. Pojď nyní je čas 7. Pane, chválím jméno Tvé 8. Apoštolská 9. Já tobě chválu vzdám 10. Život náš 11. Brzy př i jde den 12. Můj Pán 13. Vzdejme Pánu Díky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '34. Mocný je náš Bůh 35. Ty jsi Pán a Bůh 36. Krásnou vlast 37. Jak úžasná láska' - lavey


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

1. Moje malé světélko

2. Často se nám stává

3. Živý je Pán

4. Vzývám

5. Stará víra

6. Pojď nyní je čas

7. Pane, chválím jméno Tvé

8. Apoštolská

9. Já tobě chválu vzdám

10. Život náš

11. Brzy přijde den

12. Můj Pán

13. Vzdejme Pánu Díky

14. Já chtěl bych tam Být

15. Vírou máš blíž ke štěstí

16. Stačí se nadechnout

34. Mocný je náš Bůh

35. Ty jsi Pán a Bůh

36. Krásnou vlast

37. Jak úžasná láska

38. Velkolepý

39. Tobě patří chvála

40. Moje malé světélko

41. Vzdám se všeho

42. Můj Bůh

43. Můj Ježíš Spasitel

44. Otevři oči mé

45. Chval Pána

46. Chtěl bych blíž Tě mít

47. Immanuel

48. S anděly zpívej

49. Stojím tu a chválím

50. To já, ó Pane můj

 • 17. To je Tvůj dům
 • 18. Blízko nás
 • 19. Chci mít tě, Bože můj
 • 20. Ve svých rukou tě má
 • 21. K Tobě přicházím
 • 22. Tebe chválím
 • 23. Děkuji
 • 24. Ty jsi svatý
 • 25. Víra
 • 26. Vše Ti dám
 • 27. Pán Ježíš
 • 28. O Tvé lásce chci zpívat
 • 29. Úžasný a laskavý Bůh
 • 30.Já čekám stále
 • 31. Já chci sloužit
 • Někdo se modlí
 • 33. Toužím

f

i

moje mal sv t lko

1.Moje malé světélko,

chci, aby svítilo……2x

Svítilo, svítilo, svítilo.

2.Při práci i ve škole,

chci, aby svítilo……2x

Svítilo, svítilo, svítilo.

Moje malé světélko

slide4

3.Všude tam,kde smutno je,

chci, aby svítilo……2x

4.Na Worshipu v Ostravě,

chci, aby svítilo……2x

Svítilo, svítilo, svítilo.

t

j chci slou it

1. Já chci sloužit, Bohu sloužit,

nechci zde být zbytečný.

Svoji sílu přidat k dílu,

s Bohem zůstat statečný.

Já chci sloužit

slide6

Proto ale musím kázat,

včas i nevčas kázat,

zvěst Páně nésti

všem bližním svým,

o Ježíši ať lidstvo slyší,

že On přijde, já jistě vím.

slide7

2. Já chci sloužit, Bohu sloužit,

všechno v oběť Jemu dám.

V žití boji, nepokoji,

v Jeho pomoc vždy doufám.

slide8

Proto ale musím kázat,

včas i nevčas kázat,

zvěst Páně nésti

všem bližním svým,

o Ježíši ať lidstvo slyší,

že On přijde, já jistě vím.

slide9

3. Pojďte sloužit, Bohu sloužit,

On zve všechny v náruč Svou.

Jistě volá, tebe volá,

spasit chce i duši tvou.

slide10

Proto ale musím kázat,

včas i nevčas kázat,

zvěst Páně nésti

všem bližním svým,

o Ježíši ať lidstvo slyší,

že On přijde, já jistě vím.

t

tou m

1. Toužím, po Tobě toužím,

toužím Tě poznávat,

Tvou láskou, věčnou láskou

nechat se objímat. 2x

Toužím

slide12

Bože, má spáso, veď mě dál,

v nádvořích Tvých chci žít i já.

Bože, má spáso, veď mě dál,

v nádvořích Tvých chci žít i já.

slide13

2. Hledám, Tebe hledám,

křídla Tvá jsou skrýší mou.

Chválím, Tebe chválím,

objímáš mě mocí svou. 2x

slide14

Bože, má spáso, veď mě dál,

v nádvořích Tvých chci žít i já.

Bože, má spáso, veď mě dál,

v nádvořích Tvých chci žít i já.

t

mocn je n b h

1. Mocný je náš Bůh.

Mocný je náš Král.

Mocný je náš Pán.

Všemohoucí vládce.

Mocný je náš Bůh

slide16

Dobrý je náš Bůh.

Dobrý je náš Král.

Dobrý je náš Pán.

Všemohoucí vládce.

slide17

Vznešené jméno má

nad všechna jména ostatní

a ve své síle

učinil celé stvoření.

slide18

2. Mocný je náš Bůh.

Mocný je náš Král.

Mocný je náš Pán.

Všemohoucí vládce.

Dobrý je náš Bůh.

Dobrý je náš Král.

Dobrý je náš Pán.

Všemohoucí vládce.

slide19

Vznešené jméno má

nad všechna jména ostatní

a ve své síle

učinil celé stvoření.

slide20

2. Mocný je náš Bůh.

Mocný je náš Král.

Mocný je náš Pán.

Všemohoucí vládce.

Dobrý je náš Bůh.

Dobrý je náš Král.

Dobrý je náš Pán.

Všemohoucí vládce.

t

ty jsi p n a b h

1. Ty jsi Pán a Bůh,

k Tobě přichází můj duch.

Změň, prosím, srdce mé,

máš tu moc, jsi Král.

Ty jsi Pán a Bůh

slide22

Můj drahý táto, já Tvou milost poznávám a vím,

Tvá láska postačí, aby

změnila nás.

slide23

Můj Pane,

drž mě pevně láskou svou.

Můj Pane, sílu mi dáváš.

A já čekám,

že jako orel vzlétnu výš,

jen v moci lásky Tvé,

jak orel vzlétnu výš,

Duchem Tvým dám se vést.

slide24

2. Otče můj, chci být

tím, kdo Tebe zná,

a mít Tvé lásky plný stůl,

pro druhé tu být.

Chci konat vůli Tvou,

tak žít na každý den s vírou,

že Ty mě proměníš,

to je naděje má.

slide25

Můj Pane,

drž mě pevně láskou svou.

Můj Pane, sílu mi dáváš.

A já čekám,

že jako orel vzlétnu výš,

jen v moci lásky Tvé,

jak orel vzlétnu výš,

Duchem Tvým dám se vést. 2x

t

kr snou vlast

1. Krásnou vlast

připravil pro svůj lid

milý náš Spasitel v nebesích.

Budeme radostně, věčně žít

v Kristových nebeských

příbytcích.

Krásnou vlast

slide27

Krásnou vlast na nebi

připravil věrným svým Spasitel.

Krásnou vlast na nebi

připravil věrným svým Spasitel.

slide28

2. Pane náš, otevři také nám

bránu tu nebeskou z milosti.

Doveď nás k nadhvězdným končinám

a ve svém domově uhosti.

slide29

Krásnou vlast na nebi

připravil věrným svým Spasitel.

