welkom l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63
lani

Welkom! - PowerPoint PPT Presentation

286 Views
Download Presentation
Welkom!
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom! Wil je info over engagementen en vormingen zoeken op basis van jouw interesses? Klik hier  Zoektocht Wil je een overzicht van alle engagementen en vormingen voor vrijwilligers uit Kazou Roeselare - Tielt  Overzicht

 2. Overzicht van alle engagementen en vormingen Engagementen overzicht Klik hier voor een overzicht van alle engagementen. Je vindt er alle werkgroepen en functies! Vormingen overzicht Klik hier voor een overzicht van alle vormingen.

 3. Overzicht van alle engagementen Werkgroep ontspanning Beleidsgroep Werkgroep vorming Werkgroep jomba-inclusie Werkgroep @zoom Nationale raad Pedagogische commissie Begeleidings team Agenda commissie Raad van bestuur Werkgroep Avond v/d moni Werkgroep ‘tfeestcomité Werkgroep materiaal Werkgroep promo Werkgroep kampdag Werkgroep Fuif Werkgroep Instuif Werkgroep Kelder Werkgroep Zomaar Werkgroep Thema Werkgroep kampdans Hoofdmoni ploeg Werkgroep Ouderverg. Werkgroep ‘tvirus Moni zijn Coördinator zijn VV zijn Instructeur zijn

 4. Overzicht van alle vormingen Basiscursus en Instroom Hoofdmoni cursus Instructeurs cursus Boemerang Gletsjer vorming Watersport vorming Profileringen Massembre De Prikkel Specialisatie cursus Impuls ADO-vorming 14 jarigen dag Kampdag VV-dag

 5. Zoektocht openingspagina Wil je info over engagementen en vormingen in functie van de vakanties? Vakanties Wil je info over engagementen en vormingen in functie van de jaarwerking? Jaarwerking

 6. Jaarwerking: openingspagina Vormingen Ben je op zoek naar vormingen die je doorheen het jaar kan volgen? Concreet thema Wil je graag doorheen het jaar werken rond een concreet thema? Beleid Ben je geïnteresseerd in de manier waarop Kazou georganiseerd wordt?

 7. Vakanties: openingspagina Op een vakantie zijn er verschillende functies die voor iedereen toegankelijk zijn. Klik op de functie die jij interessant vindt voor meer info en voorwaarden. VV worden Moni zijn kookmedewerker zijn Coördinator zijn instructeur zijn

 8. Algemene vormingen (met attest) Over welke vormingen wil je graag meer te weten komen? BC of instroom HMC BIC Boemerang Vakantiegericht Animatorcursus (of instroomcursus) Hoofdanimatorcursus Instructeurscursus Hoofdinstructeurscursus Vakantiespecifieke vormingen

 9. Basiscursus en instroomcursus Vakantiegerichte vorming De basiscursus heb je normaalgezien al gevolgd. Zin om je als moni nog verder te bekwamen? Wil je graag aan je vrienden laten weten wanneer de volgende basiscursus of instroomcursus is en hoe je ervoor inschrijft? Basiscursus info

 10. Beleid: overzicht Beleidsgroep R - T Ben je geinteresseerd in de werking van Kazou Roeselare - Tielt? Pedagogische Commissie Hou je ervan om de pedagogische krijtlijnen van Kazou uit te tekenen? Ben je geïnteresseerd in het bepalen van de koers van Kazou Vlaanderen? Nationale Raad

 11. Concreet thema Tof dat je zin hebt om ook tijdens het jaar actief bezig te zijn! Er zijn 17 Werkgroepen waar je lid van kan worden. Klik voor meer uitleg! WG Zomaar (Roes.) WG Ouder Vergadering (Roes) WG ‘tfeescomité (Tielt) WG ontspanning ( Roes.) WG Avond van de moni (Roes.) WG Vorming WG Fuif ( Roes.) WG Instuif ( Roes.) WG Kelder ( Roes.) WG jomba inclusie WG Thema (Roes.) WG Materiaal (Tielt) WG ‘tVirus (Tielt) WG Kampdans WG Promo WG Kampdag WG @zoom

 12. Moni zijn Normaalgezien ben je zelf al moni bij Kazou, maar: Basiscursus of instroomcursus Hoe word je een nog betere moni? Vakanties “krijgen” Hoe kunnen je vrienden moni worden? Vakantiegerichte vorming Vraag je je af hoe je een vakantie te pakken krijgt?

