slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Moje malé sv?télko Já chci sloužit Toužím Mocný je nᚠB?h Ty jsi Pán a B?h Krásná vlast

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 161

Moje malé sv?télko Já chci sloužit Toužím Mocný je nᚠB?h Ty jsi Pán a B?h Krásná vlast - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Worship Stačí se nadechnout To je Tvůj dům Blízko nás Chci mít, tě Bože můj Ve svých rukou tě má Když hudba umlkne Tebe chválím Děkuji Svatý Bůh Víra Vše Ti dám Pán Ježíš O Tvé lásce chci zpívat stále Úžasný a laskavý Bůh. Moje malé světélko Já chci sloužit Toužím

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Moje malé sv?télko Já chci sloužit Toužím Mocný je nᚠB?h Ty jsi Pán a B?h Krásná vlast' - althea-kelly


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Worship

 • Stačí se nadechnout
 • To je Tvůj dům
 • Blízko nás
 • Chci mít, tě Bože můj
 • Ve svých rukou tě má
 • Když hudba umlkne
 • Tebe chválím
 • Děkuji
 • Svatý Bůh
 • Víra
 • Vše Ti dám
 • Pán Ježíš
 • O Tvé lásce chci zpívat stále
 • Úžasný a laskavý Bůh
 • Moje malé světélko
 • Já chci sloužit
 • Toužím
 • Mocný je náš Bůh
 • Ty jsi Pán a Bůh
 • Krásná vlast
 • Jak úžasná
 • Velkolepý
 • Tobě patří chvála

Oznámení

slide2

Moje malé světélko

1. Moje malé světélko,

chci, aby svítilo……..2x

Svítilo, svítilo, svítilo.

2. Při práci i ve škole,

chci, aby svítilo……2x

Svítilo, svítilo, svítilo.

slide3

3. Všude tam,kde smutno je,

chci, aby svítilo……2x

4. Na Míráku v Ostravě,

chci, aby svítilo……..2x

Svítilo, svítilo, svítilo.

«

j chci slou it bohu slou it nechci zde b t zbyte n svoji s lu p idat k d lu s bohem z stat state n

Já chci sloužit

Já chci sloužit, Bohu sloužit, nechci zde být zbytečný. Svoji sílu přidat k dílu, s Bohem zůstat statečný.

slide5

Ref.:

Proto ale musím kázat, včas i nevčas kázat, zvěst Páně nésti všem bližním svým, o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím.

2 j chci slou it bohu slou it v echno v ob jemu d m v it boji nepokoji v jeho pomoc v dy douf m
2. Já chci sloužit, Bohu sloužit, všechno v oběť Jemu dám.

V žití boji, nepokoji, v Jeho pomoc vždy doufám.

slide7

Ref.: Proto ale musím kázat, včas i nevčas kázat, zvěst Páně nésti všem bližním svým, o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím.

3 poj te slou it bohu slou it on zve v echny v n ru svou jist vol tebe vol spasit chce i du i tvou
3. Pojďte sloužit, Bohu sloužit, On zve všechny v náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.
slide9

Ref.:

Proto ale musím kázat, včas i nevčas kázat, zvěst Páně nésti všem bližním svým, o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím.

slide10

Toužím

 • /: Toužím, po Tobě toužím,
 • toužím Tě poznávat,
 • Tvou láskou, věčnou láskou nechat se objímat. :/
slide11

Ref:

/: Bože, má spáso, veď mě dál

v nádvořích Tvých chci žít i já. :/

slide12

2. /: Hledám, Tebe hledám,

křídla Tvá jsou skrýší mou.

Chválím, Tebe chválím,

objímáš mě mocí svou. :/

slide13

Ref:

/: Bože, má spáso, veď mě dál

v nádvořích Tvých chci žít i já. :/

«

slide14

Mocný je náš Bůh

Mocný je náš Bůh.

Mocný je náš Král.

Mocný je náš Pán.

Všemohoucí vládce.

slide15

Dobrý je náš Bůh.

Dobrý je náš Král.

Dobrý je náš Pán.

Všemohoucí vládce.

slide16

Vznešené jméno má nad

všechna jména ostatnía ve

své síle, učinil celé stvoření.

slide17

Mocný je náš Bůh.

Mocný je náš Král.

Mocný je náš Pán.

Všemohoucí vládce.

slide18

Dobrý je náš Bůh.