Krásnou vlast na nebi

připravil věrným svým Spasitel.

slide30

3. Spásy zvěst zaznívá

ze všech stran.

Příbytky chystá Pán

dítkám svým,

pro svou krev předrahou

dá je nám,

potom žít budeme věčně s Ním.

slide31

Krásnou vlast na nebi

připravil věrným svým Spasitel.

Krásnou vlast na nebi

připravil věrným svým Spasitel.

t

jak asn l ska

1. Jak úžasná musí ta láska být,

co přišla k nám o vše se rozdělit,

dát novou vláhu poušti spálené,

přiblížit nám nebe tak vzdálené.

Jak úžasná láska

slide33

2. Svou slávy říš opustils’ kvůli nám,

nemusels’ jít, a přece šel jsi sám,

tvář přátelskou jsi nikde neviděl,

když proklínán jsi k popravišti šel.

slide34

3. Tam místo nás život jsi položil

Vrátil ses zas, abys ho rozmnožil,

Vím, abych já moh’ věčný život žít,

musel můj Pán tou cestou kříže jít.

t

velkolep

1. Chvalte Jej nebesa, vesmír celý.

Chvalte Jej i andělé na nebi.

Celá zem ať Jej chválí.

Chvalte Jej hvězdy i sluneční zář.

Chvalte Jej nebesa, hory i háj.

Celá zem ať Jej chválí.

Velkolepý

slide36

Velký v moci, velký v slávě,

Velkolepý je Král náš nebes.

Velký v lásce, velký v divech,

Velkolepý je Král nad celou zemí.

slide37

2. Chvalte Jej nebesa,vesmír celý.

Chvalte Jej i andělé na nebi.

Celá zem ať Jej chválí.

Chvalte Jej hvězdy i sluneční zář.

Chvalte Jej nebesa, hory i háj.

Celá zem ať Jej chválí.

slide38

Velký v moci, velký v slávě,

Velkolepý je Král náš nebes.

Velký v lásce, velký v divech,

Velkolepý je Král nad celou zemí.

t

tob pat chv la

1. Tobě patří chvála, čest a sláva,

my zvedáme svoje dlaně,

my voláme: „Ty jsi Pán!“

Tobě patří chvála, čest a sláva,

my zvedáme svoje dlaně,

my voláme: „Ty jsi Pán!“

Tobě patří chvála

slide40

Vždyť Ty jsi Pán, Ty jediný,

Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný,

celý svět se Ti klaní.

Vždyť Ty jsi Pán, Ty jediný,

Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný,

celý svět se Ti klaní.

slide41

2. Tobě patří chvála, čest a sláva,

my zvedáme svoje dlaně,

my voláme: „Ty jsi Pán!“

Tobě patří chvála, čest a sláva,

my zvedáme svoje dlaně,

my voláme: „Ty jsi Pán!“

slide42

Vždyť Ty jsi Pán, Ty jediný,

Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný,

celý svět se Ti klaní.

Vždyť Ty jsi Pán, Ty jediný,

Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný,

celý svět se Ti klaní.

slide43

Neboť Tvé je království,

moc i sláva na věky,

v Tvém jménu je síla,

Ty jsi alfa, omega.

Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán,

vládce můj. 2x

t

sta se nadechnout

1. Stačí se nadechnout,

jenom se rozhlédnout,

cítím, jsi blízko, Pán můj svatý.

Ty můj jsi denní chléb,

Ty strážce mých jsi cest.

Slyším, jsi blízko, Pán můj svatý.

Stačí se nadechnout

slide45

A já po Tobě toužím…

A já bez Tebe bloudím…

A já po Tobě toužím…

A já bez Tebe bloudím…

slide46

2. Stačí se nadechnout,

jenom se rozhlédnout,

Cítím, jsi blízko, Pán můj svatý.

Ty můj jsi denní chléb,

Ty strážce mých jsi cest.

Slyším, jsi blízko, Pán můj svatý.

slide47

A já po Tobě toužím…

A já bez Tebe bloudím…

A já po Tobě toužím…

A já bez Tebe bloudím… 2x

t

to je tv j d m

1. Přicházíme dnes Ti chválu vzdát.

Duchu Svatý, přijď a naplň nás.

Buď vůle Tvá.

Odkládáme stranou touhy své,

očisť naše srdce nečisté,

buď vůle Tvá.

To je tvůj dům

slide49

To je Tvůj dům, Tvůj chrám,

my Tě vítáme, Pane, vítáme.

To je Tvůj dům Tvůj chrám,

my vítáme Tě dnes.

slide51

2. Celý život chceme Tobě dát,

srdce jako živou oběť vzdát,

buď vůle Tvá.

Buď oslaven v tom, co děláme,

buď oslaven v tom, co říkáme,

buď vůle Tvá.

slide52

To je Tvůj dům, Tvůj chrám,

my Tě vítáme, Pane, vítáme.

To je Tvůj dům Tvůj chrám,

my vítáme Tě dnes.

slide53

Táhni nás, táhni nás, k sobě výš.

Toužíme, toužíme, být Tobě blíž.

slide54

To je Tvůj dům, Tvůj chrám,

my Tě vítáme, Pane, vítáme.

To je Tvůj dům, Tvůj chrám,

my vítáme Tě dnes.

slide55

To je Tvůj dům, Tvůj chrám,

my Tě vítáme, Pane, vítáme.

To je Tvůj dům, Tvůj chrám,

my vítáme Tě dnes.

My vítáme Tě dnes,

My vítáme Tě dnes.

t

bl zko n s

1.Blízko nás, blízko nás,

blízko nás, Bůh je náš,

je blízko nás.

Blízko nás, blízko nás,

blízko nás, On v každý čas

je blízko nás.

Blízko nás

slide57

2. Má mne rád, má mne rád,

má mne rád, lásku svou

mi dává znát.

Má mne rád, má mne rád,

má mne rád, On lásku svou

mi dává znát.

slide58

3. Víru dej, víru dej

v Duchu svém,

v lásce své nám víru dej.

Vůle Tvá, vůle Tvá,

promlouvej a víru svou

nám v srdce vlej.Promlouvej a víru svou

nám v srdce vlej. 2x

t

chci m t t bo e m j

Když sám jsem, jen se soužím,

jít vždy s Tebou toužím,

dej své mi požehnání,

jdu za Tebou. 2x

Chci mít tě, Bože můj

slide60

Chci mít Tě, Bože můj,

buď Pánem mým,když dáš mi pokoj svůj,

být šťasten smím.

t

slide61

Když sám jsem, jen se soužím,

jít vždy s Tebou toužím,

dej své mi požehnání,

jdu za Tebou. 2x

t

slide62

Dej své mi požehnání,

jdu za Tebou.

Dej své mi požehnání,

jdu za Tebou.

t

ve sv ch rukou t m

1. Svůj zrak vzhůru zvedáš?

Jen pláč je úděl tvůj.

Lásku stále hledáš?

Jako zoufalý jsi hráč?

Ve svých rukou tě má

slide64

Slzy tvé však stírá Ježíš,

chce se přítelem ti stát.