 13. Vakantiegerichte vorming voor moni’s Schitterend dat je als moni openstaat voor nieuwe impulsen, vormingen en uitwisselmomenten. Er zijn 9 Interessante cursussen voor moni’s die dat ietsje meer willen! Gletsjer vorming Specialisatie cursus Profileringen in Massembre Bergmoni cursus Watersport vorming Ado-vorming Impuls 14-jarigendag De Prikkel

 14. Vakantieverantwoordelijke worden Vooraleer je de verantwoordelijkheid draagt over een een vakantie en een monitorenteam is het zeker interessant eerst de hoofdmonicursus te volgen! HMC Wat houdt het precies in om Vakantieverantwoordelijke te zijn? VV zijn Hoe krijg je een vakantie? Ben je al VV of ben je gewoon nieuwsgierig naar de manier waarop de verdeling er aan toe gaat?

 15. Onze Basiscursus is een intensieve week waar je alles leert wat je nodig hebt om stevig in je schoenen te staan als begeleider. We organiseren 2 maal per jaar de basiscursus. Eénmaal in de herfstvakantie en éénmaal in de paasvakantie. De kostprijs bedraagt ongeveer €110.00. Voor volgende editie kan je je inschrijven begin september 2010. De promo wordt gevoerd via onze website www.kazou-rt.be Geboren in 1993 of vroeger en je wil alvast een paas –of zomervakantie begeleiden. Voor meer info over deze cursus die- na stage - leidt tot het attest “Animator in het jeugdwerk” kan je terecht bij Lotte (lotte.vanderhaeghe@cm.be / 051 26 53 58) Heb je al een brevet animator in het jeugdwerk of volg je een socio-culturele of pedagogische opleiding? Of ben je al actief in een vereniging en wil je graag Kazou vakantie’s begeleiden? Op instapweekend leer je wat meer over: Onze manier van begeleiden De inhoud van de verschillende kazouvakanties De organisatie –structuur en visie van Kazou Van vrijdagavond 05 tot zondagmiddag 07 maart 2010 in Hoogveld (Veldegem) – kostrpijs € 25.00 De cursus wordt georganiseerd door verbond Brugge, na deze cursus kan je moni zijn in je eigen verbond. Voor meer info over dit weekend kan je terecht bij Pieter Billiet (pieter.billiet@cm.be / 050 44 03 62) dit weekend geeft helaas geen recht op een attest “Animator in het jeugdwerk”. Basiscursus of instroomcursus: info

 16. Op de hoofdmonicursus kom je in contact met ideeën, gewoontes en culturen van andere verbonden. Een echte eye-opener. Een pak interessante onderwerpen komen op een speelse manier aan bod. Telkens praktisch toegespitst op hoofdmoni zijn op vakantie. Coaching, groepsdynamica, cruciale momenten op vakantie, begeleiden van je team… Deze cursus is interessant voor wie graag vakantieverantwoordelijke wil zijn of gewoon graag meer verantwoordelijkheid wil dragen in gelijk welk team. Eerstvolgende cursussen: Weekformule: 26 - 31 december 2009 (in Massembre) Weekformule: 13 - 18 februari 2010  (in Massembre) Weekformule: 25 - 30 juli 2010 (in Hanenbos) Voor meer info over deze cursus die – na stage – leidt tot het attest van ‘hoofdanimator in het jeugdwerk kan je terecht bij Marijn (Marijn.vos@cm.be / 02 246 49 79). Let op! Inschrijven doe je via je eigen verbond. Deze cursus kost 52,5 euro in 2009 en 55 euro in 2010 Hoofdmonicursus info

 17. We vertrekken vanuit een aantal noodzakelijke bouwstenen zoals methodieken, structuur van een vormingsmoment en rekening houden met je doelpubliek. Daarna bouwen we samen met jullie verder het cursusschema op.  Jouw eigen vragen over het instructeur-zijn vormen de rest van de cursuszesdaagse Op deze cursus steek je een heleboel praktische tips en trics op die aansluiten bij jouw ervaring met cursus geven. De “BIC” (basisinstructeurscursus) spitst zich toe op iedereen die zin heeft om vorming te geven! Eerstvolgende cursussen zijn: Weekformule: 26 - 31 december 2009 (In Massembre) Weekformule: 25 - 30 juli 2010 (in Hanenbos) Voor meer info over deze cursus die – na stage – leidt tot het attest van ‘instructeur in het jeugdwerk’ kan je terecht bij Marijn (Marijn.vos@cm.be / 02 246 49 79). Let op! Inschrijven doe je via je eigen verbond. Deze cursus kost 52,5 euro in 2009 en 55 euro in 2010 Instructeurscursus info

