mit tulevaisuus vaatii virkamiehelt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mitä tulevaisuus vaatii virkamieheltä? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mitä tulevaisuus vaatii virkamieheltä?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
lars-salinas

Mitä tulevaisuus vaatii virkamieheltä? - PowerPoint PPT Presentation

96 Views
Download Presentation
Mitä tulevaisuus vaatii virkamieheltä?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mitä tulevaisuus vaatii virkamieheltä? Arno Ahosniemi, Kauppalehti HAUS Kehittämiskeskus 40 vuotta 1.3.2011

  2. Kestävyysvaje asettaa talouden rajat Lähde: VM

  3. Haasteena heikkenevä huoltosuhde Lähde: Tilastokeskus

  4. Työvoima vähenee samassa tahdissa

  5. Kuntakymppilaittaakonsernitjärjestykseen Kauppalehden, Keskuskauppakamarin ja Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) yhteishankeSuomen 10 suurimman kaupunkikonsernin ranking: julkistetaan 22.3. Vastaa kysymykseen: miten tehokkaasti kunta toimii?Palveluiden laadun mittaaminen on subjektiivista, joten fokus on toiminnan tehokkuudessa. Arviointikriteerit: Asukasorientaatio, Fokus ydintoiminnassa, Markkinaintegraatio, Taloudelliset riskit ja mahdollisuudet, tehokkuus. Kriteerien laatijoina kunnallistalouden tutkijoita, virkamiehiä, median ja liike-elämän edustajia.

  6. 10 teesiä tulevaisuuden virkamiehelle • Vahva ammatillinen perusosaaminen ja -koulutus • Vahva peruskielitaito- ja kansainvälisten asioiden ja trendien seuranta • Ymmärrys julkisesta taloudesta ja sen arviointimittarereista • Ymmärrys markkinatalouden logiikasta ja tilinpidosta • Ymmärrys kansantaloudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä • Vahva asiakas(asukas)lähtöisyys kaikessa toiminnassa • Vahvat kommunikaatio- ja yhteistyötaidot • Ennakkoluuloton suhtautuminen yksityistä ja kolmatta sektoria kohtaan • Vahva ostamisen osaaminen ja kyky hallinnoida sektorit ylittäviä hankkeita • Vahva politiikan ja lobbauksen lukutaito (jos ei ymmärrä politiikan logiikkaa, ei ymmärrä päätösten taustalla vaikuttavia tekijöitä)

  7. Virkamiehen huoneentaulu 2020-luvulle ”Politrukkeja te ette ole, liikemiehiä teistä ei voi tulla, olkaa siis hyviä virkamiehiä.”