Život svůj když Pánu svěříš,

chce sílu Svou ti dát.

slide65

Věř, ve Svých rukou tě má,

ve Svých rukou tě má.

Dej Mu starosti své,

On tě do nebe zve!

Ve Svých rukou tě má.

slide66

2. Přítel tvůj tě zradí?

Někdy i já to znám.

Víc a víc ti vadí,

že jsi stále pouze sám?

Pozvi Krista, Pána svého,

řekni „Já to ustojím!“

V rukou Jeho můj je život,

On má mě rád, já vím.

slide67

Věř, ve Svých rukou tě má,

ve Svých rukou tě má.

Dej Mu starosti své,

On tě do nebe zve!

Ve Svých rukou tě má.

slide68

3. Svůj zrak vzhůru zvedáš?

Jen pláč je úděl tvůj.

Lásku stále hledáš?

Jako zoufalý jsi hráč?Slzy tvé však stírá Ježíš,

chce se přítelem ti stát.

Život svůj když Pánu svěříš,

chce sílu Svou ti dát.

slide69

Věř, ve Svých rukou tě má,

ve Svých rukou tě má.

Dej Mu starosti své,

On tě do nebe zve!

Ve Svých rukou tě má.2x

slide70

Věř, ve Svých rukou tě má,

ve Svých rukou tě má.

Dej Mu starosti své,

On tě do nebe zve!

Ve Svých rukou tě má. 2x Ve Svých rukou tě má. 2x

t

k tob p ich z m

1. K Tobě přicházím

když hudba umlkne,

ztichne píseň má.

Slova poztrácím,

vše kolem zanikne,

jsem jen Ty a já.

K Tobě přicházím

slide72

Co mohu, Bože, Ti dát?

vždyť všechno je Tvé!

Vesmíru Král jsi a Pán!

Chtěl bych Tě víc, Pane, znát, z celého srdce,

buď, Bože, oslavován!

slide73

Z celého srdce

Ti chválu vzdávám,

více neumím

a nesplatím svůj dluh.

Pokorně milost Tvou očekávám,

Ty jsi Láska sám

a jméno Tvé je Bůh.

slide74

2. K Tobě přicházím

a ticho ovládlo zemi, vesmír sám.

V slzách nevidím,

všechno se propadlo,

jen se omlouvám.

slide75

Tolik bych jiný chtěl být

a všechno Ti dát,

srdce své převrácené!

Jak Tvoje dítě vždy žít,

čest, chválu vzdávat,

děkovat milosti Tvé.

slide76

Z celého srdce

Ti chválu vzdávám,

více neumím

a nesplatím svůj dluh.

Pokorně milost Tvou očekávám,

Ty jsi Láska sám

a jméno Tvé je Bůh.

slide78

Z celého srdce

Ti chválu vzdávám,

více neumím

a nesplatím svůj dluh.

Pokorně milost Tvou očekávám,

Ty jsi Láska sám

a jméno Tvé je Bůh.

t

tebe chv l m

Tebe chválím, chválím,

nikdo není mi blíž.

Tebe chválím, chválím,

má vděčnost stoupá výš. 2x

Tebe chválím

slide80

Do Tvojí náruče mířím,

navždy chci v ní se skrýt.

Vím, že mne přijmeš,

teď mít nechci víc,

mohu tam stále být. 2x

slide81

Tebe chválím, chválím,

nikdo není mi blíž.

Tebe chválím, chválím,

má vděčnost stoupá výš.

slide82

Do Tvojí náruče mířím,

navždy chci v ní se skrýt.

Vím, že mne přijmeš,

teď mít nechci víc,

mohu tam stále být.

slide83

Zamilováván jsem stále,

Vše, čím chci být, je Tvé.

Den ze dne více

já chválit Tě smím.

Nezklameš nás, to vím. 2x

slide84

Do Tvojí náruče mířím,

navždy chci v ní se skrýt.

Vím, že mne přijmeš,

teď mít nechci víc,

mohu tam stále být.

slide86

Vím, že mne přijmeš,

teď mít nechci víc,

mohu tam stále být.

t

d kuji

1. Stojím tu dnes před Tebou

a v srdci touhu Ti jen

jedno říct: „Děkuji, děkuji.“

Děkuji

slide88

Za všechno, co jsi mi dal,

za požehnání,

jež vidět bych měl

děkuji, děkuji.

slide89

S písní chválící,

plný vděčnosti, očekávání,

Tobě žehnat chci.

Děkuji, Pane, já Ti děkuji,

Děkuji, Pane, já Ti děkuji,

děkuji.

slide91

Za vše, co jsi udělal,

žes odňal tmu,

světlo své jsi mi dal,

děkuji, děkuji.

Žes odňal hřích můj a stud,

bolest a nemoci vzal na sebe,

děkuji, děkuji.

slide92

S písní chválící,

plný vděčnosti, očekávání,

Tobě žehnat chci.

Děkuji, Pane, já Ti děkuji,

Děkuji, Pane, já Ti děkuji,Děkuji, Pane, já Ti děkuji,

Děkuji, Pane, já Ti děkuji,

děkuji.

slide97

S písní chválící,

plný vděčnosti, očekávání,

Tobě žehnat chci…

slide98

Děkuji, Pane, já Ti děkuji,

Děkuji, Pane, já Ti děkuji,Děkuji, Pane, já Ti děkuji,

Děkuji, Pane, já Ti děkuji,

Děkuji…, děkuji…, děkuji…

t

ty jsi svat

1.Ty jsi svatý - Ty jsi svatýmocný, stálý - mocný, stálý

hoden slávy - hoden slávyslávy hoden - slávy hoden

Ty jsi svatý

slide100

S Tebou kráčím - S Tebou kráčímTebe chválím - Tebe chválím

láskou dýchám - láskou dýchámkaždý můj den - každý můj den

slide101

Já chci zpívat a chválitTy jsi svatý Bůh, Ty jsi nádherný,

Tvé jméno vyvýšit.

Ty jsi splatil dluh, Já jsem svobodný,

Já chci lásku Ti dávat,

Ty jsi Spasitel, Ty jsi míru Král, na kolenou dík vzdávat.Ty jsi léčitel, Vracíš, co hřích vzal,

slide102

Budu chválit a zpívat,

Ty jsi přítel můj, Pomoc nabízíš,svoji lásku Ti dávat.

Dám ti život svůj, S láskou přicházíš,O svém Králi všem říkat,

Já tě miluji navěky, v milosti Tvé zlého hříchu se zříkat. Půjdu přes hory, přes řeky,

Blíž lásce Tvé.

slide103

Nyní kráčím vstříc,

každý den chci dát Ti víc.

slide105

2.Ty jsi svatý - Ty jsi svatýmocný, stálý - mocný, stálý

hoden slávy - hoden slávyslávy hoden - slávy hoden

S Tebou kráčím - S Tebou kráčímTebe chválím - Tebe chválím

láskou dýchám - láskou dýchám každý můj den - každý můj den

slide106

Já chci zpívat a chválit,Ty jsi svatý Bůh, Ty jsi nádherný,

Tvé jméno vyvýšit.