 18. De Boemerang is de cursus ter voorbereiding van het attest van “hoofdinstructeur in het jeugdwerk”. Je leert hier de knepen van het vak inzake vormingswerk en beleidswerk, zoals: Hoe slaag je er in om iets te veranderen in je beleidsgroep of in je instructeursploeg? Creëert je verbondelijke beleidsgroep voldoende inspraakmogelijkheden? Hoe krijg je zicht op je innerlijke zelf als cursusleider of beleidsgroeplid? Interessant voor vrijwilligers en beroepskrachten die actief bezig zijn met beleidsmatige taken of die binnen de vormingen een coördinerende rol hebben, zowel verbondelijk als nationaal. De cursus gaat elk jaar door in de krokusvakantie en duurt vijf dagen Data 2010: vrijdagavond 12 februari tem woensdag 17 februari 2010 in Massembre Inschrijven: via het verbond of rechtstreeks via het nationaal secretariaat bij pieter.poitiez@cm.be Meer info: nele.vanderhulst@cm.be Deze cursus kost 55 euro Boemerang info

 19. De Beleidsgroep Sturend orgaan binnen de werking van Kazou Roeselare-Tielt Betrekt de regiowerkingen in de algemene besluitvorming Stimuleert de samenwerking in de concrete uitvoering van diverse opdrachten Enkel hoofdmonitoren kunnen lid zijn van de beleidsgroep Beide regio’s hanteren een apart kiessysteem Regio Roeselare: De beleidsgroepleden worden verkozen uit de kern Regio Tielt: Alle hoofdmonitoren kunnen zich kandidaat stellen voor de beleidsgroep Voor meer info over de beleidsgroep, kan je terecht bij Evelyn (evelyn.dierick@cm.be / 051 26 53 58) Beleidsgroep: info

 20. De Pedagogische Commissie is een dynamische denktank die zich buigt over pedagogische thema’s, het heden en de toekomst van de organisatie. Het kader waarbinnen de PC werkt, is het beleid dat al uitgestippeld werd door de Nationale Raad en heel Kazou Vlaanderen. Deze beleidskeuzes vind je terug in de beleidsnota. De PC denkt na over trajecten voor projecten die in de beleidsnota zijn opgenomen. Zij is het orgaan dat steeds kritisch nadenkt over de organisatie. Praktisch uitwerken van projecten wordt dikwijls doorgegeven aan een van de werkgroepen. Anders dan de NR is dit geen vertegenwoordigingsvergadering. Vrijwilligers zitten hier met de ‘nationale pet’. Je vertolkt dus niet de menig van je verbond, maar die van jezelf! Het wordt wel op prijs gesteld dat zo veel mogelijk verbonden aan de vergaderingen van de PC deelnemen. De PC komt om de zes weken samen, niet in juli en augustus. Telkens in het castrohof in Sint - Niklaas Data 2009 -2010: 17 september, 29 oktober, 10 december, 22 – 24 januari, 4 maart, 22 april, 3 juni Als je zin hebt om er bij te komen, kan je lid worden. Om toch een hechte bende te vormen, is januari het instapmoment. We verwachten een engagement van minstens één jaar. Instapweekend 22 – 24 januari 2010 Contacteer: nele.vanderhulst@cm.be voor meer info en inschrijven. Pedagogische Commissie

 21. De Nationale Raad is de spil van onze bestuurswerking. Het is het orgaan waar verbonden elkaar ontmoeten, waar het beleid van Kazou Vlaanderen wordt gemaakt en de totale werking vorm gegeven wordt. De Nationale Raad geeft opdrachten aan de Pedagogische Commissie, nationale werkgroepen en projectgroepen in functie van het beleid. De Nationale Raad komt vier keer per jaar samen (twee keer als algemene vergadering). Data 2009 -2010 : 28 oktober, 16 december, 24 maart, 26 mei De Nationale Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van je verbond. Deze vertegenwoordigers vertolken de stem van hun verbond en spreken niet alleen uit eigen naam. Als lid van de verbondelijke beleidsgroep kan je voorgedragen worden door je verbond. Dan pas kan je verkozen worden op de vergadering. De Nationale Raad stelt uit haar rangen ook de Raad van Bestuur samen die toezicht houdt op het financieel beleid van de organisatie. Wil je toetreden tot de Nationale Raad, dan moet je je eerst engageren in je verbondelijke beleidswerking. Meer info hierover bij je verbond. Nationale Raad

 22. De Raad van Bestuur coördineert de financiële werking van onze vzw De RvB bereidt de begroting voor en geeft een financiële vertaling van van alle vragen en beslissingen die van de Nationale Raad. Enkele voorbeelden Tarieven voor vakanties en vormingen worden in deze vergadering goedgekeurd Goedkeuring @zoom aanvragen Begroting opmaken bij de beleidsnota De RvB is samgengesteld uit leden van de Nationale Raad Om toe te treden moet je dus eerst lid zijn van de Nationale Raad De RvB komt vier keer per jaar samen in Sint-Niklaas. In 2009 -2010 is dat 17 november 8 december 9 maart 22 juni Raad van Bestuur

