slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studium španělské filologie na Univerzitě Palackého PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studium španělské filologie na Univerzitě Palackého

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Studium španělské filologie na Univerzitě Palackého - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Studium španělské filologie na Univerzitě Palackého. Katedra romanistiky Filozofické fakulty UP nabízí:. Co se naučím během studia? V čem studium spočívá?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Studium španělské filologie na Univerzitě Palackého' - rae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
studium pan lsk filologie na univerzit palack ho
Studium španělské filologie na Univerzitě Palackého

Katedra romanistiky Filozofické fakulty

UP nabízí:

co se nau m b hem studia v em studium spo v
Co se naučím během studia?V čem studium spočívá?
 • Každý se chce asi naučit na výborné úrovni cizí jazyk. Proto věnujeme část studia právě praktickým jazykovým hodinám s rodilými mluvčími, ale i českými pedagogy. Nejlepší školou je však život sám. Téměř všichni naši studenti, kteří projeví zájem, mohou ve 2. ročníku absolvovat půlroční studijní pobyt na řadě španělských univerzit. Kromě toho si lze během studia zkusit, co obnáší profese překladatele či tlumočníka.
 • Filologie ale zdaleka není jen praktický jazyk! Je mnohem víc, jak uvidíte na dalších stránkách! Seznamte se tedy s některými tématy probíranými v našich seminářích.
jazykov da lexikologie
Jazykověda (Lexikologie)
 • Když popisujeme politickou diskuzi, často používáme slov jako: „el presidente no logró defender su posición sobre la reforma“, nebo „El alcalde atacó a los críticos con el argumento de que…“, nebo „será difícil vencerle en la discusión de esta noche“. Mluvíme o diskuzi, jako by to byla válka (George Lakoff).
 • Při podrobnějším pohledu zjistíme, že náš jazyk je plný podobných metafor. Čas je pro nás myšlenkově těžko uchopitelný, proto o něm uvažujeme jako o prostoru nebo pohybu vpřed prostorem: „před dvěma lety“, „¡Deja de pensar en tu ex, no mires atrás, piensa en el futuro!“
 • Jak ovlivňují tyto jazykové metafory naše životy? Nesvádí nás třeba metafora „diskuze jako válka“ spíš než k hledání společných řešení problémů k „porážce protivníka“? Existují rozdíly mezi španělštinou a češtinou v tom, jakými metaforami mluvíme?
jazykov da lingvistick anal za textu
Jazykověda (Lingvistická analýza textu)
 • V červnu 2009 se odehrál v Hondurasu státní převrat za asistence armády. Jakou roli v tom hrála média? Důkladná znalost jazykovědy (pragmatických a diskursivních aspektů jazyka), současné historie a politiky nám může odhalit způsoby, jak některá média někdy straní jedné, či druhé politické frakci, nebo dokonce otevřeně manipulují.
jazykov da v voj pan lsk ho jazyka
Vidíte rozdíl? Text nalevo pochází z Argentiny, kde existuje jev nazývaný voseo, tedy užití zájmena vos místo běžnějšího tú. Odlišnosti vidíme i ve slovesných koncovkách. Důvodem těchto rozdílů je odlišný historický vývoj středověké slovesné koncovky –ades, -edes, -ides a odlišný vývoj funkce středověkého zájmena vos v různých španělsky mluvících oblastech.Jazykověda (Vývoj španělského jazyka)
 • -¡Mamá, mamá! ...¿por qué papá tiene tan poco pelo?-Es que papá es muy inteligente y siempre está pensando- Y entonces, ¿por qué vostenés tanto?-¡Callate y comé la sopa!
 • -¡Mamá, mamá! ...¿por qué papá tiene tan poco pelo?-Es que papá es muy inteligente y siempre está pensando- Y entonces, ¿por qué tútienes tanto?-¡Cállate y come la sopa!
literatura
Literatura
 • Každá na první pohled bezvýznamná věta v sobě skrývá netušené významy a souvislosti!!!
 • Jeden slavný hispanoamerický román začíná větou:
 • Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
 • (O mnoho let později, když stál před popravčí četou, vzpomněl si plukovník Aureliano Buendía na ono vzdálené odpoledne, kdy ho otec vzal k cikánům, aby si prohlédl led.)(překlad Vladimír Medek)
 • Víte již, o jakou knihu se jedná?
 • Který syžetový prvek tato věta obsahuje?
 • Proč si Aureliano Buendía před popravčí četou vzpomněl právě na led?
 • Je tato vzpomínka nahodilá, nebo v sobě skrývá nějaký význam?
 • Co může symbolizovat led?
 • Jakou roli v souvislosti s ledem hrají cikání?
 • Na všechny tyto otázky hledáme odpovědi v literárních seminářích z hispanoamerické literatury.
slide8
Na ulicích leží zlomená kopí Naše hlavy jsou rozptýleny. Z domů jsou strženy střechy, Zdi jsou rudé od krve. ... Zlato, nefrit, péřové pláště, z kecala peří, co bývalo vzácné, pozbylo ceny...Zničený Tenochtitlan, Motýl z obsidiánu, parafráze aztécké poezie, přebásnil Ivan Slavík

