Informatiesessie inning verkeersbelastingen
Download
1 / 84

Informatiesessie Inning Verkeersbelastingen - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Updated On :

Informatiesessie Inning Verkeersbelastingen. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Welkom!. De leidend ambtenaar van het agentschap Vlaamse Belastingdienst heet u welkom. Op het programma …. Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

Related searches for Informatiesessie Inning Verkeersbelastingen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informatiesessie Inning Verkeersbelastingen' - barrett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informatiesessie inning verkeersbelastingen l.jpg

InformatiesessieInning Verkeersbelastingen

Agentschap Vlaamse Belastingdienst


Welkom l.jpg
Welkom!

De leidend ambtenaar van het agentschap Vlaamse Belastingdienst heet u welkom


Op het programma l.jpg
Op het programma

 • Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

  • Yves Hantson, projectleider migratie verkeersbelastingen Vlaamse Belastingdienst

 • Van dienstorder tot indiensttreding

  • Els Vermeir, HR-verantwoordelijke Vlaamse Belastingdienst

 • Toelichting Vlaams personeelstatuut

  • Frieda Van Roost, adjunct van de directeur, afdeling regelgeving departement Bestuurszaken

  • Jef Mannaerts, senior adviseur, afdeling regelgeving departement bestuurszaken

 • Voor meer informatie…Voorstelling vlaamse belastingdienst5 l.jpg
Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

 • Opgericht als intern verzelfstandigd agentschap voor de uitvoering Vlaams fiscaal beleid

 • Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004

 • Hoofdtaak: inning gewestbelastingen

 • Nu concreet:inning en bezwaarbehandeling van:

  • onroerende voorheffing

  • verkrottingsheffing woningen

  • leegstandsheffing bedrijfsruimten

 • Telt momenteel 223 personeelsleden


Voorstelling vlaamse belastingdienst6 l.jpg
Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

 • Nu 2 zetels: Aalst en Brussel

 • Vanaf 2011: 6 zetels op wandelafstand van NMBS-station

  • Aalst

  • Antwerpen

  • Brugge

  • Brussel

  • Hasselt

  • Leuven


Voorstelling vlaamse belastingdienst7 l.jpg
Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

Aalst

Mercuriusgebouw

Bauwensplaats 13

9300 Aalst


Voorstelling vlaamse belastingdienst8 l.jpg
Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

Antwerpen

Anna Bijnsgebouw

Lange Kievitstraat 111-113

2000 Antwerpen


Voorstelling vlaamse belastingdienst9 l.jpg
Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

Brugge

 • Definitieve vestiging vanaf eind 2011:

  gebouw stationsomgeving Brugge

 • Voorlopige vestiging van begin 2011 tot eind 2011:

  Koningin Astridlaan 298200 Sint-Michiels (Brugge)


Voorstelling vlaamse belastingdienst10 l.jpg
Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

Brussel

Ellipsgebouw

Koning Albert II-laan 35

1030 Brussel


Voorstelling vlaamse belastingdienst11 l.jpg
Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

Hasselt

Hendrik Van Veldekegebouw

Koningin Astridlaan 50

3500 Hasselt


Voorstelling vlaamse belastingdienst12 l.jpg
Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

Leuven

Diestsepoort 1-7

3000 Leuven


Voorstelling vlaamse belastingdienst13 l.jpg
Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

Huidige organisatiestructuur


Voorstelling vlaamse belastingdienst14 l.jpg
Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

Drie afdelingen

 • Afdeling Front Office

  • contact met burger (telefoon, loket, briefwisseling, …)

  • beslissingen n.a.v. bezwaar, vraag uitstel betaling, …


Voorstelling vlaamse belastingdienst15 l.jpg
Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

Drie afdelingen

 • Afdeling Back Office

  • inkohiering

  • normale inning: aanboeking ontvangsten, behandeling retours, …

  • gedwongen invordering: contact met de deurwaarder, beslag, …

  • alternatieve inning: verkopen via notaris, derdenbeslag, …

  • geschillen (rechtszaken)


Voorstelling vlaamse belastingdienst16 l.jpg
Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

Drie afdelingen

 • Afdeling Controle

  • interne kwaliteitscontrole

   • vooraf op de te versturen aanslagbiljetten via proefrollen

   • achteraf op de verstrekte antwoorden op bezwaren

  • externe controle (“controle op de baan”)