Ty jsi splatil dluh, Já jsem svobodný,

Já chci lásku Ti dávat,

Ty jsi Spasitel, Ty jsi míru Král,na kolenou dík vzdávat.Ty jsi léčitel, Vracíš, co hřích vzal,

slide107

Budu chválit a zpívat,

Ty jsi přítel můj, Pomoc nabízíš,svoji lásku Ti dávat.

Dám ti život svůj, S láskou přicházíš,O svém Králi všem říkat,

Já tě miluji navěky, v milosti Tvézlého hříchu se zříkat. Půjdu přes hory, přes řeky,

Blíž lásce Tvé.

slide108

Nyní kráčím vstříc,

každý den chci dát Ti víc.

slide109

Já chci zpívat a chválit,Ty jsi svatý Bůh, Ty jsi nádherný,

Tvé jméno vyvýšit.

Ty jsi splatil dluh, Já jsem svobodný,

Já chci lásku Ti dávat,

Ty jsi Spasitel, Ty jsi míru Král,na kolenou dík vzdávat.Ty jsi léčitel, Vracíš, co hřích vzal,

slide110

Budu chválit a zpívat,

Ty jsi přítel můj, Pomoc nabízíš,svoji lásku Ti dávat.

Dám ti život svůj, S láskou přicházíš,O svém Králi všem říkat,

Já tě miluji navěky, v milosti Tvézlého hříchu se zříkat. Půjdu přes hory, přes řeky,

Blíž lásce Tvé.

slide111

Nyní kráčím vstříc,

každý den chci dát Ti víc. 2x

t

slide112

1. Dobíhám do cíle,

dávám Ti vše, co mám,

dávám Ti život svůj,

pro Tebe chci žít.

Víra

slide113

Nic už neoddělí

z toho, co pro mne máš,

pozvednu hlavu výš,

život Ti dám.

Je největší, větší než svět náš,

je největší králů Král.

slide114

Věř, přes hory přenášej,

všechno můžeš v Kristu dát.

Já vím.

Věř, mlčky stůj poslouchej,

vše, co můžeš v Kristu znát,

Ti sílu dá.

slide116

2. Dobíhám do cíle,

dávám Ti vše, co mám,

dávám Ti život svůj,

pro Tebe chci žít.

slide117

Nic už neoddělí

z toho, co pro mne máš,

pozvednu hlavu výš,

život Ti dám.

Je největší, větší než svět náš,

je největší králů Král.

slide118

Věř, přes hory přenášej,

všechno můžeš v Kristu dát.

Já vím.

Věř, mlčky stůj poslouchej,

vše, co můžeš v Kristu znát

Ti sílu dá. 2x

slide120

Je největší, větší než svět náš,

je největší králů Král.

slide121

Věř, přes hory přenášej,

všechno můžeš v Kristu dát.

Já vím.

Věř, mlčky stůj poslouchej,

vše, co můžeš v Kristu znát

Ti sílu dá. 2x

t

v e ti d m

Vše Ti dám, vše Ti dám,

všechno Ti z lásky dám.

Vše Ti dám, vše Ti dám,

všechno Ti z lásky dám.

Vše Ti dám

slide123

1. Já život svůj Ti dávám,

Pane, vše Ti v oběť dám,

všechno, co jsem prožil,

Pane, všeho nechávám.

I když otázky mám,

kterým neporozumím,

přicházím však k Tobě,

do rukou je vkládám Tvých.

slide124

Vše Ti dám, vše Ti dám,

všechno Ti z lásky dám.

Vše Ti dám, vše Ti dám,

všechno Ti z lásky dám.

slide125

2. Já vím, že Ty jsi věrný,

také Tvá zaslíbení,

milostí mě držíš,

svoji láskou provážíš.

Ruce k Tobě pozvedám

jako oběť díků, chval,

ve víře jdu k Tobě,

svoje starosti Ti dám.

slide126

Vše Ti dám, vše Ti dám,

všechno Ti z lásky dám.

Vše Ti dám, vše Ti dám,

Všechno Ti z lásky,

Všechno Ti z lásky,

Všechno Ti z lásky dám.

t

p n je

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jak já Ho mám rád,

jak já Ho mám rád.

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

jen Jeho chválím,

jen Jemu zpívám.

Pán Ježíš

slide128

Nejkrásnější jméno má můj Pán.

Půjdu za Ním, kde nebudu sám.

Ó já chválím, ó já zpívám

o mocném jméně, co znám.

slide129

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jak já Ho mám rád,

jak já Ho mám rád.

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

jen Jeho chválím,

jen Jemu zpívám.

slide130

Nejkrásnější jméno má můj Pán.

Půjdu za Ním, kde nebudu sám.

Ó já chválím, ó já zpívám

o mocném jméně, co znám.

slide131

1. On zemřel sám

pro naši spásu.

Pak z mrtvých vstal

pro Boží lásku.

Nad všemi lidmi

On je králů Král.

On se jednou zpátky vrátí

jako vítěz Pán.

A já píseň zazpívám.

slide132

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jak já Ho mám rád,

jak já Ho mám rád.

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

jen Jeho chválím,

jen Jemu zpívám.

slide133

Nejkrásnější jméno má můj Pán.

Půjdu za Ním, kde nebudu sám.

Ó já chválím, ó já zpívám

o mocném jméně, co znám.

slide134

2. On stvořil svět

a všechno dýchá v Něm.

On střídá noční chlad

a krásný den.

Ježíš je ta živá voda,

chléb i sůl.

Na nebi i zemi,

v mořích pod hvězdami

všechno zná to jméno jmen.

slide135

A jak je to jméno - Imanuel

A jak je to jméno - Míru Král

Jak je to jméno - Pánů Pán

Jak je to jméno - Vítězný

Voláme jméno - Věčný je Bůh

Voláme jméno - Emanuel.

Voláme jméno - Míru Král.

Voláme jméno - Pánů Pán.

slide137

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jak já Ho mám rád,

jak já Ho mám rád.

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

jen Jeho chválím,

jen Jemu zpívám.

slide138

Nejkrásnější jméno má můj Pán.

Půjdu za Ním, kde nebudu sám.

Ó já chválím, ó já zpívám

o mocném jméně, co znám.

t

o tv l sce chci zp vat

1.Přes hory, stráně, úbočí,

Tvá řeka lásky pramení,

chci svoje srdce otevřít

a přijmout osvobození.

O Tvé lásce chci zpívat

slide140

Jsem rád, že v pravdě mohu žít

a denně ruce pozvednout

a stále zpívat o lásce,

co přišla k nám.

slide142

2. Přes hory, stráně, úbočí,

Tvá řeka lásky pramení,

chci svoje srdce otevřít

a přijmout osvobození.

Jsem rád, že v pravdě mohu žít

a denně ruce pozvednout

a stále zpívat o lásce,

co přišla k nám.

slide143

O Tvé lásce chci zpívat stále,

o Tvé lásce chci zpívat stále.

O Tvé lásce chci zpívat stále,

o Tvé lásce chci zpívat stále.

slide144

(mezisloka)Ty jsi plný lásky

a v srdci mém je hřích,

však ruku svou mi podáváš,

pojď, prosím, blíž, ať se nezdráhám.

slide145

O Tvé lásce chci zpívat stále,

o Tvé lásce chci zpívat stále.