Co se týká Muctezumova dvora a věcí podivuhodných pro svou velikost a stav, bylo by tolik co psát, že se Vaší Výsosti přiznám, že nevím, odkud začít, abych mohl vypovědět alespoň některé z nich. Neboť, jak již bylo řečeno, co by mohlo být velkolepější, než že barbarský vládce jako on má ze zlata, stříbra, kamenů a peří zpodobeno vše, co se v jeho panství mezi nebem a zemí vyskytuje... Hernán Cortés, Druhý dopis o dobytí Tenochtitlánu, přeložili Oldřich Kašpar a Eva Mánková

Probudili se, když slunce už bylo vysoko, a samým údivem div neztratili řeč. Obklopen kapradím a palmami, stál tu před nimi obrovský španělský koráb, v tichém ranním světle bílý a pokrytý prachem... Gabriel García Márquez, Sto roků samoty, přeložil Vladimír Medek

Když jsem znovu otevřel oči, ještě nesvítalo. V pokoji bylo cítit hrůzu, kadidlo a krev. S černým pohledem jsem běhal po ložnici, až jsem se zastavil u dvou otvorů s blikajícím světlem, u dvou trýznivých žlutých korouhviček. Téměř bez dechu jsem rozsvítil. Přede mnou stál Chac Mool...Carlos Fuentes, Chac Mool, přeložila Eva Spitzová

Zvláštní ráz hispanoamerické kultury daný traumatickou zkušeností střetu kultur, „objevením“,

dobytím a znovuvytvořením

tzv. Nového světa

jaký je vůbec význam slova „objevit“?

jak starý vlastně mohl být „Nový svět“?

jak je možné vnímat jeho obyvatele?

se odráží

v hispanoamerické literatuře formou

hledání identity,

které je pro čtenáře této prózy

i poezie velkým dobrodružstvím.

teorie literatury
Teorie literatury
 • Položme si následující otázku: Co je to literatura? Možná si řeknete, co je to za hloupý dotaz. Opravdu ale dokážeme jasně definovat literaturu?
 • Zkusme pracovat s následující větou:
 • No hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia.
 • Na první pohled se nejedná o literární dílo. Možná věta takto napsaná nevzbudí velkou pozornost, neboť vytržením z kontextu ztrácí praktický význam. Avšak právě proto má šanci stát se literaturou… Pokud ji zaslechnete v běžném hovoru, jistě se zeptáte, co tím dotyčný myslel.
 • Nyní tuto větu napišme následovně:
 • No hay duda
 • alguna
 • de que todo nuestro conocimiento
 • comienza
 • con la experiencia.
 • Takto umístěná věta na stránku již může vzbudit literární pozornost, stává se básní. A začněme se ptát jinak: Co tato věta říká? Co každé slovo říká? Jaká spojitost vzniká mezi tím, co se říká a jak se to říká. Jaké významy báseň skrývá?
 • Například: Rozdělíme-li větu no hay duda alguna (není žádná pochybnost) tak, že slovo alguna (některá, nějaká) zůstane osamoceno, dostane jiný význam. Může tak zpochybnit celé tvrzení. Věta se stává dvojznačnou, probouzí nejistotu...
pan lsk inkvizice
Španělská inkvizice