  • interne controle: opzetten van eigen systeem van organisatiebeheersing


Voorstelling vlaamse belastingdienst17 l.jpg
Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

 • Stafdienstondersteunt leidend ambtenaar o.a. op vlak van HRM en organisatieontwikkeling

 • Projectteam insourcing verkeersbelastingenis verantwoordelijk voor de migratie van de verkeersbelastingen naar het Vlaamse beleidsniveau

 • ICT = dienstencentrumverantwoordelijk voor het in werking brengen en houden van ICT- applicaties


Voorstelling vlaamse belastingdienst18 l.jpg
Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

Onze visie over verkeersbelastingen in de nabije toekomst:

Vereenvoudiging wetgeving reeds van toepassing vanaf 1/01/2011

 • Onmiddellijke inkohiering; geen uitnodiging tot betaling meer (uitz. EUV)

 • afschaffing fiscaal kenteken

 • bezwaartermijn gelijkschakelen met andere Vlaamse heffingen

 • afschaffen categorie van onmiddellijke betaling


Voorstelling vlaamse belastingdienst19 l.jpg
Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

Onze visie over verkeersbelastingen in de toekomst (vervolg):

 • Vanaf half 2011: rekening houden met milieukenmerken zoals CO²-uitstoot als heffingsgrondslag voor de BIV (zie Vlaams regeerakkoord); op langere termijn: kilometerheffing

 • Inzake controle

  Samenwerking met andere diensten zoals politie en Vlaamse collega’s met controlebevoegdheid (wegen en verkeer)

   Gerichte controles met voldoende ICT-ondersteuning ; ook van andere voertuigen dan vrachtwagens
Het dienstorder22 l.jpg
Het dienstorder

 • 20/04/2010: mailing aan iedereen binnen FOD Financiën

 • Call for interest tot 18 mei 2010

 • Om zoveel mogelijk vrijwilligers toe te laten

 • Interesse in overstap naar Vlaamse Belastingdienst? warme oproep om bijlage te bezorgen aan contactpersoon FOD Financiën  LET OP: dit is geen officiële kandidatuurstelling; kan pas ná versturen dienstorder!


Het dienstorder23 l.jpg
Het dienstorder

 • FOD Financiën zal dienstorder versturen op 1 juni 2010

 • Vrijwilligers kunnen zich kandidaat stellen binnen de 30 kalenderdagen

 • Aanwijzing “vrijwilligers” door FOD Financiën

  • volgens regels zoals vastgelegd in overdrachtsKB van 25/07/1989, gewijzigd bij KB van 20/05/2009

  • rekening houdende met verdeling niveaus per standplaats, zoals bepaald door de Vlaamse Belastingdienst


Het dienstorder24 l.jpg
Het dienstorder

 • Regels zoals vastgelegd in overdrachtsKB

   rangschikking volgens

  1°. Takenpakket / dienst van tewerkstelling

   personeelsleden die effectief instaan voor inning verkeersbelastingen  personeelsleden die zelf niet instaan voor inning verkeersbelastingen maar werkzaam zijn binnen een dienst waar verkeers- belastingen worden geïnd

   overige personeelsleden


Het dienstorder25 l.jpg
Het dienstorder

 • Regels zoals vastgelegd in overdrachtsKB  rangschikking volgens

  2°. Statuut

   Ambtenaren  Stagiairs  Contractuelen  Startbaners


Het dienstorder26 l.jpg
Het dienstorder

 • Regels zoals vastgelegd in overdrachtsKB  rangschikking volgens

  3°. Anciënniteit en leeftijd

  Rangschikking in elk van voormelde groepen (statuut) als volgt:

  • Voor niveau A:

   1. Personeelslid met grootste graad- of klasseanciënniteit (enkel van toepassing bij de ambtenaar)

   2. Bij gelijke graadanciënniteit, personeelslid met grootste dienstanciënniteit

   • Bij gelijke dienstanciënniteit, de oudste in leeftijd

  • Voor niveau B, C en D:

