neurokonference 2011 neurop dagogiske kompetencecenter l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neurokonference 2011 Neuropædagogiske kompetencecenter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neurokonference 2011 Neuropædagogiske kompetencecenter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Neurokonference 2011 Neuropædagogiske kompetencecenter - PowerPoint PPT Presentation


 • 551 Views
 • Uploaded on

Neurokonference 2011 Neuropædagogiske kompetencecenter . DEN PLASTISKE HJERNE. Susan Hart. Workshop ” neocortex – den tænkende hjerne”. Fokus for denne workshop. ”JEG FORSTÅR MIG OG DU FORSTÅR MIG” FØLGENDE INDHOLD VIL BLIVE PRÆSENTERET: NEOCORTEX, GEOGRAFI PARITALLAPPERNE INSULA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Neurokonference 2011 Neuropædagogiske kompetencecenter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
neurokonference 2011 neurop dagogiske kompetencecenter

Neurokonference 2011Neuropædagogiske kompetencecenter

DEN PLASTISKE HJERNE

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

susan hart
Susan Hart
 • Workshop ”neocortex – den tænkende hjerne”

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

fokus for denne workshop
Fokus for denne workshop
 • ”JEG FORSTÅR MIG OG DU FORSTÅR MIG”
 • FØLGENDE INDHOLD VIL BLIVE PRÆSENTERET:
 • NEOCORTEX, GEOGRAFI
 • PARITALLAPPERNE
 • INSULA
 • FRONTALLAPPERNE
 • MENTALISERING OG EKSEKUTIVE FUNKTIONER

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

s dan ser neocortex ud
Sådan ser neocortex ud.

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

neocortex fakta
Neocortex Fakta
 • Det øverste niveau i den tredelte hjerne. Unikt for mennesket
 • Niveauet for rationel mentalisering
 • Giver mulighed for at leve i en verden med en fortid og en fremtid. Giver os muligheden for at mentalisere og selv reflektere, udsætte behov og vælge langsigtede strategier.
 • Relation mellem hinanden på en forfinet og raffineret måde.

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

parietallapperne
Parietallapperne
 • Giver oplevelsen af sig selv i verden og et indre subjektiv rum. Giver identitetsfølelse, hvem og hvor er man?
 • Gør det muligt at adskille fantasi og virkelighed. (konfabulationer og neglect)
 • Sanser som berøring, smerte, temperatur opfattes og fortolkes i parietallapperne.
 • Sanserne bliver samlet til billeder og videre op i vores frontallapper til mentale billeder. Vores sanseintegrations lap. Sansning af krop via muskler og led
 • Forbindelsen mellem frontallapperne og parietallapperne udgør en stor del af menneskets intelligens.

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

insula den 5 lap
Insula, (den 5. lap)

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

insula
Insula
 • Beliggende i bunden af parietallappen - betegnes af nogle som vores 5 lap.
 • Registrerer forandringer i det autonome nervesystem  opleves som lyst/ulyst, et somatisk selv. Fornemme sig selv i.f.t. andre
 • Smerteimpulser fra kroppens organer + indre dele kan fornemmes  via Insula bevidstgøres organismen om smerten
 • Samarbejder med Gyrus singularis,
 • Kropserfaringer er med til at sortere i hvad er mest betydningsfuldt og dermed ræsonnement – indeholder et neurobiologisk ”kropskort”. Når præfrontal cortex er modnet er det ikke kun aktuelle kropstilstande – kan genkalde repræsentationer

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

insula i forhold til dagens fokus
Insula i forhold til dagens fokus
 • Hjernens evne til at benytte kropsmæssige erfaringer og bruge dem metaforisk er grundlaget for fantasi.
 • Fysiske metaforer dannes gennem kropserfaringer og bevægelse  muliggør kognitiv refleksion
 • Mentale billeder og kropsfornemmelser er byggesten for dannelse af indre repræsentationer af selvet  skabelse af mentaliseringsevnen og empati
 • Insula, parietallapperne og præfrontal cortex modelleret gennem erfaringer og er de områder i hjernen med størst plasticitet

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

billede af pr frontal cortex
Billede af præfrontal cortex

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

pr frontal cortex orbitofrontal cortex
Præfrontal cortex, Orbitofrontal cortex
 • Placeret tæt på det limbiske system, hierarkiske top af det limbiske system og det autonome nervesystem.
 • Tætte forbindelser til det retikulære aktiveringssystem og spiller en vigtig rolle for reguleringen af arousal
 • Ansvarlig for det implicitte adfærdsregulering. (førbevidste niveau)
 • Kender til enhver aktivitet i organismen
 • Stressfølsomt område