Dobrý je náš Král.

Dobrý je náš Pán.

Všemohoucí vládce.

slide19

Vznešené jméno má nad

všechna jména ostatnía ve

své síle, učinil celé stvoření.

slide20

Mocný je náš Bůh.

Mocný je náš Král.

Mocný je náš Pán.

Všemohoucí vládce.

slide21

Dobrý je náš Bůh.

Dobrý je náš Král.

Dobrý je náš Pán.

Všemohoucí vládce.

«

slide22

Ty jsi Pán a Bůh

Ty jsi Pán a Bůh,

k Tobě přichází můj duch.

Změň, prosím, srdce mé,

máš tu moc, jsi Král.

slide23

Můj drahý táto, já Tvou

milost poznávám a vím,

Tvá láska postačí, aby

změnila nás.

slide24

Můj Pane, drž mě pevně

láskou svou. Můj Pane,

sílu mi dáváš.

a j ek m e jako orel vzl tnu v jen v moci l sky tv jak orel vzl tnu v duchem tv m d m se v st
A já čekám, že jako orel vzlétnu výš, jen v mocilásky Tvé, jak orel vzlétnu výš, Duchem Tvým dám se vést.
ot e m j chci b t t m kdo tebe zn a m t tv l sky pln st l pro druh tu b t
Otče můj, chci být tím, kdoTebe zná a mít Tvé láskyplný stůl, pro druhé tu být.
chci konat v li tvou tak t na ka d den s v rou e ty m prom n to je nad je m
Chci konat vůli Tvou, tak žít na každý den s vírou, že Ty mě proměníš, to je naděje má.
slide28

Můj Pane, drž mě pevně

láskou svou. Můj Pane,

sílu mi dáváš.

a j ek m e jako orel vzl tnu v jen v moci l sky tv jak orel vzl tnu v duchem tv m d m se v st1
A já čekám, že jako orel vzlétnu výš, jen v mocilásky Tvé, jak orel vzlétnu výš, Duchem Tvým dám se vést.
slide30

Krásnou vlast

 • Krásnou vlast připravil pro
 • svůj lid milý náš Spasitel
 • v nebesích.
 • Budeme radostně, věčně žít
 • v Kristových nebeských
 • příbytcích.
slide31

Ref:

/: Krásnou vlast, na nebi

připravil věrným svým Spasitel. :/

slide32

2. Pane náš otevři také nám

bránu tu nebeskou z milosti. Doveď nás k nadhvězdným končinám

a ve svém domově uhosti.

Ref.

slide33

Ref:

/: Krásnou vlast, na nebi

připravil věrným svým Spasitel. :/

slide34

3. Spásy zvěst zaznívá ze všech stran: Příbytky chystá Pán dítkám svým,

pro svou krev předrahou dá je nám, potom žít budeme věčně s Ním.

Ref.

slide35

Ref:

/: Krásnou vlast, na nebi

připravil věrným svým Spasitel. :/

slide36

Jak úžasná

Jak úžasná musí ta láska být,

co přišla k nám

o vše se rozdělit,

dát novou vláhu poušti spálené,

přiblížit nám nebe tak vzdálené.

slide37

Svou slávy říš opustils kvůli nám,

Nemusels’ jít a přece šel jsi sám,

tvář přátelskou jsi nikde neviděl,

když proklínán jsi k popravišti šel.

slide38

Tam místo nás, život jsi položil

Vrátil ses zas, abys ho rozmnožil,

Vím, abych já moh’ věčný život žít,

musel můj Pán tou cestou kříže jít.

«

slide39

Velkolepý

Chvalte Jej nebesa

vesmír celý.

Chvalte Jej i andělé

na nebi.

Celá zem ať Jej chválí.

slide40

Chvalte Jej hvězdy

i sluneční zář.

Chvalte Jej nebesa,

hory i háj.

Celá zem ať Jej chválí.

slide41

Velký v moci,

velký v slávě.

Velkolepý je Král

náš nebes.

slide42

Velký v lásce,

velký v divech.

Velkolepý je Král

Nad celou zemí.

slide43

Chvalte Jej nebesa

vesmír celý.

Chvalte Jej i andělé

na nebi.

Celá zem ať Jej chválí.

slide44

Chvalte Jej hvězdy

i sluneční zář.

Chvalte Jej nebesa,

hory i háj.