„Koho nevyléčíš láskou, toho vyléčíš bolestí.“

Isidor ze Sevilly

 • Proč v dnešní době mluvit o inkvizici? V první řadě proto, že i když je to na první pohled instituce spojená zejména se středověkem, zasahuje ve skutečnosti historii mnohem méně vzdálenou. Vždyť poslední oběť španělské inkvizice je popravena v r. 1826 a samotná španělská Suprema je definitivně zrušena teprve v r. 1834, jinými slovy v roce, kdy v Praze při premiéře Tylovy Fidlovačky poprvé veřejně zazní česká národní hymna. Papežská inkvizice, poslední tribunál tohoto druhu v dějinách, zmizí ze scény dokonce až v roce 1965, tj. v roce, kdy Americká filmová akademie ocenila film My Fair Lady osmy Oskary a bratři Pospíšilové se poprvé stali mistry světa v kolové. Analyzovat inkvizici má smysl také proto, že tzv. inkviziční mentalita nezmizela spolu s tribunálem a její projevy můžeme nezřídka pozorovat i na prahu 21. století. Inkvizice byla možná první skutečně totalitní organizací v dějinách lidstva, organizací, která si kladla za cíl takřka stoprocentní kontrolu společnosti. I proto není na škodu podívat se blíže na to, jak podobné instituce fungují, jak jsou strukturovány a jací lidé se v nich uplatňují. A v neposlední řadě: inkvizice představuje i dnes téma mimořádně polemické a emoce rozněcující. Jeden z největších znalců španělské inkvizice José Antonio Escudero konstatuje:
 • „Je jenom velmi málo témat týkajících se španělské historie - možná že vůbec žádné - která by vyvolala tak vášnivou polemiku a tak rozličná a protikladná hodnocení.“

„Marťanský historik by se někdy v třetím tisíciletí mohl klidně zeptat,

byla-li katolická církev ti, co se nechali požírat lvy, nebo ti, co vraždili kacíře? Právě že byli to i ono.“

Umberto Eco, Foucaultovo kyvadlo

pro studovat pan lskou filologii a pro pr v v olomouci
Španělsky mluví více než 400 miliónů lidí. V USA je hned po angličtině druhým komunikačním jazykem.

Možnost uplatnění v oblasti tlumočnictví, překladu, diplomatických služeb,v nakladatelstvích vydávajících španělsky psanou literaturu, v kulturních periodicích, v oblasti výuky španělštiny na středních i jazykových školách, ve firmách obchodujících se španělsky mluvícími zeměmi (obchodní výměna mezi ČR a Španělskem zaznamenala v posledních 10 letech více než osminásobný nárůst českého vývozu a pětinásobný nárůst dovozu do ČR)

Na naší katedře klademe důraz na rovnováhu mezi praktickými jazykovými semináři a teoretickými přednáškami.

Studenti jednooborového studia začínají studovat automaticky už od prvního ročníku ještě další románský jazyk (portugalštinu, katalánštinu nebo italštinu) dle vlastní volby. Dvouoboroví studenti mají také možnost studovat další románský jazyk.

Individualizované studium: část předmětů je povinná, ale lze si dle vlastní volby vybrat skoro až polovinu předmětů (nejen z bohaté nabídky katedry, ale i jiných kateder a fakult).

Skoro každý, kdo má zájem, může studovat půl roku na některé ze španělských univerzit a ve vyšších ročnících můžete strávit 6-12 měsíců v Latinské Americe (Mexiko, Kolumbie). Připravujeme další smlouvy s Argentinou.

V současné době u nás působí 4 španělští vyučující.

Výuka probíhá převážně ve španělštině.

Proč studovat španělskou filologii a proč právě v Olomouci?
zahrani n pobyty
Zahraniční pobyty
 • Již zmíněné půlroční studijní pobyty na vybraných španělských univerzitách jsou z velké části hrazeny z fondů EU:
 • Za studium se neplatí žádné školné
 • Studenti dostanou stipendium ve výši 300-350 eur měsíčně na pokrytí rozdílů v cenové úrovni mezi ČR a Španělskem
 • Naše škola má v současnosti zajištěných 39 studijních míst ve Španělsku (Granada, Sevilla, Tenerife, Oviedo, Toledo, Madrid, Cáceres, Burgos, Girona) . Další dvě na Universidad de Málaga čekají jen na podpis.
 • Cesty do Latinské Ameriky jsou financovány z projektu Freemover. Student neplatí školné na zahraniční škole a dostává měsíční příspěvek na pobyt cca. 8000 Kč (může se rok od roku lišit).
p ij mac zkou ky
Přijímací zkoušky
 • Bližší informace naleznete zde: http://www.upol.cz/nc/skupiny/uchazeci/studijni-obory/fakulta/ff/