   1. Personeelslid met grootste niveauanciënniteit (enkel voor ambtenaren)

   2. Bij gelijke niveauanciënniteit, personeelslid met grootste dienstanciënniteit

   3. Bij gelijke dienstanciënniteit, de oudste in leeftijd


Het dienstorder27 l.jpg
Het dienstorder

Rekening houdende met verdeling per standplaats


Het dienstorder28 l.jpg
Het dienstorder

Voorbeeld van rangschikking vrijwilligers:

7 vrijwilligers niveau B vs. 4 beschikbare plaatsenFuncties en standplaatsen30 l.jpg
Functies en standplaatsen

Dossierbehandelaar front office

 • is verantwoordelijk voor de afhandeling van een pakket dossiers (bezwaren, afbetalingsplannen,…)

 • verleent advies of informatie aan de klant (telefonisch, via e-mail, aan het loket)


Functies en standplaatsen31 l.jpg
Functies en standplaatsen

Dossierbepaler

 • wijst alle binnenkomende documenten toe aan een bepaald dossiertype

 • springt in voor wat afhandeling van bezwaren, afbetalingsplannen… betreft


Functies en standplaatsen32 l.jpg
Functies en standplaatsen

De dossier- en gegevensbeheerder inning en invorderingis mee verantwoordelijk voor

 • het inkohieringsproces of

 • (een deel van) het gedwongen invorderingsproces of

 • meer generieke processen (bvb. behandelen van teruggekeerde zendingen,…)


Functies en standplaatsen33 l.jpg
Functies en standplaatsen

Algemeen administratief ondersteuner

 • staat in voor administratieve ondersteuning (voorbereiding van dossiers) van hetzij de specialist, hetzij de dossier- en gegevensbeheerder inning en invordering


Functies en standplaatsen34 l.jpg
Functies en standplaatsen

Specialist

 • dossierbehandelaar niveau A binnen afdeling back office

 • verstrekt gespecialiseerd advies m.b.t. complexe dossiers (inzake bezwaren, inning en invordering of geschillen) aan dossierbehandelaars uit front- of back office


Functies en standplaatsen35 l.jpg
Functies en standplaatsen

Financieelbeheerder

 • staat in voor devoorbereiding en uitvoering van diverse financiële taken, verbonden aan de afhandeling van fiscale dossiers (registratie vanontvangsten, opvolgen van betalingen, voorbereiden van terugbetalingen, …)


Functies en standplaatsen36 l.jpg
Functies en standplaatsen

Postverwerker

 • beheert in– en uitgaande briefwisseling (registreren van stukken, inscannen van documenten, zorgen voor koppeling in databank, archiveren,…)

 • verzorgt allerhande administratieve en logistieke taken


Functies en standplaatsen37 l.jpg
Functies en standplaatsen

Dossierbehandelaar interne controle

 • staat in voor de kwaliteitstoets van

  • aanslagbiljetten

  • genomen beslissingen bvb. n.a.v. een bezwaarschrift


Functies en standplaatsen38 l.jpg
Functies en standplaatsen

Coördinator controle

 • coördineert de werkzaamheden van het controleteam binnen één provincie

 • zorgt voor opmaak werkplanning

 • legt prioriteiten vast en onderhoudt contacten met andere instanties in functie van gemeenschappelijke controleactiviteiten


Functies en standplaatsen39 l.jpg
Functies en standplaatsen

Administratief ondersteuner controle

 • ondersteunt de controleur gewestbelastingen vnl. m.b.t. administratieve naverwerking van processen-verbaal

 • ondersteunt de coördinator controle binnen de betrokken zetel


Functies en standplaatsen40 l.jpg
Functies en standplaatsen

Controleur gewestbelastingen

 • voert controles uit op de baan (in kader van naleving wetgeving verkeersbelastingen)

 • maakt bij inbreuken ter plaatse proces-verbaal op


Ori nteringsgesprekken l.jpg
Oriënteringsgesprekken

 • WAT kort gesprek met iedereen die overstapt naar de Vlaamse Belastingdienst op vrijwillige basis door personeelsdienst

 • WAAROM om zicht te krijgen op ervaring en interesses m.o.o. juiste man/vrouw op de juiste plaats


Ori nteringsgesprekken42 l.jpg
Oriënteringsgesprekken

 • WANNEERwe plannen degesprekken inaugustus, september 2010  we houden uiteraard rekening met uw verlofplannen

 • HOE we contacteren u voor een afspraak en bezorgen u vooraf de leidraad van het gesprek u krijgt “dienstvrijstelling”