Celá zem ať Jej chválí.

slide45

Velký v moci,

velký v slávě.

Velkolepý je Král

náš nebes.

slide46

Velký v lásce,

velký v divech.

Velkolepý je Král

Nad celou zemí.

«

slide47

Tobě patří chvála

/: Tobě patří chvála, čest a sláva,

my zvedáme svoje dlaně,

my voláme: Ty jsi Pán! :/

slide48

Ref:

/: Vždyť Ty jsi Pán, ty jediný,

Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní. :/

slide49

/: Tobě patří chvála, čest a sláva,

my zvedáme svoje dlaně,

my voláme: Ty jsi Pán! :/

slide50

Ref:

/: Vždyť Ty jsi Pán, ty jediný,

Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní. :/

slide51

Neboť Tvé je království,

moc i sláva na věky, v Tvém jménu je síla, Ty jsi alfa, omega. /: Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj. :/

«

slide52

Stačí se nadechnout

Stačí se nadechnout,

jenom se rozhlédnout.

Cítím jsi blízko, Pán můj svatý.

slide53

Ty můj jsi denní chléb,

Ty strážce mých jsi cest.

Slyším jsi blízko.

Pán můj svatý.

slide54

Ref:

A já po Tobě toužím…

a já bez Tebe bloudím.

slide55

Stačí se nadechnout,

jenom se rozhlédnout.

Cítím jsi blízko, Pán můj svatý.

slide56

Ty můj jsi denní chléb,

Ty strážce mých jsi cest.

Slyším jsi blízko.

Pán můj svatý.

slide57

Ref:

A já po Tobě toužím…

a já bez Tebe bloudím.

slide58

Ref:

A já po Tobě toužím…

a já bez Tebe bloudím.

slide59

To je Tvůj dům

Přicházíme dnes Ti chválu vzdát. Duchu Svatý přijď a naplň nás. Buď vůle Tvá.

Odkládáme stranou touhy své, očisť naše srdce nečisté, buď vůle Tvá.

slide60

To je Tvůj dům Tvůj chrám,

my tě vítáme, Pane vítáme,

To je Tvůj dům Tvůj chrám,

my vítáme tě dnes.

slide61

Celý život chceme tobě dát,

srdce jako živou oběť vzdát,

buď vůle tvá.

Buď oslaven v tom, co děláme,

buď oslaven v tom, co říkáme,

buď vůle tvá.

slide62

To je Tvůj dům Tvůj chrám,

my tě vítáme, Pane vítáme,

To je Tvůj dům Tvůj chrám,

my vítáme tě dnes.

slide63

Táhni nás, táhni nás, k sobě výš.

Toužíme, toužíme, být tobě blíž.

slide64

/: To je Tvůj dům Tvůj chrám,

my tě vítáme, Pane vítáme,

To je Tvůj dům Tvůj chrám,

my vítáme tě dnes. :/

slide65

Blízko nás

Blízko nás, blízko nás,

blízko nás, Bůh je náš,

je blízko nás.

Blízko nás, blízko nás,

blízko nás, On v každý čas

je blízko nás.

slide66

Má mne rád, má mne rád,

má mne rád, lásku svou

mi dává znát.

Má mne rád, má mne rád,

má mne rád, On lásku svou

mi dává znát.

slide67

Víru dej, víru dej, víru dej,

v Duchu svém, v lásce své

nám víru dej.

Vůle tvá, vůle tvá, promlouvej

a víru svou nám v srdce vlej.

slide68

Chci mít, Tě Bože můj

Když sám jsem,

jen se soužím,

jít vždy s tebou toužím,

dej své mi požehnání,

jdu za Tebou.

slide69

/:Když sám jsem,

jen se soužím,

jít vždy s tebou toužím,

dej své mi požehnání,

jdu za Tebou.:/

slide70

Ve svých rukou Tě má

Svůj zrak vzhůru zvedáš?

Jen pláč je úděl tvůj.

Lásku stále hledáš?

Jako zoufalý jsi hráč?

slide71

Slzy tvé však stírá Ježíš,

chce se Přítelem ti stát.

Život svůj když Pánu svěříš,

chce sílu svou ti dát.

slide72

Ref:

…Ve svých rukou tě má,

ve svých rukou tě má.

Dej mu starosti své,

On tě do nebe zve!

Ve svých rukou tě má.

slide73

Přítel tvůj tě zradí?

Někdy i já to znám.

