slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
„STUDIUM SIECIOWE, STUDIUM KORYTARZOWE ORAZ STUDIUM TECHNICZNO –

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

„STUDIUM SIECIOWE, STUDIUM KORYTARZOWE ORAZ STUDIUM TECHNICZNO – - PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Uploaded on

„STUDIUM SIECIOWE, STUDIUM KORYTARZOWE ORAZ STUDIUM TECHNICZNO – EKONOMICZNO – ŚRODOWISKOWE WRAZ Z MATERIAŁAMI DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA BUDOWY OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ NA PARAMETRACH DROGI EKSPRESOWEJ „ STUDIUM SIECIOWE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„STUDIUM SIECIOWE, STUDIUM KORYTARZOWE ORAZ STUDIUM TECHNICZNO –' - ziva


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

„STUDIUM SIECIOWE, STUDIUM KORYTARZOWE ORAZ STUDIUM TECHNICZNO –

EKONOMICZNO – ŚRODOWISKOWE WRAZ Z MATERIAŁAMI DO DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA BUDOWY OBWODNICY METROPOLII

TRÓJMIEJSKIEJ NA PARAMETRACH DROGI EKSPRESOWEJ „

STUDIUM SIECIOWE

ZAMAWIAJĄCY : GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU

WYKONAWCA : LAFRENTZ POLSKA Sp. z o.o.

cele studium sieciowego
Cele Studium Sieciowego
 • aktualizacja kształtu sieci drogowej zarządzanej przez GDDKiA, funkcji jej poszczególnych elementów oraz powiązań wewnętrznych i zewnętrznych,
 • określenie znaczenia analizowanej sieci dla priorytetów rozwojowych Państwa i regionu oraz sprawdzenie proponowanych zmian z punktu widzenia efektywności dla sektora transportu drogowego,
 • identyfikacja ogólnych możliwości lokalizacji Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej biorąc pod uwagę wymagania techniczne, ruchowe, przestrzenne, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
dotychczasowe powi zane opracowania projektowe
Dotychczasowe powiązane opracowania projektowe
 • „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe - Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej „– Wyg international, listopad 2009,
 • „Analizy i prognozy ruchu dla Drogi Kaszubskiej” – DHV, luty 2009,
 • „Analizy i prognozy ruchu dla sieci dróg krajowych w obszarze Metropolii Trójmiejskiej „ – FRIL, maj 2008
 • „Analiza wielokryterialna dróg 6,7,20 „ – Biuro Inżynierii Komunikacyjnej, 2006;
 • „Ocena funkcjonowania i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w obszarze metropolitalnym zatoki Gdańskiej (OMZG)” – FRIL, 2004;
przes anki do wariantowania sieci
Przesłanki do wariantowania sieci

Z uwagi na położenie i wielość istotnych uwarunkowań lokalizacyjnych rozwoju analizowanej sieci możliwe jest wyodrębnienie kilku wariantów kształtu jak i rozbudowy sieci. Podstawowymi przesłankami wariantowania rozwoju sieci są:

 • miejsce włączenia OMT do Trasy Kaszubskiej i Obwodnicy Trójmiasta
 • minimalizacja konfliktów w terenami zabudowy mieszkaniowej i terenami o szczególnych wartościach przyrodniczych i kulturowych,
 • wyniki dotychczasowych prac projektowych prowadzonych na obszarze gmin Żukowo, Szemud, Gdynia i Gdańsk w zakresie ustalenia przebiegów dróg krajowych nr 6, 7 i 20.

Na wstępnym etapie oprócz wariantu 0, wyróżnić można 7 wariantów

za o enia metodyczne do prognoz ruchu
Założenia metodyczne do prognoz ruchu

Rozwój układu drogowego

Do roku 2016 (zakończenie budowy):

 • Trasa Kaszubska wraz z Południową Obwodnica Lęborka na odcinku Węzeł Kack (Obwodnica Trójmiasta) - Lębork węzeł Małoszyce.
 • Obwodnicy Słupska w ciągu drogi krajowej nr 6,
 • Droga ekspresowa w ciągu drogi krajowej nr 6 na odcinku Lębork + Słupsk.
 • Obwodnica Południowa, Trasa Sucharskiego w Gdańsku
 • Budowa dwóch pasów ruchu na ulicy Słowackiego od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do Lotniska, budowę ulicy Nowa Kościuszki i Gdańskiej.
 • Armii Krajowej w Gdańsku.
 • Obwodnica Pruszcza Gdańskiego (zgodnie z PRDW).
 • Budowa Nowej Chwarznieńskiej na odcinku Chwarzno – Bojano
za o enia metodyczne do prognoz ruchu1
Założenia metodyczne do prognoz ruchu

Rozwój układu drogowego

Do roku 2020:

 • Obwodnica Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (zgodnie z PRDW).
 • Droga Zielona (2 pas ruchu w każdym kierunku) wraz z Nową Spacerową oraz Mała Obwodnica Gdańska (Nowa Sandomierska) (Zgodnie z SUIKZPG).
 • Wschodnia Obwodnica Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej DW214.
 • Droga GP7 na odcinku granica Gdańska – S7 oraz budowę 2 pasów ruchu ba ulicy Kartuskiej od węzła Karczemki do granicy Gdańska.

Po roku 2030:

 • Przebudowa Obwodnicy Trójmiasta z przekroju 2/2 na 2/3.

Rozwój dróg krajowych na obszarze kraju założono zgodnie z założeniami umieszczonymi na stronie GDDKiA (Załącznik 3 z dnia 14 marca 2007 r. - "Rozwój sieci drogowej wariant GDDKiA - optymistyczny").

wnioski
Wnioski
 • OMT na odcinku południowym najbardziej obciąża się w wariancie 2a, na odcinku północnym także wariant 2a, natomiast warianty 1b i 1c mają znacznie niższe natężenia od pozostałych wariantów
 • największe natężenie na obwodnicy Żukowa występuje w wariancie 1c, najmniejsze w wariancie 2a
wnioski1
Wnioski
 • w porównaniu do wariantu zerowego w roku 2030 budowa OMT spowoduje największe spadki natężeń na Obwodnicy Trójmiejskiej w wariancie 3 o około 9 tys. pojazdów na dobę,
 • na ulicy ul. Słowackiego, ul. Spacerowej i u. Armii Krajowej w Gdańsku występuje ten sam poziom natężeń we wszystkich wariantach,
wnioski2
Wnioski
 • na drodze nr 7 największe spadki natężeń występują w wariantach 1a, 1b, 1c 1 2b o około 10 tys. pojazdów na dobę na odcinku węzeł „Karczemki” – ul. Nowatorów w Gdańsku i o 5 tys. pojazdów na dobę na odcinku ul. Nowatorów - obwodnica Żukowa.
 • poziomy natężenia ruchu uzasadniają rozwój sieci o OMT, natomiast w analizowanych wariantach OMT występuje podobny poziom natężeń ruchu z wyjątkiem jej północnego odcinka w wariantach 1b i 1c.