Ori nteringsgesprekken43 l.jpg
Oriënteringsgesprekken

 • FEEDBACK aan iedereen over uiteindelijke toewijzing aan een functierol + omschrijving takenpakket in oktober – november 2010


Vervroegde indiensttredingen l.jpg
Vervroegde indiensttredingen

 • WATwe zijn op zoek naar 10 personeelsleden van de FOD Financiën bij voorkeur met ervaring inzake verkeersbelastingen die bereid zijn enkele maanden vroeger over te stappen naar de Vlaamse Belastingdienst

 • WAAROM om mee de laatste hand te leggen aan de uitbouw van de nieuwe organisatie om hun kennis en expertise vanaf 1/01/2011 meteen ten dienste te stellen van de nieuwe collega’s en/of de burger

 • WANNEER vanaf 1 september 2010

 • HOE via “verlof voor opdracht voor algemeen belang”


Vervroegde indiensttredingen45 l.jpg
Vervroegde indiensttredingen

 • INTERESSE IN EEN VERVROEGDE OVERSTAP ? laat ons dat zeker weten via [email protected] wij zullen u dan een korte vragenlijst doorsturen om zicht te krijgen op uw ervaring bij de FOD Financiën vergeet uiteraard uw officiële kandidatuur niet in te dienen ná uitsturen dienstorder ! indien u gunstig gerangschikt bent als vrijwilliger zullen wij u eind juli 2010 meteen contacteren voor het oriënteringsgesprek


Van dienstorder tot indiensttreding tijdskader l.jpg
Van dienstorder tot indiensttreding: tijdskader

20/04/2010Officieuze aankondigingintranet FOD FIN

18/05/2010Aflopen call for interest bij FOD FIN

1/6/2010Verspreiding dienstorder

30/06/2010Uiterste datum indienen kandidaturen vrijwilligers

01/01/2011 START inning verkeers-belastingen samen met u

3/05/2010Start infosesessies door Vlaamse Belastingdienst

juni 2010Interesse in vervroegde overdracht doorgeven aan Vlaamse Belastingdienst

aug – sept 2010Oriënterings-gesprekken

okt - nov 2010Feedback oriënterings-gesprekken


Onthaal en vorming l.jpg
Onthaal en vorming

 • 1e werkdag: 3 januari 2011 “Onthaaldag” voor iedereen  in Brussel

 • 2e werkdag: algemene opleiding verkeersbelastingen + kennismaking met informaticaplatform Vlaamse Belastingdienst voor iedereen in Brussel


Onthaal en vorming48 l.jpg
Onthaal en vorming

 • vanaf 3e werkdag “training on the job” specifiek voor het betrokken takenpakket voor iedereen (clustering per takenpakket)  binnen de diverse zetels


Onthaal en vorming49 l.jpg
Onthaal en vorming

 • Voldoende ondersteuning door procedureboeken naslagwerk met toepasselijke wetgeving, praktische richtlijnen,…  door informaticaprogramma’sflows die u begeleiden bij de afhandeling van een dossier  door leidinggevenden en collega’svragen stellen kan en magHet vlaamse personeelsstatuut l.jpg
Het Vlaamse Personeelsstatuut de Vlaamse Belastingdienst


Vakantieverlof l.jpg
Vakantieverlof de Vlaamse Belastingdienst

 • 35 dagen vakantieverlof + bijkomende dagen vanaf 55 jaar (1 tot 5)

 • per jaar kunnen 11 dagen overgedragen worden naar het of de volgende kalenderjaren

 • verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar

 • 14 feestdagen waaronder 11 juli


Verlof voor loopbaanonderbreking lo l.jpg
Verlof voor loopbaanonderbreking (LO) de Vlaamse Belastingdienst

 • ½, ¼, 1/5 of volledige onderbreking

 • voor ambtenaren is 1/2 of volledige LO en de zorgverloven = recht

 • voor contractuelen steeds een gunst (tenzij zorgverloven)

 • duur = 6 jaar deeltijds, 6 jaar voltijds

 • vanaf 50 jaar :onbeperkt tot pensioenleeftijd

 • specifieke zorgverloven: ouderschapsverlof, bijstandsverlof, palliatief verlof

 • loopbaanonderbrekingen aangevraagd bij de federale overheid lopen door tot de gevraagde einddatum onder de federale voorwaarden