Víc a víc ti vadí,

že jsi stále pouze sám?

slide74

Pozvi Krista Pána svého,

řekni „Já to ustojím!“

V rukou Jeho můj je život,

On má mě rád, já vím.

slide75

Ref:

…Ve svých rukou tě má,

ve svých rukou tě má.

Dej mu starosti své,

On tě do nebe zve!

Ve svých rukou tě má.

slide76

Svůj zrak vzhůru zvedáš?

Jen pláč je úděl tvůj.

Lásku stále hledáš?

Jako zoufalý jsi hráč?

slide77

Slzy tvé však stírá Ježíš,

chce se Přítelem ti stát.

Život svůj když Pánu svěříš,

chce sílu svou ti dát.

slide78

Ref:

/:…Ve svých rukou tě má,

ve svých rukou tě má.

Dej mu starosti své,

On tě do nebe zve!

Ve svých rukou tě má. :/

slide79

Když hudba umlkne

K tobě přicházím,

když hudba umlkne,

ztichne píseň má,

slova poztrácím,

vše kolem zanikne,

jsem jen Ty a já.

slide80

Co mohu, Bože ti dát?

Vždyť všechno je Tvé!

Vesmíru Král jsi a Pán!

Chtěl bych Tě víc, Pane,

znát z celého srdce, buď,

Bože, oslavován!

slide81

Ref:

Z celého srdce

Ti chválu vzdávám,

více neumím,

a nesplatím svůj dluh.

Pokorně milost Tvou

očekávám,

Ty jsi Láska sám

a jméno Tvé je Bůh.

slide82

K tobě přicházím

a ticho ovládlo zemi,

vesmír sám.

V slzách nevidím,

všechno se propadlo,

jen se omlouvám..

slide83

Tolik bych jiný chtěl být

a všechno ti dát,

srdce své převrácené!

Jak Tvoje dítě vždy žít,

čest chválu vzdávat,

děkovat milosti Tvé.

slide84

Ref:

Z celého srdce

Ti chválu vzdávám,

více neumím,

a nesplatím svůj dluh.

Pokorně milost Tvou

očekávám,

Ty jsi Láska sám

a jméno Tvé je Bůh.

slide85

Ref:

Z celého srdce

Ti chválu vzdávám,

více neumím,

a nesplatím svůj dluh.

Pokorně milost Tvou

očekávám,

Ty jsi Láska sám

a jméno Tvé je Bůh.

slide86

Tebe chválím

Ref:

/:Tebe chválím, chválím,

nikdo není mi blíž.

Tebe chválím, chválím,

má vděčnost stoupá výš.:/

slide87

Do Tvojí náruče mířím,

navždy chci v ní se skrýt.

Vím, že mne přijmeš,

teď mít nechci víc,

mohu tam stále být.

slide88

Zamilováván jsem stále,

vše čím chci být je Tvé.

Den ze dne více já chválit

Tě smím.

Nezklameš nás, to vím.

slide89

Ref:

/:Tebe chválím, chválím,

nikdo není mi blíž.

Tebe chválím, chválím,

má vděčnost stoupá výš.:/

slide90

Ref:

/:Tebe chválím, chválím,

nikdo není mi blíž.

Tebe chválím, chválím,

má vděčnost stoupá výš.:/

slide91

Děkuji

Stojím tu dnes před tebou

a v srdci touhu Ti

jen jedno říct: Děkuji, děkuji.

slide92

Za vše, co jsi udělal,

žes odňal tmu,

světlo své jsi mi dal:

Děkuji, děkuji.

slide93

Ref:

S písní chválící,

plný vděčnosti,

očekávání, Tobě žehnat chci,

Děkuji, Pane já ti děkuji,

Děkuji, Pane já ti děkuji,

děkuji.

slide95

Stojím tu dnes před tebou

a v srdci touhu Ti

jen jedno říct: Děkuji, děkuji.

slide96

Za vše, co jsi udělal,

žes odňal tmu,

světlo své jsi mi dal:

Děkuji, děkuji.

slide97

Ref:

/: S písní chválící,

plný vděčnosti,

očekávání, Tobě žehnat chci,

Děkuji, Pane já ti děkuji,

Děkuji, Pane já ti děkuji,

děkuji. :/

slide99

Ref:

/: S písní chválící,

plný vděčnosti,

očekávání, Tobě žehnat chci,

Děkuji, Pane já ti děkuji,

Děkuji, Pane já ti děkuji,

děkuji. :/

slide100

Svatý Bůh

Kluci

Holky

Ty jsi svatý, - Ty jsi svatý,

mocný, stálý -mocný stálý

hoden slávy - hoden slávy

slávy hoden - slávy hoden.

slide101

Kluci

Holky

S Tebou kráčím, - S Tebou ...,

Tebe chválím -Tebe chválím

láskou dýchám - láskou ...

každý můj den - každý můj ....

slide102

Já chci zpívat

a chválit

Tvé jméno

vyvýšit.

