apsolutisti ke monarhije n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Apsolutističke monarhije PowerPoint Presentation
Download Presentation
Apsolutističke monarhije

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Apsolutističke monarhije - PowerPoint PPT Presentation

hamilton-haley
212 Views
Download Presentation

Apsolutističke monarhije

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Apsolutističke monarhije Francuska

 2. Definicija • Apsolutistička monarhija je oblik vladavine u kojem vladar ima svu vlast • Nastao je u 17.veku u Francuskoj, najznačajniji vladar apsolutista bio je Luj XIV • Kralj je iznad zakona, on nikome ne odgovara za svoje postupke, pošto se verovalo da njegova vlast potiče od Boga • Glavni oslonac vladaru činila je vojska, veliki broj činovnika i dvorsko plemstvo, koje je kralj privlačio na svoju stranu brojnim privilegijama

 3. Verski ratovi • U drugoj polovini 16.veka Francuska je bila zahvaćena verskim ratovima izmedju katolika i hugenota • U unutrašnje sukobe mešale su se i strane sile: Španija je podržavala katolike a Engleska hugenote • Dugogodišnji verski sukobi završeni su dolaskom na vlast Anrija IV Navarskog, osnivača dinastije Burbona, koji je bio hugenot, ali je vremenom prešao u katoličanstvo • On je 1598.god. izdao Nantski edikt, kojim su hugenoti dobili slobodu veroispovesti svuda osim u Parizu

 4. Luj XIII • Nasledio ga je Luj XIII, koji je Francuskom vladao u prvoj polovini 17.veka • 1614.god. raspuštena je Skupština državnih staleža, zbog sukoba plemstva i gradjanstva, i nije sazivana narednih 175 godina • Najistaknutija ličnost ovog razdoblja bio je kardinal Rišelje, koji je bio kraljev prvi ministar • Njegov cilj bio je snaženje apsolutističke monarhije, zbog čega je suzbijao moć krupnog plemstva i prava provincija • Rišelje je vodio Francusku u Tridesetogodišnjem ratu, podržavao je nemačke protestante, kako bi sprečio jačanje Habsburgovaca, glavnih protivnika Francuske • Osnovao je Francusku akademiju nauka

 5. Luj XIII • Sin Anrija IV i Marije Mediči • Kralj od 1610-1643

 6. Kardinal Rišelje (1585-1642)

 7. Luj XIV • Luja XIII nasledio je Luj XIV, koji je vladao u drugoj polovini 17. i početkom 18.veka • On je bio maloletan, pa je vodeća uloga pripala njegovom prvom ministru Žilu Mazarenu • Početak njegove vladavine obeležili su nemiri i pobune • Najznačajnija je bila pobuna krupnog plemstva protiv kraljevog apsolutizma, poznata pod nazivom “fronda” (u prevodu praćka)

 8. Kada je 1661.god. umro Mazaren, Luj XIV je izjavio da će ubuduće “sam sebi biti prvi ministar • U vreme njegove vladavine apsolutizam dostiže vrhunac • Nazivan je “kralj Sunce” a pripisuje mu se i izreka “Država to sam ja” • Sagradio je čuveni dvorac Versaj, u koji je preneo kraljevsku rezidenciju (pre toga kraljevska rezidencija nalazila se u Luvru

 9. Luj XIV • Sin Luja XIII i Ane Austrijske • Kralj Francuske od 1643-1715

 10. Versaj

 11. Sala ogledala u Versaju

 12. Francuska je za vreme Luja XIV bila najmoćnija država u Evropi • Stvorio je najveću vojsku, sa kojom je vodio brojne ratove • Posle gašenja dinastije španskih Habsburga, na vlast je doveo svog unuka Filipa V • To je izazvalo Rat za špansko nasledje (1701-1713), protiv “Velike koalicije (Engleska, Holandija, Austrija, Pruska), koji je završen mirom u Utrehtu • Ovim mirom osiguran je presto Filipu V, ali je Engleskoj morao da preda deo američkih poseda, dok je Austrija dobila Špansku Nizozemsku (Belgiju) i posede u Italiji, Englezima je pripao Gibraltar

 13. U vreme Luja XIV državna blagajna bila je prazna, kao posledica brojnih ratova, ali i raskošnog života na dvoru • Ministar finansija Luja XIV bio je Žan Batist Kolber, koji se smatra tvorcem merkantilizma, kao ekonomske teorije • Kolber je stimulisao razvoj domaće industrije, razvoj industrije je značio povećanje moći i bogatstva • Kolber je povećao carine, kako bi francusku industriju zaštitio od razvijenijih industrija Engleske i Holandije

 14. Luj XIV je mnogo trošio na raskoš, bio je veliki pokrovitelj umetnosti • U vreme njegove vladavine stvarali su čuveni francuski književnici: Molijer (čuveni komediograf) i Lafonten (pisac basni) kao i Žan Batist Lili (tvorac francuske opere)

 15. Luj XV • Ambicioznu spoljnu politiku Luja XIV nastavio je i Luj XV • Vodio je više ratova, koji Francuskoj nisu doneli uspeha • Najznačajniji rat iz vremena njegove vladavine je Sedmogodišnji rat (1756-1763)

 16. Vodile su ga Francuska i Austrija protiv Pruske i Engleske • Tradicionalni protivnik Francuske, Austrija, ovaj put je bila njen saveznik • Ovo je bio prvi rat svetskih razmera, ratne operacije vodjene su u Evropi, Severnoj Americi i Indiji • Rat je završen teškim porazom Francuske, koja je izgubila Kanadu i Luizijanu, u severnoj Americi i uticaj u Indiji, sve u korist Engleske • Luj XV kupio je ostrvu Korziku

 17. Na dvoru se živelo raskošno, vreme njegove vladavine predstavlja početak kraja francuskog apsolutizma i feudalnog poretka

 18. Luj XV • Bio je praunuk Luja XIV • Kralj Francuske od 1715-1774