O Tvé lásce chci zpívat stále,

o Tvé lásce chci zpívat stále.

slide146

(mezisloka)Ty jsi plný lásky

a v srdci mém je hřích,

však ruku svou mi podáváš,

pojď, prosím, blíž, ať se nezdráhám.

slide148

O Tvé lásce chci zpívat stále,

o Tvé lásce chci zpívat stále.

O Tvé lásce chci zpívat stále,

o Tvé lásce chci zpívat stále. 2x

t

asn a laskav b h

1. Poklekám a vím, že jsi jediný.

Hledal jsem a vím,

vše, co chci jsi Ty.Pro všechno, co jen jsi

a co děláš, co jen mohu Ti dát,

zde srdce mé máš.

Úžasný a laskavý Bůh

slide150

Úžasný a laskavý Bůh,

jsem dojat, žes mi život dal.

Nádherný jsi Spasitel náš,

hoden našich písní chval.

slide151

2. Poklekám a vím, že jsi jediný.

Hledal jsem a vím,

vše, co chci jsi Ty.Pro všechno, co jen jsi

a co děláš, co jen mohu Ti dát,

zde srdce mé máš.

slide152

Úžasný a laskavý Bůh,

jsem dojat, žes mi život dal.

Nádherný jsi Spasitel náš,

hoden našich písní chval.

slide153

Co jen Ti můžem’ Bože dát

za všechno, co Ty jsi

dávno dal nám. 3x

Nabízíme Ti život náš

za všechno, co Ty jsi

dávno dál nám. 3x

slide154

Úžasný a laskavý Bůh,

jsem dojat, žes mi život dal.

Nádherný jsi Spasitel náš,

hoden našich písní chval.

slide155

Úžasný,Ty jsi úžasný,

Úžasný,Ty jsi úžasný,

Úžasný,Ty jsi úžasný,Úžasný a laskavý Pán.

t

to j pane m j

To já, ó Pane můj,

stojím tady v modlitbách.

To já, ó Pane můj,

stojím tady v modlitbách.

To já,ó Pane můj

slide157

1.Ani matka, ani otec, ale jsem to já,

stojím tady v modlitbách.

Ani matka, ani otec, ale jsem to já,

stojím tady v modlitbách.

slide158

To já, ó Pane můj,

stojím tady v modlitbách.

To já, ó Pane můj,

stojím tady v modlitbách.

slide159

2.Ani bratr, ani sestra, ale jsem to já

stojím tady v modlitbách.

Ani bratr, ani sestra, ale jsem to já

stojím tady v modlitbách.

slide160

To já, ó Pane můj,

stojím tady v modlitbách.

To já, ó Pane můj,

stojím tady v modlitbách.

slide161

3.Ani kněz můj, ani vládce,

ale jsem to já,

stojím tady v modlitbách.

Ani kněz můj, ani vládce,

ale jsem to já,

stojím tady v modlitbách.

slide162

To já, ó Pane můj,

stojím tady v modlitbách.

To já, ó Pane můj,

stojím tady v modlitbách.

t

asto se n m st v

1.Často se nám stává, že lidé říkají:

„Co nám vůbec Ježíš může dát?

Dneska sám si člověk jistě vystačí.

Nemusí se Boha na nic ptát.”

Často se nám stává

slide164

Ale já, ale já zaTebouse dávám, dobře vím,že mi Tvá láska radost dá.Ale já, ale já zaTebouse dávám, já Ti věřím,

že mi víra štěstí dá.

slide165

2. Ježíš je dnes jméno

trochu neznámé,

nikdo neví,proč ho má mít rád.

Na co víra , to už na vás necháme,

tomu se dnes můžem’ jenom smát.

slide166

Ale já, ale já zaTebouse dávám, dobře vím,že mi Tvá láska radost dá.Ale já, ale já zaTebouse dávám, já Ti věřím,

že mi víra štěstí dá.

t

iv je p n

Živý je Pán, živý je Pán,

živý je Pán na věky věků.

Živý je Pán, živý je Pán,

živý je Pán na věky věků.

Živý je Pán

slide168

1. Neboť tak Bůh miloval svět,

že Syna svého

jednorozeného za nás dal,

aby každý, kdo uvěří

v Něho, nezahynul,

ale měl s Ním život věčný v nebi.

slide169

Živý je Pán, živý je Pán,

živý je Pán na věky věků.

Živý je Pán, živý je Pán,

živý je Pán na věky věků.

slide170

2. Nenarodí-li se každý

z vody a z Ducha,

nemůže vejít do království,

jistě žádný neuvidí

nebeské království,

jestliže se znovu nenarodí.

slide171

Živý je Pán, živý je Pán,

živý je Pán na věky věků.

Živý je Pán, živý je Pán,

živý je Pán na věky věků.

t

vz v m

1.Vzývám a slavím Tvé jméno,

pro Tvou velkou lásku,

jež darovals’ nám. 2x

Vzývám

slide173

Tys slíbil, že se zas k nám vrátíš,

přijď, Pane Ježíši,

přijď pro církev svou. 2x

slide174

2.Vzývám a slavím Tě písní,

na křídlech těch tónů

chci srdce Ti nést. 2x

slide175

Když s Tebou, můj Ježíši, kráčím,

pak dojdu až k cíli,

vždyť Ty mne chceš vést. 2x

t

star v ra

1.Je to ta stará víra (3x)

Ona všechněm postačí

2.Stačila našim matkám (3x)

Ona všechněm postačí

Stará víra

slide177

3.Dala moc otcům našim (3x)

Ona všechněm postačí

4.Prorokům byla silou (3x)

Ona všechněm postačí

slide178

5. Budí v nás lásku ke všem (3x)

Ona všechněm postačí

6. Zkoušena byla ohněm (3x)

Ona všechněm postačí

slide179

7. Dala slast učedníkům (3x)

Ona všechněm postačí

8.Bude mne sílit v smrti (3x)

Ona všechněm postačí

slide180

9. Je to ta stará víra,

spolehlivá a jistá,

víra v Ježíše Krista,

ona všechněm postačí.

t

poj nyn je as

1.Pojď, nyní je čas Jej chválit.

Pojď, nyní je čas Mu srdce dát.

Pojď, tak jaký jsi Jej chválit.

Pojď, tak, jaký jsi před Pánem.

Pojď.

Pojď, nyní je čas

slide182

Jednou každý vyzná,

že Kristus Je Pán.

Jednou každý úctu mu vzdá.

K slávě Boha Otce život svůj dal, to z lásky, kvůli nám.

slide183

2.Pojď, nyní je čas Jej chválit.

Pojď, nyní je čas Mu srdce dát.

Pojď, tak jaký jsi Jej chválit.

Pojď, tak jaký jsi před Pánem.

Pojď.

slide184

Jednou každý vyzná,

že Kristus Je Pán.

Jednou každý úctu mu vzdá.

K slávě Boha Otce život svůj dal, to z lásky, kvůli nám.

slide185

3.Pojď, nyní je čas Jej chválit.

Pojď, nyní je čas Mu srdce dát.