Já chci lásku

Ti dávat

na kolenou

dík vzdávat.

Ty jsi svatý Bůh

Ty jsi nádherný

Ty jsi splatil dluh

Já jsem svobodný

Ty jsi Spasitel

Ty jsi míru Král

Ty jsi léčitel

Vracíš, co hřích

vzal

slide103

Ty jsi přítel můj

Pomoc nabízíš

Dám ti život svůj

S láskou přicházíš

Já tě miluji navěky

V milosti Tvé

Půjdu přes hory, přes řeky

Blíž lásce Tvé

Budu chválit

a zpívat

svoji lásku

Ti dávat.

O svém Králi

všem říkat

zlého hříchu

se zříkat.

slide104

Společně:

Nyní kráčím vstříc každý den chci dát Ti víc.

slide105

Kluci

Holky

Ty jsi svatý, - Ty jsi svatý,

mocný, stálý -mocný stálý

hoden slávy - hoden slávy

slávy hoden - slávy hoden.

slide106

Kluci

Holky

S Tebou kráčím, - S Tebou ...,

Tebe chválím -Tebe chválím

láskou dýchám - láskou ...

každý můj den - každý můj ....

slide107

Já chci zpívat

a chválit

Tvé jméno

vyvýšit.

Já chci lásku

Ti dávat

na kolenou

dík vzdávat.

Ty jsi svatý Bůh

Ty jsi nádherný

Ty jsi splatil dluh

Já jsem svobodný

Ty jsi Spasitel

Ty jsi míru Král

Ty jsi léčitel

Vracíš, co hřích

vzal

slide108

Ty jsi přítel můj

Pomoc nabízíš

Dám ti život svůj

S láskou přicházíš

Já tě miluji navěky

V milosti Tvé

Půjdu přes hory, přes řeky

Blíž lásce Tvé

Budu chválit

a zpívat

svoji lásku

Ti dávat.

O svém Králi

všem říkat

zlého hříchu

se zříkat.

slide109

Společně:

Nyní kráčím vstříc každý den chci dát Ti víc.

slide110

Já chci zpívat

a chválit

Tvé jméno

vyvýšit.

Já chci lásku

Ti dávat

na kolenou

dík vzdávat.

Ty jsi svatý Bůh

Ty jsi nádherný

Ty jsi splatil dluh

Já jsem svobodný

Ty jsi Spasitel

Ty jsi míru Král

Ty jsi léčitel

Vracíš, co hřích

vzal

slide111

Ty jsi přítel můj

Pomoc nabízíš

Dám ti život svůj

S láskou přicházíš

Já tě miluji navěky

V milosti Tvé

Půjdu přes hory, přes řeky

Blíž lásce Tvé

Budu chválit

a zpívat

svoji lásku

Ti dávat.

O svém Králi

všem říkat

zlého hříchu

se zříkat.

slide112

Společně:

Nyní kráčím vstříc každý den chci dát Ti víc.

slide113

Víra

Dobíhám do cíle,

dávám ti vše co, mám,

dávám ti život svůj,

pro tebe chci žít.

slide114

Nic už neoddělí z toho,

co pro mne máš,

pozvednu hlavu výš,

život ti dám.

Je největší, větší než svět náš,

je největší Králů král.

slide115

Ref:

Věř, přes hory přenášej,

všechno můžeš v Kristu dát.

Já vím.

Věř, mlčky stůj poslouchej,

vše, co můžeš v Kristu znát

Ti sílu dá…

slide116

Dobíhám do cíle,

dávám ti vše co, mám,

dávám ti život svůj,

pro tebe chci žít.

slide117

Nic už neoddělí z toho,

co pro mne máš,

pozvednu hlavu výš,

život ti dám.