 23. Op elke nationaal georganiseerde cursus (HMC, BIC, Boemerang) is er telkens een vrijwilliger cursusleider Het begeleidingsteam is de vergadering van alle nationale cursusleiders met de stafmedewerker vorming Op deze vergadering wordt de lijn bewaakt in de verschillende nationale cursussen. Aangezien er 4 hoofdmonicursussen, 3 instructeurscursussen en 2 Boemerangs zijn per jaar zijn, is dit zeker nodig! We wisselen ook goede manieren van werken uit. We willen een duidelijke inhoudelijke afbakening tussen de verschillende cursussen We willen de cursussen zo organiseren dat ze op maat zijn van alle cursisten We willen de instructeurs van de nationale cursussen zo goed mogelijk ondersteunen Naast praktisch en organisatorische zaken, worden ook inhoudelijke dingen uitgewisseld en bediscussieerd Het begeleidingsteam komt een viertal keer per jaar samen, telkens tussen twee cursussen in Op die manier kunnen opmerkingen of verbeteringen uit de ene cursus meteen meegenomen worden naar de volgende Om toe te treden moet je de functie opnemen van nationaal cursusleider. Je kan pas cursusleider worden als je al meedraait als instructeur op een nationale cursus. Daarna krijg je een uitnodiging om je kandidaat te stellen telkens we een nieuwe cursusleider zoeken Cursusleiders gaan in principe een drietal keer mee in deze functie Begeleidingsteam

 24. Terwijl de NR de motor is van de organisatie, is de Agendacomissie de brandstof. De AC bepaalt de agenda van de twee belangrijkste bestuursorganen, de Nationale Raad en de Pedagogische Commissie. Bevoegdheden: agenda vastleggen van de Nationale Raad en de Pedagogische Commissie. opvolging van de beleidsnota. praktisch-organisatorische ondersteuning van de bestuurswerking. opvolging van de verbondelijke toetsing en wisselwerking met nationale beleidsorganen. linken van alle spelers op het veld. Samenstelling: De twee voorzitters van de Nationale Raad (vrijwilligers) De twee voorzitters van de Pedagogische Commissie (vrijwilligers) algemeen secretaris Kazou stafmedewerker bestuurswerking Kazou verantwoordelijke vakantieteam Kazou afgevaardigd beheerder Kazou Agendacomissie

 25. Heb jij zin om met een groep kazou’ers de bergen in te trekken en wil je hen laten zien waarom de Alpen zo speciaal zijn? Wil je extra stevig in je bergschoenen staan en zie je het wel zitten om dit door te geven aan je medemoni’s of op een specialisatiecursus … dan is de BMC iets voor jou! Je trekt er samen op uit en doet een echte huttentocht. Tijdens de toch wordt er cursus gegeven. De Val d’Anniviers vormt het prachtige decor van deze unieke belevenis! Vóór we op tocht vertrekken zitten we nog samen om al wat basistechnieken uit te leggen en in te oefenen. Volgende editie: 15-26/07/2010 Prijs:+/- € 325 38 plaatsen verdeeld over twee tochtgroepen Voorwaarden om mee te kunnen: Ervaring in het begeleiden van bergvakanties Bereidheid (maar geen garantie) tot het begeleiden van vakanties in de bergen of huttentochten Meer info of inschrijving via wouter.ceyssens@cm.be of 02 246 49 67 Bergmonicursus

 26. Elk jaar maken verschillende groepen die op vakantie zijn in Fiesch een gletsjertocht Deze tocht wordt begeleid door speciale begeleiders en voor hen is deze vorming opgezet Op de gletsjervorming leer je de gletsjer kennen en ondervind je hoe je op een veilige en prettige manier groepen kan begeleiden Ook klettersteig (soort van rotsklimmen) komt aan bod Deze vorming gaat door in Fiesch en vindt om de twee jaar plaats. volgende editie is voor de zomer van 2011 Deze vorming is gratis Deze vorming is enkel toegankelijk voor moni’s die zich inschreven bij hun verbond als gletsjertochtbegeleider. We vragen nadien een engagement van minstens 2 jaar Meer info over deze avontuurlijke vorming via marie-rose.mertens@cm.be of 02 246 57 93 Gletsjervorming