Verlof voor deeltijdse prestaties l.jpg
Verlof voor deeltijdse prestaties de Vlaamse Belastingdienst

 • prestatieregime af te spreken met lijnmanager

 • enkel voor vastbenoemden

 • gunst, doch recht indien: - 50 jaar - 2 kinderen < 15 jaar - 1 kind met handicap - 1 oudergezin met 1 kind < 15 jaar - mantelzorg inwonend familielid

 • salarisbonus, bv. 50% werken = 60% salaris

 • voor contractuelen: deeltijds contract


Ziekteverlof l.jpg
Ziekteverlof de Vlaamse Belastingdienst

 • 666 werkdagen (=3 jaar) wegens ziekte tijdens loopbaan : 100 % loon voor vastbenoemden

 • Na 666 dagen: voordracht voor vervroegde pensionering mogelijk (geen automatisme)

 • Volledig salaris (geen wachtgeld of disponibiliteit)

 • Ziektedagen opgenomen bij de federale overheid vanaf 1/1/1994 worden aangerekend op het contingent van 666 werkdagen

 • Contractuelen : ziekteregeling privé-sector


Onbetaald verlof l.jpg
Onbetaald verlof de Vlaamse Belastingdienst

Voor vastbenoemde ambtenaren

 • recht op 20 dagen per jaar op te nemen in volle of halve dagen

 • 5 jaar, waarvan 1 jaar een recht en 4 jaar een gunst

 • ambtshalve verlof voor de duur van een proeftijd of contractuele functie elders bij de Vlaamse overheid

  Voor contractuelen

 • recht op 20 dagen per jaar op te nemen in volle of halve dagen

 • maximum 1 jaar (aaneensluitende periode)


Combinatiefaciliteiten werk priv l.jpg
Combinatiefaciliteiten werk/privé de Vlaamse Belastingdienst

 • Flexibele uren: prikklok in grote gebouwen

 • Glijtijden van 7.30u tot 9.15u; van 11.45u tot 13.45u en van 16u tot 19u

 • Geen prestatie van overuren

 • Aanwezigheid vereist tijdens de stamtijden

  (9.15u tot 11.45u; 13.45u tot 16u; 7u36/dag)

 • Kinderopvang tijdens schoolvakanties (van 3-14 jaar) (A´pen, Brussel, Hasselt, Gent)

 • Sociale dienst (speelgoed Sint, kortingen, …)

 • Restaurants in aantal grote gebouwen


Combinatiefaciliteiten werk priv58 l.jpg
Combinatiefaciliteiten werk/privé de Vlaamse Belastingdienst

 • Thuiswerk binnen de Vlaamse Belastingdienst:

  • is een gunst

  • bespreekbaar na een inwerkperiode van minimum 6 maanden

  • voor zover de functie er zich toe leent

  • max. 2 dagen per week


Loopbaan l.jpg
Loopbaan de Vlaamse Belastingdienst

 • Horizontale mobiliteit:

  ruime mogelijkheden om van job te veranderen binnen dezelfde graad

 • Functionele loopbaan voor vastbenoemden:

  binnen dezelfde graad en zelfde niveau overgang naar hogere salarisschaal, zonder examens of proeven, zie verder.

 • Bevorderingsmogelijkheden:

  • naar hogere niveau: na overgangsexamen

  • binnen het niveau: na proef / test van de competenties


Globaal loopbaanoverzicht l.jpg
Globaal loopbaanoverzicht de Vlaamse Belastingdienst


Behoud van voordeel van slagen in proeven l.jpg
Behoud van voordeel van slagen in proeven de Vlaamse Belastingdienst

valorisatie van slagen voor proeven/examens bij de FOD Fin vóór de overheveling

+

indien ingeschreven voor bevorderingsexamen, proef over de beroepsbekwaamheid of gecertificeerde opleiding vóór de overhevelingsdatum, dan nog mogelijkheid tot deelname bij de FOD FIN na de overheveling


Behoud van voordeel van slagen in proeven62 l.jpg
Behoud van voordeel van slagen in proeven de Vlaamse Belastingdienst