Je největší, větší než svět náš,

je největší Králů král.

slide118

Ref:

/:Věř, přes hory přenášej,

všechno můžeš v Kristu dát.

Já vím.

Věř, mlčky stůj poslouchej,

vše, co můžeš v Kristu znát

Ti sílu dá… :/

slide119

Ref:

/:Věř, přes hory přenášej,

všechno můžeš v Kristu dát.

Já vím.

Věř, mlčky stůj poslouchej,

vše, co můžeš v Kristu znát

Ti sílu dá… :/

slide120

Vše Ti dám

Ref:

Vše ti dám, vše ti dám.

Všechno Ti z lásky dám.

Vše ti dám, vše ti dám.

Všechno Ti z lásky dám.

slide121

Já život svůj ti dávám,

Pane vše Ti v oběť dám,

všechno, co jsem prožil,

Pane, všeho nechávám.

I když otázky mám,

kterým neporozumím,

přicházím však k Tobě,

do rukou je vkládám Tvých.

slide122

Ref:

Vše ti dám, vše ti dám.

Všechno Ti z lásky dám.

Vše ti dám, vše ti dám.

Všechno Ti z lásky dám.

slide123

Já vím, že ty jsi věrný,

také tvá zaslíbení,

milostí mě držíš,

svoji láskou provážíš.

Ruce k tobě pozvedám

jako oběť díků chval,

ve víře jdu k tobě,

svoje starosti ti dám.

slide124

Ref:

/: Vše ti dám, vše ti dám.

Všechno Ti z lásky dám.

Vše ti dám, vše ti dám.

Všechno Ti z lásky dám. :/

slide125

Pán Ježíš

Ref:

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jak já ho mám rád,

jak já ho mám rád.

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jeho chválím, jemu zpívám

slide126

Nejkrásnější jméno má

můj Pán.

Půjdu za ním, kde

nebudu sám. Ó já chválím,

ó já zpívám.

O mocném jméně,

které znám.

slide127

On zemřel sám pro naši spásu.

Pak z mrtvých vstal

pro Boží lásku.

Nad všemi lidmi

On je Králů Král.

On se jednou zpátky vrátí.

Jako vítěz Pán.

A já píseň zazpívám...

slide128

Ref:

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jak já ho mám rád,

jak já ho mám rád.

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jeho chválím, jemu zpívám

slide129

Nejkrásnější jméno má

můj Pán.

Půjdu za ním kamkoli kde

nebudu sám. Ó já chválím,

ó já zpívám.

O mocném jméně,

které znám.

slide130

On stvořil svět a všechno

dýchá v něm.

On střídá noční chlad

a krásný den.

Ježíš je ta živá voda,

chléb i sůl. Na nebi i zemi

V mořích pod hvězdami.

Všechno zná to jméno jmen.

slide131

Ref:

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jak já ho mám rád,

jak já ho mám rád.

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jeho chválím, jemu zpívám

slide132

Nejkrásnější jméno má

můj Pán.

Půjdu za ním kamkoli kde

nebudu sám. Ó já chválím,

ó já zpívám.

O mocném jméně,

které znám.

slide133

A jak je to jméno – Immanuel.

A jak je to jméno – Míru KrálJak je to jméno - Pánů Pán.

Jak je to jméno – Vítězný.

Voláme jméno – Věčný Bůh.

slide134

Voláme jméno – Emmanuel.

Voláme jméno – Míru Král.

Voláme jméno – Pánů Pán.

slide135

O Tvé lásce chci zpívat

Přes hory, stráně úbočí,

Tvá řeka lásky pramení,

chci svoje srdce otevřít

a přijmout osvobození.

slide136

Jsem rád, že v pravdě mohu žít

a denně ruce pozvednout

a stále zpívat o lásce,

co přišla k nám.

slide137

Přes hory, stráně úbočí,

Tvá řeka lásky pramení,

chci svoje srdce otevřít

a přijmout osvobození.

slide138

Jsem rád, že v pravdě mohu žít

a denně ruce pozvednout

a stále zpívat o lásce,

co přišla k nám.

slide139

Ref.:

/:O Tvé lásce chci zpívat stále,

o Tvé lásce chci zpívat stále:/

slide140

Ty jsi plný lásky

a v srdci mém je hřích,

však ruku svou mi podáváš,

pojď prosím blíž,

ať se nezdráhám.

slide141

Ref.:

/:O Tvé lásce chci zpívat stále,

o Tvé lásce chci zpívat stále:/

slide142

Ty jsi plný lásky

a v srdci mém je hřích,

však ruku svou mi podáváš,

pojď prosím blíž,

ať se nezdráhám.

slide143

Ref.:

/:O Tvé lásce chci zpívat stále,

o Tvé lásce chci zpívat stále:/

slide144

Ref.:

/:O Tvé lásce chci zpívat stále,

o Tvé lásce chci zpívat stále:/

slide145

Úžasný a laskavý Bůh

Poklekám a vím, že jsi jediný.