Pojď, tak jaký jsi Jej chválit.

Pojď, tak jaký jsi před Pánem.

Pojď, pojď, pojď.

t

pane chv l m jm no tv

1.Pane, chválím jméno Tvé.

Tobě k slávě zpívám písně.

Život můj máš v ruce Své.

Zachránils’ mou duši z tísně.

Pane chválím jméno Tvé

slide187

On přišel z nebe na zem k nám a žít učil.

Pak byl na kříž vyvýšen,

tím hřích můj smyl.

Z kříže dán do hrobu tmy,

z mrtvých z hrobu vstal slavný.

Pane, chválím jméno Tvé.

slide188

2.Pane, chválím jméno Tvé.

Tobě k slávě zpívám písně.

Život můj máš v ruce Své,

Zachránils’ mou duši z tísně.

slide189

On přišel z nebe na zem k nám a žít učil.

Pak byl na kříž vyvýšen,

tím hřích můj smyl.

Z kříže dán do hrobu tmy,

z mrtvých z hrobu vstal slavný.

Pane, chválím jméno Tvé.

t

apo tolsk

1.Prosíme Tě, dej nám, Pane, sílu,

chceme začít podle slov Tvých žít,

věříme, že jednou budem v míru

u Tvého stolu společně víno pít.

Apoštolská

slide191

2.Dívej se na všechny naše zkoušky,

jak se utápíme v starostech,

bez Tebe by svět byl jenom pouští,

bez Tebe by život neměl

vůbec žádný cíl.

slide192

3.Děkujem za velikou Tvou lásku,

za ten úžasný kříž oběti,

za kříž, který přinesl nám spásu

chceme, Pane, jméno Tvoje

chválit na věky.

t

j tob nyn chv lu vzd m

1.Ja tobě nyní chválu vzdám.

Ty jsi můj Bůh, Ty jsi můj Pán.

Tys zemřel tam, kde měl jsem já,

já Tobě nyní chválu vzdám.

Já Tobě nyní chválu vzdám

slide194

Jenom Ty, jenom Ty,

jenom s láskou žít,

jenom Ty, jenom Ty,

jenom s láskou žít.

slide195

2.Ja tobě nyní díky vzdám,

Ty jsi můj Bůh, Ty jsi můj Pán.

Tys zemřel tam, kde měl jsem já,

já Tobě nyní díky vzdám.

slide196

Jenom Ty, jenom Ty,

jenom s láskou žít,

jenom Ty, jenom Ty,

jenom s láskou žít.

slide197

3.Ja tobě nyní chválu vzdám

Ty jsi můj Bůh, Ty jsi můj Pán.

Tys zemřel tam, kde měl jsem já,

já Tobě nyní chválu vzdám.

slide198

Jenom Ty, jenom Ty,

jenom s láskou žít,

jenom Ty, jenom Ty,

jenom s láskou žít.

t

ivot n

1.Život náš jak řeka plyne,

stínem skal i údolím.

Jednou v dáli v moři splyne,

každá rána přebolí.

Život náš

slide200

Slunce žár tak často pálí,

jindy přijde krutý mráz.

Řeky proud ten příval zkalí,

přelomí i její hráz.

slide201

Velký Bůh se k nám vždy sklání,

řídí sám náš žití běh.

Bouře žádná nezabrání,

přejít s Ním na druhý břeh.

slide202

2.Život náš, jak ptáče malé,

má svou dráhu, má svůj cíl.

Proto žít jen k Boží chvále

je náš úkol, je náš cíl.

A když příjde účtování,

příjde Pán pro dítky své,

v nebesích pak bez přestání

budem zpívat v lásce Tvé.

slide203

Velký Bůh se k nám vždy sklání,

řídí sám náš žití běh.

Bouře žádná nezabrání

přejít s Ním na druhý břeh. 2x

t

m j p n

Můj Pán všechny svolá

ráno, až se rozední.

Můj Pán všechny svolá

ráno v ten den poslední.

Můj Pán

slide205

1. Uslyším pak,

jak z hrobů temných

stoupá Mu vstříc

chvalozpěv věrných.

Můj Pán všechny svolá

ráno v ten den poslední.

slide206

Můj Pán všechny svolá

ráno, až se rozední.

Můj Pán všechny svolá

ráno v ten den poslední.

slide207

2. Uvidíš pak,

jak pláčou hříšní,

padají v prach kralové pyšní.

Můj Pán všechny svolá

ráno v ten den poslední.

slide208

Můj Pán všechny svolá

ráno, až se rozední.

Můj Pán všechny svolá

ráno v ten den poslední.

slide209

3. A poznáš, že až skončí boje,

zbavený pout jsou ruce tvoje.

Můj Pán všechny svolá

ráno v ten den poslední.

slide210

Můj Pán všechny svolá

ráno, až se rozední.

Můj Pán všechny svolá

ráno v ten den poslední. 2x

t

vzdejme p nu d ky

1. Vzdejme Pánu díky

za vše, co nám dáva.

Za vše, co nám bere

patří Pánu sláva.

Vzdejme Pánu díky

slide212

Vzdejme Pánu díky,

že se stará, aby

nepropadli smrti

jeho lidé slabí.

slide213

Své kroky rozezpívej,

rozezpívej, rozezpívej.

Láskou je rozezpívej,

rozezpívej, rozezpívej.

slide214

2. Vzdejme Pánu díky,

novou cestu klestí

v době, která zná jen

pomíjivé štěstí.

Vzdejme Pánu díky,

křížem přišel říci:

„Já jsem cesta pravá,

osvobozující.”

slide215

Své kroky rozezpívej,

rozezpívej, rozezpívej.

Láskou je rozezpívej,

rozezpívej, rozezpívej.

slide216

3. Vzdejme Pánu díky,

zdroji pravé spásy,

doutnající oheň

láska neuhasí.

Vzdejme Pánu díky

jako děti Boží,

že v člověku láska

lásku stále množí.

slide217

Své kroky rozezpívej,

rozezpívej, rozezpívej.

Láskou je rozezpívej,

rozezpívej, rozezpívej.

slide218

4. Vzdejme Pánu díky,

burcuje svým slovem,

starý svět už zemřel,

my žijeme v novém.

Vzdejme Pánu díky,

mění dávné řády,

Bůh už není v dálce,

Kristus žije tady.

slide219

Své kroky rozezpívej,

rozezpívej, rozezpívej.

Láskou je rozezpívej,

rozezpívej, rozezpívej. 2x

t

j cht l bych tam b t

1. V den, kdy skončí

naše dlouha cesta,

přijde pro nás Ježíš Král.

Otevřou se brány jeho města,

řekne nám: „Tak pojďte dál.”

Já chtěl bych tam být

slide221

Já chtěl bych tam být,

tam, kde je můj Pán.

Já chtěl bych tam být,

když bude korunován.

Já chtěl bych tam být,

když bude korunován.

slide222

2. Z celého vesmíru

se tam sejdou

nesčíslné zástupy.

Houfy svatých andělů

tam přijdou

přivítat vykoupené.

slide223

Já chtěl bych tam být,

tam, kde je můj Pán.

Já chtěl bych tam být,

když bude korunován.