 • Bij FOD geslaagd voor volledig overgangsexamen = vrijstelling van overgangsexamen, maar nog bijkomende selectietest en potentieelinschatting niveau A (vacature vereist)

 • Bij FOD geslaagd voor proef over de beroepsbekwaamheid = hogere inschaling in de functionele loopbaan binnen dezelfde graad en hetzelfde niveau (geen vacature vereist)

 • Bij FOD geslaagd voor proef over de beroepsbekwaamheid vanuit niveau B voor klasse A2 = vrijstelling van overgangsexamen niveau A (maar nog selectietest en PI) (vacature vereist)

 • Bij FOD geslaagd voor de gecertificeerde opleiding = toelage vanaf de datum van inschrijving voor de gecertificeerde opleiding (1 x herkansen na overheveling)


Proeftijd en evaluatie l.jpg
Proeftijd en evaluatie de Vlaamse Belastingdienst

 • Na overheveling: verderzetting van de proeftijd overeenkomstig VPS indien stage of proeftijd bij FOD nog bezig is op datum overheveling :

  - niveau D: 4 maand

  - niveau C en B: min.4 en max.9 maanden

  - niveau A: min. 6 en max. 12 maanden

 • Evaluatie bestaat uit jaarlijks gesprek + planning

  gevolgen : functioneringstoelage (tussen 0 en 15 % van het salaris mogelijk), voldoende, loopbaanvertraging, onvoldoendeFinanci le regeling inschalingprincipes l.jpg
Financiële regeling: inschalingprincipes werkgever is…

 • Even goed of beter bij Vlaamse Belastingdienst dan bij FOD Financiën (KB 25.7.1989: bezoldiging = minstens gelijk)

 • We nemen op in de vergelijking:

  • FOD Fin: salaris + fed. EJT + weddecomplementen

  • DVO: salaris + Vl. EJT + maaltijdcheques

 • Verschil -> inschalingsvoordeel

 • Inschalingsprincipes en voorbeelden zijn gemaakt op basis van 77 concrete (naamloze) dossiers

 • Inschaling: in nu bij de DVO bestaande schalen

 • behoud van statuut en van anciënniteiten

 • Nieuw: schaalanciënniteit (functionele loopbaan) voor statutairen


 • Voorbeeld functionele loopbaan l.jpg
  Voorbeeld functionele werkgever is…loopbaan

  • Start in C111

  • Voorbeeld met 2 jaar geldelijke anciënniteit

  • 0 jaar schaalanciënniteit

  • Na 8 jaar SA in C111 -> C112

  • Na 10 jaar SA in C112 -> C113

  • Na 9 jaar SA in C113 -> C114


  Maximum en loonspanning per rang l.jpg
  Maximum en loonspanning per rang werkgever is…

  Maximum salarisbedrag in de basis functionele loopbaan per rang (à 100 % per jaar ) en loonspanning:

  Rang A1 adjunct van de directeur: A111 – A112 – A113 – A114 :

  Minimum A111: € 22.530 – Maximum A114: € 41.589 = loonverschil van + 86,3%

  Rang B1 deskundige: B111 – B112 – B113 – B114 :

  Minimum B111: € 16.680 – maximum B114: € 29.380 = loonverschil van + 77,4%

  Rang C1 medewerker: C111 – C112 – C113 – C114 :

  Minimum C11: € 13.980 – maximum C114: € 27.030 = loonverschil van + 94,2%

  Rang D1 assistent : D111 – D112 – D113 :

  Minimum D111: € 12.960 – maximum D113: € 19.950 = loonverschil van + 54%


  Loopbaan niveau c l.jpg
  Loopbaan niveau C werkgever is…


  Inschaling in salarisschaal dvo l.jpg
  Inschaling in salarisschaal DVO werkgever is…

  • Inschaling in de best passende Vlaamse salarisschaal

  • Vergelijking zoals reeds besproken (inschalingsprincipe 2) gebruteerd voordeel van de maaltijdcheques (geraamd op € 1.100 euro niet-geïndexeerd / jaar)

  • alle bedragen à“100%” dus niet geïndexeerd –verhoging 1,4859 in principe -> organieke salarisschaal

  • mogelijk gebruik van een overgangssalarisschaal:

   • wanneer de organieke salarisschaal te laag is in vergelijking met de schaal bij de FOD Financiën

   • wanneer de betrokkene titularis is van een weddencomplement

  • De organieke salarisschaal is bepalend voor de functionele loopbaan.