 27. In Schwarsee, Amberloup en Massembre zijn er elk jaar verschillende watersportvakanties Er zijn speciale watersportmoni’s die watersportactiviteiten begeleiden en lid zijn van de coördinatieploeg Als je je inschrijft als watersportmoni word je verwacht op deze vorming De vorming gaat door in het Bloso-domein van Hofstade De datum is ergens in mei, de exacte datum wordt later doorgegeven Moni’s die meegaan als watersportmoni krijgen op tijd alle belangrijke infoµ Deze vorming is gratis Meer info via marie-rose.mertens@cm.be of 02 246 57 93 Watersport vorming

 28. In Massembre gaan elk jaar veel vakanties aan in een specifiek thema of profilering Om deze vakanties goed te kunnen begeleiden is er elk jaar een vormingsmoment voor alle monitoren van een profilering Onder andere deze profileringen komen aan bod: showbizz Avontuur Kids in space Expeditie Indianen Als je ingeschreven bent als moni of VV voor een vakantie met een van deze profileringen word je verwacht op de vormingsdag op zaterdag 8 mei 2010 Je krijgt alle info via je verbond na je inschrijving als moni of VV Vormingsdag profileringen Massembre

 29. In de nationale Werkgroep wordt het vormingsbeleid van Kazou in ‘vorm’ gehouden. Elke tweede woensdag van de maand komen we samen met geïnteresseerde vrijwilligers uit verschillende verbonden om samen een aantal concrete projecten uit te werken. Data 2009 – 2010: 16 september, 14 oktober, 18 november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 21 april, 12 mei, 9 juni Telkens in het castrohof in Sint Niklaas Deze werkgroep focust niet op de cursussen (al kan het wel eens aan bod komen), maar eerder op alle andere vormingsdingen. Onderwerpen komen uit de beleidsnota, uit de verbonden of uit de werkgroepleden zelf! Voorbeelden van realisaties van deze werkgroep zijn het Vormingsplan en de organisatie van ‘Uit pure goesting’, de vorming- en uitwisseldag voor instructeurs van de basiscursussen. Mailen naar Marijn.vos@cm.be voor alle info of inschrijving We vragen een engagement van zeker 1 jaar om op een goede manier te kunnen werken Nationale Werkgroep Vorming

 30. De werkgroep JOMBA & Inclusie komt elke 2e woensdag van de maand bij elkaar en buigt zicht over nationale vraagstukken omtrent JOMBA. Data 2009 – 2010: 16 september, 14 oktober, 18 november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 21 april, 12 mei, 9 juni Telkens in het Castrohof in Sint-Niklaas. Onderwerpen komen uit de beleidsnota, uit de verbonden of uit de werkgroepleden zelf! Enkele realisaties van de werkgroep JOMBA & Inclusie: Inclusie brochure Leidraad inclusie bij vrijwilligers Heb je zin om over de verbondsgrens heen eens na te denken over onderwerpen die met JOMBA of inclusie te maken hebben? Zin om met andere JOMBA-vrijwilligers in een pittige werkgroep je steentje bij te dragen aan JOMBA en Kazou? Mailen naar: marlies.smit@cm.be voor alle info of inschrijving We vragen een engagement van zeker 1 jaar om op een goede manier te kunnen werken Nationale Werkgroep Jomba & Inclusie

 31. @zoom is de solidariteitswerking van Kazou waarbij we expliciet kiezen voor duurzaamheid en solidariteit op vakantie, vorming en in de jaarwerking. Maandelijks komen we bijeen om verder te werken aan wat er al in de verbonden bestaat. Over de verbonden heen willen we iedereen sensibiliseren rond onze thema’s. Onderwerpen komen uit de beleidsnota, uit de verbonden of uit de werkgroepleden zelf! We plannen kleine en grote acties en stappen mee in grotere projecten. Iedereen die interesse heeft in solidariteit en in een duurzaam Kazou, is steeds welkom! De vergaderingen gaan door op de 2e woensdag van de maand in het Castrohof, St Niklaas. Data 2009 – 2010: 16 september, 14 oktober, 18 november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 21 april, 12 mei, 9 juni Mailen naar seppe.vanpottelbergh@cm.be voor alle info of inschrijving. We vragen een engagement van zeker 1 jaar om op een goede manier te kunnen werken Nationale Werkgroep @zoom

 32. Wil je een echte specialist worden in het animeren van kinderen en jongeren?! Kom dan mee op onze 5-daagse Specialisatiecursus. Je maakt kennis met nieuwe methodieken, spelen, materialen,… Tijdens de cursus komen volgende ateliers aan bod: Atelier Natuur Atelier Sport en spel Atelier Vrije Expressie Atelier Manuele Expressie Je maakt een keuze voor één van deze ateliers, daarnaast worden ook sessie aangeboden die niet atelier gebonden zijn. Vb: Hoe omgaan met een basiscursist, EHBO,… Na het volgen van de basiscursus en stagekamp, kan je je inschrijven voor de Specialisatiecursus Van zaterdagmiddag 03 april tot woensdagavond 07 april 2010 – kostprijs €85.00 Vanaf 15 december 2009 mag je de promo voor de cursus verwachten Voor meer info over de cursus kan je terecht bij Evelyn (evelyn.dierick@cm.be / 051 26 53 57) Specialisatiecursus

