Paluu tulevaisuuteen suomen ty el m n tulevaisuus 2025 kyselyn tulokset
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Paluu tulevaisuuteen Suomen työelämän tulevaisuus 2025 -kyselyn tulokset. Tuomo Alasoini tuomo.alasoini (at) tekes.fi. Joitain inspiraation lähteitä keskusteluun ”työelämän tulevaisuudesta”. Gratton , L. (2011) The Shift: The Future of Work Is Already Here. London: Collins.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nuru


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Paluu tulevaisuuteen suomen ty el m n tulevaisuus 2025 kyselyn tulokset

Paluu tulevaisuuteenSuomen työelämän tulevaisuus 2025 -kyselyn tulokset

Tuomo Alasoini

tuomo.alasoini(at)tekes.fi


Joitain inspiraation l hteit keskusteluun ty el m n tulevaisuudesta
Joitain inspiraation lähteitä keskusteluun ”työelämän tulevaisuudesta”

 • Gratton, L. (2011) The Shift: The Future of Work Is Already Here. London: Collins.

 • Meister, J.C. & Willyerd, K. (2010) The 2020 Workplace: How Innovative Companies Attract, Develop, and Keep Tomorrow’s Employees Today. New York: HarperCollins.

 • Williams, C.C. (2007) Rethinking the Future of Work: Directions and Visions. Houndmills: Palgrave Macmillan.

 • Alasoini, T., Järvensivu, A. & Mäkitalo, J. (2012) Suomen työelämä vuonna 2030: miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä? TEM raportteja 14/2012. Työ- ja elinkeinoministeriö, Työllisyys- ja yrittäjyysosasto.


Kyselyst lyhyesti
Kyselystä lyhyesti tulevaisuudesta”

 • Kysely toteutettiin joulukuussa 2013 sähköisenä lomakekyselynä, joka lähetettiin 862:lle Tampereen yliopiston yllä pitämän ”Työelämän tutkimuksen” postituslistalla olevalle henkilölle. Henkilöt ovat pääsääntöisesti työelämän tutkijoita tai kehittäjiä.

 • Vastausaikaa oli 10 päivää.

 • Kyselyyn vastasi 218 henkilöä (vastaus-% 25,3).

 • Vastanneista naisia oli 149 (69 %) ja miehiä 67 (31 %).

 • Vastanneista alle 40-vuotiaita oli 44 (20 %), 41-55-vuotiaita 105 (48 %) ja yli 55-vuotiaita 69 (32 %). Mediaanivastaaja oli syntynyt kesä-heinäkuun vaihteessa vuonna 1967.

 • Työelämän tutkimusyhdistyksen jäseniä vastanneista oli 77 (35 %).


Tarkasteltavat teemat
Tarkasteltavat teemat tulevaisuudesta”

 • Yksilöllisyys: lisääntyykö yksilöllisyys ihmisten asenteissa, työnteon tavoissa ja työehdoissa?

 • Kulttuurinen sallivuus: onko tulevaisuuden työelämä ja -kulttuuri yksilöiden kannalta nykyistä sallivampaa?

 • Työelämän laatu: uskotaanko työn ”huonontumisdiskurssiin”?

 • Hyvinvointivaltion institutionaalinen perusta: ovatko demokraattista hyvinvointivaltiota kannattelevat taloudelliset ja sosio-kulttuuriset peruspilarit kunnossa ja ehkä jopa vahvemmat kuin juuri tällä hetkellä vai nähdäänkö niiden rapautuvan nykyisestä?

 • 19 esitettyä väitettä on sijoitettu näiden neljän teeman alle. Jakaumia tarkastellaan koko aineistossa sekä sukupuolen ja iän mukaan. Käytetyt ikäkategoriat ovat: alle 40-vuotiaat, 40-54-vuotiaat ja vähintään 55-vuotiaat.

 • Tarkastelu on tehty suurimmaksi osaksi ns. balanssilukutarkasteluna eli myönteisten vastausten kokonaisosuudesta on vähennetty kielteisten vastausten kokonaisosuus. Balanssiluku (%-yksikköä) on näiden erotus.


Yksil llisyys lis ntyy pakkona tai v ltt m tt myyten mutta lis ntyyk my s ihmisten omasta tahdosta
Yksilöllisyys tulevaisuudesta””Lisääntyy pakkona tai välttämättömyytenä, mutta lisääntyykö myös ihmisten omasta tahdosta?”


Kulttuurinen sallivuus lis ntyy ehk ty n arkik yt nn iss mutta ei ty n reunaehdoissa
Kulttuurinen sallivuus tulevaisuudesta””Lisääntyy ehkä työn arkikäytännöissä, mutta ei työn reunaehdoissa.”


Ty el m n laatu s ilyy korkeana mutta ei kaikilla kiristyksi tulossa
Työelämän laatu tulevaisuudesta””Säilyy korkeana, mutta ei kaikilla. Kiristyksiä tulossa.”


