v tejte na fpe z u n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vítejte na FPE ZČU! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vítejte na FPE ZČU!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Vítejte na FPE ZČU! - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Vítejte na FPE ZČU!. Studentská organizace zabývající se informováním prváků, pořádáním různorodých akcí a dalšími aktivitami www.skvaip.fpe.zcu.cz Kontakt: skvaip @email.cz Jeden z našich hlavn í ch c ílů – pomoci nastupujícím studentům s orientací na naší škole!. Studium na FPE ZČU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vítejte na FPE ZČU!


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Vítejte na FPE ZČU!

  2. Studentská organizace zabývající se informováním prváků, pořádáním různorodých akcí a dalšími aktivitami • www.skvaip.fpe.zcu.cz • Kontakt: skvaip@email.cz • Jeden z našich hlavních cílů – pomoci nastupujícím studentům s orientací na naší škole!

  3. Studium na FPE ZČU Prezentace pro 1. ročníky – akademický rok 2009/10

  4. Základní témata Kreditní systém Studijní plán, typy předmětů Vážený studijní průměr a jeho význam Zápočty a zkoušky Volba vedlejšího sloupu (!!)

  5. Kreditní systém Za každý úspěšně ukončený předmět určitý počet kreditů (u předmětů se zápočtem i zkouškou až po splnění zkoušky!!) Počet by měl odrážet náročnost předmětu, ale většinou odpovídá spíše týdennímu rozsahu výuky (příklad – 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně…zpravidla 4, nejvýše 5 kreditů)

  6. Kreditní systém - limity počtu kreditů • Po 1. semestru – nejméně 20 kreditů (pro Přírodovědná studia 15 – nespoléhat na to!) • Po 1. roce – nejméně 40 kreditů • Každé 4 po sobě jdoucí semestry – 80 kreditů • Dokončení studia – počet let * 60. Pro Bc. studium tedy 3*60 = 180 kreditů • Na rok možno zapsat až 75 kreditů (možné snížení na 65), standard je něco přes 60 kr. • Limity nutno dodržet, výjimky se neakceptují!!

  7. Studijní plán, typy předmětů Vedle získání dostatečného počtu kreditů je rovněž třeba splnit ty správné předměty – dáno studijním plánem: i) předměty povinné (áčkové) – musíte je absolvovat, nesplnění při 2. zapsání = ukončení studia!

  8. Typy předmětů • ii) předměty povinně volitelné (béčkové) – jsou vytvořeny bloky, z každého musíte stanovený počet kreditů. Zápis béčkových a céčkových předmětů pro letní semestr 1. roč. v týdnu od 19.10. do 23.10. • iii) předměty volitelné (céčkové) – vybíráte si z nabídky celé univerzity (dát přednost FPE, neplýtvat!) • Základní pravidlo: Hlavní je splnit áčka a béčka, kredity už vždycky nějak naženete…!

  9. Vážený studijní průměr (VSP) Pozor, průměr se počítá jinak než na SŠ! Zohledněn počet kreditů: jednička z předmětu za 6 kreditů je jako 6 jedniček Příklad: Mám jedničku z předmětu za 5 kreditů, dvojku z předmětu za 4 kredity a trojku z předmětu za jeden kredit… VSP=(5*1+4*2+1*3)/(5+4+1)=1,6

  10. Význam VSP • Prospěchové stipendium – vždy 10% nejlepších z daného oboru • Celkový výsledek studia – „červený diplom“ • Konkurzy např. na zahraniční stáže • Přijímání do dalšího studia na jiné škole • Pozor, VSP horší než 3,40 za daný akademický rok je důvod k ukončení studia

  11. Zápočty a zkoušky • Hned na úvod semestru je vyučující povinen stanovit podmínky pro získání zápočtu včetně podmínek pro náhradní plnění (na něj je nárok, není však stanoveno, jak má vypadat) • Podmínky se nesmí během semestru měnit • Získání zápočtu je podmínkou k připuštění ke zkoušce • Bližší informace ke zkouškám v 2. polovině semestru

  12. Volba vedlejších sloupů (VS) Zásadní záležitost mající velký význam na další průběh vašeho studia (špatně zvolený VS = mnoho komplikací!) Předměty vedlejšího sloupu jsou sice céčkové, ale je dobré přistoupit k VS jako k celku a splnit z něj všechny předměty (např. zvýhodnění při přijímacím řízení k navazujícímu studiu)!!