 33. Laat je prikkelen door verschillende impulsen en breng ze mee op kamp!!! Tijdens het IMPULS-WEEKEND leggen we de klemtoon op: Een varbiabele inhoud Oog voor vernieuwingl Ruimte voor ontmoeting & ontspanning Gericht op 9-13 jarigenkampen Van vrijdagavond 29 oktober tot zondagnamiddag 31 oktober 2010 – kostprijs €30.00 Na het volgen van de basiscursus, kan je je inschrijven voor IMPULS In de nieuwsbrief van september kan je vernemen hoe je je moet inschrijven. Voor meer info over de cursus kan je terecht bij Evelyn (evelyn.dierick@cm.be / 051 26 53 57) Impulsweekend

 34. Ado’s: Wie zijn ze? Wat doen ze? Tijdens onze ADO-VORMING nemen wij je mee in de sfeer van een ado-kamp. Zelf je potje koken Aanbrengen van tips&trics voor ado-activiteiten Hoe ado’s begeleiden? Het ado-weekend richt zich naar ervaren monitoren, die interesse hebben in het begeleiden van ado-vakanties De cursus start op vrijdagavond 8 oktober en eindigt op zondag 10 oktober 2010 – kostprijs €30.00 In de nieuwsbrief van september kan je vernemen hoe je je moet inschrijven. Voor meer info over de cursus kan je terecht bij Evelyn (evelyn.dierick@cm.be / 051 26 53 57) ADO-weekend

 35. Op 14-jarigen dag, gaan we samen op tocht en leren wij je tal van kaart en tochttechnieken. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij het begeleiden van 14-jarigen. De vorming richt zich specifiek naar monitoren die een 14-jarigen kamp begeleiden. Moni’s kunnen zich inschrijven via hun kampleider. De vorming wordt GRATIS aangeboden De datum voor de 14-jarigen dag is momenteel nog niet gekend, maar je hoort nog van ons!! Voor meer info over de cursus kan je terecht bij Evelyn (evelyn.dierick@cm.be / 051 26 53 57) 14-jarigen dag

 36. De kampdag is het startschot van de kampvoorbereidingen Tijdens deze dag verwennen we alle moni’s met een flinke portie vorming. Na de vorming is er ruimte voor een eerste kennismaking met de kampploeg. De vorming is kamp gerelateerd. Voorbeelden: Grote orginele spelen, Aangepaste spelen voor kinderen met een beperking, toneelgrime, Goochelen op kamp, Tienerproblematieken,… De vormingssessies worden gratis aangeboden De kampdag wordt aangeboden in beide regio’s: Regio Tielt: zaterdag 27 februari – locatie Katho – inschrijvingen begin januari Regio Roeselare: zaterdag 24 april – locatie Kerelplein – inschrijving begin maart Voor meer info over de kampdag kan je terecht bij Lotte (lotte.vanderhaeghe@cm.be / 051 26 53 57) Kampdag

 37. Een goede voorbereiding is het begin van een geslaagd kamp Op de VV-dag geven de vakantieverantwoordelijken uitleg aan elkaar over de diverse profileringen Planning en inhoud profileringactiviteiten Uitleg over bestemming en omgeving Overlopen kampadministratie Aankaarten van mogelijke nevenactiviteiten De VV-dag is enkel voor hoofdmonitoren De VV-dag gaat door in het CM-gebouw van Tielt op zaterdag 27 februari in de voormiddag Voor meer info over de VV-dag kan je terecht bij Lotte (lotte.vanderhaeghe@cm.be / 051 26 53 57) VV-dag

 38. Het is een feit, Kazoumoni’s houden van feestjes!!! De werkgroep Fuif speelt hier alvast op in en organiseert jaarlijks een spetterende Kazoufuif! Naast de praktische organisatie, kan je je creativiteit de vrije loop laten gaan bij: Het ontwerpen van promo (affiches&flyers) De inkleding van de fuif De werkgroep komt ongeveer 4 keer per jaar samen. Alle moni’s kunnen zich inschrijven begin september op Avond van de moni. Wil je meer informatie over werkgroep Fuif, stuur dan een mailtje naar fuif@kazou-rt.be Werkgroep Fuif