Já chtěl bych tam být,

když bude korunován.

t

v rou m bl ke t st

1. Vírou máš blíž ke štěstí,

vírou se zázrak stal.

Nemocný, nešťastný

touží být zdráv,

s odvahou, s naději volá.

Vírou máš blíž ke štěstí

slide225

Ježíši, vím, bohatství máš

a slávu vesmírnou.

Svou láskou získal

jsi též mé srdce celé.

Slituj se sám, budeš-li chtít,

odejmi zlé nemoci mé.

Můj vymaž hřích,

jak bílý sníh srdce mi dej.

slide226

2.Vírou máš blíž ke štěstí,

vírou se zázrak stal.

Ježíšův laskavý

hlas poslouchám.

Důvěřuj, následuj, pochopíš.

slide227

Ježíši, vím, bohatství máš,

a slávu vesmírnou.

Svou láskou získal

jsi též mé srdce celé.

Slituj se sám, budeš-li chtít,

odejmi zlé nemoci mé.

/: Můj vymaž hřích,

jak bílý sníh srdce mi dej. /: 2x

t

n kdo se modl

1.Někdo se modlí, já to cítím,

Někdo se za mne modlí.

Modlitbou mne provází,na mém životě mu záleží.

Ó já věřím, ó já věřím,

někdo se za mne modlí.

Někdo se modlí

slide229

2. Andělé v nebi nade mnou bdí,

andělé v nebi, ti bdí.

Andělé mne provází,

Na mém životě jim záleží.

Ó já věřím, ó ja věřím,

andělé v nebi, ti bdí.

slide230

3.Někdo se modlí, já to cítím,

Někdo se za tě modlí.

Modlitbou tě provází,

na tvém životě mu záleží.

Ó já věřím, ó já věřím,

někdo se za tě modlí.

t

brzy p ijde den

1.Brzy příjde den,

kdy nás přivítá náš Pán, (3x)

haleluja, haleluja,

kdy nás přivítá náš Pán.

Brzy přijde den

slide232

2.Nebude tam pláč,

až nás přivítá náš Pán, (3x)

haleluja, haleluja,

až nás přivítá náš Pán.

3.Nebude tam hřích,

až nás přivítá náš Pán, (3x)

haleluja, haleluja,

až nás přivítá náš Pán.

slide233

4. Nebude tam strach,

až nás přivítá náš Pán, (3x)

haleluja, haleluja,

až nás přivítá náš Pán.

t

m j b h je m j t t

1.Můj Bůh je můj štít, je mou písní.

Já vím, On mi odpoví

a mocí Svého jména vysvobodí.

Můj Bůh je můj štít

slide235

Chci žít ve stínu křídel Tvých,

spěchám do stínu křídel Tvých,

smím žít ve stínu křídel Tvých.

slide236

Teď smím jít v pokoji dál,

vím, že jsi mi blízko, haleluja.

slide238

2. Můj Bůh je pramen vody živé,

já půjdu v jeho síle.

Zpívám chválu jeho jménu,

Bohu jedinému na výšinách.

slide239

Chci žít ve stínu křídel Tvých,

spěchám do stínu křídel Tvých,

smím žít ve stínu křídel Tvých.

slide240

Teď smím jít v pokoji dál,

vím, že jsi mi blízko, haleluja.

slide241

Můj Bůh je můj štít, je mou písní.

Já vím, On mi odpoví

a mocí Svého jména vysvobodí.

t

vz v m a slav m tv jm no

1.Vzývám a slavím Tvé jménopro Tvou velkou lásku,jež darovals’ nám. 2xTys slíbil, že se zas k nám vrátíš,přijď, Pane Ježíši, přijď pro církev svou. 2x

Vzývám a slavím Tvé jméno

slide243

2. Vzývám a slavím Tě písní,na křídlech těch tónuchci srdce Ti nést. 2xKdyž s Tebou, můj Ježíši, kráčím,pak dojdu až k cíli,vždyť Ty mne chceš vést. 2x

slide244

Vzývám a slavím Tvé jménopro Tvou velkou lásku,jež darovals’ nám. 2xTys slíbil, že se zas k nám vrátíš,přijď, Pane Ježíši, přijď pro církev svou. 2x

t

m j je spasitel

1. Můj Ježíš, Spasitel, nikdo není jako On. Všechny mé dny chválit Jej chci a obdivovat lásky dar.

Můj Ježíš, Spasitel

slide246

Má síla, útěcha, bezpečí, ochrana jsi, vše co má dech a vše co jsem, ať Tě stále uctívá.

slide247

Volejme Jej, ať zní celičká zem. Síla a majestát patří Králi.

Moře zařve a hory pohnou jen před Tvým mocným jménem.

slide248

Zpívejme mu, že Jím stvořeni jsme. Stále Jej milujme, ať stále v Něm jsme. Nevyrovná se nic zaslíbením Jeho.

slide249

2. Můj Ježíš, Spasitel, nikdo není jako On. Všechny mé dny chválit Jej chci a obdivovat lásky dar.Má síla, útěcha , bezpečí, ochrana jsi, vše co má dech a vše co jsem, ať Tě stále uctívá.

slide250

Volejme Jej, ať zní celičká zem. Síla a majestát patří Králi.

Moře zařve a hory pohnou jen před Tvým mocným jménem.

slide251

Zpívejme mu, že Jím stvořeni jsme. Stále Jej milujme, ať stále v Něm jsme. Nevyrovná se nic zaslíbením Jeho.:/ Nevyrovná se nic zaslíbením

Jeho. /:2x

t

j ek m st le

1. Já čekám stále na zázrak v nitru mém.Poznal jsem krále, já vím.Síla však náhle v proměnění mé,pro život v lásce schází víc.

Já čekám stále

slide253

Jak zvládnout mám život můj se ptávám.

Kde sílu vzít znovu vstát a jít zas dál?Chci Bohu říct: jsem jen Tvůj, však váhám,chci sílu mít znovu vstát a jít Mu blíž.

slide254

2. Slabý se cítím,když můj život jde dál,klopýtám v tísni, jsem sám.Před Bohem skládámdůvěru i žal,v jediném Pánu světlo mám.

slide255

Jak zvládnout mám život můj se ptávám,

Kde sílu vzít znovu vstát a jít zas dál?Chci Bohu říct: jsem jen Tvůj, však váhám,chci sílu mít znovu vstát a jít Mu blíž. 2x

t

chval p na

1. Když jsi sám a zkroušený,když jsi zklamán v přátelství,nebo láskou zkoušenýa s hlavou v oblacích.

Chval Pána

slide257

Chval Pána na výšinách,zpívej do všech světa stran:„Ježíš je zachráncem všech,nebe, země i nás.“

slide258

2. Boží Syn je Králů Král,na kříži se slávy vzdal,z hrobu vítězný pak vstal,

naši lásku by si přál.

slide259

Chval Pána na výšinách,zpívej do všech světa stran:„Ježíš je zachráncem všech,nebe, země i nás.“

slide260

(mezisloka)

Byli jsme daleko, tma byla v nás,byli jsme sami a vládl tu mráz,

žili jsme v marnosti bez lásky Tvé,

spasit přišel jsi děti své.