  • De overgangssalarisschaal is de schaal waarin men betaald wordt zolang deze voordeliger is dan de organieke salarisschaal.


  Voorbeeld 1 inschaling in organieke schaal l.jpg
  Voorbeeld 1: inschaling in organieke schaal werkgever is…

  Schaal bij de FOD Financiën:

  CA1 (5 jaar GA): € 15.431,97 (alle bedragen à 100%)

  Totale bezoldiging: € 16.355,71 (EJT incl.)

  Inschaling in C111: € 15.460

  Totale bezoldiging: € 17.430,91 (EJT + MC incl.)

  Verhoging: 6,57 %

  C111 is de organieke salarisschaal


  Voorbeeld 2 inschaling met overgangsschaal l.jpg
  Voorbeeld 2: inschaling met overgangsschaal werkgever is…

  Schaal bij de FOD Financiën:

  BF3 (15 jaar GA): € 27.521

  Totale bezoldiging: € 28.806,56 (EJT incl.)

  Inschaling in B211: € 25.780

  Totale bezoldiging: € 28.186,19 (EJT + MC incl.)

  B211 = organieke salarisschaal maar te laag.

  Overgangssalarisschaal: B222: € 28.780

  Totale bezoldiging: € 31.338,19 (EJT + MC incl.)

  Verhoging: 8,79 %


  Inschaling i g v weddencomplementen l.jpg
  Inschaling i.g.v. weddencomplementen werkgever is…

  • Principe loonbehoudWelke weddencomplementen ?

   • bepaalde graden en titels

   • een brevet

  • Deze complementen worden :

   • opgenomen in de berekening van de inschaling (via toekenning van een overgangssalarisschaal)

   • dus verankerd in het salaris (terwijl ze federaal slechts tijdelijk worden toegekend).


  Voorbeeld 3 inschaling met weddencomplement l.jpg
  Voorbeeld 3: inschaling met weddencomplement werkgever is…

  Schaal bij FOD Financiën:

  CA1 (5 jaar GA): € 15.431,97

  Weddencomplement van € 1.502,25

  Totale bezoldiging: € 17.895,52 (EJT inbegrepen)

  Inschaling in C111: € 15.460

  Totale bezoldiging: € 17.430,91 (EJT + MC inbegrepen)

  C111 = organieke salarisschaal maar is te laag

  Overgangssalarisschaal: C112: € 16.430

  Totale bezoldiging: € 18.455,56 (EJT + MC inbegrepen)

  Verhoging: 3,13 %


  Voorbeeld 4 herinschaling l.jpg
  Voorbeeld 4: herinschaling werkgever is…

  Indien op de datum van de overheveling :

  • geslaagd in een bevorderingsexamen (nog niet bevorderd bij FOD Fin)

  • ingeschreven voor een bevorderingsexamen of bekwaamheidsproef en

   • na overheveling slagen voor deze proef of examen

   • in geval van niveau B –> klasse A2 ook effectief bevorderen bij de DVO

    wordt men (her)ingeschaald in de graad en schaal die overeenstemt met de bevorderingsgraad FOD Fin op de eerste dag van de maand volgend op de datum van het proces-verbaal van dit slagen of van de bevordering.

    Voorbeeld 4A: bij overheveling financieel deskundige BF1: -> B111; slaagt nadien voor fiscaal deskundige (BF2) bv. PV op 25.4.2011 -> herinschaling vanaf 1.5.2011 naar B113 (met overgangsschaal B211)voorbeeld 4B: bij overheveling fiscaal deskundige BF2: -> B113slaagt “klasse A2” (A21) en wordt bij de DVO bevorderd tot niveau A -> bij de bevordering inschaling in A113 (i.p.v. normaal A111).