 39. De werkgroep instuif zorgt voor de binding tussen de monitoren, door het organiseren van een maandelijks praatcafé De werkgroep staat in voor: Inkleding van de instuif (eerlijke instuif, belgische avond, …) Het aanbieden van een hapje Aanstellen van barmedewerkers Het maken van gerichte promo De werkgroep komt ongeveer 3 keer per jaar samen. Daarnaast vraagt men een frequente hulp op de maandelijkse Instuif. Alle moni’s kunnen zich inschrijven begin september op Avond van de moni. Wil je meer informatie over werkgroep Instuif, stuur dan een mailtje naar instuif@kazou-rt.be Werkgroep Instuif

 40. Onderhouden van de opslagruimte in Roeselare Orde en netheid bewaken Aanvullen en vernieuwen van het bestaand materiaalaanbod De materiaalsite up to date houden Ondersteuning van de vakantiewerking Vullen en klaarzetten van de verschillende materiaalsets en aanvragen extra materiaal Klaarzetten van praktisch materiaal (medische koffer, thema, muziek,…) voor elke vakantie Opvolging van de stock Opvolging bij het legen van de koffers en het terugbrengen van materiaal De werkgroep bestaat uit een 3-tal verantwoordelijken die ongeveer 5 keer per jaar samen komen. Daarnaast wordt de medewerking van de overige leden gevraagd bij diverse keldermomenten tijdens de zomervakanties en opkuismomenten. Alle Roeselaarse moni’s kunnen zich inschrijven begin september op Avond van de moni. Wil je meer informatie over werkgroep Kelder, stuur dan een mailtje naar kelder@kazou-rt.be Werkgroep Kelder

 41. Opmaak en onderhoud van de Roeselaarse website Moni’s op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de werking Verslag uitbrengen van kampen, vormingen, werkgroepen Ondersteuning van initiatieven die promotie vragen Het ontwikkelen van een Zomaar spel (fotogotcha) De werkgroep komt ongeveer 5 keer per jaar samen, voor het verdelen van verschillende taken (interviews met moni’s, plaatsen van nieuwtjes, verslagen,…) Alle Roeselaarse moni’s kunnen zich inschrijven begin september op Avond van de moni. Mensen met ICT-kennis zijn zeker welkom!!! Wil je meer informatie over werkgroep Zomaar, stuur dan een mailtje naar zomaar@kazou-rt.be Werkgroep Zomaar

 42. Bedenkt en schrijft Thema verhalen voor alle 9-13 jarigen vakanties Uitdenken van thema’s en personages Een duidelijke verhaallijn per dag uitschrijven Decor knutselen & attributen verzamelen Een filmpje in elkaar steken met betrekking tot het thema De werkgroep komt ongeveer 4 maal per jaar Alle Roeselaarse monitoren kunnen zich inschrijven begin september op Avond van de moni. Wil je meer informatie over de werkgroep Thema, stuur dan een mailtje naar thema@kazou-rt.be Werkgroep Thema

 43. Na de zomer bedanken we graag alle monitoren voor hun inzet en engagement binnen Kazou. De werkgroep Avond van de moni staat in voor de organisatie van een onvergetelijke avond. Zoeken naar een geschikte locatie Het in elkaar steken van een thema Voorzien van een natje en een droogje Promo voorzien voor de kampen Inkleding en decoratie van de zaal De werkgroep bestaat enkel uit hoofdmoni’s. Men komt ongeveer een 4-tal keer samen. De bijeenkomsten vinden plaats in de maanden juni-juli-augustus. Alle Roeselaarse hoofdmoni’s kunnen zich inschrijven op planningsweekend. Wil je meer informatie over werkgroep Avond van de moni, stuur dan een mailtje naar kazou.roeselaretielt@cm.be Werkgroep Avond van de moni

 44. De werkgroep Ontspanning staat in voor de binding tussen Roeselaarse hoofdmonitoren, door het organiseren van diverse ontspanningsactiviteiten Het organiseren van activiteiten, het ontwikkelen van promotie, … Per jaar worden een 10-tal activiteiten georganiseerd. De activiteiten kunnen zeer uiteenlopend zijn vb: smoefeltocht, paintball, kooksessie,…. Enkel hoofdmoni’s kunnen deelnemen aan de activiteiten. De werkgroep bestaat uit enkel uit Roeselaarse hoofdmonitoren. Op planningsweekend kan men zich inschrijven voor de werkgroep Ontspanning. Wil je meer informatie over werkgroep Ontspanning, stuur dan een mailtje naar ontspanning@kazou-rt.be Werkgroep Ontspanning