Hledal jsem a vím,

vše, co chci jsi ty.

Pro všechno co jen jsi

a co děláš, co jen mohu ti dát,

zde srdce mé máš.

slide146

Ref:

Úžasný a laskavý Bůh,

jsem dojat žes mi život dal,

nádherný jsi spasitel náš,

hoden našich písní chval.

slide147

Poklekám a vím, že jsi jediný.

Hledal jsem a vím,

vše, co chci jsi ty.

Pro všechno co jen jsi

a co děláš, co jen mohu ti dát,

zde srdce mé máš.

slide148

Ref:

Úžasný a laskavý Bůh,

jsem dojat žes mi život dal,

nádherný jsi spasitel náš,

hoden našich písní chval.

slide149

/:Co jen ti můžem Bože dát,

za všechno,

co Ty jsi dávno dal nám.:/

/:Nabízíme ti život náš,

za všechno,

co ty jsi dávno dál nám.:/

slide150

Ref:

Úžasný a laskavý Bůh,

jsem dojat žes mi život dal,

nádherný jsi spasitel náš,

hoden našich písní chval.

slide151

Program – sobota:

20:00 - 24:00 otevíráme školu – Michálkovice

8:00 odjezd ze školy

9:00 zahájení

17:00 – 18:30 otevřená škola

19:00 Filmový klub

- sbor Mariánské Hory

Rozvoj

- Janáčkova konzervatoř

21:00 – 24:00 otevřená škola

slide154

Tento rok se otevírá studium:

- Denní

- Dálkové

Studium je nově organizováno.

V denním studiu lze studovat:

- 1 rok – základy studia bible a teologie

Společný pro všechny dále dvě větve:

2. ročník a 3. ročník - duchovenský směr

- pastoračně sociální směr

Končí titulem DiS.

4. Ročník teologický končí titulem ThB.

slide156

Pošli to dál …

Vzdělávací program mládeže

Forma: 4 víkendy/1rok

Termín: únor 06 – prosinec 06

Otevíráme 2. ročník PTD pro nové zájemce!!!

Více informací: Alan Chlebek, Kamil Staněk,

propagační stolek PTD

www.poslitodal.cz

slide157

Od září 2005 jednoroční

iniciační kurz Filip-PGM

- na Teologickém Semináři CASD na Sázavě.

- teoretické i praktické tréninky

Oblast: přímé evangelizace

Zaměření práce: prodej s knih dům od domu

Další možnosti: biblické hodiny

klub zdraví

Hledáme: 8 mladých lidí pro rok 06-07

Podpora od vedení církve a sdružení ASI.

slide158

kurs „Misijní dobrovolník“

Institut životního stylu

Forma: tříměsíčního denního studia

Termín: prosinec 05 – únor 06

Garant a vyučující: evangelista Jozef Bajusz

Více informací: Jana Konečná,

propagační stolek IŽS

slide159

Večerní program

MÍRÁK 2005

FILM KLUB

Začátek: 19:00 hod

Kde? Sbor Mariánské hory

Kolik? Vstupné dobrovolné

Více informací: Martina Hellebrandová

HOST: Petr Siska

FILM: CRASH

slide160

Večerní program

MÍRÁK 2005

Rozvoj - koncert

Začátek: 19:00 hod

Kde? Janáčkova konzervatoř

Kolik? Vstupné dobrovolné

Více informací: Mirek Dubický

Kde to je? Tram, zast. „Stodolní“

č. 8,12,4,2,1,4…

slide161

Bazén – SWIM PARTY

MÍRÁK 2005

SWIM PARTY

Začátek: 9:00 hod

Kde? Krytý bazén Čapkárna

Kolik? 30 Kč

Více informací: Michael Koloničný

Vytvořte si svůj soutěžní TEAM

a vyhrajte SKVÉLÉ ceny!