    (zie ook dia “behoud voordeel van slagen in proeven”)


  Behoud van toelagen vergoedingen en sociale voordelen l.jpg
  Behoud van toelagen, werkgever is…vergoedingen en sociale voordelen

  Principes :

  • een gelijkaardige regeling in het VPS (bijv. EJT, vakantiegeld): de regeling van het VPS;

  • toekenningvoorwaarden worden niet meer vervuld:

   de toelage vervalt (vb. detachering centraal bestuur, wapendracht);

   3. niet opportuun om de toelage nog toe te kennen: de toelage vervalt (bijv. taalpremie);


  Meest voorkomende toelagen vergoedingen l.jpg
  Meest voorkomende toelagen, vergoedingen werkgever is…

  • haard- en standplaatstoelage

  • vakantiegeld

  • eindejaarstoelage

  • nachtwerk, zaterdag- en zondagprestaties, overuren,..

  • functioneringstoelage

  • reis-, maaltijd- en hotelvergoeding

   (het betreft hier mogelijke regelingen, voldoen aan toekenningsvoorwaarden)


  De premie voor competentieontwikkeling l.jpg
  De premie voor competentieontwikkeling werkgever is…

  Principes (situatie bij overheveling + gevolg)

  • Het personeelslid ontvangt de volledige premie : behoud tot aan de eerstvolgende bevordering in de functionele loopbaan (indien hoogste trap fulo: 6 / 8 j.)

  • Het personeelslid ontvangt de halve premie : behoud gedurende 36 maanden te rekenen vanaf de toekenning ervan (= federale regeling);

  • Het personeelslid is reeds ingeschreven vóór de overheveling, en slaagt na de overheveling : retroactieve toekenning vanaf de datum van overheveling (federaal en DVO);

   Modaliteiten:

  • betaling in september

  • Voor het overige: generieke toelageregeling DVO: geen effect naar vakantiegeld, eindejaarstoelage of pensioenen.


  Sociale voordelen l.jpg
  Sociale voordelen werkgever is…

  • vergoeding voor begrafeniskosten

  • maaltijdcheques (momenteel € 5 per werkdag, 3,91 / 1,09)

  • hospitalisatieverzekering

  • 100% tussenkomst werkgever in woon-werkverkeer met openbaar vervoer (derde betalersysteem)

  • tussenkomst werkgever in woon-werkverkeer met eigen vervoermiddel naar een moeilijk bereikbare werkplaats (tarief treinkaart)

  • fietsvergoeding

  • tegemoetkoming stoffelijke schade bij dienstreizen eigen voertuig

  • rechtsbijstand

  • breedbandaansluiting bij structureel thuiswerk


  Pensioenrechten l.jpg
  Pensioenrechten werkgever is…

  • De pensioenregeling DVO is identiek aan die van de federale overheid.

  • De praktische toepassing van complementen en premies:

   • De federale weddencomplementen:

    • komen federaal in aanmerking voor pensioen (inhouding 7,5% FOP)

    • DVO integreert deze in het salaris, dus zelfde resultaat: pensioenrechten en inhouding 7,5% FOP. (eigenlijk zelfs beter: verankering van weddencomplement in het salaris).

   • Premie competentieontwikkeling:

    • komt federaal in aanmerking voor het pensioen en inhouding 7,5% FOP.

    • bij DVO in uitdoving; zal in de meeste gevallen geen aanleiding geven tot pensioenrechten (laatste 5 jaar); dus geen pensioenrechten en geen inhouding 7,5% FOP.

   • Actieve diensten:

    • indien statutaire personeelsleden et deze regeling overkomen, zal de voortzetting worden gevraagd aan de federale minister van Pensioenen.


  Check up inschalingsprincipes l.jpg
  Check up inschalingsprincipes werkgever is…

  Concrete toepassing van de principes:

  • De principes zullen, nadat de groep van de effectief over te dragen personeelsleden definitief is vastgelegd, concrete invulling krijgen bij de opmaak van de inschalingstabel (bijlage VPS).

  • Indien uit het individuele nazicht van de personeelsdossiers van de over te dragen personeelsleden zou blijken dat aan de bedoeling van het KB van 25 juli 1989 (geen lagere bezoldiging) niet voldaan wordt, worden bijkomende overgangsmaatregelen getroffen.


  Voor meer informatie l.jpg
  Voor meer informatie… werkgever is…


  Voor meer informatie82 l.jpg

  Zelfde infosessie van 14u tot 16u werkgever is…

  Voor meer informatie…


  Voor meer informatie83 l.jpg
  Voor meer informatie… werkgever is…


  Vragen l.jpg

  Vragen? werkgever is…

  Vragen ?


  ad