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

dorsolaterale pr frontale cortex
Dorsolaterale præfrontale cortex
 • Placeret lige foran motorisk og præmotorisk område.
 • Den ultimative struktur hvor informationer og reaktioner koordineres, og hvor følelsesmæssige og mentale indtryk samles og målrettes. Handlinger planlægges.
 • Vælger mellem flere forskellige strategier og udformer planer.
 • Undertrykker og styrer uhensigtsmæssige følelser
 • Gør arbejdshukommelse mulig ved at fastholde informationer på et tankeplan.
 • Den eksplicitte adfærdsregulering

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

mentaliseringsformer
Mentaliseringsformer

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

rationel mentalisering
Rationel mentalisering
 • Foregår i præfrontal cortex - indkodning i præfrontal cortex kræver opmærksomhed og fokusering  aktivering af implicitte og eksplicitte hukommelsesspor.
 • Mentalisering er ikke at tænke - har en bredere rationalitet – styrkelse af selvet
 • Mentalisering er gennemsyret af emotioner - vi mentaliserer egne og andres emotionelle tilstande
 • Indsigt og visdom handler om kapaciteten til at mentalisere ift. sansninger, emotioner, kognitive strategier og adfærd
 • Når barnet udvikler mentalisering udvikler barnet også affektregulering

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

foruds tning for mentalisering
Forudsætning for mentalisering
 • Kræver internaliserede repræsentationer (RIG)
 • At kunne afstemme sin adfærd ved at igangsætte bestemte responser og hæmme andre
 • Informationer kan fremdrages senere uden tilstedeværelse af objektet  lære af sine erfaringer

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

implicit mentalisering
Implicit mentalisering
 • Før refleksiv - fodrer evne til intuition
 • En mental tilstand der er forbundet med selvet - selvet som emotionel engageret aktør
 • Spejlneuroner spiller ind her - tæt samarbejde med gyruscingularis og insulaanterior
 • Hvordan det føles at være mig i tanker, følelser og handleprocesser

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

eksplicit mentalisering
Eksplicit mentalisering
 • Refleksiv proces
 • Form for narrativ, som vi skaber løbende - fortælling om vores mentale tilstand
 • Tænke og tale emotionelt om os selv og andre
 • Skifter ofte i tidsmæssig horisont
 • Tæt samarbejde med parietallappen, insula og den implicitte mentalisering

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

de eksekutive funktioner i pr frontal dorsolaterale cortex
De eksekutive funktioner i præfrontal Dorsolateralecortex
 • Styringsfunktioner for planlægning, dømmekraft, fleksibilitet, opnåelse af mål, refleksion, strategisk tænkning, problemløsning
 • Fokuseret opmærksomhed
 • Forbinder tanker – manipulerer og sammensætter på nye måder
 • Forudsætning for intelligens

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

eksekutiv kontrol i dorsolaterale cortex
Eksekutiv kontrol i Dorsolaterale cortex:
 • Funktionenafhængig af samspil mellem orbitofrontal cortex, parietallappen/insula og gyruscingularisanterior det viljestærke netværk.
 • Området er det sidste modnet/udvikles gennem hele livet
 • Selektiv opmærksomhed, fordeler mentale ressourcer, beslutningsprocesser, viljestyret bevægelseskontrol
 • Løser konflikter med konkurrerende stimuli fx behovsudsættelse
 • Skaber planer, handlinger, tanker, fantasier  grundlag for innovation

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

objekt konstans
Objekt konstans:
 • En forudsætning for rationel mentalisering og udvikling af de eksekutive funktioner
 • Kræver internaliserede repræsentationer
 • At kunne afstemme sin adfærd ved at igangsætte bestemte responser og hæmme andre
 • Informationer kan fremdrages senere uden tilstedeværelse af objektet  lære af sine erfaringer + transfer mellem kontekster

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

damasio
Damasio
 • Vi forlader os på informationer fra vores følelser i langt større omfang end vi er klar over og det gælder især når vi indgår i metalliserende samspil med andre mennesker.
 • Bevidsthed/rationel mentalisering. Er på mange måder en historie der allerede er blevet skrevet
 • Derfor er sproget af stor betydning for hukommelsessystemer i præfrontal cortex – italesættelse af selvet
 • Uden præfrontal cortex kan man kun vente på, at passende hukommelsessprog kommer forbi og skaber kontakt til lagret - mentaliseringen ikke rationel men emotionel

Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011