slide261

Chval Pána na výšinách,zpívej do všech světa stran:„Ježíš je zachráncem všech,nebe, země i nás.“

slide262

3. Když mě síly opouští,Boží láska odpouští,když se úděl těžký zdá,

milost Pána křídla dá.

slide263

Chval Pána na výšinách,zpívej do všech světa stran:„Ježíš je zachráncem všech,nebe, země i nás.“ 2x

t

otev i o i m

1. Zastřené mám oči páskou,nevidím, kolem je zář.Co je s mou vírou? Co je s mou vírou?

Otevři oči mé

slide266

Ať lítám dál, až k výšinám,

na výsluní Tvé jsem slávy.Síla Tvá ať je i má, je mé přání, přání, přání.Teď lítám dál, až k výšinám,na výsluní Tvé jsem slávy.Ty jsi, Bože, síla má,

Já Tě chválím, chválím, chválím.

slide267

Otevřels’ mé oči láskou,už vidím nádhernou tvář.Vidím Tě vírou! Vidím Tě vírou! Otevřels’ mé srdce láskou,zbořil jsi hráz kamennou,

už Tě zas vnímám, znovu uctívám.

slide268

Teď lítám dál, až k výšinám,

Na výsluní Tvé jsem slávy.Síla Tvá ať je i má, je mé přání, přání, přání.Teď lítám dál, až k výšinám,na výsluní Tvé jsem slávy.Ty jsi, Bože, síla má,

Já Tě chválím, chválím, chválím.

slide269

Teď lítám dál, až k výšinám,na výsluní Tvé jsem slávy.Ty jsi, Bože, síla má,

Já Tě chválím, chválím, chválím.

slide270

Chválím, chválím, chválím,chválím, chválím, chválím,

chválím, chválím, chválím,

Vždycky Tě chválím. 4x

t

v eho vzd m se

Vzdám se všeho pro Ježíše.

Vezmi, Pane srdce mé.

Táhni k sobě výš a výše,

ať je plné lásky Tvé.

Všeho vzdám se

slide272

Vše Ti v oběť dám,

vše Ti v oběť dám.

Všechno Tobě, Spasiteli,

Všechno Tobě dám. 2x

slide273

Všechno Tobě dám,

všechno Tobě dám.

t

cht l bych bl t m t

Chtěl bych blíž Tě mít,

o kousku nebe snít.

Nedovol mi podruhé

žít bez Tebe, jen to ne.

Chtěl bych blíž Tě mít

slide275

Ty jsi touha má,

k Tobě utíkám.

U Tebe pláč a dojetí,

ve hřejivém Tvém objetí

je chvíle příjemná,

když Tě blíže mám.

slide276

Jsi Pán a Bůh,

Tvou sílu já si žádám.

Chci blíž Tě mít,

Tobě chci vzdávat dík.

slide277

Chtěl bych blíž Tě mít,

o kousku nebe snít.

Nedovol mi podruhé

žít bez Tebe, jen to ne.

slide278

Ty jsi touha má,

k Tobě utíkám.

U Tebe pláč a dojetí,

ve hřejivém Tvém objetí

je chvíle příjemná,

když Tě blíže mám.

slide279

Jsi Pán a Bůh,

Tvou sílu já si žádám.

Chci blíž Tě mít,

Tobě chci vzdávat dík. 2x

Tobě chci vzdávat dík,

Tobě chci vzdávat dík.

t

immanuel

Svatý, svatý, všemohoucí Král,

Světů Vládce, Pán.

Haleluja, přišel mezi nás.

My Tě vítáme!

Immanuel

slide281

Immanuel, Ježíš sám,

Je stále blízko nás.

Je Pastýř můj,

ovečkou Jeho jsem.

Immanuel.

slide282

Jasné hvězdy,

Krása vesmírná.

Každou jménem znáš.

Plný lásky,

Stále rád nás máš.

Chceme žít s Tebou!

slide283

Immanuel, Ježíš sám,

Je stále blízko nás.

Jsi Pastýř můj,

ovečkou Tvou jsem.

Immanuel.

slide284

Immanuel, Ježíš sám,

Je stále blízko nás.

Je Pastýř můj,

ovečkou Jeho jsem.

Immanuel.

slide286

Svatý, svatý, všemohoucí,

Ty jsi Bůh s námi.

Kdo je jako Ty? 3x

Svatý, svatý, všemohoucí,

Ty jsi Bůh s námi.

t

s and ly zp vej

Nejprostší místo, co může být,

Jesličky a malá stáj.

Nebeští andělé přichází,

Právě se narodil Král.

Chválím, Jeho chválím.

S anděly zpívej

slide288

S anděly zpívej,

S anděly zpívej,

S anděly zpívej, že Král,

S anděly zpívej, život dal.

slide289

Každému dům v nebi přichystal,

Spolu ať můžeme být.

Kvůli nám na kříži umíral,

Z lásky tou cestou chtěl jít.

Chválím, Jej chválím,

Slavím, Jej chválím.

slide290

S anděly zpívej,

S anděly zpívej,

S anděly zpívej, že Král,

S anděly zpívej, život dal.

slide291

S anděly zpívej,

S anděly zpívej,

S anděly zpívej, že Král,

S anděly zpívej, život z lásky dal.

slide293

Ježíš, Ježíš, Ježíš, Ježíš,

Ježíš, Ježíš, Ježíš, Ježíš,

Ježíš, Ježíš, Ježíš, Ježíš,

Ježíš.

t

stoj m tu a chv l m

Ráj na zemi, to je má velká touha.

Z něj sestoupil na zem Král.

Světlo světa vkročilo do temna.

Naděje tak svítí dál.

Stojím tu a chválím

slide295

Stojím tu a chválím,

s pokorou se skláním,

před všemi vyznávám: Jsi můj Bůh,

Jen Ty jsi plný lásky,

Ty vyhladíš vrásky.

Ty jsi prostě úžasný, to vím.

slide296

Králi všech dnů,

teď na kříž vyvýšen jsi,

pýchou trnů, korunou.

Vše opustil, osud můj pak vzal jsi,

z lásky i hřích, vinu mou.

slide297

Stojím tu a chválím,

s pokorou se skláním,

před všemi vyznávám: Jsi můj Bůh,

Jen Ty jsi plný lásky,

Ty vyhladíš vrásky.

Ty jsi prostě úžasný, to vím. 2x

slide298

Já necítil tu bolest tvou,

cosprožíval na kolenou. 3x

slide299

Stojím tu a chválím,

s pokorou se skláním,

před všemi vyznávám: Jsi můj Bůh,

Jen Ty jsi plný lásky,

Ty vyhladíš vrásky.

Ty jsi prostě úžasný, to vím. 4x

t

slide301

Informace

 • Příští setkání bude 18. 2. 2006opět zde v sobotu večer v 18.oo hod.
 • Více informaci o Worship večerechnajdete na http://worship.casd.cz

t

slide302

Peněžní sbírka

Děkujeme Vám za Vaší finanční podporu a pomoc, jež bude použita

k pokrytí nákladů na tuto bohoslužbu.

t

ad