 45. De werkgroep Oudervergadering zorgt ervoor dat het infomoment geen saaie bijeenkomst is, maar een tof interactief moment waarin ruimte is voor dans, sketch, spel,… De werkgroep is verantwoordelijk voor het uitwerken van een concept. De werkgroep komt ongeveer 2 maal per jaar samen. Alle Roeselaarse moni’s kunnen zich inschrijven begin september op Avond van de moni Naast de werkgroepleden zijn freelancers ook welkom voor het opvoeren van de kampdans, meespelen in een toneel,… Wil je meer informatie over werkgroep Oudervergaderingen, stuur dan een mailtje naar kazou.roeselaretielt@cm.be Werkgroep Oudervergadering

 46. De werkgroep feestcomité zorgt voor de binding tussen de Tieltse monitoren, door het organiseren van een maandelijkse activiteit Het opstellen van een kalender, organiseren van een activiteit en promotie voeren De activiteiten zijn divers en hebben telkens een ontspannend karakter voorbeelden: filmavond, kroegentocht, Quiz, Croque-a-ocké, cocktailavond, bedankingsBBQ,… De werkgroep komt 2 maal per jaar samen voor opstellen van een kalender en het verdelen van de taken. Daarna werkt men in subgroepjes verder. Men verwacht ook je aanwezigheid en hulp op de diverse activiteiten. Naast de werkgroepleden, kunnen ook moni’s gevraagd worden voor praktische taken tijdens een activiteit Alle Tieltse monitoren kunnen zich inschrijven voor de werkgroep Feestcomité via het mailadres tfeestcomite@gmail.com Werkgroep Feestcomité

 47. ‘tVirus is een kazoutijdschrift voor alle Tieltse monitoren. De werkgroep ‘tVirus staat in voor de opmaak in lay-out van het tijdschrift Moni’s op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de werking Verslag uitbrengen van kampen, vormingen, werkgroepen Ondersteuning van initiatieven die promotie vragen De werkgroep komt ongeveer 3 keer per jaar samen. Alle Tieltse moni’s kunnen zich inschrijven, via het mailadres virus@kazou-rt.be Wil je meer informatie over werkgroep Virus, stuur dan een mailtje naar tvirus@kazou-rt.be Werkgroep ‘tVirus

 48. Onderhouden van het materiaalkot in Tielt Orde en netheid bewaken Aanvullen en vernieuwen van het bestaand materiaalaanbod Het organiseren van opkuisdagen Ondersteuning van de vakantiewerking Vullen en klaarzetten van de verschillende materiaalsets en aanvragen extra materiaal Klaarzetten van praktisch materiaal (medische koffer, thema, muziek,…) voor elke vakantie Opvolging van de stock Opvolging bij het legen van de koffers en het terugbrengen van materiaal De werkgroep bestaat uit een 10-tal verantwoordelijken die ongeveer 4 keer per jaar samen komen. Daarnaast wordt de medewerking van niet-werkgroepleden gevraagd tijdens klaarzet –en opkuismomenten. Alle Tieltse moni’s kunnen zich inschrijven, via de het mailadres materiaalkot@kazou-rt.be Werkgroep Materiaal

 49. Kazou in the picture brengen met tal van acties Het uitdenken en organiseren van acties voorbeelden: wedstrijd kom met je kampploeg in de krant, ontwerpen van kazou postkaartjes,… Gebruik van bestaand promotiemateriaal op diverse activiteiten, vormingen (vb kazoustickers, tangrams,…) De werkgroep komt ongeveer 4 keer per jaar samen. Alle monitoren van Kazou Roeselare-Tielt kunnen zich inschrijven voor de werkgroep Promo Regio Roeselare: Monitoren kunnen zich inschrijven op Avond van de moni Regio Tielt: Monitoren kunnen zich inschrijven via het mailadres promo@kazou-rt.be Werkgroep Promo

 50. De Kampdag is het startschot van de kampvoorbereidingen. Op deze dag worden alle monitoren ondergedompeld in een vormingsbad. Na het vormingsluik start een eerste kennismaking met de kampploeg De werkgroep staat in voor: het organiseren van het vormingsaanbod Het in elkaar steken van een ontspanningsactiviteit Voorzien van een natje en een droogje Inkleding De werkgroep kampdag komt een 12 tal keer samen. Beide regio’s stellen samen het vormingsluik en de catering op, het ontspanningsluik wordt verder per regio bekeken. Enkel hoofdmoni’s kunnen zich inschrijven voor de werkgroep kampdag. De kampdag zelf staat open voor hoofdmoni’s en moni’s. Wens je meer info over de werkgroep kampdag, stuur dan een mailtje naar lotte.vanderhaeghe@cm.be Werkgroep Kampdag