  13. Volba vedlejších sloupů (VS) V týdnu od 19.10. do 23.10. na www.fpe.zcu.cz (odkaz Studenti 1. ročníku) – uvedení 3 preferovaných možností pro VS s uvedením priorit (elektronický formulář, souběžně zápis volitelných předmětů na letní semestr) Přijímání do VS podle výsledků SCIO testů, u hudební výchovy a výtvarné výchovy talentové zkoušky (2. - 13. 11.) , u anglického jazyka jazykové zkoušky (listopad – bude upřesněno)

  14. Volba vedlejších sloupů (VS) Pokud nepřijetí na preferovaný VS, jsou další dvě možnosti, tzn. je třeba dobře promyslet všechny 3 volby. Předzápis předmětů pro VS (na internetu) – 30. 11. – 12. 12. Zápis do indexů (na studijním oddělení) – 8. 2. – 12. 2.

  15. Volba vedlejších sloupů (VS) Komplikace 1 – u některých oborů (Fy, Inf, Bi, Ch, Aj) je možné jako vedlejší sloup zvolit tzv. prohlubující VS z téhož oboru (u Inf je tento prohlubující komplet z Fakulty aplikovaných věd!) U ostatních si VS volíte zásadně z jiného oboru!

  16. Volba vedlejších sloupů (VS) Komplikace 2 – vedlejší sloup není vhodné volit z oboru, pro nějž není vypsána s vaším hlavním oborem dvoukombinace na navazujícím magisterském studiu! Př: K chemii si můžete zvolit jiné přírodovědné či Tv, ale již ne Čj, Aj, Hv,… Možné kombinace jsou na stránkách FPE

  17. Volba vedlejších sloupů (VS) Komplikace 3 (týká se Přírodovědných studií) – abyste v letním semestru mohli studovat fyziku, musíte mít ze společného zimního semestru splněné předměty z fyziky. Pokud je nesplníte, musíte si vybrat dodatečně jiný obor (přesněji vás nejspíš zařadí tam, kde bude zrovna místo…)

  18. Volba vedlejších sloupů (VS) Je to složité… Jak mám tedy postupovat? 1. Vytipovat si 3 pro mě nejlepší možnosti (včetně pořadí!) toho, co bych chtěl jako vedlejší sloup studovat 2. Zjistit, jestli taková možnost vůbec na FPE existuje 3. Zjistit, jak vypadají studijní plány, ideálně se poptat lidí z vyšších ročníků

  19. Volba vedlejších sloupů (VS) 4. Promyslet si, jestli mám se svým výsledkem ze SCIO testu šanci uspět (dávat si s 20. percentilem jako VS psychologii a angličtinu není nejrozumnější…) 5. Splnit všechny potřebné předměty, abych na vybraný VS skutečně mohl nastoupit Pokud si nebudete s něčím jistí, radši se zeptejte, rádi vám poradíme

  20. Volba VS - příklady Příklad 1 – hlavní sloup Anglický jazyk Volím si možnosti pro VS: 1. psychologie, 2. jednooborová angličtina, 3. němčina (kontrola, všechny 3 možnosti existují!) Psychologie – velký zájem, mám nízký percentil Jednooborová angličtina – OK

  21. Volba VS - příklady Příklad 2 – hlavní obor Matematická studia Volím si možnosti pro VS: 1. jednooborová matematika, 2. geografie, 3. fyzika Možnost 1 neexistuje Z geografie jsem nesplnil předměty ze zimy… Z fyziky jsem zimu splnil, můžu jít na fyziku… Kdybych nedal ani fyziku, dali by mě někam jinam, kde je zrovna místo

  22. Volba VS - příklady Příklad 3 – hlavní obor Vizuální kultura Volím si možnosti pro VS: 1. hudební výchova, 2. angličtina, 3. čeština (OK, všechno existuje) 1. neuspěl jsem v talentovkách 2. nepovedly se jazykové zkoušky 3. OK, výsledek ze SCIO testu stačí, jdu studovat češtinu

  23. Volba VS - závěr Je to komplikované, ale nedá se nic dělat. Rozhodně tu volbu nepodceňte Případné nejasnosti okamžitě řešte s někým kompetentním, nespoléhejte se na různé informační šumy!

  24. Prostor pro vaše otázky Máte-li nějaký dotaz… ? Nebojte se nás zeptat.

  25. Děkujeme za pozornost a přejeme hodně štěstí ve studiu na FPE ZČU!!! • www.skvaip.fpe.zcu.cz • skvaip@email.cz • Příští témata: Portál ZČU, výpočetní prostředí, stipendia a platby, koleje, další služby studentům