2 infosch zka s 1 ro n ky akademick rok 2009 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studium na FPE ZČU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studium na FPE ZČU

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

Studium na FPE ZČU - PowerPoint PPT Presentation

larya
119 Views
Download Presentation

Studium na FPE ZČU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2. INFOSCHŮZKA s 1. ročníky akademický rok 2009/2010 Studium na FPE ZČU

 2. Portál ZČU Výpočetní prostředí Stipendia a platby Koleje Univerzitní mail Základní témata

 3. K přihlášení je potřeba mít zřízené Orion konto! http://portal.zcu.cz http://moje.zcu.cz Portál ZČU

 4. Výpočetní prostředí ZČU

 5. Přihlášení k PC pouze přes Orion konto Většina učeben s PC je u vstupu vybavena snímačem JIS karet První krůčky, které jste obdrželi při výdeji JIS karty, naleznete zde: http://prvnikrucky.zcu.cz Výpočetní prostředí zču

 6. Stipendia

 7. Sociální Ubytovací Prospěchové Mimořádné Stipendia - druhy

 8. Kdo na něj má nárok? • Student, jehož rodina nemá příjem vyšší než 1,5 násobek životního minima. • Prokáže to potvrzením vydávaným státním úřadem sociální podpory (poštou či osobně na IPC). • Na jak dlouho je potvrzení vystavováno? • Na 21 měsíců. 1) Sociální stipendium

 9. Student má na toto stipendium právo každý kalendářní měsíc po standardní dobu studia (mimo červenec a srpen). Výše stipendia je dána zákonem (v I. a II. čtvrtletí roku 2009 to bylo 1620 Kč). Žádost se podává elektronicky na Portálu ZČU. více na http://socstip.zcu.cz/ 1) Sociální stipendium

 10. Matka samoživitelka, čistá mzda 10 000 Kč, 2 nezaopatřené děti ve věku 15 – 26 let Životní minimum: 7380 Kč (viz. kalkulačka – odkaz níže) Výpočet: 7 380 x 1, 5 = 11 070 Kč 10 000 Kč < 11 070 Kč => nárok na soc. stip. http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=875#vypocetzm Příklad výpočtu nároku na sociální stipendium:

 11. Kdy na něj má student nárok? • Studuje v prezenční formě. • Nepřekročil standardní dobu studia. • Nemá místo trvalého pobytu ve stejném okrese, kde sídlí univerzita (Plzeň - město). • Studuje v prvním studijním programu příslušného stupně (např. Bc.). 2) Ubytovací stipendium

 12. Žádost se podává elektronicky na Portálu a to pouze jednou za dobu studia. Studentům prvních ročníků bude vyplaceno až po imatrikulacích. Stipendium je vypláceno bankovním převodem na č.ú. uvedené v údajích na Portálu. Stipendium je vypláceno vždy za každé uplynulé čtvrtletí. 2) Ubytovací stipendium

 13. Kdo na něj má nárok? • Student, který je v bakalářském či magisterském programu a studuje ve standardní době studia a dosáhl v uplynulém roce alespoň 60 kreditů. • Samozřejmostí je co nejlepší prospěchový průměr (10% nejlepších z oboru). • Toto stipendium přiznává děkanka fakulty. 3) Prospěchové stipendium

 14. Kdo na něj má nárok? • Student, který reprezentuje katedru/ fakultu/ univerzitu na různých soutěžích či se jinak přičiní k šíření dobrého jména univerzity. • Je přiznáváno rektorem či děkankou. • Žádost může podat i vedoucí katedry. Ne však student sám. 4) Mimořádné stipendium

 15. Úplně tím nejdůležitějším je vyplnit si na Portálu oddíl, jenž obsahuje informace nezbytné k vyplacení stipendia (např. číslo účtu). Poznámka

 16. platby

 17. Vztahuje se na studenty, kteří studují déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok. Například pro bakalářské studium: (standard je 3 roky) + 1 => 4 roky „bezplatně“, pátý rok se již platí. Poplatek je účtován za každý započatý semestr ve výši cca 18 tis. Kč (17 976,- Kč v akademickém roce 2008/2009). !!!POZOR!!! do doby studia na VŠ se počítá i předchozí nedokončené studium!!! A) Platba za překročení standardní doby studia

 18. Pokud student již dokončil jednu VŠ a chce jít na další, bude platit roční poplatek cca 3 tis. Kč (2 996,- Kč v akademickém roce 2008/09) B) Platba za další VŠ studium

 19. Platby mohou být sníženy na základě žádosti studenta (např. ze  sociálních důvodů, pokud pobírá přídavek na dítě alespoň v základní výměře). Žádost se podává na IPC (Jungmannova 3). Poznámka

 20. Správa kolejí a menz: http://www.skm.zcu.cz Pro studenty 1. ročníků: http://skm.zcu.cz/aktuality.html Náhradní ubytování: http://sus.zcu.cz/ Důležité odkazy

 21. UNIVERZITNÍ MAIL

 22. http://phone.zcu.cz (telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců a studentů ZČU) http://www.skvaip.fpe.zcu.cz/index.php?co=posta (návod na přesměrování pošty) POZNÁMKA: Číst studentské maily je povinné! UŽITEČNÉ odkazy

 23. Dotazy?

 24. Přejeme hodně štěstí a úspěchů ve studiu na FPE • www.skvaip.fpe.zcu.cz • skvaip@email.cz • Příští témata: akademická samospráva, studentské aktivity