Paluu tulevaisuuteen suomen ty el m n tulevaisuus 2025 kyselyn tulokset
Hyvinvointivaltion taloudellinen perusta tulevaisuudesta””Ei vahvistu ainakaan radikaalisti, moni uskonee – päinvastoin – heikkenevän.”


Paluu tulevaisuuteen suomen ty el m n tulevaisuus 2025 kyselyn tulokset
Hyvinvointivaltion sosio-kulttuurinen perusta tulevaisuudesta””Kulttuurinen rikkaus kasvaa, vanhat rakenteet muuten sitkeitä.”


Paluu tulevaisuuteen suomen ty el m n tulevaisuus 2025 kyselyn tulokset
Miehet ja naiset tulevaisuudesta””Tilastollisesti merkitseviä eroja kahdessa kysymyksessä. Erot löytyvät kaikista ikäryhmistä.”


Yksil llisyys ik erot eiv t kovin suuria eiv tk johdonmukaisia
Yksilöllisyys (ikä) tulevaisuudesta””Erot eivät kovin suuria eivätkä johdonmukaisia.”


Kulttuurinen sallivuus ik nuorimmat uskovat downshiftaukseen enemm n
Kulttuurinen sallivuus (ikä) tulevaisuudesta””Nuorimmat uskovat downshiftaukseen enemmän.”


Ty el m n laatu ik nuorimmilla positiivisin k sitys ty el m n laadun tulevaisuudesta
Työelämän laatu (ikä) tulevaisuudesta””Nuorimmilla positiivisin käsitys työelämän laadun tulevaisuudesta.”


Hyvinvointivaltion taloudellinen perusta ik nuorimmat luottavat perustaan harvimmin
Hyvinvointivaltion taloudellinen perusta (ikä) tulevaisuudesta””Nuorimmat luottavat perustaan harvimmin.”


Paluu tulevaisuuteen suomen ty el m n tulevaisuus 2025 kyselyn tulokset
Hyvinvointivaltion sosio-kulttuurinen perusta (ikä) tulevaisuudesta””Iäkkäimpien usko kollektiivisen edunvalvonnan säilymiseen horjuu.”


Ty el m n tutkimusyhdistys on yh olemassa ja siin on yli 500 maksavaa j sent
”Työelämän tutkimusyhdistys on yhä olemassa tulevaisuudesta”ja siinä on yli 500 maksavaa jäsentä”


Pohdintoja ty el m n laatu
Pohdintoja: työelämän laatu tulevaisuudesta”

 • Työelämän laatu säilyy Suomessa eurooppalaisittain verrattuna hyvänä ainakin suurella osalla työllisistä. Nuorilla on positiivisin näkemys.

 • Yksilöllisyys, toisten kunnioittaminen, rentous, keskustelevuus ja monikulttuurinen kirjavuus lisääntyvät.

 • Hyvät ja huonot työt kuitenkin eriytyvät selvemmin.

 • Korkeakoulutettujen suhteellinen asema heikkenee.


Pohdintoja hyvinvointiyhteiskunnan kest vyys
Pohdintoja: hyvinvointiyhteiskunnan kestävyys tulevaisuudesta”

 • Näkemykset hyvinvointivaltion taloudellisen perustan kestävyydestä ovat monitulkinnallisia.

 • Vain 36 % uskoo, että tuottavuuden kasvu on v. 2020-25 nopeampaa kuin 2010-luvun alussa, jolloin se oli todella hidasta!

 • Vain 33 % uskoo 15-64 v. työllisyysasteen nousevan 75 prosenttiin (69 % v. 2012).

 • 45 % uskoo 65-65 v. työllisyysasteen nousevan 25 prosenttiin (13 % v. 2012).

 • Alle 40-vuotiailla prosenttiosuudet ovat kaikkein alhaisimmat (26 %, 27 % ja 36 %), vaikka heillä on positiivisin käsitys työelämän laadun tulevaisuudesta Suomessa!Strategiavaihtoehdot k yt nn ss
Strategiavaihtoehdot käytännössä työelämän laatuun

 • Työn tuottavuus (pos) ja työhön osallistuminen (ennallaan / neg)

  • Mahdollisuus paranevaan työelämän laatuun

  • Eriarvoistuva yhteiskunta

  • Heikentyvä sosiaalinen koheesio (?)

 • Työn tuottavuus (pos) ja työhön osallistuminen (pos)

  • Eriytyvä työelämän laatu (”hyvät” ja ”vähemmän hyvät” työtehtävät)

  • Mahdollisuus suhteellisen tasa-arvoiseen yhteiskuntaan

  • Mahdollisuudet sosiaaliseen koheesioon

  • Taloudellisesti, sosiaalisesti ja eettisesti kestävin vaihtoehto!

 • Työn tuottavuus (ennallaan / neg) ja työhön osallistuminen (pos)

  • Heikentyvä työelämän laatu

  • Strategian rajat tulevat vastaan nopeasti